Kategorie

Agapurin (Pentoxifyllinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Agapurin ?

Agapurin zawiera substancję czynną pentoksyfilinę, która poprawia krążenie krwi, hamuje krzepliwość krwi, zmniejsza aktywność białych krwinek.

Podstawowe informacje

NazwaAgapurin
Nazwa międzynarodowaPentoxifyllinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 100 mg
 • 400 mg
 • 600 mg
PostaćTabletki o przedłużonym uwalnianiu, Tabletki drażowane
Skład - substancja czynna

Pentoksyfilina

Skład - substancje pomocnicze

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu (dawka 400 mg i 600 mg):

 • hypromeloza
 • powidon 30
 • talk
 • stearynian magnezu
 • Sepifilm 752 white (hypromeloza, mikrokrystaliczna celuloza, stearynian polioksylu 40, dwutlenek tytanu)
 • simetykon emulsja
 • makrogol 6000

Tabletki drażowane (100 mg):

 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • talk
 • stearynian magnezu
 • bezwodna krzemionka koloidalna 
 • karmeloza sodowa
 • sacharoza
 • dwutlenek tytanu
 • guma arabska
 • wosk biały
 • wosk karnauba
Dostępne opakowania

400 mg, 600 mg:

 • 20 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 50 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 100 tabletek o przedłużonym uwalnianiu

100 mg:

 • 60 tabletek drażowanych
Działanie / właściwości
 • poprawia krążenie krwi
 • hamuje krzepliwość krwi
 • hamuje aktywność białych krwinek
Zastosowanie
 • zaburzenia obwodowego krążenia tętniczego i tętniczo - żylnego spowodowane miażdżycą, cukrzycą, a także zaburzenia pochodzenia zapalnego lub czynnościowego
 • zaburzenia krążenia w obrębie gałki ocznej
 • zaburzenia czynności ucha wewnętrznego
 • stany niedokrwienia mózgu
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • niedawno przebyty ostry zawał mięsnia sercowego lub udar mózgu
 • nasilone krwawienie i choroby z ryzykiem krwotoków
 • przebyty wylew do siatkówki
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • niedociśnienie tętnicze
 • ciężkie zaburzenia rytmu serca
 • miażdżyca naczyć wieńcowych i mózgowych
 • ostry zawał serca
 • cukrzyca
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek
 • reakcje anafilaktyczne
 • ciężka niewydolność wątroby
 • zwiększona skłonność do krwawień
 • jednoczesne stosowanie z cyprofloksacyną lub teofiliną
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą wystąpić u 1 do 10 pacjentów na 100):

 • nudności
 • wymioty
 • wzdęcia
 • ból brzucha
 • biegunka
Nie łączyć z
 • innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi lub lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze krwi
 • insuliną lub innymi lekami przeciwcukrzycowymi
 • antagonistami witaminy K
 • teofiliną
 • inhibitorami agregacji płytek krwi: klopidogrelem, eptifibatydem, tirofibanem, epoprostenolem, iloprostem, anagrelidem
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • cyprofloksacyną
 • cymetydyną
Ciąża

Nie zaleca się stosowania tego leku u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią, chyba że korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla dziecka.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Agapurin?

Lek Agapurin zmniejsza agregację płytek krwi, zmniejsza stężenie fibrynogenu, przyleganie leukocytów do śródbłonka, aktywację leukocytów i następcze uszkodzenia śródbłonka.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Agapurin?

 • zaburzenia obwodowego krążenia tętniczego i tętniczo - żylnego spowodowane miażdżycą, cukrzycą, a także zaburzenia pochodzenia zapalnego lub czynnościowego, chromanie przestankowe lub bóle spoczynkowe, angiopatia cukrzycowa, zarostowa choroba naczyń tętniczych, zmiany troficzne
 • zaburzenia krążenia w obrębie gałki ocznej
 • zaburzenia czynności ucha wewnętrznego
 • stany niedokrwienia mózgu

Dawkowanie

Jak stosować lek Agapurin?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki drażowane - dawka 100 mg:

Początkowa dawka w pierwszym tygodniu leczenia to 200 mg (2 tabletki) trzy razy na dobę. Przy wystąpieniu działań niepożądanych w obrębie przewodu pokarmowego lub ośrodkowego układu nerwowego lekarz może zadecydować o zmniejszeniu dawki do 100 mg (1 tabletki) trzy razy na dobę.

Tabletki o przedłużonym działaniu - dawka 400 mg:

Zazwyczaj stosowana dawka to jedna tabletka dwa lub trzy razy na dobę.

Pacjenci z obniżoną lub zmiennym ciśnieniem tętniczym mogą wymagać spacjalnego schematu dawkowania.

Tabletki o przedłużonym działaniu - dawka 600 mg:

 

Zazwyczaj stosowana dawka to jedna tabletka jeden lub dwa razy na dobę.

Pacjenci z obniżoną lub zmiennym ciśnieniem tętniczym mogą wymagać spacjalnego schematu dawkowania.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek konieczne jest zmniejszenie dawki do 50-70% zazwyczaj zalecanej dawki, w zależności od indywidualnej tolerancji leczenia.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby konieczne jest zmniejszenie dawki. Decyzję o stosowanej dawce podejmuje lekarz prowadzący w zależności od stopnia nasilenia niewydolności wątroby i indywidualnej tolerancji leczenia.

Inne

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia można przyspieszyć działanie pentoksyfiliny poprzez jednoczesne podanie leku Agapurin SR 400 i pentoksyfiliny w postaci wlewu dożylnego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Agapurin

Należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Mogą wystąpić objawy przedawkowania takie jak:

 • nudności
 • zawroty głowy
 • przyspieszenie tętna
 • niedociśnienie
 • następnie gorączkę
 • pobudzenie
 • uderzenia gorąca
 • utratę świadomości
 • zanik odruchów
 • drgawki
 • fusowate wymioty

Pominiecie zastosowania leku Agapurin

Jeżeli pacjent pominie dawkę, należy przyjąć ją najszybciej jak to możliwe, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Agapurin

Nie należy przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Agapurin?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest:

 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • niedawno przebyty ostry zawał mięsnia sercowego lub udar mózgu
 • nasilone krwawienie i choroby z ryzykiem krwotoków
 • przebyty wylew do siatkówki

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Agapurin może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Natychmiast należy zgłosić się do lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią:

 • objawy wstrząsu anafilaktycznego
 • dezorientacja i omdlenia (w wyniku zaburzeń krążenia i spadku ciśnienia tętniczego krwi)
 • reakcje anafilaktyczne, np. pokrzywka, obrzęk twarzy, powiek, warg, jamy ustnej lub trudności w oddychaniu
 • wylew krwi do siatkówki
 • skłonność do siniaków i krwawień

Często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • nudności
 • wymioty
 • wzdęcia
 • ból brzucha
 • biegunka

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • ból głowy
 • niewyraźne widzenie
 • uderzenia gorąca

Rzadko (mogą wystąpić u 1 do 10 na 10000 pacjentów):

 • skórne reakcje alergiczne
 • rumień (zaczerwienienie skóry)
 • świąd
 • pokrzywka
 • zwiększona potliwość
 • cholestaza (zastój żółci)
 • zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (aminotransferaz)
 • niedociśnienie (niskie ciśnienie tętnicze)
 • tachykardia (przyspieszona czynność serca)
 • palpitacje (uczucie kołatania serca)
 • zaburzenia rytmu serca
 • dusznica bolesna (ból za mostkiem)
 • niepokój
 • zaburzenia snu
 • omamy
 • hipoglikemia (zbyt niskie stężenie glukozy we krwi)
 • wstrząs anafilaktyczny

Bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów):

 • niedokrwistość aplastyczna
 • trombocytopenia
 • krwawienia (np. do skóry, błon śluzowych, żołądka, jelit)

O nieznanej częstości (częstość nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych):

 • reakcja anafilaktyczna
 • reakcja rzekomoanafilaktyczna
 • leukopenia lub neutropenia
 • pobudzenie
 • obrzęk naczynioruchowy (obrzęk różnych części ciała, najczęściej w obrębie twarzy)
 • wysypka
 • jałowe zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych
 • zaburzenie żołądka i jelit
 • uczucie dyskomfortu w nadbrzuszu
 • uczucie pełności w brzuchu (uczucie sytości)
 • zaparcia
 • nadmierne wydzielanie śliny
 • obniżenie ciśnienia tętniczego
 • skurcz oskrzeli

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Agapurin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Agapurin w przypadku pacjentów:

 • z niedociśnieniem tętniczym
 • z ciężkimi zaburzeniami rytmu serca
 • z zaawansowaną miażdżycą naczyń wieńcowych i mózgowych
 • po ostrym zawale serca
 • z cukrzycą
 • z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek
 • ze zwiększoną skłonnościa do krwawień
 • z zaburzeniami czynności wątroby
 • stosujących jednocześnie cyprofloksacynę lub teofilinę

Jeżeli wystąpią objawy reakcji anafilaktycznej lub rzekomoanafilaktycznej należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Agapurin a ciąża

Jeżeli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania tego leku u kobiet w ciąży.

Agapurin a karmienie piersią

Jeżeli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią, chyba że korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla dziecka.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Pacjent nie powienien przyjmować leku Agapurin razem z:

 • lekami przeciwnadciśnieniowymi (np. z inhibitorami konwertazy angiotesyny) lub innymi lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze krwi (np. z azotanami) - lek Agapurin może nasilić ich działanie
 • insuliną lub innymi lekami przeciwcukrzycowymi - może nasilić się spadek stężenia glukozy we krwi
 • antagonistami witaminy K - nasila się działanie przeciwzakrzepowe
 • teofiliną - może zwiększyć się stężenie teofiliny w osoczu
 • inhibitorami agregacji płytek krwi (klopidogrelem, eptifibatydem, tirofibanem, epoprostenolem, iloprostem) - zwiększa się ryzyko krwawienia
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi - zwiększa się ryzyko krwawienia
 • cyprofloksacyną - może dojść do wzrostu stężenia pentoksyfiliny w surowicy
 • cymetydyną - może dojść do wzrostu stężenia pentoksyfiliny i jej czynnego metabolitu w osoczu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Agapurin a alkohol

Brak informacji.

Agapurin a prowadzenie pojazdów

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Agapurin?

Dawka 400 mg i 600 mg:

 • brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku
 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dawka 100 mg:

 • przechowywać w temperaturze poniżej 250C
 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.