Kategorie

Adeksa (Acarbosum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Adeksa?

Lek Adeksa należy do leków przeciwcukrzycowych i ma zastosowanie u chorych z cukrzycą typu 2, gdy dieta, zmniejszenie masy ciała i ćwiczenia fizyczne są niewystarczające.

Podstawowe informacje

NazwaAdeksa
Nazwa międzynarodowaAcarbosum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 50 mg
 • 100 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Akarboza

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • karboksymetyloskrobia sodowa
 • bezwodna krzemionka koloidalna
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
 • 60 tabletek
 • 90 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwcukrzycowe

Zastosowanie

Leczenie cukrzycy typu 2

Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • przewlekłe choroby jelit związane z wyraźnymi zaburzeniami trawienia i wchłaniania
 • stany chorobowe, które mogą ulec pogorszeniu w wyniku zwiększonego gromadzenia się gazów w jelitach (zespół Roemhelda, duże przepukliny, niedrożność jelit, owrzodzenie jelit)
 • ciężka niewydolność nerek
 • jeśli pacjent ma mniej niż 18 lat
 • ciąża i okres karmienia piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • należy bezwzględnie przestrzegać diety cukrzycowej
 • nie należy przerywać regularnego przyjmowania leku Adeksa bez konsultacji z lekarzem
 • w pojedynczych przypadkach po zastosowaniu dużych dawek akarbozy - może wystąpić bezobjawowe zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • lek Adeksa przyjmowany jednocześnie z innymi lekami obniżającymi stężenie glukozy może spowodować niedocukrzenie
 • informacje o przyjmowaniu leku Adeksa należy odnotować w książeczce chorego na cukrzycę
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • biegunka
 • bóle żołądkowo-jelitowe
 • bóle w dole brzucha
Nie łączyć z
 • lekami obniżającymi stężenie glukozy
 • digoksyną
 • innymi lekami zawierającymi sacharozę
 • kolestyraminą
 • doustną neomycyną
Ciąża

Leku Adeksa nie należy podawać kobietom w ciąży.

Karmienie piersią

Leku Adeksa nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek Adeksa jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci i młodzieży, ponieważ dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania nie są wystarczające.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Adeksa nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Adeksa?

Działanie leku Adeksa polega na opóźnianiu trawienia węglowodanów w jelitach, co powoduje zmniejszenie jej stężenia we krwi po posiłkach oraz zmniejszenie wahań stężenia glukozy.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Adeksa?

Lek Adeksa stosowany jest w leczeniu cukrzycy typu 2 (insulinoniezależnej), zwłaszcza u osób otyłych, u których stosowanie samej diety i wysiłku fizycznego okazało się nieskuteczne.

Dawkowanie

Jak stosować lek Adeksa?

Lek Adeksa należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecane dawkowanie w leczeniu cukrzycy typu 2

 • 1 tabletka raz dziennie (50 mg kolacja) przez pierwsze 3 dni
 • 1 tabletka 2 razy dziennie (50 mg obiad i 50 mg kolacja) przez kolejne 3 dni
 • 1 tabletka 3 razy dziennie (50 mg śniadanie, 50 mg obiad, 50 mg kolacja) przez następne 7 dni
 • 1 tabletka 3 razy dziennie (50 mg śniadanie, 50 mg obiad i 100 mg kolacja) przez 3 dni
 • 1 tabletka 3 razy dziennie (50 mg śniadanie, 100 mg obiad i 100 mg kolacja) przez kolejne 3 dni
 • od 4 - 8 tyg. 1 tabletka 3 razy dziennie (100 mg śniadanie, 100 mg obiad i 100 mg kolacja)

Dawkę można zwiększyć po 4-8 tygodniach oraz w razie niedostatecznej reakcji pacjenta na produkt leczniczy.

Zasady stosowania leku Adeksa:

 • lek należy połykać w całości z niewielką ilością płynu
 • tabletek nie należy rozgryzać, ponieważ wykazują działanie tylko połknięte w całości
 • lek Adeksa należy przyjmować bezpośrednio przed posiłkiem lub z pierwszymi kęsami

Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Nie ma konieczności zmiany dawkowania lub częstotliwości stosowania produktu leczniczego Adeksa u pacjentów w podeszłym wieku.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania produktu leczniczego Adeksa u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie zostały ustalone, dlatego stosowanie leku Adeksa w tej grupie wiekowej nie jest zalecane.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z niewydolnością wątroby.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Lek jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek.

Zastosowanie większej, niż zalecana dawki leku

Jeśli pacjent przyjął więcej leku, niż jest to zalecane, nie powinien przez 4 do 6 godzin spożywać płynów lub posiłków zawierających węglowodany. Zazwyczaj pozwala to uniknąć objawów ze strony układu pokarmowego. Jeśli pacjent przyjął większą niż zalecana dawka leku Adeksa z napojami i (lub) posiłkami zawierającymi węglowodany, mogą wystąpić wzdęcia, wiatry i biegunka.

Pominięcie zastosowania leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku

Nie należy przerywać stosowania leku bez porozumienia się z lekarzem, ze względu na ryzyko zwiększenia stężenia glukozy.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Adeksa?

Leku Adeksa nie należy stosować u pacjenta gdy:

 • występuje nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • występują przewlekłe choroby jelit związane z wyraźnymi zaburzeniami trawienia i wchłaniania
 • występują stany chorobowe, które mogą ulec pogorszeniu w wyniku zwiększonego gromadzenia się gazów w jelitach (zespół Roemheld, duże przepukliny, niedrożność jelit, owrzodzenie jelit)
 • występuje ciężka niewydolność nerek
 • jeśli pacjent ma mniej niż 18 lat
 • pacjenta jest w ciąży lub podczas karmienia piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Adeksa może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Często występują (nie więcej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • wzdęcia

Często występują (nie więcej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • biegunka
 • bóle żołądkowo – jelitowe
 • bóle w dole brzucha

Niezbyt często występują (nie więcej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • nudności
 • wymioty
 • niestrawność (gniecenie w żołądku, wzdęcia, odbijanie, zgaga i zaparcia)
 • przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Rzadko występują (nie więcej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • obrzęki
 • żółtaczka (żółte zabarwienie skóry i białkówki oka)

Częstość nieznana (mogą wystąpić z częstotliwością mniejszą niż 1 na 10 000 osób):

 • małopłytkowość
 • reakcje alergiczne (wysypka, rumień, wykwit, pokrzywka)
 • niedrożność jelit
 • podniedrożność jelit
 • odma pęcherzykowa jelit
 • zapalenie wątroby

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • należy bezwzględnie przestrzegać diety cukrzycowej
 • nie należy przerywać regularnego przyjmowania leku Adeksa bez konsultacji z lekarzem, ponieważ może to spowodować zwiększenie stężenia glukozy
 • w pojedynczych przypadkach po zastosowaniu dużych dawek akarbozy - może wystąpić bezobjawowe zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Z tego powodu przez 6 do 12 miesięcy na początku leczenia lekiem Adeksa lekarz może zlecić regularne badanie stężenia tych enzymów. Zmiany te zazwyczaj ustępują po odstawieniu leku
 • lek Adeksa przyjmowany jednocześnie z innymi lekami obniżającymi stężenie glukozy może spowodować niedocukrzenie
 • informacje o przyjmowaniu leku Adeksa należy odnotować w książeczce chorego na cukrzycę

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta

Adeksa a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Adeksa nie należy stosować w okresie ciąży.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta

Adeksa a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Adeksa nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, bez recepty lub produkty ziołowe są przyjmowane.

Leku Adeksa nie należy stosować łącznie z:

 • lekami obniżającymi stężenie glukozy (np. pochodnymi sulfonylomocznika, metforminą lub insuliną)
 • z digoksyną (lekiem stosowanym w chorobach serca)
 • z lekami zawierającymi sacharozę
 • z kolestyraminą (lekiem obniżającym stężenie cholesterolu we krwi)
 • z neomycyną doustną

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Adeksa a alkohol

Brak danych dotyczących interakcji leku z alkoholem.

Adeksa a prowadzenie pojazdów

Lek Adeksa stosowany w monoterapii nie powoduje hipoglikemii, a zatem nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. U pacjentów przyjmujących dodatkowo inne leki przeciwcukrzycowe (metforminę, pochodne sulfonylomocznika, insulinę) może wystąpić ryzyko hipoglikemii.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Adeksa?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • nie przechowywać w temperaturze powyżej 25˚C
 • lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego