Kategorie

Adrenalina WZF (Adrenalinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Adrenalina WZF?

Lek Adrenalina WZF jest stosowany do leczenia nagłych stanów zagrożenia życia spowodowanych ciężkimi reakcjami alergicznymi, wstrząsem anafilaktycznym oraz anafilaksją samoistną.

Podstawowe informacje

NazwaAdrenalina WZF
Nazwa międzynarodowaAdrenalinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

300 mikrogramów/ 0,3 ml

PostaćRoztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce
Skład - substancja czynna

Winian adrenaliny

Skład - substancje pomocnicze
 • sodu pirosiarczyn
 • sodu chlorek
 • woda do wstrzykiwań 
Dostępne opakowania
 • 1 ampułko - strzykawka 1 ml
 • 2 ampułko - strzykawki 1 ml
Działanie / właściwości

Sympatykomimetyczne

Zastosowanie

Stany zagrożenia życia w leczeniu nagłych przypadków:

 • ciężkiej reakcji alergicznej
 • wstrząsu anafilaktycznego
 • anafilaksji samoistnej
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub pozostałe składniki preparatu
Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować ostrożność w przypadku występowania:

 • astmy
 • alergii pokarmowych
 • chorób serca i zaburzeń krążenia krwi
 • nadczynności tarczycy
 • guza chromochłonnego nadnerczy
 • podwyższonego ciśnienia w gałkach ocznych
 • chorób prostaty
 • zwiększonego stężenia wapnia i cukru we krwi
 • zmniejszonego stężenia potasu we krwi
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często występujące:

 • kołatanie serca, przyspieszenie czynności serca
 • nadmierna potliwość
 • nudności, wymioty
 • trudności w oddychaniu
 • zawroty, bóle głowy, osłabienie
 • uczucie niepokoju, lęk, drżenia, nadpobudliwość
 • zimne kończyny, bladość skóry
Nie łączyć z

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu leków:

 • przeciwdepresyjnych
 • stosowanych w leczeniu choroby Parkinsona 
 • hormonów tarczycy
 • przeciwastmatycznych
 • parasympatykolityków
 • oksytocyny
 • przeciwalergicznych
 • wziewnych, rozszerzających oskrzela
 • na nadciśnienie i zaburzenia rytmu serca
 • stosowanych w chorobach serca
 • stosowanych do znieczulenia ogólnego
 • przeciwprzeziębieniowych
 • przeciwcukrzycowych 
Ciąża

O zastosowaniu leku u kobiety w ciąży decyduje lekarz.

Karmienie piersią

O zastosowaniu leku u kobiety karmiącej piersią decyduje lekarz.

Dzieci

Dzieciom o masie ciała poniżej 30 kg nie można podać bezpiecznej dawki leku ze względu na konstrukcję ampułko-strzykawki.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Po podaniu leku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu ustąpienia objawów reakcji alergicznej.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Adrenalina WZF

Lek Adrenalina WZF należy do grupy sympatykomimetyków, pobudza w organizmie receptory α i β- adrenergiczne. Dzięki tej właściwości wykazuje działanie przeciw alergiczne.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Adrenalina WZF?

Lek Adrenalina WZF stosuje się w stanach zagrożenia życia w leczeniu nagłych przypadków:

 • ciężkiej reakcji alergicznej
 • wstrząsu anafilaktycznego
 • anafilaksji samoistnej

Stany te występują w wyniku kontaktu z alergenem, np. użądlenia owadów, podawanym pokarmem, lateksem lub stosowaniem leków. Kontakt z alergenem wywołuje powstawanie objawów takich jak świąd, wysypka na skórze, obrzęki, duszność, świszczący oddech, trudności z oddychaniem, wymioty, nudności a w ciężkich przypadkach utrata przytomności. Lek Adrenalina WZF łagodzi objawy i przywraca prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

Dawkowanie

Jak stosować lek Adrenalina WZF?

Lek należy stosować zgodnie z zalecaniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Adrenalina WZF stosowana jest w nagłych stanach zagrożenia życia. Po podaniu leku, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub zadzwonić na numer karetki pogotowia ratunkowego i poinformować, że wystąpiła reakcja anafilaksji. Należy zostać z osobą poszkodowaną do czasu przyjazdu karetki pogotowia ratunkowego.

Jak stosować lek Adrenalina WZF?

 • lek należy podać osobie poszkodowanej zaraz po wystąpieniu objawów ciężkiej reakcji alergicznej, która wystąpiła po kontakcie z alergenem
 • lek podaje się poprzez wstrzyknięcie domięśniowe preparatu w przednio-boczną część uda
 • leku nie należy wstrzykiwać w pośladek
 • jedna ampułko-strzykawka zawiera pojedynczą dawkę leku
 • w ampułko-strzykawce znajduje się 1 ml roztworu, po podaniu leku zostaje w niej 0,7 ml roztworu, które nie nadaje się do ponownego użycia
 • roztwór w ampułko-strzykawce powinien być bezbarwny lub prawie bezbarwny
 • osobom dorosłym oraz dzieciom powyżej 30 kg zazwyczaj podaje się 300 mikrogramów leku (0,3 ml). W przypadku braku oczekiwanej reakcji po podaniu leku lekarz może zdecydować o podaniu kolejnej dawki

Zastosowanie większej dawki leku

W przypadku podania większej dawki leku lub wstrzyknięcia leku do naczynia krwionośnego mogą wystąpić takie objawy jak nagłe zwiększenie ciśnienia tętniczego, zwężenia naczyń i pobudzenia serca. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Adrenalina WZF?

Nie należy podawać leku Adrenalina WZF jeśli występuje nadwrażliwość na składnik aktywny lub którykolwiek ze składników preparatu.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.  

Działania niepożądane / skutki uboczne

 Jak każdy lek Adrenalina WZF może wywołać działania niepożądane, jednak nie muszą one wystąpić u każdej osoby.

Często występujące:

 • kołatanie serca, przyspieszenie czynności serca
 • nadmierna potliwość
 • nudności, wymioty
 • trudności w oddychaniu
 • zawroty, bóle głowy, osłabienie
 • uczucie niepokoju, lęk, drżenia, nadpobudliwość
 • zimne kończyny, bladość skóry 

Rzadko występujące:

 • omamy, omdlenia
 • zwiększenie stężenia glukozy we krwi
 • hipokaliemia
 • kwasica metaboliczna
 • rozszerzenie źrenic
 • trudności w oddawaniu moczu
 • drżenie mięśni

Działania niepożądane, które wystąpiły po podaniu wyższej dawki leku lub u osób wrażliwych na lek Adrenalina WZF:

 • zaburzenia rytmu serca
 • gwałtowne zwiększenie ciśnienia tętniczego
 • skurcz naczyń krwionośnych 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką. Należy zachować ostrożność w przypadku występowania:

 • astmy
 • alergii pokarmowych
 • chorób serca i zaburzeń krążenia krwi
 • nadczynności tarczycy
 • guza chromochłonnego nadnerczy
 • podwyższonego ciśnienia w gałkach ocznych
 • chorób prostaty
 • zwiększonego stężenia wapnia i cukru we krwi
 • zmniejszonego stężenia potasu we krwi

Lekarz pouczy pacjenta, w jakich sytuacjach należy podawać lek Adrenalina WZF. Po wystąpieniu reakcji alergicznej pacjent powinien wykonać badania w celu ustalenia substancji alergizującej. Następnie należy unikać tych alergenów.

Należy zachować ostrożność przy podawaniu leków osobom w podeszłym wieku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.  

Adrenalina WZF a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

O zastosowaniu leku u kobiety w ciąży decyduje lekarz.

Adrenalina WZF a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

O zastosowaniu leku u kobiety karmiącej piersią decyduje lekarz.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę (w zależności od ulotki) jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy zwrócić szczególną uwagę na leki:

 • przeciwdepresyjne (wenlafaksyna, sybutramina, milancypran, inhibitory monoaminooksydazy)
 • stosowane w leczeniu choroby Parkinsona (np. lewodopa)
 • hormony tarczycy (np. tyroksyna, trójjodotyronina)
 • przeciwastmatyczne (np. teofilina)
 • parasympatykolityki (np. atropina)
 • oksytocynę
 • przeciwalergiczne (np. difenhydramina)
 • wziewne, rozszerzające oskrzela (np. formoterol)
 • na nadciśnienie i zaburzenia rytmu serca (np. sotalol, propranolol)
 • stosowane w chorobach serca (chinidyna, glikozydy naparstnicy)
 • stosowane do znieczulenia ogólnego
 • przeciwprzeziębieniowe (np. efedryna)
 • przeciwcukrzycowe (np. insulina)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Adrenalina WZF a alkohol

Nie należy stosować leku Adrenalina WZF z alkoholem, gdyż alkohol może nasilać działanie leku.

Adrenalina WZF a prowadzenie pojazdów

Po podaniu leku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu ustąpienia objawów reakcji alergicznej.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Adrenalina WZF

 • lek Adrenalina WZF należy przechowywać w lodówce, w temperaturze 2-8oC
 • w obowiązującym terminie ważności można przechowywać lek poza lodówką do 6 miesięcy w temperaturze poniżej 25oC
 • po upływie 6 miesięcy po przechowywaniu poza lodówką lek nie nadaje się do użytku
 • lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu i chronić przed światłem
 • nie zamrażać ampułko-strzykawki

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego