Kategorie

Aethoxysklerol (Lauromacrogolum 400)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Aethoxysklerol?

Aethoxysklerol jest lekiem do sklerotyzacji, zawierającym lauromakrogol 400. Stosuje się go do skleroterapii żylaków kończyn dolnych oraz guzków krwawniczych pierwszego i drugiego stopnia.

Podstawowe informacje

NazwaAethoxysklerol
Nazwa międzynarodowaLauromacrogolum 400
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg/ ml
 • 10 mg/ ml
 • 20 mg/ ml
 • 30 mg/ ml
PostaćRoztwór do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Lauromakrogol 400

Skład - substancje pomocnicze
 • etanol 96 %
 • dwuwodny fosforan disodu
 • diwodorofosforan potasu
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania
 • 5 ampułek po 2 ml
 • 1 fiolka po 30 ml (Aethoxysklerol 1 % F)
Działanie / właściwości

Lek do sklerotyzacji (skleroterapii).

Zastosowanie
 • skleroterapia żylaków kończyn dolnych
 • skleroterapia guzków krwawniczych pierwszego i drugiego stopnia
Przeciwwskazania
 • uczulenie na lauromakrogol 400 lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • ostra, poważna, nieleczona choroba, bardzo słaby stan zdrowia
 • unieruchomienie pacjenta
 • ciężka choroba obturacyjna tętnic kończyn dolnych
 • choroby zakrzepowo - zatorowe
 • duże ryzyko wystąpienia zakrzepicy
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • astma oskrzelowa, predyspozycje do uczuleń
 • gorączka
 • obrzęk kończyn dolnych spowodowany kumulacją płynu
 • pajączki naczyniowe
 • stan zapalny skóry w miejscu wykonywania zabiegu
 • objawy zamknięcia najmniejszych i najcieńszych naczyń, ograniczone czucie
 • zmniejszone możliwości ruchowe
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często:

 • neowaskularyzacja (tworzenie naczyń krwionośnych na bazie naczyń już istniejących)
 • krwiaki, przebarwienia skóry, zasinienia
 • ból w miejscu skleroterapii
 • zakrzepica w miejscu wstrzyknięcia
Nie łączyć z
 • innym środkiem znieczulającym
Ciąża

Nie należy stosować leku w czasie ciąży, poza przypadkami zdecydowanie koniecznymi.

Karmienie piersią

W okresie skleroterapii należy przerwać karmienie piersią na 2 do 3 dni.

Dzieci

Lek nie jest stosowany u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Aethoxysklerol?

Lek charakteryzuje się zależnym od stężenia i objętości działaniem niszczącym śródbłonek naczyń krwionośnych. Posiada miejscowe działanie znieczulające. Jest lekiem do sklerotyzacji, czyli do wkłuwania cienkiej igły do wnętrza żyły i wstrzykiwania przez nią leku. Powoduje zwłóknienie ścian żyły, co prowadzi do zamknięcia i zaniku żylaka.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Aethoxysklerol?

 • w skleroterapii żylaków kończyn dolnych
 • w skleroterapii guzków krwawniczych pierwszego i drugiego stopnia (Aethoxysklerol 3%)

Dawkowanie

Jak stosować lek Aethoxysklerol?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Produkt ten może być podawany w postaci płynnej lub jako standaryzowana, homogeniczna, drobnopęcherzykowa, lepka mikro piana.

Do zamykania określonego rodzaju żył stosuje się różne stężenia leku Aethoxysklerol:

0,5 % - teleangiektazje (pajączki żylne), centralne naczynia odżywcze

1 % - centralne naczynia odżywcze, żylaki siatkowate, małe żylaki

2 % - żylaki średniej wielkości

3 % - żylaki średniej wielkości, duże żylaki, choroba hemoroidalna pierwszego i drugiego stopnia

Zalecana dawka

Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 2 mg lauromakrogolu 400 na kg masy ciała, co oznacza, że u pacjenta o masie ciała 70 kg nie można podać na dobę więcej niż:

 • 28 ml roztworu 0,5 %
 • 14 ml roztworu 1%
 • 7 ml roztworu 2 %
 • 4,6 ml roztworu 3%

W rutynowych przypadkach niezależnie od masy ciała pacjenta oraz stężenia leku Aethoxysklerol maksymalna rekomendowana objętość mikro piany użytej na sesję i na dobę wynosi 10 ml.

Podczas sesji można dokonać od jednego do kilku wstrzyknięć w dawce nie większej niż maksymalna.

Skleroterapia pajączków żylnych

Aethoxysklerol 0,5 % lub 1% w ilości 0,1 ml do 0,2 ml na jedno wstrzyknięcie w postaci płynnej

 

Skleroterapia żył siatkowatych i małych żylaków

Aethoxysklerol 1 % w ilości 0,1 ml do 0,3 ml w postaci płynnej na jedno wstrzyknięcie

Aethoxysklerol 1 % w ilości 2 ml do 6 ml w postaci mikro piany na jedno wstrzyknięcie

 

Skleroterapia żylaków kończyn dolnych średniej wielkości

Aethoxysklerol 2 % lub 3% w ilości 0,5 ml do 1 ml w postaci płynnej

Aethoxysklerol 2 % lub 3% w ilości 2 ml do 6 ml w postaci mikro piany

 

Skleroterapia żylaków kończyn dolnych dużej wielkości

Aethoxysklerol 3% w ilości 1 ml do 2 ml w postaci płynnej

Aethoxysklerol 3% w ilości 4 ml do 6 ml w postaci mikro piany

 

Skleroterapia guzków krwawniczych pierwszego i drugiego stopnia

Aethoxysklerol 3% w ilości 1 ml na guzek, nie więcej niż 3 ml na sesję w postaci płynnej. U mężczyzn, w przypadku guzków znajdujących się w pobliżu gruczołu krokowego i cewki moczowej nie należy stosować więcej niż 0,5 ml leku.

Sposoby stosowania

 • wstrzyknięcia należy wykonywać jedynie w nogę umieszczoną w pozycji poziomej lub uniesioną około 30 - 45 stopni ponad poziom
 • wszystkie wstrzyknięcia muszą być wykonywane dożylnie
 • do wstrzyknięć stosuje sie bardzo cienkie igły i strzykawki z płynnym ruchem tłoka
 • wstrzyknięcie wykonuje się powoli, utrzymując igłę w położeniu wewnątrz żylnym
 • powstające w niektórych przypadkach zakrzepy usuwa się poprzez ich przekłucie i wypchnięcie
 • w zależności od rozległości żylaków może być konieczne wykonanie kilku sesji leczenia w odstępach jedno lub dwutygodniowych
 • bezpośrednie wkłucie i wstrzyknięcie w niewidoczne żyły powinno być przeprowadzone z użyciem duplex USG
 • wstrzyknięcia w skleroterapii guzków krwawniczych muszą być podawane wyłącznie podśluzówkowo i bezpośrednio w guzek

Ucisk po wstrzyknięciu leku Aethoxysklerol

 • po opatrzeniu miejsca nakłucia należy założyć opatrunek uciskowy lub pończochę elastyczną
 • po założeniu opatrunku pacjent powinien chodzić przez 30 minut, najlepiej w pobliżu przychodni
 • przy skleroterapii pajączków naczyniowych ucisk należy stosować przez 2 do 3 dni, w pozostałych przypadkach przez 5 do 7 dni
 • w przypadku rozległej żylakowatości zaleca się stosowanie dłuższego leczenia uciskowego
 • przy skleroterapii płynnym produktem Aethoxysklerol ucisk jest stosowany natychmiast po zastrzyku
 • po skleroterapii mikro pianą noga pacjenta zostaje początkowo unieruchomiona na 2 do 5 minut, ucisk na kończynę nie powinien być stosowany natychmiast, lecz 5 do 10 minut po wstrzyknięciu

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

 • może wystąpić miejscowa martwica tkanek, zwłaszcza po wstrzyknięciu okołonaczyniowym

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Aethoxysklerol?

Leku nie należy stosować jeśli u pacjenta występuje:

 • uczulenie na lauromakrogol 400 lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • ostra, poważna, nieleczona choroba lub bardzo słaby stan zdrowia
 • unieruchomienie
 • ciężka choroba obturacyjna tętnic kończyn dolnych
 • choroba zakrzepowo - zatorowa
 • duże ryzyko wystąpienia zakrzepicy, w tym stwierdzona dziedziczna skłonność do zakrzepicy lub wiele czynników ryzyka (stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych lub hormonalnej terapii zastępczej, otyłość, palenie tytoniu, długi okres unieruchomienia)
 • objawy spowodowane przez rozpoznaną dziurę w sercu (objawowy przeciek lewo - prawy) - przy skleroterapii mikropianą
 • ostry stan zapalny w okolicy odbytu - przy skleroterapii guzków krwawniczych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, Aethoxysklerol może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Skleroterapia żylaków kończyn dolnych

Często (nie częściej niż 1 na 10 pacjentów):

 • neowaskularyzacja (tworzenie naczyń krwionośnych na bazie naczyń już istniejących)
 • krwiaki, przebarwienia skóry, zasinienia
 • ból w miejscu skleroterapii
 • zakrzepica w miejscu wstrzyknięcia, miejscowe zakrzepy krwi wewnątrz żylaków

Niezbyt często (nie częściej niż 1 na 100 pacjentów):

 • zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych, zapalenie żył
 • alergiczne zapalenie skóry, pokrzywka kontaktowa, rumień, skórne reakcje alergiczne
 • martwica, stwardnienie, opuchnięcie
 • uszkodzenie nerwów

Rzadko (nie częściej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • zakrzepica żył głębokich
 • ból kończyn

Bardzo rzadko (nie częściej niż 1 na 10000):

 • wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy
 • uogólniona pokrzywka, ataki astmy
 • zaburzenia krążenia mózgowego, niedowład połowiczy, bóle głowy, migreny
 • parestezje, czyli miejscowe zaburzenia czucia, osłabienie czucia w jamie ustnej
 • utrata przytomności, zawroty głowy, zaburzenia mowy
 • zaburzenia koordynacji ruchowej, dezorientacja
 • upośledzenie widzenia
 • zatrzymanie pracy serca, zespół złamanego serca, czyli kardiomiopatia indukowana stresem
 • kołatanie serca, nieprawidłowy rytm serca - tachykardia lub bradykardia
 • zator płucny, omdlenie
 • zapaść naczyniowa lub sercowa, zapalenie naczyń
 • duszność, uczucie ucisku w klatce piersiowej, kaszel
 • zaburzenia smaku, nudności, wymioty
 • nadmierne owłosienie w miejscu wykonania skleroterapii
 • gorączka, nagłe zaczerwienienie
 • złe samopoczucie, osłabienie
 • zaburzenia ciśnienia krwi

Miejscowe działania niepożądane: 

 • są wynikiem wstrzyknięcia okołonaczyniowego, czyli omyłkowego podania leku do otaczającej tkanki
 • martwica, szczególnie tkanki skórnej oraz głębiej położonych tkanek (i rzadko nerwów)

Skleroterapia guzków krwawniczych pierwszego i drugiego stopnia

Często (nie częściej niż 1 na 10 pacjentów):

 • odczucie pieczenia błony śluzowej
 • ból w miejscu wstrzyknięcia
 • uczucie dyskomfortu, odczucie ucisku

Niezbyt często (nie częściej niż 1 na 100 pacjentów):

 • zapalenie odbytu
 • alergiczne zapalenie skóry, pokrzywka kontaktowa, reakcje skórne
 • świąd w jamie odbytu, stwardnienie

Rzadko (nie częściej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • krwotok w miejscu wstrzyknięcia
 • zakrzepica w miejscu wstrzyknięcia (wewnątrz żylaka odbytu)
 • miejscowa martwica, rzadko z możliwością rozszerzenia na tkankę okalającą

Bardzo rzadko (nie częściej niż 1 na 10000 pacjentów):

 • wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy
 • uogólniona pokrzywka, ataki astmy
 • utrata przytomności, dezorientacja
 • zawroty głowy, kołatanie serca, omdlenia
 • zapaść naczyniowa lub sercowa
 • nudności
 • zaburzenia erekcji
 • gorączka, nieprawidłowe ciśnienie krwi

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Aethoxysklerol należy skonsultować się z lekarzem lub pielęgniarką.

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku:

 • występowania astma oskrzelowej lub predyspozycji do uczuleń
 • gorączki
 • bardzo słabego ogólnego stanu zdrowia

Skleroterapia żylaków kończyn

 • występowanie obrzęków kończyn dolnych spowodowany kumulacją płynu, którego nie można leczyć kompresjoterapią
 • występowania pajączków naczyniowych - zamknięcie tętnicy
 • stanów zapalnych skóry w miejscu wykonywania zabiegu
 • wystąpienia objawów zamknięcia najmniejszych i najcieńszych naczyń, np. z powodu cukrzycy (mikroangiopatia) oraz ograniczonego czucia (neuropatia)
 • zmniejszonej możliwości ruchowej

Lek nie może być podawany dotętniczo, z uwagi na ryzyko spowodowania martwicy, która może prowadzić do amputacji. W takim przypadku pacjent musi być koniecznie leczony przez chirurga naczyniowego.

Zastosowanie preparatu w okolicy twarzy może spowodować odwrócenie ciśnienia w tętnicach i w konsekwencji doprowadzić do nieprzemijających zaburzeń widzenia.

Skleroterapia mikropianą 

 • jeśli u pacjenta występuje rozpoznana dziura w sercu, nawet jeśli nie towarzyszą jej żadne objawy
 • jeśli u pacjenta w przeszłości wystąpiło upośledzenie wzroku lub zaburzenia neurologiczne po poprzednim zabiegu skleroterapii mikropianą

Skleroterapia guzków krwawniczych

 • występowania przewlekłej choroby zapalnej jelit (w tym choroba Crohna)
 • występowania nadkrzepliwości krwi

Podczas wykonywania zabiegu lekarz zwróci uwagę, aby nie doszło do uszkodzenia mięśnia wewnętrznego zwieracza odbytu, co mogłoby doprowadzić do nietrzymania stolca.

Lek zawiera 5 % etanol. Jest szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Aethoxysklerol a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku Aethoxysklerol.

U kobiet w ciąży nie należy stosować leku Aethoxysklerol poza przypadkami bezwzględnie koniecznymi.

Aethoxysklerol a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku Aethoxysklerol.

W przypadku konieczności przeprowadzenia skleroterapii u kobiet karmiących piersią należy przerwać karmienie na 2 do 3 dni. Nie wiadomo czy substancja czynna leku Aethoxysklerol przenika do mleka kobiet karmiących piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są stosowane.

Substancja czynna lauromakrogol 400 zawarta w leku Aethoxysklerol może być stosowana jako miejscowy środek znieczulający. Jeśli jest stosowany jednocześnie z innym środkiem znieczulającym w ciągu doby, istnieje ryzyko zwiększonego działania, co może zwalniać czynność serca.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowanie leku u pacjenta.

Aethoxysklerol a alkohol

Brak jest danych na temat interakcji leku z alkoholem. 

Lek zawiera 5 % etanol. Jest szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową.

Aethoxysklerol a prowadzenie pojazdów

Lek Aethoxysklerol nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Aethoxysklerol?

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25 oC

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego