Kategorie

Acurenal (Quinaprilum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Acurenal?

Acurenal to lek należący do grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE) obniżający ciśnienie tętnicze i zmniejszający pracę serca.

Podstawowe informacje

NazwaAcurenal
Nazwa międzynarodowaQuinaprilum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg
 • 20 mg
 • 40 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Chinapryl

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • ciężki węglan magnezu
 • jednowodna laktoza
 • żelatyna
 • krospowidon
 • stearynian magnezu

Otoczka:

 • hypromeloza
 • makrogol 3000
 • jednowodna laktoza
 • triacetyna
 • dwutlenek tytanu
Dostępne opakowania

30 tabletek

Działanie / właściwości
 • obniża ciśnienie tętnicze krwi
 • zmniejsza pracę serca
Zastosowanie
Przeciwwskazania
 • uczulenie na chinapryl lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeżeli wcześniej wystąpił obrzęk naczynioruchowy związany ze stosowaniem inhibitorów ACE
 • jeżeli pacjent przyjmował lub obecnie przyjmuje lek złożony zawierający sakubitryl i walsartan
 • pacjenci z dziedzicznym lub samoistnym obrzękiem naczynioruchowym
 • pacjenci z utrudnionym odpływem krwi z lewej komory serca
 • jeżeli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren
 • pacjentki w ciąży powyżej 3 miesiąca (należy również unikać stosowania leku Acurenal we wczesnym okresie ciąży)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • pacjenci ze zwężeniem zastawki aortalnej
 • u pacjenta wystąpił świst krtaniowy lub obrzęk naczynioruchowy twarzy, języka lub głośni (należy natychmiast odstawić Acurenal i zgłosić się do lekarza)
 • u pacjenta wystąpił ból brzucha (z lub bez nudności, lub wymiotów)
 • u pacjenta ma zostać przeprowadzona afereza LDL z siarczanem dekstranu
 • pacjent jest w trakcie leczenia odczulającego jadem pszczół lub os
 • pacjent ma kolagenozę naczyń i / lub choroby nerek
 • pacjent jest dializowany
 • u pacjenta rozwinęła się żółtaczka lub stwierdzono zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • pacjent ma cukrzycę i leczony jest insuliną lub doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi
 • pacjent ma zostać poddany dużym zabiegom chirurgicznym lub znieczuleniu środkami powodującymi niedociśnienie tętnicze
 • pacjent ma ciężką lub niestabilną zastoinową niewydolność serca
 • pacjent jest hemodializowany z powodu ciężkiej niewydolności nerek
 • pacjent przebył ostatnio przeszczep nerki
 • u pacjenta występuje pierwotny hiperaldosteronizm
 • u pacjenta wystąpił uporczywy, suchy kaszel, który może być związany z przyjmowaniem leku Acurenal
 • pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje ciążę (lek Acurenal nie jest zalecany we wczesnej ciąży i jest przeciwwskazany powyżej 3 miesiąca ciąży, ponieważ może poważnie zaszkodzić dziecku)
 • pacjent przyjmuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi:

- sartany (antagoniści receptora angiotensyny II) - na przykład walsartan, telmisartan, irbesartan, zwłaszcza jeżeli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą

- aliskiren

 • pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków, ponieważ występuje zwiększone ryzyko obrzęku naczynioruchowego

- racekadotryl, lek stosowany w leczeniu biegunki

- leki stosowane w zapobieganiu odrzuceniu przeszczepionego narządu oraz w leczeniu raka (na przykład temsyrolimus, syrolimus, ewerolimus)

- wildagliptynę, lek stosowany w leczeniu cukrzycy

 • pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste działania niepożądane (mogą występować częściej niż u 1 na 100 osób):

 • ból w klatce piersiowej, niedociśnienie
 • nudności, wymioty, biegunka, niestrawność, ból brzucha
 • zapalenie gardła
 • katar
 • zawroty głowy, ból głowy
 • bezsenność
 • zmęczenie, osłabienie
 • parestezje (drętwienia)
 • ból pleców, ból mięśni
 • kaszel, duszność
 • zwiększenie stężenia kreatyniny, mocznika, potasu we krwi
Nie łączyć z
 • tetracyklinami
 • lekami moczopędnymi
 • suplementami potasu (w tym substytutami soli kuchennej), lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, i innymi lekami, które mogą zwiększać stężenie potasu we krwi (na przykład trimetoprimem i kotrimoksazolem, cyklosporyną, heparyną)
 • litem
 • środkami do znieczulenia ogólnego
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi zmniejszającymi syntezę prostaglandyn (na przykład ibuprofenem)
 • allopurynolem, cytostatykami i lekami immunosupresyjnymi, kortykosteroidami stosowanymi ogólnie lub prokainamidem
 • alkoholem, barbituranami lub narkotykami
 • antagonistami receptora angiotensyny II (AIIRA), aliskirenem
 • innymi lekami zmniejszającymi ciśnienie krwi
 • lekami zobojętniającymi kwas solny, stosowanymi w leczeniu zgagi lub niestrawności
 • lekami przeciwcukrzycowymi (doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi i insuliną)
 • złotem
 • lekami stosowanymi najczęściej, aby zapobiec odrzuceniu przeszczepionego narządu (syrolimusem, ewerolimusem i innymi lekami należącymi do grupy tak zwanych inhibitorów mTOR)
 • racekadotrylem, lekiem stosowanym w leczeniu biegunki
 • wildagliptyną, lekiem stosowanym w leczeniu cukrzycy
 • produktem złożonym zawierającym sakubitryl z walsartanem
Ciąża

Lek Acurenal nie jest zalecany we wczesnej ciąży i nie wolno go przyjmować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Karmienie noworodków (pierwsze tygodnie po porodzie), a w szczególności wcześniaków nie jest zalecane podczas przyjmowania leku Acurenal.

W przypadku karmienia starszych niemowląt lekarz poinformuje o korzyściach i ryzyku związanym z przyjmowaniem leku Acurenal w okresie laktacji, w porównaniu do innych leków.

Dzieci

Leku Acurenal nie należy podawać dzieciom.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

W trakcie stosowania leku Acurenal mogą wystąpić zawroty głowy lub uczucie zmęczenia. W przypadku ich występowania nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn. Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, dopóki pacjent nie upewni się jaki wpływ ma na niego lek.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Acurenal?

Lek Acurenal zawiera chinapryl należący do grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE). Obniża ciśnienie tętnicze krwi oraz rozszerza naczynia obwodowe, co ułatwia przepływ krwi i zmniejsza pracę serca.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Acurenal?

Lek Acurenal stosuje się w leczeniu:

 • nadciśnienia tętniczego
 • niewydolności serca

Dawkowanie

Jak stosować lek Acurenal?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Acurenal należy przyjmować regularnie o taj samej porze, niezależnie od posiłku.

Nadciśnienie tętnicze

Monoterapia

Zalecana początkowa dawka leku Acurenal wynosi 10 mg 1 raz na dobę. W zależności od reakcji pacjenta lekarz może stopniowo zwiększyć dawkę, do dawki podtrzymującej 20 mg lub 40 mg na dobę, przyjmowanych jednorazowo lub podzielonych na dwie dawki. U większości pacjentów osiąga się zadowalającą kontrolę ciśnienia stosując Acurenal raz na dobę. Maksymalnie stosowano dawki do 80 mg chinaprylu na dobę.

Stosowanie leku Acurenal jednocześnie z lekami moczopędnymi

Zalecana początkowa dawka leku Acurenal wynosi 2,5 mg 1 raz na dobę. Następnie lekarz stopniowo zwiększy dawkę leku do osiągnięcia skutecznej kontroli ciśnienia tętniczego krwi.

Niewydolność serca

Zalecana początkowa dawka leku Acurenal wynosi 2,5 mg 1 raz na dobę. Następnie jeżeli lek jest dobrze tolerowany przez pacjenta, lekarz zwiększy dawkę do dawki skutecznej do 40 mg na dobę, przyjmowanej jednorazowo lub podzielonej na dwie dawki. Zazwyczaj w leczeniu skojarzonym z lekami moczopędnymi i/ lub glikozydami naparstnicy, optymalne działanie uzyskuje się przy stosowaniu od 10 mg do 20 mg na dobę.

Ciężka niewydolność serca

W leczeniu ciężkiej lub niestabilnej zastoinowej niewydolności serca podawanie leku Acurenal powinno być rozpoczynane zawsze w szpitalu, pod ścisłą kontrolą medyczną.

Osoby z zaburzeniem czynności nerek / osoby w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku i pacjentów z klirensem kreatyniny poniżej 40 ml/ min zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg. Następnie w zależności od działania terapeutycznego lekarz może zwiększyć dawkę leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Nie znane są objawy przedawkowania chinaprylu u ludzi.

Najbardziej prawdopodobnym skutkiem przedawkowania mogą być objawy ciężkiego niedociśnienia tętniczego.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku

Jeżeli pominięto dawkę leku należy ją przyjąć jak najszybciej. Jeżeli jednak zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy zażyć następną dawkę o przewidzianej dla niej porze.

Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Acurenal?

Leku Acurenal nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na chinapryl lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeżeli wcześniej wystąpił obrzęk naczynioruchowy związany ze stosowaniem inhibitorów ACE
 • jeżeli pacjent przyjmował lub obecnie przyjmuje lek złożony zawierający sakubitryl i walsartan (stosowany w leczeniu niewydolności serca), ponieważ zwiększa się ryzyko obrzęku naczynioruchowego (szybkiego obrzęku tkanki podskórnej w okolicy takiej, jak gardło)
 • pacjentów z dziedzicznym lub samoistnym obrzękiem naczynioruchowym
 • pacjentów z utrudnionym odpływem krwi z lewej komory serca
 • jeżeli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren
 • pacjentek w ciąży powyżej 3 miesiąca (należy również unikać stosowania leku Acurenal we wczesnym okresie ciąży)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Acurenal może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Acurenal i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • świst krtaniowy
 • obrzęk naczynioruchowy twarzy, języka lub głośni

Częste działania niepożądane (mogą występować częściej niż u 1 na 100 osób):

 • ból w klatce piersiowej, niedociśnienie
 • nudności, wymioty, biegunka, niestrawność, ból brzucha
 • zapalenie gardła
 • katar
 • zawroty głowy, ból głowy
 • bezsenność
 • zmęczenie, osłabienie
 • parestezje (drętwienia)
 • ból pleców, ból mięśni
 • kaszel, duszność
 • zwiększenie stężenia kreatyniny, mocznika, potasu we krwi

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować częściej niż u 1 na 1000 osób):

 • nerwowość, stan splątania
 • senność
 • depresja
 • zawroty głowy
 • szumy uszne
 • przemijający udar niedokrwienny
 • świąd, nadmierna potliwość, obrzęk naczynioruchowy
 • wysypka
 • uogólniony obrzęk, gorączka, obrzęk obwodowy
 • białkomocz, niewydolność nerek
 • zaburzenia wzwodu
 • niedowidzenie
 • zapalenie oskrzeli
 • zakażenie górnych dróg oddechowych
 • zakażenie dróg moczowych
 • zapalenie zatok
 • zawał serca, dławica piersiowa, tachykardia (szybkie bicie serca), kołatanie serca
 • rozszerzenie naczyń
 • suchość w gardle, suchość w jamie ustnej
 • wzdęcia

Rzadkie działania niepożądane (mogą występować częściej niż u 1 na 10 000 osób):

 • zaburzenia równowagi
 • omdlenie
 • eozynofilowe zapalenie płuc
 • zapalenie głośni
 • zaparcia
 • zaburzenia smaku
 • rumień wielopostaciowy, pęcherzyca, pokrzywka

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

 • niewyraźne widzenie
 • zapalenie jelit
 • obrzęk naczynioruchowy jelita cienkiego
 • łuszczycopodobne zapalenie skóry

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • zmniejszenie liczby komórek krwi
 • reakcje rzekomouczuleniowe
 • uszkodzenie naczyń mózgowych
 • niedociśnienie ortostatyczne (przy zmianie pozycji ciała na pionową)
 • skurcz oskrzeli
 • zapalenie trzustki
 • zapalenie wątroby
 • żółtaczka spowodowana utrudnieniem odpływu żółci
 • zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka, złuszczające zapalenie skóry, łysienie, nadwrażliwość na światło
 • zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie hematokrytu, zmniejszenie hematokrytu, nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych
 • u pacjentów z wrodzonym niedoborem G-6-PDH, zgłaszano pojedyncze przypadki anemii hemolitycznej

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Acurenal należy skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Chinapryl należy stosować z ostrożnością u pacjentów ze zwężeniem zastawki aortalnej.

Należy poinformować lekarza, jeżeli przed lub w trakcie stosowania leku Acurenal:

 • wystąpił świst krtaniowy lub obrzęk naczynioruchowy twarzy, języka lub głośni (należy natychmiast odstawić Acurenal i zgłosić się do lekarza)
 • wystąpił ból brzucha (z lub bez nudności, lub wymiotów), ponieważ może to wskazywać na obrzęk naczynioruchowy jelit
 • u pacjenta ma zostać przeprowadzona afereza LDL z siarczanem dekstranu (mechaniczne usuwanie cholesterolu z naczyń krwionośnych)
 • pacjent jest w trakcie leczenia odczulającego jadem pszczół lub os (ryzyko wystąpienia zagrażającej życiu reakcji rzekomoanafilaktycznej)
 • pacjent ma kolagenozę naczyń i / lub choroby nerek
 • pacjent jest dializowany
 • u pacjenta rozwinęła się żółtaczka lub stwierdzono zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • pacjent ma cukrzycę i leczony jest insuliną lub doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi
 • pacjent ma zostać poddany dużym zabiegom chirurgicznym lub znieczuleniu środkami powodującymi niedociśnienie tętnicze
 • pacjent ma ciężką lub niestabilną zastoinową niewydolność serca
 • pacjent jest hemodializowany z powodu ciężkiej niewydolności nerek
 • pacjent przebył ostatnio przeszczep nerki
 • u pacjenta występuje pierwotny hiperaldosteronizm (zwiększenie wytwarzania aldosteronu przez korę nadnerczy)
 • u pacjenta wystąpił uporczywy, suchy kaszel, który może być związany z przyjmowaniem leku Acurenal
 • pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje ciążę (lek Acurenal nie jest zalecany we wczesnej ciąży i jest przeciwwskazany powyżej 3 miesiąca ciąży, ponieważ może poważnie zaszkodzić dziecku)
 • pacjent przyjmuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi:

- sartany (antagoniści receptora angiotensyny II) - na przykład walsartan, telmisartan, irbesartan, zwłaszcza jeżeli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą

- aliskiren

 • pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków, ponieważ występuje zwiększone ryzyko obrzęku naczynioruchowego, czyli szybkie puchnięcie tkanki podskórnej w okolicy takiej jak gardło

- racekadotryl, lek stosowany w leczeniu biegunki

- leki stosowane w zapobieganiu odrzuceniu przeszczepionego narządu oraz w leczeniu raka (na przykład temsyrolimus, syrolimus, ewerolimus)

- wildagliptynę, lek stosowany w leczeniu cukrzycy

Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy nie powinni stosować tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Acurenal a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Acurenal nie jest zalecany we wczesnej ciąży i nie wolno go przyjmować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ może poważnie zaszkodzić dziecku, jeśli będzie podany po 3 miesiącu ciąży (zwiększa się ryzyko fetotoksyczności - pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki oraz toksycznego wpływu na noworodka - niewydolność nerek, niedociśnienie, hiperkaliemia).

Acurenal a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Karmienie noworodków (pierwsze tygodnie po porodzie), a w szczególności wcześniaków nie jest zalecane podczas przyjmowania leku Acurenal, ze względu na ryzyko wpływu na układ sercowo-naczyniowy i nerki.

W przypadku karmienia starszych niemowląt lekarz poinformuje o korzyściach i ryzyku związanym z przyjmowaniem leku Acurenal w okresie laktacji, w porównaniu do innych leków.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o obecnie, lub ostatnio przyjmowanych lekach, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować:

 • tetracykliny - lek Acurenal zmniejsza wchłanianie tetracyklin
 • leki moczopędne - może nastąpić nadmierne obniżenie ciśnienia krwi
 • suplementy potasu (w tym substytuty soli kuchennej), leki moczopędne oszczędzające potas, i inne leki, które mogą zwiększać stężenie potasu we krwi (na przykład trimetoprim i kotrimoksazol, cyklosporyna, heparyna) - u niektórych pacjentów leczonych lekiem Acurenal może wystąpić hiperkaliemia
 • lit - mogą pojawić się objawy zatrucia, spowodowanego zwiększeniem stężenia litu we krwi
 • środki do znieczulenia ogólnego - mogą nasilać działanie obniżające ciśnienie krwi chinaprylu
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne zmniejszające syntezę prostaglandyn (na przykład ibuprofen) - osłabiają działanie inhibitorów ACE
 • allopurynol, cytostatyki i leki immunosupresyjne, kortykosteroidy stosowane ogólnie lub prokainamid - mogą spowodować leukopenię (zmniejszenie liczby białych krwinek we krwi obwodowej)
 • alkohol, barbiturany lub narkotyki - mogą nasilić hipotonię ortostatyczną (niedociśnienie tętnicze krwi występujące podczas zmiany pozycji ciała z leżącej na stojącą)
 • antagoniści receptora angiotensyny II (AIIRA), aliskiren - mogą powodować niedociśnienie, hiperkaliemię oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostrą niewydolność nerek)
 • inne leki zmniejszające ciśnienie krwi - mogą nasilić działanie przeciwnadciśnieniowe chinaprylu
 • leki zobojętniające kwas solny, stosowane w leczeniu zgagi lub niestrawności - mogą zmniejszać wchłanianie leku Acurenal
 • leki przeciwcukrzycowe (doustne leki przeciwcukrzycowe i insulina) - inhibitory ACE mogą zwiększyć wrażliwość na insulinę i mogą wywoływać hipoglikemię u pacjentów leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi i insuliną
 • złoto - mogą pojawić się uderzenia gorąca do twarzy, nudności, wymioty, niedociśnienie
 • leki stosowane najczęściej, aby zapobiec odrzuceniu przeszczepionego narządu (syrolimus, ewerolimus i inne leki należące do grupy tak zwanych inhibitorów mTOR) - zwiększenie ryzyka obrzęku naczynioruchowego
 • racekadotryl, lek stosowany w leczeniu biegunki - zwiększenie ryzyka obrzęku naczynioruchowego
 • wildagliptyna, lek stosowany w leczeniu cukrzycy - zwiększenie ryzyka obrzęku naczynioruchowego
 • produkt złożony zawierający sakubitryl z walsartanem - zwiększenie ryzyka obrzęku naczynioruchowego

Acurenal z jedzeniem i piciem

Lek Acurenal można przyjmować niezależnie od posiłków, popijając wodą. Wchłanianie leku Acurenal może być umiarkowanie zmniejszone, jeżeli jest on przyjmowany podczas posiłku obfitującego w tłuszcze.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Acurenal a alkohol

W trakcie leczenia lekiem Acurenal nie należy spożywać alkoholu, ponieważ może wystąpić nasilenie hipotonii ortostatycznej (niedociśnienia tętniczego krwi występującego podczas zmiany pozycji ciała z leżącej na stojącą).

Acurenal a prowadzenie pojazdów

W trakcie stosowania leku Acurenal mogą wystąpić zawroty głowy lub uczucie zmęczenia. W przypadku ich występowania nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn. Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, dopóki pacjent nie upewni się jaki wpływ ma na niego lek.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Acurenal?

 • należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C
 • należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego