Kategorie

Aglan (Meloxicamum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Aglan?

Lek Aglan zawiera substancję czynną meloksykam, który należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, które są stosowane w celu zmieniejszenia stanu zapalnego i bólu stawów oraz mięśni.

Podstawowe informacje

NazwaAglan
Nazwa międzynarodowaMeloxicamum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 15 mg
 • 15 mg/ 1,5 ml
PostaćTabletki, Roztwór do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Meloksykam

Skład - substancje pomocnicze

Tabletki:

 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu
 • dwuwodny cytrynian sodu
 • krospowidon (typ A)

Roztwór do wstrzykiwań:

 • meglumina
 • poloksamer 188
 • glicyna
 • wodorotlenek sodu
 • chlorek sodu
 • glikofurol
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

Tabletki:

 • 10 tabletek
 • 20 tabletek
 • 30 tabletek
 • 60 tabletek
 • 100 tabletek

Roztwór do wstrzykiwań:

 • 5 ampułek po 1,5 ml
 • 10 ampułek po 1,5 ml
Działanie / właściwości
 • przeciwzapalne
 • przeciwbólowe
 • przeciwgorączkowe
Zastosowanie
 • krótkotrwałe leczenie zaostrzeń choroby zwyrodnieniowej stawów
 • leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów
 • leczenie zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (choroba Bechtereva)
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych
 • zaburzenia krzepliwości krwi
 • przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych
 • przebyte krwanienie z przewodu pokarmowego lub perforacja przewodu pokarmowego po wcześniejszym leczeniu lekami z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych
 • wrzody żołądka lub wrzody trawienne
 • krwawienie w obrębie mózgu lub krwawienie z jakichkolwiek innych przyczyn
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • niedializowana ciężka niewydolność nerek
 • ciężka niewydolność serca
 • ostatni trymestr ciąży
 • dzieci i młodzież poniżej 18 lat w przypadku roztworu do wstrzykiwań oraz dzieci i młodzież poniżej 16 lat w przypadku tabletek
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zapalenie przełyku, zapalenia żołądka lub inne choroby przewodu pokarmowego wystepujące w przeszłości, takie jak choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego
 • zaburzenia pracy serca
 • przebyty udar
 • wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie tętnicze)
 • wysokie stężenia cukru we krwi (cukrzyca)
 • wysokie stężenia cholesterolu we krwi (hipercholesterolemia)
 • palenie tytoniu
 • podeszły wiek
 • choroby serca, wątroby lub nerek
 • zmniejszona objętość krwi, która może pojawić się w wyniku dużej utraty krwi, oparzenia, operacji lub niewielkiego przyjmowania płynów
 • nietolerancja niektórych cukrów, stwierdzona przez lekarza, ponieważ lek zawiera laktozę
 • wysokie stężenie potasu we krwi stwierdzone przez lekarza
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób):

 • niestrawność
 • nudności, wymioty
 • ból brzucha
 • zaparcia, wzdęcia, biegunka

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • ból głowy
 • ból i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia
Nie łączyć z
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ)
 • lekami zapobiegającymi tworzeniu się zakrzepów (heparyna, warfaryna)
 • lekami stosowanymi do rozpuszczania zakrzepów (leki trombolityczne)
 • lekami przeciwpłytkowymi, takimi jak kwas acetylosalicylowy
 • kortykosteroidami (np. stosowanymi w leczeniu zapalenia lub reakcji alergicznych)
 • cyklosporyną, takrolimusem - stosowane po przeszczepieniu organów lub w przypadku ciężkich chorób skóry, reumatoidalnego zapalenia stawów lub zespołu nerczycowego
 • trimetoprimem - stosowanym w leczeniu zakażeń bakteryjnych
 • lekami moczopędnymi (diuretyki)
 • lekami stosowanymi w leczeniu nadciśnienia (np. leki beta-adrenolityczne, inhibitory ACE, antogoniści receptora angiotensyny II)
 • litem - stosowanym w leczeniu chorób psychicznych
 • selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) - stosowanymi w leczeniu depresji
 • deferazyroksem - stosowanym w leczeniu dużych ilości żelaza we krwi
 • metotreksatem - stosowanym w leczeniu nowotworów lub ciężkich, niekontrolowanych chorób skóry i czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów
 • cholestyraminą - stosowaną w celu zmniejszenia stężęnia cholesterolu
 • wewnątrzmacicznymi środkami antykoncepcyjnymi, tzw. spiralą
 • pemetreksedem - stosowanym w leczeniu raka
Ciąża

Lek może być stosowany w pierwszych 6 miesiącach ciąży wyłącznie wtedy, jeśli lekarz uzna to za konieczne. Podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży nie wolno stosować leku Aglan.

Karmienie piersią

Stosowanie leku nie jest zalecane w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek w postaci roztworu do wstrzykiwań nie jest zalecany u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Lek w postaci tabletek nie jest zalecany u dzieci i młodzieży poniżej 16 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

W razie wystąpienia działań niepożądanych, takich jak zaburzenia widzenia, w tym niewyraźne widzenie, zawroty głowy, senność, uczucie wirowania (pochodzenia błędnikowego) lub inne zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, nie należy prowadzić pojazdów, ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Aglan?

Aglan zawiera substacja czynną meloksykam, którego działanie przeciwzapalne polega na hamowaniu aktywności enzymatycznej cyklooksygenazy 2.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Aglan?

Lek Aglan stosuje się w leczeniu:

 • zaostrzeń choroby zwyrodnieniowej stawów
 • reumatoidalnego zapalenia stawów
 • zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (choroba Bechtereva)

Dawkowanie

Jak stosować lek Aglan?

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekrzem lub farmaceutą.

Tabletki

Tabletki należy przyjmować w pojedynczej dawce, podczas posiłku, popijając wystarczającą ilością płynu.

Zaostrzenia choroby zwyrodnieniowej stawów

Zazwyczaj stosowana dawka to pół tabletki (7,5 mg) na dobę, jednak można ją zwiększyć do 1 tabletki na dobę (15 mg).

Reumatoidalne zapalenie stawów oraz zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

Zazwyczaj stosowana dawka to 1 tabletka (15 mg) na dobę, jednak można ją zmniejszyć do 7,5 mg na dobę (pół tabletki).

Roztwór do wstrzykiwań

Ogólne zasady podania:

 • roztwór do wtrzykiwać może być podany przez wykwalifikowany personel medyczny
 • lek powinnien być wstrzyknięty powoli w pośladek
 • jeśli pacjent ma otrzymać więcej niż jedno wstrzyknięcie, osoba wykwalifikowana powinna wykonać zastrzyki naprzemiennie po prawej i lewej stronie
 • w przypadku wymiany stawu biodrowego, lek powinnien być podany po przeciwnej stronie
 • jeśli wystąpi silny ból podczas wstrzyknięcia, należy przerwać podanie leku
 • leczenie należy rozpocząć od 7,5 g meloksykamu na dobę
 • maksymalna dawka dobowa leku to 15 mg, czyli jedna ampułka
 • podanie ograniczone jest do jednego wstrzyknięcia na dobę w celu rozpoczęcia leczenia, w wyjątkowych przypadkach może zostać zwiększone przez 2 do 3 dni

Nigdy nie należy przekraczać maksymalnej dawki zalecanej 15 mg na dobę.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku oraz niewydolnością nerek lub wątroby

Dawka zalecana u pacjentów w podeszłym wieku, zaburzeniami czynności nerek lub wątroby to 7,5 mg raz na dobę.

Zastosowanie większej dawki leku niż zalecana

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Objawy znacznego przedawkowania to:

 • brak energii
 • senność
 • nudności
 • wymioty
 • ból w okolicy żołądka

Ciężkie zatrucie może prowadzić do ciężkich działań niepożądanych:

 • zwiększenia ciśnienia tętniczego krwi
 • ostrej niewydolności nerek
 • zaburzeń czynności wątroby
 • depresji oddechowej
 • utraty świadomości
 • drgawek
 • zapaści krążeniowej
 • zatrzymania akcji serca

Pominiecie zastosowania dawki leku

Jeżeli pacjent pominie dawkę, nie należy zwiększać następnej dawki leku, ani stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Aglan?

Leku Aglan nie powinno się stosować w przypadku:

 • nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • uczulenia na kwas acetylosalicylowy lub inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych
 • zaburzeń krzepliwości krwi
 • przyjmowania leków przeciwzakrzepowych
 • przebytego krwanienia z przewodu pokarmowego lub perforacji przewodu pokarmowego po wcześniejszym leczeniu lekami z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych
 • wrzodów żołądka lub wrzodów trawiennych
 • krwawienia w obrębie mózgu lub krwawienia z jakichkolwiek innych przyczyn
 • ciężkich zaburzeń czynności wątroby
 • niedializowanej ciężkiej niewydolności nerek
 • ciężkiej niewydolności serca
 • ostatniego trymestru ciąży
 • dzieci i młodzieży poniżej 18 lat w przypadku roztworu do wstrzykiwań oraz dzieci i młodzieży poniżej 16 lat w przypadku tabletek

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Aglan może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Aglan i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

 • reakcje skórne, takie jak świąd, powstawanie pęcherzy i łuszczenie się skóry
 • wysypka skórna (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka), uszkodzenie tkanek miękkich (zmiany na błonach śluzowych) lub rumień wielopostaciowy
 • obrzęk skóry lub błon śluzowych, taki jak obrzęk wokół oczu, twarzy i warg, jamy ustnej lub gardła, który może utrudniać oddychanie, obrzęk kostek i nóg
 • duszność lub atak astmy
 • zapalenie wątroby

Objawy niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego, a w szczególności:

 • krwawienia (powodującego smołowate stolce)
 • owrzodzenia przewodu pokarmowego (powodujące ból brzucha)

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób):

 • niestrawność
 • nudności, wymioty
 • ból brzucha
 • zaparcia, wzdęcia, biegunka

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • ból głowy
 • ból i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób):

 • zawroty głowy (uczucie pustki w głowie)
 • zawroty głowy lub uczucie wirowania (pochodzenia błędnikowego)
 • senność (ospałość)
 • niedokrwistość (zmniejszenie stężenia czerwonego barwnika krwi - hemoglobiny)
 • zwiększenie ciśnienia krwi (nadciśnienie tętnicze)
 • zaczerwienienie twarzy (tymczasowe zaczerwienienie twarzy i szyi)
 • zatrzymanie sodu i wody
 • zwiększone stężenie potasu (hiperkaliemia, która może powodować takie objawy, jak zaburzenia rytmu serca, kołowanie serca, osłabienie mięśni)
 • odbijanie się
 • zapalenie żołądka
 • krwawienie z przewodu pokarmowego
 • zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
 • natychmiastowe reakcje uczuleniowe (nadwrażliwość)
 • świąd
 • wysypka skórna
 • obrzęki spowodowane zatrzymaniem płynów, w tym obrzęk kostek lub nóg (obrzęki kończyn dolnych)
 • nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych, taki jak obrzęk wokół oczu, twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła
 • chwilowe zaburzenia testów czynnościowych wątroby
 • zaburzenia czynności nerek potwierdzone w wynikach badań laboratoryjnych (np. zwiększone stężenie kreatyniny lub mocznika)

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 osób):

 • zaburzenia nastroju
 • koszmary senne
 • zaburzenia morfologi krwi (nieprawidłowe wyniki rozmazu krwi, zmniejszenie liczby białych krwinek - leukocytopenia, zmniejszenie liczby płytek krwi - trombocytopenia)
 • dzwonienie w uszach (szumy uszne)
 • uczucie bicia serca (kołatanie serca)
 • choroba wrzodowa żołądka lub górnej części jelita cienkiego (owrzodzenie żołądka i/lub dwunastnicy)
 • zapalenie przełyku
 • pojawienie się napadów astmy (u osób uczulonych na aspirynę lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne)
 • powstawanie pęcherzy na skórze lub złuszczanie naskórka (zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka)
 • pokrzywka
 • zaburzenia widzenia (niewyraźne widzenie, zapalenie spojówek)
 • zapalenie jelita grubego

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 osób):

 • skórne reakcje pęcherzowe i rumień wielopostaciowy
 • zapalenie wątroby
 • ból brzucha
 • utrata apetytu
 • ostra niewydolność nerek (niewydolność nerek), w szczególności u pacjentów z czynnikami ryzyka, takimi jak choroby serca, cukrzyca, czy choroby nerek
 • perforacja ściany jelita

Częstość nieznana (częstość nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych):

 • stan splątania
 • dezorientacja
 • duszność i reakcje skórne, wysypki spowodowane narażeniem na działanie promieni słonecznych (reakcje nadwrażliwości na światło)
 • niewydolność serca odnotowana w związku z leczeniem niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • całkowita utrata określonych rodzajów białych krwinek (agranulocytoza)
 • zapalenie trzustki

Ogólne działania niepożądane wynikające ze stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych:

 • ryzyko niedrożności tętnic (zawał serca lub udar mózgu)
 • obrzęki
 • nadciśnienie tętnicze
 • niewydolność serca
 • wrzody żołądka i górnej części jelita cienkiego
 • perforacja ściany jelit lub krwawienie z przewodu pokarmowego
 • nudności i wymioty
 • biegunka
 • wzdęcia
 • zaparcia
 • niestrawność
 • ból brzucha
 • smoliste stolce z powodu krwawienia z przewodu pokarmowego
 • krwawe wymioty
 • zapalenie błony śluzowej jamy ustnej z tworzeniem się pęcherzy
 • zaostrzenie zapalenia przewodu pokarmowego
 • zapalenie żołądka

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Aglan należy omówić to z lekarzem, gdy u pacjenta występują:

 • zapalenia przełyku, zapalenia żołądka lub innych chorób przewodu pokarmowego wystepujące w przeszłości, takie jak choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego
 • choroby serca, wątroby lub nerek
 • zmniejszona objętość krwi, która może pojawić się w wyniku dużej utraty krwi, oparzenia, operacji lub niewielkiego przyjmowania płynów
 • nietolerancja niektórych cukrów stwierdzona przez lekarza, ponieważ lek zawiera laktozę
 • wysokie stężenie potasu we krwi stwierdzone przez lekarza

Stosowanie dużych dawek oraz długotrwałe leczenie lekiem Aglan może wiązać się ze wzrostem ryzyka zawału serca lub udaru. Z tego powodu należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli u pacjenta wystepują czynniki ryzyka, takie jak:

 • zaburzenia pracy serca
 • przebyty udar
 • wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie tętnicze)
 • wysokie stężenia cukru we krwi (cukrzyca)
 • wysokie stężenia cholesterolu we krwi (hipercholesterolemia)
 • palenie tytoniu

Po zastosowaniu leku Aglan mogą pojawić się zagrażające życiu wysypki (zespół Stevensa-Johnsona) oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka.

Lek Aglan nie jest odpowiedni do zwalczania ostrego bólu. Lek może maskować objawy zakażenia (np. gorączkę). Jeśli pacjent podejrzewa u siebie zakażenie powinien skontaktować się z lekarzem.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Aglan a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w pierwszych 6 miesiącach ciąży wyłącznie wtedy, jeśli lekarz uzna to za konieczne. Podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży nie wolno stosować leku Aglan.

Aglan a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku nie jest zalecane w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z niżej wymienionych leków:

 • niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)
 • leki zapobiegające tworzeniu się zakrzepów (heparyna, warfaryna)
 • leki stosowane do rozpuszczania zakrzepów (leki trombolityczne)
 • leki przeciwpłytkowe, takie jak kwas acetylosalicylowy
 • kortykosteroidy (np. stosowane w leczeniu zapalenia lub reakcji alergicznych)
 • cyklosporyna, takrolimus - stosowane po przeszczepieniu organów lub w przypadku ciężkich chorób skóry, reumatoidalnego zapalenia stawów lub zespołu nerczycowego
 • trimetoprim - stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych
 • leki moczopędne (diuretyki)
 • leki stosowane w leczeniu nadciśnienia (np. leki beta-adrenolityczne, inhibitory ACE, antogoniści receptora angiotensyny II)
 • lit - stosowany w leczeniu chorób psychicznych
 • selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) - stosowane w leczeniu depresji
 • deferazyroks - stosowany w leczeniu dużych ilości żelaza we krwi
 • metotreksat - stosowany w leczeniu nowotworów lub ciężkich, niekontrolowanych chorób skóry i czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów
 • cholestyramina - stosowana w celu zmniejszenia stężęnia cholesterolu
 • wewnątrzmaciczne środki antykoncepcyjne, tzw. spirala
 • pemetreksed - stosowany w leczeniu raka

Aglan a alkohol

Brak informacji.

Aglan a prowadzenie pojazdów

W razie wystąpienia działań niepożądanych, takich jak zaburzenia widzenia, w tym niewyraźne widzenie, zawroty głowy, senność, uczucie wirowania (pochodzenia błędnikowego) lub inne zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, nie należy prowadzić pojazdów, ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Aglan?

Tabletki:

 • brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku
 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Roztwór do wstrzykiwań:

 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC
 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • ampułki należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.