Kategorie

Adatam (Tamsulosini hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Adatam?

Co to jest lek Adatam?

Lek ten zawiera substancję czynną tamsulosynę. Jest ona antagonistą receptora α1-adrenergicznego. Adatam stosuje się u mężczyzn w łagodzeniu objawów zaburzeń czynności układu moczowego związanych z powiększonym gruczołem krokowym, ponieważ zmniejsza napięcie mięśni, ułatwiając przepływ moczu przez cewkę oraz oddawanie moczu.

Podstawowe informacje

NazwaAdatam
Nazwa międzynarodowaTamsulosini hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

0,4 mg

PostaćKapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek tamsulosyny

Skład - substancje pomocnicze

Zawartość kapsułki:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • kopolimer kwasu metakrylowego i etylu akrylanu (1:1) dyspersja 30%
 • polisorbat 80
 • laurylosiarczan sodu
 • cytrynian trietylu
 • talk

Otoczka kapsułki:

 • żelatyna
 • indygokarmin
 • dwutlenek tytanu
 • żółty tlenek żelaza
 • czerwony tlenek żelaza
 • czarny tlenek żelaza
Dostępne opakowania
 • 10 kapsułek
 • 14 kapsułek
 • 20 kapsułek
 • 28 kapsułek
 • 30 kapsułek
 • 50 kapsułek
 • 56 kapsułek
 • 60 kapsułek
 • 90 kapsułek
 • 100 kapsułek
 • 200 kapsułek
Działanie / właściwości
 • powoduje rozkurcz mięśni gładkich gruczołu krokowego i cewki moczowej
 • zwiększa maksymalny wypływ moczu
 • zmniejsza utrudnienia w przepływie moczu
Zastosowanie

Łagodzenie objawów zaburzeń czynności układu moczowego związanych z powiększonym gruczołem krokowym

Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • obrzęk naczynioruchowy wywołany działaniem leku
 • ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego krwi obserwowane w przeszłości
 • ciężka niewydolność wątroby
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • lek może spowodować obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, co może być przyczyną zawrotów głowy, uczucia oszołomienia lub nawet omdleń
 • należy wykluczyć inne schorzenia, które mogą powodować objawy podobne do objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego
 • u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek
 • planowana operacja zaćmy lub jaskry
 • należy stosować ostrożnie w skojarzeniu z silnymi i umiarkowanymi inhibitorami CYP3A4
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • zaburzenia wytrysku, wytrysk wsteczny, brak wytrysku
Nie łączyć z
 • innymi antagonistami receptora α1-adrenergicznego
 • diklofenakiem
 • warfaryną
 • ketokonazolem
Ciąża

Lek nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

Karmienie piersią

Lek nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

Dzieci

Lek przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych, nie należy go stosować u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jeśli wystąpią zawroty głowy lub uczucie oszołomienia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, aż do momentu ustąpienia tych objawów.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Adatam?

Lek Adatam łagodzi objawy zaburzeń czynności układu moczowego związane z powiększonym gruczołem krokowym. Powoduje rozkurcz mięśni gładkich gruczołu krokowego i cewki moczowej, ułatwiając przepływ moczu przez cewkę oraz oddawanie moczu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Adatam?

Lek Adatam jest stosowany u mężczyzn w łagodzeniu objawów zaburzeń czynności układu moczowego związanych z powiększonym gruczołem krokowym (łagodny rozrost gruczołu krokowego):

 • w celu zwiększenia szybkości przepływu moczu
 • w łagodzeniu objawów związanych z napełnieniem pęcherza, w których ważną rolę odgrywa niestabilność pęcherza moczowego

Dawkowanie

Jak stosować lek Adatam?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zasady stosowania leku:

 • lek należy połknąć w całości, nie wolno go kruszyć ani żuć, ponieważ może to mieć niekorzystny wpływ na uwalnianie substancji czynnej
 • kapsułki należy zażywać po śniadaniu lub po pierwszym posiłku danego dnia

Dorośli

Zalecana dawka to jedna kapsułka na dobę.

Dzieci i młodzież

Lek Adatam nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Pacjenci z chorobami wątroby i (lub) nerek

Nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów z zaburzeniami nerek oraz u pacjentów z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami wątroby.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku może wystąpić nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Mogą wystąpić objawy takie jak:

 • zawroty głowy
 • osłabienie
 • wymioty
 • biegunka
 • omdlenia

Należy położyć się w celu zmniejszenia efektu niskiego ciśnienia tętniczego krwi, a następnie skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zlecić zastosowanie leków stabilizujących ciśnienie tętnicze krwi i poziom płynów oraz zalecić monitorowanie funkcji życiowych. W przypadku konieczności usunięcia tamsulosyny niewchłoniętej do krwi z żołądka lekarz może wykonać płukanie żołądka oraz podać środki przeczyszczające.

Pominięcie zastosowania leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną kapsułkę o zwykłej porze.

Przerwanie przyjmowania leku

Nie należy przerywać stosowania leku bez porozumienia się z lekarzem. W przypadku przerwania stosowania leku zbyt wcześnie, objawy choroby mogą powrócić.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Adatam?

Nie należy stosować leku Adatam w przypadku:

 • nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • obrzęku naczynioruchowego wywołanego działaniem leku (objawy mogą obejmować obrzęk twarzy oraz gardła)
 • spadków ciśnienia tętniczego podczas wstawania, które mogą powodować zawroty głowy, uczucie oszołomienia lub omdlenia
 • ciężkiej niewydolności wątroby

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Adatam może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi silna reakcja alergiczna objawiająca się obrzękiem twarzy lub gardła.

Często występują (nie więcej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy, szczególnie podczas siadania lub wstawania
 • nieprawidłowy wytrysk, wytrysk wsteczny, brak wytrysku

Niezbyt często występują (nie więcej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • ból głowy
 • uczucie kołatania serca (palpitacje)
 • obniżenie ciśnienia tętniczego krwi podczas wstawania, które może powodować wystąpienie zawrotów głowy, uczucia oszołomienia lub omdlenia (hipotensja ortostatyczna)
 • obrzęk lub podrażnienie błony śluzowej nosa (zapalenie śluzówki nosa)
 • zaparcia
 • biegunka
 • nudności
 • wymioty
 • wysypka
 • pokrzywka
 • osłabienie (astenia)
 • świąd

Rzadko występują (nie więcej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • omdlenia

Bardzo rzadko występują (nie więcej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • ciężka choroba objawiająca się tworzeniem pęcherzy na skórze, w okolicy ust, oczu i narządów płciowych (zespół Stevensa i Johnsona)
 • bolesny wzwód prącia (priapizm)

Częstość nieznana:

 • niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia
 • krwawienie z nosa
 • suchość w jamie ustnej
 • ciężkie wysypki skórne (rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry)
 • nieprawidłowy rytm serca (migotanie przedsionków)
 • nieregularne bicie serca (arytmia)
 • przyspieszone bicie serca (tachykardia)
 • trudności w oddychaniu (duszność)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Adatam należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty:

 • pacjenta należy zbadać w celu wykluczenia innych schorzeń, które mogą powodować objawy podobne do objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego
 • gruczoł krokowy należy zbadać per rectum i jeśli istnieją wskazania, oznaczać u pacjenta stężenie swoistego antygenu gruczołu krokowego przed rozpoczęciem leczenia oraz systematycznie w trakcie jego trwania
 • w przypadku zaobserwowania początkowych objawów niedociśnienia ortostatycznego (zawroty głowy, osłabienie) pacjent powinien usiąść lub położyć się, do czasu ustąpienia tych objawów
 • u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek leczenie należy prowadzić z zachowaniem ostrożności ze względu na brak badań w tej grupie pacjentów
 • nie zaleca się rozpoczynania leczenia lekiem Adatam u pacjentów, u których planowana jest operacja zaćmy lub jaskry, ponieważ obserwowano wystąpienie u niektórych pacjentów śródoperacyjnego zespołu wiotkiej tęczówki
 • lek Adatam należy stosować ostrożnie w skojarzeniu z silnymi i umiarkowanymi inhibitorami CYP3A4

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Adatam a ciąża

Lek nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

Adatam a karmienie piersią

Lek nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, bez recepty lub produkty ziołowe są przyjmowane.

Lek może wchodzić w interakcje z:

 • cymetydyną - powoduje zwiększenie stężenia tamsulosyny w osoczu
 • furosemidem - powoduje zmniejszenie stężenia tamsulosyny w osoczu
 • diklofenakiem (lek przeciwbólowy i przeciwzapalny) - może on przyspieszać wydalanie tamsulosyny z organizmu, skracając w ten sposób czas jej działania
 • warfaryną (lek zapobiegający tworzeniu się zakrzepów) - może on przyspieszać wydalanie tamsulosyny z organizmu, skracając w ten sposób czas jej działania
 • ketokonazolem (lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych skóry) - może on nasilać działanie tamsulosyny
 • innymi antagonistami receptora α1-adrenergicznego - ich połączenie z tamsulosyną może obniżać ciśnienie tętnicze krwi, powodować zawroty głowy lub uczucie oszołomienia
 • silnymi inhibitorami CYP3A4

Adatam a alkohol

Brak danych dotyczących interakcji leku z alkoholem.

Adatam a prowadzenie pojazdów

Brak danych potwierdzających wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli jednak wystąpią zawroty głowy lub uczucie oszołomienia, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, aż do momentu ustąpienia objawu.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Adatam?

Lek Adatam należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w oryginalnym opakowaniu
 • w temperaturze nieprzekraczającej 25°C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego