Kategorie

Abasaglar (Insulinum glarginum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Abasaglar?

Lek Abasaglar zawiera insulinę glargine, bardzo podobną do insuliny ludzkiej. Stosowana jest w leczeniu cukrzycy u dorosłych, młodzieży oraz dzieci w wieku powyżej 2 roku życia. Cukrzyca jest chorobą polegającą na zbyt małym wytwarzaniu insuliny przez organizm. Insulina jest konieczna do kontrolowania stężenia cukru we krwi.

Podstawowe informacje

NazwaAbasaglar
Nazwa międzynarodowaInsulinum glarginum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

100 jednostek/ ml

PostaćRoztwór do wstrzykiwań we wkładzie
Skład - substancja czynna

Insulina glargine

Skład - substancje pomocnicze
 • tlenek cynku
 • metakrezol
 • glicerol
 • wodorotlenek sodu
 • kwas solny
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania
 • 5 wkładów 3 ml
 • 10 wkładów 3 ml
Działanie / właściwości

Zmniejszanie stężenia cukru we krwi.

Zastosowanie

Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 2 roku życia.

Przeciwwskazania

Uczulenie na insulinę glargine lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zbyt niskie stężenie cukru we krwi (hipoglikemia)
 • zmiana typu, marki lub wytwórcy insuliny
 • pioglitazon
 • zawsze sprawdzać etykietę używanej insuliny
 • osoby mające słaby wzrok nie powinny same obsługiwać wstrzykiwacza
 • należy dokładnie zapoznać się z instrukcją prawidłowego wykonywania wstrzyknięć

Przed podróżą należy omówić z lekarzem:

 • dostępność stosowanej insuliny w kraju docelowym
 • zaopatrzenie w insulinę, strzykawki i inne potrzebne akcesoria
 • przechowywanie insuliny w czasie podróży
 • czas spożywania posiłków i przyjmowania insuliny w czasie podróży
 • ewentualne skutki zmiany strefy czasowej
 • ewentualne nowe czynniki ryzyka dotyczące zdrowia w kraju docelowym
 • co powinno się zrobić w sytuacjach zagrożenia gdy pacjent źle się poczuje lub zachoruje

Choroby i urazy:

 • mogą przyczynić się do wzrostu stężenia cukru we krwi
 • mogą być przyczyną przyjęcia zbyt małej ilości pokarmu i doprowadzić do hipoglikemii

Należy dokładnie przestrzegać zaleceń udzielonych przez lekarza dotyczących dawkowania leku, kontroli stężenia cukru

 • pacjenci z cukrzycą typu 1 powinni przyjmować odpowiednią ilość węglowodanów oraz kontynuować leczenie insuliną
 • osoby opiekujące się pacjentem z cukrzycą powinny być poinformowane o konieczności stosowania insuliny przez pacjenta
 • organizm pacjenta w trakcie kuracji może zacząć wytwarzać przeciwciała przeciwko insulinie, w takich sytuacjach konieczna jest zmiana dawki
 • pacjenci z długo trwającą cukrzycą typu 2 i chorobą serca lub przebytym udarem mózgu, leczonych pioglitazonem i insuliną, może nastąpić pogorszenie niewydolności serca (skrócenie oddechu lub gwałtowne zwiększenie masy ciała lub obrzęk miejscowy), konieczny kontakt z lekarzem
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • hipoglikemia, może być bardzo niebezpieczna, pacjent może zemdleć, może dojść do uszkodzenia mózgu oraz zagrożenia życia
 • lipohipertrofia (zwiększenie grubości podskórnej tkanki tłuszczowej w miejscu wstrzyknięcia)

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • odczyny w miejscu wstrzyknięcia i reakcje uczuleniowe w miejscu wstrzyknięcia (zaczerwienienie, niezwykle silny ból w czasie wstrzyknięcia, swędzenie, pokrzywka, obrzęk lub zapalenie)
Nie łączyć z
 • lekami stosowanymi w leczeniu cukrzycy
 • inhibitorami enzymu konwertazy angiotensyny
 • dyzopiramidem
 • fluoksetyną
 • fibratami
 • inhibitorami monoaminooksydazy
 • pentoksyfiliną, propoksyfenem, salicylanami
 • antybiotykamii sulfonamidowymi
 • kortykosteroidami
 • danazolem
 • diazoksydem
 • lekami moczopędnymi
 • glukagonem
 • izoniazydem
 • estrogenami i progestagenami
 • pochodnymi fenotiazyny
 • somatropiną
 • lekami sympatykomimetycznymi
 • hormonami tarczycy
 • atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi
 • inhibitorami proteazy
 • lekami beta-adrenolitycznymi
 • klonidyną
 • solami litu
 • pentamidyną
Ciąża

Lek Abasaglar może być stosowany u kobiet w ciąży pod kontrolą lekarza.

Karmienie piersią

Lek Abasaglar może być stosowany przez kobiety karmiące piersią po konsultacji z lekarzem.

Dzieci

Brak doświadczenia w stosowaniu leku Abasaglar u dzieci w wieku poniżej 2 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Abasaglar może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Abasaglar?

Lek Abasaglar obniża stężenie cukru we krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Abasaglar?

Lek Abasaglar stosuje się w leczeniu cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 2 roku życia.

Dawkowanie

Jak stosować lek Abasaglar?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Na podstawie trybu życia pacjenta, wartości stężenia cukru we krwi oraz dotychczas stosowanych dawek oraz rodzaju insuliny:

 • lekarz ustala dawkę dobową oraz porę podania leku
 • lekarz ustala termin wykonania badania stężenia cukru we krwi oraz ewentualne badanie moczu
 • lekarz wskazuje kiedy może zajść konieczność wstrzyknięcia większej lub mniejszej dawki leku
 • insulina Toujeo jest insuliną długo działającą, może być stosowana równocześnie z insuliną krótko działającą lub doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi jeśli takie jest zalecenie lekarza
 • pacjent powinien posiadać informacje, jakie czynniki mogą wpłynąć na zmianę stężenia cukru we krwi
 • insulinę wstrzykuje się raz na dobę o tej samej porze dnia
 • lek podaje się podskórnie, nie należy wstrzykiwać insuliny dożylnie
 • lekarz wskaże obszary, gdzie można dokonywać wstrzyknięcia leku, należy w obrębie tych obszarów zmieniać miejsca wstrzyknięcia

Sposób postępowania z fiolkami:

 • przed użyciem należy dokładnie obejrzeć fiolkę, roztwór powinien być przezroczysty, bezbarwny, podobny do wody, bez widocznych stałych cząsteczek
 • nie wstrząsać ani nie mieszać fiolki przed użyciem
 • nie należy mieszać z inną insuliną lub innym lekiem
 • nie rozcieńczać
 • w przypadku otrzymania nieoczekiwanych wyników badania stężenia cukru po zastosowaniu leku należy użyć nowej fiolki
 • aby uniknąć pomyłek, należy zawsze sprawdzić etykietę insuliny przed użyciem leku

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Abasaglar

Stężenie cukru może zmniejszyć się (hipoglikemia), należy kontrolować stężenie cukru we krwi, a w przypadku zbyt niskiego poziomu cukru we krwi należy spożyć większy posiłek w celu uniknięcia ewentualnej hipoglikemii.

Pominięcie zastosowania leku Abasaglar

W sytuacji pominięcia dawki leku Abasaglar albo niewstrzyknięcia wystarczającej dawki należy kontrolować stężenie cukru. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Abasaglar

Nie należy przerywać kuracji lekiem bez konsultacji z lekarzem. Nagłe odstawienie insuliny może doprowadzić do ciężkiej hiperglikemii i kwasicy ketonowej (dochodzi do rozpadu tłuszczu zamiast cukru, co prowadzi do zwiększonego stężenia kwasu we krwi).

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Abasaglar należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Abasaglar?

Leku Abasaglar nie należy stosować w przypadku uczulenia na insulinę glargine lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Abasaglar może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Abasaglar i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

Jeśli pacjent zauważy objawy małego stężenia cukru we krwi, należy natychmiast podjąć działania mające na celu zwiększenie stężenia cukru we krwi.

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • hipoglikemia, może być bardzo niebezpieczna, pacjent może zemdleć, może dojść do uszkodzenia mózgu oraz zagrożenia życia
 • lipohipertrofia (zwiększenie grubości podskórnej tkanki tłuszczowej w miejscu wstrzyknięcia)

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • skórne i uczuleniowe reakcje w miejscu wstrzyknięcia i reakcje uczuleniowe w miejscu wstrzyknięcia (zaczerwienienie, niezwykle silny ból w czasie wstrzyknięcia, swędzenie, pokrzywka, obrzęk lub zapalenie)

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • lipoatrofia, zmniejszenie grubości podskórnej tkanki tłuszczowej w miejscu wstrzyknięcia

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • zaburzenia oka (przemijające zaburzenia widzenia, retinopatia proliferacyjna)
 • zaburzenia ogólne (przemijającego zatrzymywania wody w organizmie, z obrzękami okolicy łydek lub kostek)
 • ciężkie reakcje uczuleniowe, w przypadku wystąpienia następujących objawów konieczny jest natychmiastowy kontakt z lekarzem (wysypka i swędzenie całego ciała, ciężki obrzęk skóry lub błon śluzowych, duszność, obniżenie ciśnienia krwi z przyspieszoną czynnością serca i poceniem się)

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • zaburzenie smaku
 • bóle mięśniowe

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Abasaglar należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką:

 • zbyt niskie stężenie cukru we krwi (hipoglikemia)
 • zmiana typu, marki lub wytwórcy insuliny
 • stosowanie leku pioglitazon
 • zawsze sprawdzać etykietę używanej insuliny
 • osoby mające słaby wzrok nie powinny same obsługiwać wstrzykiwacza
 • należy dokładnie zapoznać się z instrukcją prawidłowego wykonywania wstrzyknięć

Przed podróżą należy omówić z lekarzem:

 • dostępność stosowanej insuliny w kraju docelowym
 • zaopatrzenie w insulinę, strzykawki i inne potrzebne akcesoria
 • przechowywanie insuliny w czasie podróży
 • czas spożywania posiłków i przyjmowania insuliny w czasie podróży
 • ewentualne skutki zmiany strefy czasowej
 • ewentualne nowe czynniki ryzyka dotyczące zdrowia w kraju docelowym
 • co powinno się zrobić w sytuacjach zagrożenia gdy pacjent źle się poczuje lub zachoruje

Choroby u urazy:

 • mogą przyczynić się do wzrostu stężenia cukru we krwi
 • mogą być przyczyną przyjęcia zbyt małej ilości pokarmu i doprowadzić do hipoglikemii

Należy dokładnie przestrzegać zaleceń udzielonych przez lekarza dotyczących dawkowania leku, kontroli stężenia cukru:

 • pacjenci z cukrzycą typu 1 powinni przyjmować odpowiednią ilość węglowodanów oraz kontynuować leczenie insuliną
 • osoby opiekujące się pacjentem z cukrzycą powinny być poinformowane o konieczności stosowania insuliny przez pacjenta
 • organizm pacjenta w trakcie kuracji może zacząć wytwarzać przeciwciała przeciwko insulinie, w takich sytuacjach konieczna jest zmiana dawki
 • pacjenci z długo trwającą cukrzycą typu 2 i chorobą serca lub przebytym udarem mózgu, leczonych pioglitazonem i insuliną, może nastąpić pogorszenie niewydolności serca (skrócenie oddechu lub gwałtowne zwiększenie masy ciała lub obrzęk miejscowy), konieczny kontakt z lekarzem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Abasaglar a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Abasaglar może być stosowany u kobiet w ciąży pod kontrolą lekarza. W tym okresie może zaistnieć potrzeba zmiany dawki. Właściwa kontrola cukrzycy w tym okresie ma duże znaczenie dla zdrowia dziecka.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Abasaglar a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Abasaglar może być stosowany przez kobiety karmiące piersią. Należy poinformować lekarza, ponieważ może być konieczna zmiana diety i dawki insuliny.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leki mogące powodować zmniejszenie stężenia cukru (hipoglikemia) we krwi:

 • leki stosowane w leczeniu cukrzycy
 • inhibitory enzymu konwertazy angiotensyny
 • dyzopiramid
 • fluoksetyna
 • fibraty
 • inhibitory monoaminooksydazy
 • pentoksyfilina, propoksyfen, salicylany
 • antybiotyki sulfonamidowe

Leki mogące powodować zwiększenie stężenia cukru (hipoglikemia) we krwi:

 • kortykosteroidy
 • danazol
 • diazoksyd
 • leki moczopędne
 • glukagon
 • izoniazyd
 • estrogeny i progestageny
 • pochodne fenotiazyny
 • somatropina
 • leki sympatykomimetyczne, mogą spowodować osłabienie lub całkowite zahamowanie pierwszych objawów ostrzegawczych hipoglikemii pomocnych w rozpoznaniu hipoglikemii
 • hormony tarczycy
 • atypowe leki przeciwpsychotyczne
 • inhibitory proteazy

Leki mogące powodować zarówno zmniejszenie jak i zwiększenia stężenia cukru we krwi:

 • leki beta-adrenolitycznych, mogą spowodować osłabienie lub całkowite zahamowanie pierwszych objawów ostrzegawczych hipoglikemii pomocnych w rozpoznaniu hipoglikemii
 • klonidyna
 • sole litu

Pentamidyna stosowana w leczeniu niektórych infekcji może spowodować hipoglikemię, po której może wystąpić hiperglikemia.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Abasaglar a alkohol

Podczas stosowania leku Abasaglar spożycie alkoholu może wpłynąć na wzrost lub spadek stężenia cukru we krwi.

Abasaglar a prowadzenie pojazdów

Jeśli pacjent choruje na cukrzycę, powinien omówić z lekarzem bezpieczeństwo prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Zdolność koncentracji i szybkiej reakcji u tych pacjentów może ulec upośledzeniu z powodu możliwości wystąpienia hipoglikemii, hiperglikemii oraz pogorszenia widzenia. Pacjent musi omówić z lekarzem, jak często występują u niego epizody hipoglikemii oraz czy występują pierwsze objawy ostrzegawcze pomocne w rozpoznaniu hipoglikemii.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Abasaglar?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Fiolki, wkłady, wstrzykiwacze zamknięte:

 • lek należy przechowywać w lodówce, w temperaturze 2-8°C
 • leku nie należy zamrażać
 • leku nie należy umieszczać w bezpośrednim kontakcie z zamrażalnikiem lub pojemnikiem zawierającym substancję zamrażającą
 • lek należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem

Wkłady i wstrzykiwacze otwarte:

 • po pierwszym użyciu lek należy przechowywać maksymalnie 28 dni w opakowaniu zewnętrznym, w temperaturze poniżej 30°C, z daleka od źródeł światła i ciepła
 • lek można stosować jedynie gdy jest przezroczysty, bezbarwny i podobny do wody, nie należy stosować, jeśli widoczne są w nim cząstki stałe

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego