Kategorie

Aciprex (Escitalopramum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Aciprex?

Aciprex jest to lek przeciwdepresyjny zawierający escitalopram, substancję zaliczaną do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Stosowany jest w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych, obsesyjno-kompulsyjnych, lęku społecznego.

Podstawowe informacje

NazwaAciprex
Nazwa międzynarodowaEscitalopramum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Escitalopram

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • kroskarmeloza sodowa
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • magnezu stearynian
 • hypromeloza 6cP
 • tytanu dwutlenek
 • makrogol 400 
Dostępne opakowania
 • 7 tabletek
 • 10 tabletek
 • 14 tabletek
 • 20 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 56 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwdepresyjne

Zastosowanie

Leczenie:

 • depresji
 • zaburzeń lękowych
 • lęku społecznego
 • zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych 
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na składniki preparatu 
 • stosowanie leków- inhibitorów monoaminooksydazy, leków stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca
 • wrodzone zaburzenia rytmu serca, lub przeszłe występowanie zaburzeń rytmu serca
Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować ostrożność przy występowaniu:

 • padaczki
 • zaburzeń czynności wątroby lub nerek
 • cukrzycy
 • hiponatremii
 • zwiększonej skłonności do krwawień
 • choroby niedokrwiennej serca
 • leczeniu elektrowstrząsami
 • chorób serca (przebyty zawał serca) 
 • niskiego tętna spoczynkowego
 • osłabień, omdleń, zawrotów głowy
 • problemów ocznych 
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często występujące:

 • nudności
 • bóle głowy

Często występujące:

 • katar, niedrożność nosa
 • zmiana apetytu
 • trudności w zasypianiu, senność, sny, lęk, niepokój, zawroty głowy, drżenie, mrowienie
 • biegunka, nudności, wymioty, suchość w jamie ustnej
 • bóle stawów, mięśni, zmęczenie, gorączka 
 • nadmierne pocenie
 • zwiększenie masy ciała
 • zaburzenia seksualne
Nie łączyć z
 • nieselektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy
 • selektywnymi, odwracalnymi inhibitorami MAO-A
 • nieodwracalnymi inhibitorami MAO-B
 • linezolidem
 • litem
 • imipraminą i dezypraminą
 • sumatryptanem 
 • tramadolem
 • cymetydyną, lanzoprazolem, omeprazolem
 • flukonazolem, fluwoksaminą, tiklopidyną
 • zielem dziurawca
 • kwasem salicylowym, NLPZ
 • warfaryną, dipirydamolem, fenprokumonem
 • meflochiną, bupironem
 • neuroleptykami
 • propafenonem, metoprololem, rysperidonem, haloperidolem, klomipraminą
 • lekami obniżającymi stężenie potasu lub magnezu we krwi
Ciąża

Kobiety w ciąży nie powinny stosować leku Aciprex, bez omówienia zagrożenia i korzyści leczenia z lekarzem.

Karmienie piersią

Nie należy karmić piersią stosując lek Aciprex bez omówienia zagrożenia i korzyści leczenia z lekarzem.

Dzieci

Lek nie jest polecany do terapii dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. Lekarz indywidualnie zaleca stosowanie leku u osób poniżej 18 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie zaleca się prowadzenia pojazdów oraz obsługi maszyn bez stwierdzenia jak lek wpływa na pacjenta.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Aciprex?

Aciprex zawiera substancję czynną escitalopram, dzięki której wykazuje działanie przeciwdepresyjne.

Zastosowanie / wskazania

W jakim celu stosuje się lek Aciprex?

Aciprex stosuje się w leczeniu:

 • depresji, dużych epizodów depresyjnych
 • zaburzeniach lękowych, napadach paniki z agorafobią lub bez
 • lęku spowodowanego kontaktem z innymi ludźmi
 • zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych

Dawkowanie

Jak stosować lek Aciprex?

Aciprex należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli

Depresja

 • zazwyczaj stosuje się dawkę 10 mg raz na dobę
 • lekarz może zwiększyć dawkę do 20 mg na dobę

Zaburzenie lęku napadowego

 • dawka początkowa w pierwszym tygodniu leczenia to 5 mg raz na dobę
 • następnie dawkę zwiększa się do 10 mg na dobę
 • lekarz może zwiększyć dawkę do 20 mg na dobę

Lęk społeczny

 • zazwyczaj stosuje się dawkę 10 mg raz na dobę
 • lekarz może zmniejszyć dawkę do 5 mg na dobę lub zwiększyć do 20 mg na dobę

Zaburzenia lękowe uogólnione

 • zalecana dawka to 10 mg raz na dobę
 • lekarz może zwiększyć dawkę do 20 mg na dobę

Zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne

 • zalecana dawka to 10 mg raz na dobę
 • lekarz może zwiększyć dawkę do 20 mg na dobę

Pacjenci w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku (powyżej 65 roku życia) stosuje się zwyczajowo dawkę 5 mg. Nie zaleca się stosowania leku Aciprex u osób poniżej 18 roku życia.

Czas trwania leczenia

Lek należy stosować tak długo jak zalecił lekarz. Efekt terapeutyczny może wystąpić dopiero po kilku tygodniach stosowania leku. W przypadku zbyt wczesnego zaprzestania terapii lekiem Aciprex objawy mogą powrócić.

Zastosowanie większej dawki leku

Jeśli przyjęta została większa dawka leku Aciprex niż zalecona należy niezwłocznie udać się do lekarza lub szpitala, nawet gdy pacjent nie odczuwa żadnych niepokojących dolegliwości.

Pominięcie przyjęcia dawki leku

Gdy zostanie pominięta dawka leku, nie należy stosować podwójnej dawki następnego dnia. Jeśli pacjent przypomni sobie o pominięciu dawki w danym dniu przed pójściem spać, należy zażyć dawkę leku. Kolejne dawki należy przyjmować o zgodnie z zaleceniami. Nie należy stosować pominiętej dawki w nocy, po przebudzeniu.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Aciprex?

Gdy występuje nadwrażliwość na składniki preparatu.

Przy stosowaniu leków:

 • inhibitorów monoaminooksydazy
 • leków stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca

Gdy pacjent choruje na wrodzone zaburzenia rytmu serca, lub w przeszłości występowały zaburzenia rytmu serca.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek Aciprex może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo często występujące:

 • nudności
 • bóle głowy

Często występujące:

 • katar, niedrożność nosa
 • zmiana apetytu
 • trudności w zasypianiu, senność, sny, lęk, niepokój, zawroty głowy, drżenie, mrowienie
 • biegunka, nudności, wymioty, suchość w jamie ustnej
 • bóle stawów, mięśni, zmęczenie, gorączka 
 • nadmierne pocenie
 • zwiększenie masy ciała
 • zaburzenia seksualne 

Niezbyt często występuje:

 • wysypka, świąd, pokrzywka
 • pobudzenie, nerwowość, napady lęku, depresja, zaburzenia snu
 • zaburzenia widzenia, rozszerzenie źrenic, szumy uszne
 • zmniejszenie masy ciała
 • obrzęk rąk i nóg
 • przyspieszenie akcji serca

Rzadko występują:

 • agresja, omamy
 • depersonalizacja
 • zwolnienie akcji serca

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Aciprex należy omówić z lekarzem występowanie dolegliwości, chorób takich jak:

 • padaczka
 • zaburzenia czynności wątroby lub nerek
 • cukrzyca
 • hiponatremia
 • zwiększona skłonność do krwawień
 • choroba niedokrwienna serca
 • leczenie elektrowstrząsami
 • choroby serca (przebyty zawał serca)
 • niskie tętno spoczynkowe
 • osłabienie, omdlenia, zawroty głowy
 • problemy oczne 

Podczas początkowej fazy leczenia lekiem Aciprex mogą nasilić się objawy depresyjne oraz pojawić się myśli samobójcze lub myśli związane z samookaleczaniem. W razie wystąpienia takich objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Aciprex a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Kobiety ciężarne nie powinny stosować leku Aciprex bez konsultacji z lekarzem. Stosowanie leku może spowodować w ostatnim trymestrze ciąży u dziecka wystąpienie objawów takich jak trudności z oddychaniem, drgawki, trudności w karmieniu, wahania temperatury ciała, wymioty, senność, ciągły płacz, nasilenie odruchów, sztywność lub wiotkość mięśni. Jeśli u noworodka wystąpi którykolwiek z objawów, należy skontaktować się z lekarzem.

Leczenia lekiem Aciprex w ciąży nie należy nagle przerywać.

Aciprex a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie należy stosować leku Aciprex podczas karmienia piersią bez konsultacji z lekarzem.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę (w zależności od ulotki) jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy zachować szczególną ostrożność z lekami:

 • nieselektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy
 • selektywnymi, odwracalnymi inhibitorami MAO-A
 • nieodwracalnymi inhibitorami MAO-B
 • linezolidem
 • litem
 • imipraminą i dezypraminą
 • sumatryptanem 
 • tramadolem
 • cymetydyną, lanzoprazolem, omeprazolem
 • flukonazolem, fluwoksaminą, tiklopidyną
 • zielem dziurawca
 • kwasem salicylowym, NLPZ
 • warfaryną, dipirydamolem, fenprokumonem
 • meflochiną, bupironem
 • neuroleptykami
 • propafenonem, metoprololem, rysperidonem, haloperidolem, klomipraminą
 • lekami obniżającymi stężenie potasu lub magnezu we krwi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Aciprex a alkohol

Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas stosowania leku Aciprex.

Aciprex a prowadzenie pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów oraz obsługiwać maszyn podczas stosowania leku Aciprex.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Aciprex?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego