Kategorie

Adadut (Dutasteridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Adadut?

Dutasteryd zmiejsza wytwarzanie hormony zwanego dihydrotestosteronem

Podstawowe informacje

NazwaAdadut
Nazwa międzynarodowaDutasteridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 0,5 mg
PostaćKapsułki miękkie
Skład - substancja czynna

Dutasteryd

Skład - substancje pomocnicze

Substancje pomocnicze:

 • butylohydroksytoluen (E 321)
 • glikolu propylenowego monokaprylan, Typ II

Otoczka kapsułki:

 • żelatyna
 • glicerol
 • tytanu dwutlenek (E171)
 • triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha
 • lecytyna sojowa
Dostępne opakowania
 • 10 kapsułek miękkich
 • 30 kapsułek miękkich
 • 50 kapsułek miękkich
 • 60 kapsułek miękkich
 • 90 kapsułek miękkich
Działanie / właściwości

Zmniejsza objętość prostaty.

 

Zastosowanie
 • leczenie umiarkowanych do ciężkich objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.
 • zmniejszenie ryzyka ostrego zatrzymania moczu i konieczności leczenia zabiegowego u pacjentów z umiarkowanymi do ciężkich objawami łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na dutasteryd, inne inhibitory 5α-reduktazy, soję, orzeszki ziemne
 • nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą 
 • kobiety, dzieci i młodzież 
 • ciężka niewydolność wątroby
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • podczas przyjmowania leku łącznie z tamsulozyną stwierdzono częstsze występowanie niewydolności serca
 • jeśli u pacjenta wystąpiła choroba wątroby, może być konieczne wykonywanie dodatkowych badań podczas stosowania leku
 • kobietom, dzieciom i młodzieży nie wolno dotykać uszkodzonych kapsułek leku, (skórę niezwłocznie umyć wodą z mydłem)
 • należy unikać narażenia kobiety ciężarnej na kontakt z nasieniem pacjenta (prezerwatywa), ponieważ dutasteryd może zaburzyć rozwój dziecka płci męskiej
 • lek może prowadzić do zmniejszenia płodności
 • lek wpływa na oznaczenie stężenia antygenu swoistego dla gruczołu krokowego
 • u pacjentów przyjmujących Adadut diagnozowano ciężką postać raka gruczołu krokowego częściej niż u pacjentów, którzy nie przyjmowali leku
 • lek może powodować powiększenie i wrażliwość piersi
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 mężczyzn):

 • niemożność uzyskania lub utrzymania wzwodu (impotencja), która może się utrzymywać po zakończeniu przyjmowania leku Adadut
 • zmniejszenie popędu płciowego (libido), które może się utrzymywać po zakończeniu przyjmowania leku 
 • trudności z wytryskiem nasienia, które mogą się utrzymywać po zakończeniu przyjmowania leku
 • powiększenie lub bolesność gruczołów piersiowych (ginekomastia)
 • zawroty głowy podczas stosowania z tamsulozyną
Nie łączyć z
 • werapamilem
 • diltiazemem 
 • rytonawirem
 • indynawirem 
 • itrakonazolem
 • ketokonazolem
 • nefazodonem
 • lekami blokującymi receptory alfa
Ciąża

Lek przeciwwskazany w ciąży.

 

Karmienie piersią

Lek przeciwwskazany w karmieniu piersią.

Dzieci
 • lek przeciwwskazany u dzieci.
 • lek przeznaczony jest wyłącznie dla mężczyzn.
Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Adadut?

Lek  zmniejsza objętość prostaty i łagodzi objawy jej rozrostu takie jak: utrudnione oddawanie moczu, częste oddawanie moczu, zwolnienie przpływu moczu, słaby strumień moczu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Adadut?

 • leczenie umiarkowanych do ciężkich objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.
 • zmniejszenie ryzyka ostrego zatrzymania moczu i konieczności leczenia zabiegowego u pacjentów z umiarkowanymi do ciężkich objawami łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

Dawkowanie

Jak stosować lek Adadut?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.   

Produkt leczniczy Adadut można stosować w monoterapii lub razem z tamsulozyną (0,4 mg).

Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku):

Zalecana dawka 0,5 mg przyjmowana doustnie, raz na dobę. Kapsułki należy połykać w całości, nie należy ich rozgryzać ani otwierać. Kapsułki można zażywać zarówno z posiłkiem, jak i niezależnie od posiłku. Pierwsze działanie lecznicze może wystąpić we wczesnym okresie stosowania, jednak może upłynąć do 6 miesięcy od początku leczenia zanim osiągnięta zostanie skuteczność terapeutyczna. Nie jest konieczne modyfikowanie dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku.

Zaburzenia czynności nerek:

Nie przewiduje się konieczności dostosowania dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Zaburzenia czynności wątroby:

Należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby.

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby stosowanie dutasterydu jest przeciwwskazane.

Pominięcie zastosowania leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze i kontynuować wcześniejszy schemat dawkowania.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać stosowania leku Adadut, dopóki nie zaleci tego lekarz. Dla uzyskania poprawy może być konieczne kontynuowanie leczenia przez 6 miesięcy lub dłużej.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Adadut?

Nie należy stosować leku.Adadut:

 • u pacjentów z nadwrażliwością na dutasteryd, inne inhibitory 5α-reduktazy, soję, orzeszki ziemne, lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • u kobiet, dzieci i młodzieży 
 • u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.  

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek Adadut może wywoływać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Adadox i natychmiast skonktaktować się z lekarzem, jeśli którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

Reakcje uczuleniowe:

 • wysypka skórna (która może być swędząca)
 • pokrzywka
 • obrzęk powiek, twarzy, warg, rąk lub nóg 

Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 mężczyzn):

 • niemożność uzyskania lub utrzymania wzwodu (impotencja), która może się utrzymywać po zakończeniu przyjmowania leku Adadut
 • zmniejszenie popędu płciowego (libido), które może się utrzymywać po zakończeniu przyjmowania leku 
 • trudności z wytryskiem nasienia, które mogą się utrzymywać po zakończeniu przyjmowania leku
 • powiększenie lub bolesność gruczołów piersiowych (ginekomastia)
 • zawroty głowy podczas stosowania z tamsulozyną

Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 mężczyzn):

 • niewydolność serca (mniej wydajna praca serca)
 • brak tchu
 • skrajne zmęczenie
 • obrzęki w okolicach kostek i kończyn dolnych); - utrata włosów (zwykle owłosienia ciała) lub porost włosów

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • obniżenie nastroju
 • ból i obrzęk jąder

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Adadut należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

 • w niektórych badaniach klinicznych, stwierdzono występowanie niewydolności serca (nieprawidłowe pompowanie krwi przez serce) u większej liczby pacjentów przyjmujących dutasteryd razem z lekiem należącym do grupy zwanej antagonistami receptorów alfa-adrenergicznych (takim jak tamsulozyna), niż u pacjentów przyjmujących wyłącznie dutasteryd lub wyłącznie lek z grupy antagonistów receptorów alfa-adrenergicznych.
 • jeśli u pacjenta wystąpiła choroba wątroby, może być konieczne wykonywanie dodatkowych badań podczas stosowania leku.
 • kobietom, dzieciom i młodzieży nie wolno dotykać uszkodzonych kapsułek leku, ponieważ substancja czynna może być wchłaniana przez skórę. W przypadku kontaktu ze skórą, zanieczyszczoną powierzchnię należy niezwłocznie umyć wodą z mydłem.
 • należy stosować prezerwatywę podczas stosunku płciowego. Należy unikać narażenia jej na kontakt z nasieniem, ponieważ dutasteryd może zaburzyć rozwój dziecka płci męskiej.
 • lek powoduje zmniejszenie liczby plemników, objętości nasienia i ruchliwości plemników. Może to prowadzić do zmniejszenia płodności.
 • lek wpływa na oznaczenie stężenia antygenu swoistego dla gruczołu krokowego, które jest czasem przeprowadzane w celu wykrycia raka gruczołu krokowego. Po 6 miesiącach leczenia należy wyznaczyć nowe stężenie wyjściowe PSA. Zaleca się monitorowanie stężenia PSA regularnie w trakcie późniejszego leczenia.
 • w badaniu klinicznym z udziałem pacjentów ze zwiększonym ryzykiem raka gruczołu krokowego, u pacjentów przyjmujących Adadut diagnozowano ciężką postać raka gruczołu krokowego częściej niż u pacjentów, którzy nie przyjmowali leku. Wpływ leku na ciężką postać raka gruczołu krokowego nie jest jasny. 
 • lek może powodować powiększenie i wrażliwość piersi. Objawy te mogą stanowić oznakę raka sutka.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Adadut a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

 • lek przeciwskazany w ciązy.
 • lek przeznaczony jest wyłącznie dla mężczyzn.
 • kobietom w ciąży (lub mogącym być w ciąży) nie wolno dotykać uszkodzonych kapsułek. Lek jest wchłaniany przez skórę i może zaburzyć rozwój dziecka płci męskiej.
 • w celu uniknięcia kontaktu z nasieniem, zalecane jest stosowanie prezerwatywy przez mężczyznę, którego partnerka jest lub może być w ciąży.

Adadut a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

 • lek przeznaczony jest wyłącznie dla mężczyzn.
 • lek przeciwskazany w karmieniu piersią, ponieważ nie wiadomo czy lek przenika do mleka kobiecego.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leki przyjmowane z Adadutem zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych:

 • rytonawir lub indynawir (stosowane w leczeniu zakażenia HIV)
 • itrakonazol lub ketokonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych)
 • nefazodon (stosowany w leczeniu depresji)
 • leki blokujące receptory alfa (stosowane w leczeniu powiększenia gruczołu krokowego lub wysokiego ciśnienia krwi)

Adadut a alkohol

Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku.

Adadut a prowadzenie pojazdów

Nie przewiduje się wpływu leczenia na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Adadut?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze nie przekraczającej 25°C.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego