Kategorie

Acidum Folicum Richter (Acidum folicum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Acidum Folicum Richter?

Acidum Folicum Richter zawiera kwas foliowy, czyli witaminę z grupy B. Jest on konieczny do odpowiedniego funkcjonowania i rozwoju organizmu w tym dla prawidłowego tworzenia się komórek krwi w szpiku kostnym.

Podstawowe informacje

NazwaAcidum Folicum Richter
Nazwa międzynarodowaAcidum folicum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 15 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Kwas foliowy

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • skrobia kukurydziana
 • stearynian magnezu
 • bezwodny wodorofosforan wapnia
 • krzemionka koloidalna bezwodna
Dostępne opakowania

30 tabletek

Działanie / właściwości

Uzupełnianie i zapobieganie niedoborom kwasu foliowego w organizmie.

Zastosowanie
 • przewlekłe choroby krwi
 • niedokrwistość megaloblastyczna
 • przewlekłe niedożywienie, alkoholizm
 • leczenie dializą
 • podczas przyjmowania niektórych leków (barbiturany, prymidon, cyklosporyna, sulfasalazyna, trimetoprym)
 • kobiety stosujące doustne środki antykoncepcyjne
Przeciwwskazania
 • uczulenie na kwas foliowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • niektóre choroby nowotworowe
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • podczas niedokrwistości megaloblastycznej, kwas foliowy należy stosować razem z witaminą B12
 • stosowanie leków przeciwpadaczkowych
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Niezbyt często:

 • skórne reakcje alergiczne (wysypka, świąd)

Rzadko:

 • zaburzenia żołądka i jelit (gorzki smak w ustach, wzdęcia, nudności, wymioty, biegunka)
 • zaburzenia psychiczne (brak łaknienia, trudności w zasypianiu, senność, nadmierna pobudliwość nerwowa, depresja)
Nie łączyć z
 • estrogenami (podawanymi doustnie)
 • lekami przeciwgruźliczymi
 • alkoholem
 • żywicami jonowymiennymi
 • sulfonamidami, trimetoprymem, pirymetaminą, sulfasalazyną
 • metotreksatem
 • fenobarbitalem, fenytoiną, prymidonem
Ciąża

Lek może być stosowany w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Lek może być stosowany u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Lek może być stosowany u dzieci (dawkowanie ustala wówczas lekarz).

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Acidum Folicum Richter nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Działanie i właściwości

Jak działa lek Acidum Folicum Richter?

Lek Acidum Folicum Richter zawiera kwas foliowy, zaliczany do grupy witamin B. Witamina ta jest szczególnie ważna dla prawidłowego tworzenia się komórek krwi w szpiku kostnym. Lek ten uzupełnia i zapobiega niedoborom kwasu foliowego w organizmie.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosować lek Acidum Folicum Richter?

Lek należy stosować:

 • u osób z przewlekłymi chorobami krwi, związanymi z masowym rozpadem krwinek czerwonych (talasemie, niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, zimnica, czyli malaria)
 • u osób z niedokrwistością megaloblastyczną
 • w przypadku przewlekłego niedożywienia, alkoholizmu
 • u chorych leczonych dializą oraz u chorych przyjmujących niektóre leki (barbiturany, prymidon, cyklosporyna, sulfasalazyna, trimetoprym)
 • u kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne

Dawkowanie

Jak stosować lek Acidum Folicum Richter?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Dorośli

 • zazwyczaj stosowana dawka to od 10 mg do 45 mg na dobę (od 2 tabletek 5 mg do 3 tabletek 15 mg)

W niedokrwistości megaloblastycznej

 • od 10 mg do 20 mg na dobę przez 14 do 21 dni, do czasu uzyskania poprawy w badaniach krwi
 • następnie dawka podtrzymująca do 10 mg na dobę

W niedokrwistości hemolitycznej

 • 5 mg na dobę lub, co tydzień, w zależności od diety i nasilenia rozpadu krwinek czerwonych

Dzieci

 • zwykle dawka dobowa wynosi od 5 mg do 15 mg, w zależności od wskazań

Sposób przyjmowania:

Tabletki najlepiej przyjmować w trakcie posiłku, połykając w całości. Dawki dobowe większe niż 15 mg należy podzielić na 2 – 3 części i przyjąć w równych odstępach czasu w ciągu dnia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Acidum Folicum Richter

W przypadku zastosowania dużo większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać do szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Acidum Folicum Richter

Jeśli pominięto dawkę leku, należy przyjąć następną przepisaną dawkę w przewidzianym dla niej terminie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Acidum Folicum Richter

Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem, nawet jeżeli pacjent czuje się lepiej.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Acidum Folicum Richter?

Leku nie należy stosować jeśli:

 • pacjent ma uczulenie na kwas foliowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wysypka, swędzenie, spuchnięcie twarzy, warg, języka lub duszności)
 • u pacjenta występują niektóre choroby nowotworowe

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Zazwyczaj lek ten jest dobrze tolerowany, a występujące działania niepożądane mają łagodny przebieg.

Bardzo rzadko może jednak dojść do wystąpienia ciężkich reakcji alergicznych w postaci obrzęku naczynioruchowego lub skurczu oskrzeli. Wystąpienie ciężkich objawów niepożądanych może oznaczać konieczność natychmiastowej pomocy lekarskiej i leczenia szpitalnego.

Niezbyt często (1 na 1000, ale poniżej 1 na 100 pacjentów):

 • skórne reakcje alergiczne (wysypka, świąd)

Rzadko (1 na 10 000, ale poniżej 1 na 1000 pacjentów):

 • zaburzenia żołądka i jelit (gorzki smak w ustach, wzdęcia, nudności, wymioty, biegunka)
 • zaburzenia psychiczne (brak łaknienia, trudności w zasypianiu, senność, nadmierna pobudliwość nerwowa, depresja)

Bardzo rzadko (poniżej 1 na 10 000 pacjentów):

 • zaburzenia układu immunologicznego (obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli)

Częstość nieznana:

 • zaburzenia układu immunologicznego (ciężka reakcja alergiczna)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Acidum Folicum Richter należy omówić to z lekarzem.

 • w przypadku niedokrwistości megaloblastycznej związanej z niedoborem witaminy B12 (w tym również typu zwanego niedokrwistością złośliwą), kwas foliowy należy stosować ostrożnie i równocześnie należy przyjmować witaminę B12
 • jeśli pacjent stosuje leki przeciwdrgawkowe równocześnie z kwasem foliowym, zaleca się regularne mierzenie stężenia tych leków we krwi (możliwe wystąpienie napadów padaczkowych, ze względu na zmniejszenie stężenia leków przeciwdrgawkowych)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Acidum Folicum Richter a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Kwas foliowy może być stosowany w okresie ciąży.

Acidum Folicum Richter a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Kobiety przyjmujące kwas foliowy mogą karmić piersią.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Leku Acidum Folicum Richter nie należy spożywać z:

 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi (zawierającymi estrogeny) - zmniejszają skuteczność kwasu foliowego
 • lekami przeciwgruźliczymi (zmniejszają skuteczność kwasu foliowego)
 • alkoholem (zmniejsza skuteczność kwasu foliowego)
 • żywicami jonowymiennymi, stosowanymi w chorobach z nadmiarem lipidów (tłuszczów) we krwi (zmniejszają skuteczność kwasu foliowego)
 • lekami znanymi jako antagoniści kwasu foliowego (sulfonamidy, trimetoprym, pirymetamina, sulfasalazyna) (zmniejszają skuteczność kwasu foliowego, ale na skutek odmiennego mechanizmu)
 • lekami przeciwnowotworowymi (metotreksat) (zmniejszają skuteczność kwasu foliowego, ale na skutek odmiennego mechanizmu)
 • lekami przeciwdrgawkowymi (fenobarbital, fenytoina, prymidon) - kwas zmniejsza skuteczność leków i może powodować nawrót drgawek

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Acidum Folicum Richter a alkohol

Spożywanie alkoholu podczas stosowania leku Acidum Folicum Richter może zmniejszać działanie tego leku.

Acidum Folicum Richter a prowadzenie pojazdów

Lek Acidum Folicum Richter nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Acidum Folicum Richter?

Lek należy przechowywać

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25°C
 • w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego