LEFROSCH Foresta, krem odstraszający komary, 60ml OKAZJA

Okazja
16,99
Waga: 0.09 kg
Ilość
Data ważności produktu: 2017-03-31
Produkt biobójczy
Długotrwale działający środek przeciw ukąszeniom komarów. Przeznaczony do stosowania przez osoby wymagające skutecznej ochrony przed komarami w trudnych warunkach zewnętrznych. Wysoką skuteczność i długi czas działania osiągnięto zastosowując dwie aktywne substancje przeciw komarowe o wysokim stężeniu: DEET 30% oraz IR 3535® 20%.  Lekka konsystencja pozwala na bardzo komfortowe stosowanie.
 
Wskazania: długotrwale działający środek przeciw ukąszeniom komarów.
 
Sposób użycia: nakładać cienką warstwę na suchą, czystą, niepodrażnioną, nieuszkodzoną skórę z ominięciem błon śluzowych oczu i naturalnych otworów ciała.
 
 
Składniki: DEET 30%, IR 3535 20%.
 
Czynniki takie jak temperatura i wilgotność powietrza oraz potliwość skóry mogą mieć wpływ na skuteczność produktu.
 
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
 
Środki ostrożności:
Tylko do użytku zewnętrznego.
Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej.
Nie stosować po upływie daty ważności podanej na opakowaniu.
Składniki Foresty mogą uszkodzić odzież i elementy z tworzywa sztucznego – należy zachować ostrożność przy nakładaniu kremu w płynie.
 
Pierwsza pomoc: w przypadku kontaktu ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież. Umyć skórę wodą z mydłem. W przypadku trwałego podrażnienia skóry zwrócić się do lekarza. W przypadku kontaktu z oczami: Płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut dużą ilością wody. W przypadku trwałego podrażnienia zwrócić się do lekarza. W przypadku połknięcia: Nie powodować wymiotów. Natychmiast przepłukać jamę ustną i wypić dużą ilość wody. W przypadku wystąpienia dolegliwości zwrócić się do lekarza.
 
Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie:
Unikać zanieczyszczenia wody i gleby stężonym preparatem.
Nie wylewać pozostałości do wód gruntowych, jezior, stawów, kolektorów kanalizacyjnych itp.
Nie mieszać z odpadami komunalnymi.
Utylizować zgodnie z przepisami, konieczna jest obróbka fizyko-chemiczna.
Opróżnić opakowanie z pozostałości preparatu. Opakowanie z LDPE, opróżnione należy poddać
recyklingowi.
 
Podmiot odpowiedzialny:
LEFROSCH Sp. z o.o.
Śniaty, ul. Wielichowska 29
64-050 Wielichowo
 
Producent: LEFROSCH
Grupa: Okazja