Kategorie

Acular (Ketorolacum trometamolum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Acular?

Acular to lek należący do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) o miejscowym działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym.

Podstawowe informacje

NazwaAcular
Nazwa międzynarodowaKetorolacum trometamolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

5 mg/ ml

PostaćKrople do oczu, roztwór
Skład - substancja czynna

Ketorolak trometamolu

Skład - substancje pomocnicze
 • chlorek sodu
 • chlorek benzalkoniowy
 • edetynian disodu
 • oktoksynol 40
 • wodorotlenek sodu lub kwas solny (do uzyskania odpowiedniego pH)
 • woda oczyszczona
Dostępne opakowania
 • 1 butelka po 5 ml
 • 1 butelka po 10 ml
Działanie / właściwości
 • przeciwzapalne
 • przeciwbólowe
Zastosowanie

Stany zapalne gałki ocznej, występujące w następstwie chirurgicznego usunięcia zaćmy

Przeciwwskazania
 • uczulenie na ketorolak, chlorek benzalkoniowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub jakikolwiek inny lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jeśli u pacjenta występuje lub w przeszłości występowało wirusowe, lub bakteryjne zakażenie oka
 • jeśli pacjent ma obecnie lub miał w przeszłości skłonność do krwawień (np. niedokrwistość) lub wrzody żołądka
 • jeśli pacjent przyjmuje inne leki wydłużające czas krwawienia
 • jeśli pacjent nosi miękkie (hydrofilne) soczewki kontaktowe
 • jeśli pacjent stosuje jednocześnie kortykosteroidy miejscowe i jest podatny na uszkodzenia nabłonka rogówki
 • jeśli nastąpił u pacjenta zanik czułości rogówki (przezroczysta błona pokrywająca tęczówkę i źrenicę) lub jeśli naturalnie gładka powierzchnia rogówki jest uszkodzona
 • jeśli u pacjenta pojawiły się oznaki uszkodzenia oka
 • jeśli pacjent ma lub miał w przeszłości cukrzycę
 • jeśli pacjent ma lub miał w przeszłości reumatoidalne zapalenie stawów
 • jeśli pacjent ma lub miał w przeszłości zespół suchego oka
 • jeśli pacjent przebył w ostatnim czasie operację chirurgiczną oka
 • jeśli lek Acular jest podawany przez okres dłuższy niż 24 godziny przed operacją lub przez ponad 14 dni po operacji
 • jeśli pacjent ma lub miał w przeszłości astmę, związaną ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych, jak kwas acetylosalicylowy
 • podobnie jak inne leki przeciwzapalne, lek Acular może maskować typowe objawy zakażenia
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

 • podrażnienie oka (w tym uczucie pieczenia)
 • ból oka (w tym uczucie kłucia)

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)

 • reakcja alergiczna
 • krwawienie do siatkówki
 • obrzęk centralnej części siatkówki
 • niewyraźne i/ lub zmniejszone widzenie
 • uraz oka wskutek kontaktu końcówki zakraplacza z powierzchnią oka
 • wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego
 • ból głowy
 • zakażenia oka
 • zapalenie oka
 • zapalenie tęczówki
 • zapalenie rogówki
 • osady rogówkowe
 • swędzenie oczu
 • obrzęk oka i/ lub powieki
 • zaczerwienienie oka
Nie łączyć z

Kortykosteroidami podawanymi miejscowo

Ciąża

Leku tego nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że zostało to zalecone przez lekarza.

Karmienie piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku Acular u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie ma istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Acular?

Lek Acular zawiera ketorolak trometamolu należący do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Dzięki tej substancji aktywnej lek Acular wykazuje miejscowe działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Acular?

Lak Acular stosuje się u osób dorosłych w profilaktyce i leczeniu stanu zapalnego w obrębie gałki ocznej, występującego w następstwie chirurgicznego usunięcia zaćmy.

Dawkowanie

Jak stosować lek Acular?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek przeznaczony jest do podania do oka.

Lek Acular powinien być stosowany u osób dorosłych. Brakuje danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania kropli Acular u dzieci i młodzieży.

Zalecane dawkowanie:

1 kropla do worka spojówkowego 3 razy na dobę, rozpoczynając 24 godziny przed operacją i kontynuować przez 3 do 4 tygodni.

W przypadku stosowania leku Acular jednocześnie z innymi lekami podawanymi miejscowo do oka należy odczekać co najmniej 15 minut między podaniem każdego leku. Maści do oczu powinny być zawsze stosowane jako ostatnie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Nie odnotowano przypadków przedawkowania leku Acular stosowanego miejscowo do oka.

Pominięcie zastosowania leku

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć jak najszybciej. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Acular?

Leku Acular nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na ketorolak, chlorek benzalkoniowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • uczulenia na kwas acetylosalicylowy lub jakikolwiek inny lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Acular może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Acular i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • reakcje alergiczne, w tym wysypka, obrzęk twarzy, warg, języka i/ lub gardła, co może powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu
 • ból oka
 • nasilenie uczucia podrażnienia lub zaburzenia widzenia

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób):

 • podrażnienie oka (w tym uczucie pieczenia)
 • ból oka (w tym uczucie kłucia)

Często (częściej niż u 1 na 100 osób):

 • reakcja alergiczna
 • krwawienie do siatkówki
 • obrzęk centralnej części siatkówki
 • niewyraźne i/ lub zmniejszone widzenie
 • uraz oka wskutek kontaktu końcówki zakraplacza z powierzchnią oka
 • wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego
 • ból głowy
 • zakażenie oka
 • zapalenie oka
 • zapalenie tęczówki
 • zapalenie rogówki
 • osady rogówkowe
 • swędzenie oczu
 • obrzęk oka i/ lub powieki
 • zaczerwienienie oka

Niezbyt często (częściej niż u 1 na 1000 osób):

 • owrzodzenie lub nacieki na przedniej, przezroczystej warstwie oka
 • suchość oka
 • łzawienie oczu

Częstość nieznana:

 • uszkodzenie rogówki np.: ścieńczenie, nadżerka, perforacja, rozpad komórek nabłonka
 • wrzodziejące zapalenie rogówki
 • obrzęk oka
 • przekrwienie gałki ocznej
 • trudności w oddychaniu lub świszczący oddech
 • zaostrzenie astmy

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Acular należy skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką jeżeli:

 • u pacjenta występuje lub w przeszłości występowało wirusowe, lub bakteryjne zakażenie oka
 • pacjent ma obecnie lub miał w przeszłości skłonność do krwawień (np. niedokrwistość) lub wrzody żołądka
 • pacjent przyjmuje inne leki wydłużające czas krwawienia
 • pacjent stosuje jednocześnie kortykosteroidy miejscowe i jest podatny na uszkodzenia nabłonka rogówki
 • nastąpił u pacjenta zanik czułości rogówki lub jeżeli naturalnie gładka powierzchnia rogówki jest uszkodzona
 • u pacjenta pojawiły się oznaki uszkodzenia oka
 • pacjent ma lub miał w przeszłości cukrzycę
 • pacjent ma lub miał w przeszłości reumatoidalne zapalenie stawów
 • pacjent ma lub miał w przeszłości zespół suchego oka
 • pacjent ma lub miał w przeszłości astmę związaną ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych, jak kwas acetylosalicylowy
 • pacjent nosi miękkie (hydrofilne) soczewki kontaktowe (chlorek benzalkoniowy zawarty w leku Acular może być wchłaniany przez miękkie soczewki kontaktowe i może zmieniać ich kolor)
 • pacjent przebył w ostatnim czasie operację chirurgiczną oka
 • lek Acular jest podawany przez okres dłuższy niż 24 godziny przed operacją lub przez ponad 14 dni po operacji
 • u pacjenta pojawiły się oznaki uszkodzenia oka (należy wówczas natychmiast przerwać podawanie leku Acular)
 • podobnie jak inne leki przeciwzapalne, lek Acular może maskować typowe objawy zakażenia

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Acular a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Acular nie należy stosować u kobiet w okresie ciąży, chyba że zaleci to lekarz.

Acular a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Acular nie należy stosować u kobiet karmiących piersią, chyba że zaleci to lekarz.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Jednoczesne stosowanie leku Acular i kortykosteroidów podawanych miejscowo może opóźniać proces gojenia się ran.

W przypadku stosowania leku Acular jednocześnie z innymi lekami podawanymi miejscowo do oka należy odczekać co najmniej 15 minut między podaniem każdego leku.

Krople Acular zawierają chlorek benzalkoniowy, który może być wchłaniany przez miękkie soczewki kontaktowe i może zmieniać ich kolor. Przed zakropleniem leku Acular należy wyjąć soczewki kontaktowe i odczekać 15 minut przed ich ponownym założeniem.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Acular a alkohol

Brak danych.

Acular a prowadzenie pojazdów

Lek Acular nie ma istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Po zakropleniu leku może wystąpić przemijające niewyraźne widzenie. W przypadku pogorszenia widzenia nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych do czasu uzyskania prawidłowego widzenia.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Acular?

 • należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • nie stosować w przypadku gdy zabezpieczenie zakrętki na butelce jest uszkodzone
 • butelkę należy wyrzucić po 28 dniach od jej otwarcia, nawet jeżeli zawartość nie została do końca zużyta

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego