Alka-Seltzer 324 mg, 10 tabletek musujących

Alka-Seltzer 324 mg, 10 tabletek musujących

Kategorie

Alka-Seltzer 324 mg, 10 tabletek musujących

Cena
18,29 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w 1-2 dni robocze
Możliwe formy dostawy:
 • Przesyłka kurierska (DPD, DHL lub Poltraf)
 • Odbiór osobisty (DHL POP Żabka, DPD Pickup, Punkt Odbioru Gemini lub Cool Point)

Opis produktu

Alka-Seltzer to lek w postaci musujących tabletek, których substancją czynną jest kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum). Wykazuje on działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne oraz przeciwgorączkowe. Ponadto po rozpuszczeniu tabletki w wodzie powstaje cytrynian sodu, który działa buforująco, czyli utrzymuje poziom pH substancji na niezmienionym poziomie, dzięki czemu zobojętnia nadmiar kwasu solnego w żołądku.

Wskazania

Dolegliwości bólowe o lekkim i średnim nasileniu, np. bóle głowy, bóle mięśniowe (m.in. uczucie ogólnego rozbicia), bóle zębów; ból i gorączka w przebiegu przeziębienia i grypy.

Skład

1 tabletka musująca zawiera:

 • substancję czynną: kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum) 324 mg,
 • substancje pomocnicze: kwas cytrynowy bezwodny, sodu wodorowęglan, Powidon 25, mieszanina dimetikonu i wapnia krzemianu (70% : 30%), mieszanina sodu dokusanu i sodu benzoesanu (85% : 15%), sodu sacharynian, aromat limetowy, aromat cytrynowy.

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Dorośli: należy przyjąć od 1 do 3 tabletek musujących jednorazowo (od 324 do 972 mg kwasu acetylosalicylowego). W razie potrzeby dawka jednorazowa może być powtarzana, nie częściej niż co 4-8 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 12 tabletek musujących (około 4000 mg kwasu acetylosalicylowego) na dobę.
 • Młodzież w wieku powyżej 12 lat: lek może być stosowany u młodzieży powyżej 12 r. życia wyłącznie na zlecenie lekarza. Należy przyjąć 1 tabletkę musującą jednorazowo (324 mg kwasu acetylosalicylowego). W razie potrzeby dawka jednorazowa może być powtarzana do 3 razy na dobę, nie częściej niż co 4-8 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 3 tabletki musujące (972 mg kwasu acetylosalicylowego) na dobę.
 • Tabletki należy rozpuścić w szklance wody i wypić musujący płyn.
 • Przyjmować po posiłkach.
 • Leku nie należy stosować dłużej niż 3-5 dni bez konsultacji z lekarzem.

W przypadku pominięcia dawki leku i utrzymywania się dolegliwości należy przyjąć następną dawkę leku Alka-Seltzer. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, a w przypadku ciężkiego zatrucia pacjenta należy natychmiast przewieźć do szpitala.

Przeciwwskazania

 • Uczulenie na substancję czynną - kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
 • Występowanie u pacjenta:
  • skazy krwotocznej,
  • ostrej choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy,
  • ciężkiej niewydolności serca lub ciężkiej niewydolności wątroby lub ciężkiej niewydolności nerek
  • napadów astmy oskrzelowej, wywołanych podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
 • Stosowanie przez pacjenta jednocześnie leku metotreksat (stosowany m.in. w chorobach nowotworowych) w dawkach 15 mg na tydzień lub większych.
 • Ostatni trymestr ciąży.
 • Wiek poniżej 12 lat.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po skrócie „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Działania niepożądane

 • Lek ten, podobnie jak każdy inny lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
 • Jeżeli wystąpią fusowate wymioty lub czarne, smoliste stolce, należy odstawić lek i zgłosić się do lekarza.
 • Objawem ciężkiej reakcji nadwrażliwości może być: obrzęk twarzy i powiek, obrzęk języka i krtani ze zwężeniem dróg oddechowych, trudności z oddychaniem, duszność aż do napadów astmy, przyspieszenie czynności serca, nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego aż do zagrażającego życiu wstrząsu. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy natychmiast zapewnić fachową opiekę medyczną. Powyższe reakcje mogą wystąpić nawet po pierwszym podaniu leku.
 • Zatrucie substancją czynną leku Alka-Seltzer może być spowodowane długotrwałym przyjmowaniem leku (łagodne zatrucie) lub przedawkowaniem (ciężkie zatrucie), które może zagrażać życiu, np. po przypadkowym przyjęciu leku przez dzieci lub osoby w podeszłym wieku.
 • Objawami łagodnego zatrucia są: zawroty głowy (w tym pochodzenia błędnikowego), szumy uszne, głuchota, nadmierne pocenie się, nudności i wymioty, ból głowy, splątanie (zaburzenia świadomości z dezorientacją, zaburzeniami myślenia i mowy, urojeniami, omamami, lękiem oraz pobudzeniem psychoruchowym), przyspieszony oddech, zbyt głęboki oddech oraz objawy alkalozy oddechowej (mroczki przed oczami, omdlenie).
 • W przypadku zatrucia ciężkiego mogą wystąpić ponadto: wysoka gorączka, zaburzenia układu oddechowego (aż do zatrzymania oddechu i uduszenia), zaburzenia pracy serca i naczyń krwionośnych (od nierównego rytmu serca, niskiego ciśnienia aż do zatrzymania pracy serca), utrata płynów i elektrolitów (od odwodnienia, skąpomoczu [zmniejszenie ilości moczu dobowego poniżej 400-500 ml u dorosłych] aż do niewydolności nerek), wzrost lub obniżenie stężenia glukozy we krwi (szczególnie u dzieci), ketoza, krwawienia z układu pokarmowego, zaburzenia krzepnięcia krwi, zaburzenia neurologiczne objawiające się letargiem, splątaniem aż do śpiączki i napadu drgawkowego.
 • Leczenie zatrucia polega na wykonaniu płukania żołądka, podaniu węgla aktywowanego, zastosowaniu diurezy alkalicznej. W ciężkich zatruciach może być konieczna forsowana diureza alkaliczna, dializa otrzewnowa lub hemodializa.

 

Zaburzenia żołądka i jelit:

 • bóle żołądka i brzucha, zgaga, nudności, wymioty, niestrawność, zapalenie przewodu pokarmowego,
 • potencjalnie zagrażające życiu krwawienia z przewodu pokarmowego: jawne (fusowate wymioty, smoliste stolce) lub utajone (do krwawień dochodzi tym częściej im większa jest dawka),
 • choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy,
 • perforacja.

 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

 • w rzadkich przypadkach opisano przemijające zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz).

 

Zaburzenia układu nerwowego:

 • zawroty głowy i szumy uszne, będące zazwyczaj objawami przedawkowania.

 

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

 • zwiększone ryzyko krwawień, krwotoki (pooperacyjne, z nosa, z dziąseł, z układu moczowo-płciowego),
 • krwiaki, wydłużenie czasu krwawienia, czasu protrombinowego, trombocytopenia.
 • skutkiem krwawień może być wystąpienie ostrej lub przewlekłej niedokrwistości z niedoboru żelaza albo ostrej niedokrwistości pokrwotocznej objawiające się astenią, bladością, hypoperfuzją a także nieprawidłowymi wynikami badań laboratoryjnych,
 • hemoliza i niedokrwistość hemolityczna u pacjentów cierpiących na poważną postać niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

 

Zaburzenia naczyniowe:

 • wylew krwi do mózgu (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i (lub) jednocześnie stosujących inne leki przeciwzakrzepowe) potencjalnie zagrażający życiu.

 

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

 • zaburzenia czynności nerek i ciężka niewydolność nerek.

 

Zaburzenia układu immunologicznego:

 • reakcje nadwrażliwości z objawami klinicznymi i nieprawidłowymi wynikami odpowiednich badań laboratoryjnych takie jak: astma, łagodne do umiarkowanych reakcje obejmujące skórę, układ oddechowy, układ sercowo-naczyniowy z objawami takimi jak: wysypka, pokrzywka, obrzęk (w tym naczynioruchowy),
 • zaburzenia oddychania i pracy serca, zapalenie błony śluzowej nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa i bardzo rzadko ciężkie reakcje, w tym wstrząs anafilaktyczny.

 

Zaburzenia układu oddechowego:

 • astma oskrzelowa.

Interakcje

 • Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
 • Należy zastosować szczególną ostrożność stosując lek Alka-Seltzer z następującymi lekami, gdyż kwas acetylosalicylowy nasila:
  • działanie toksyczne metotreksatu na szpik kostny; nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego jednocześnie z metotreksatem stosowanym w dawkach 15 mg na tydzień lub większych; jednoczesne stosowanie metotreksatu w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień wymaga zachowania szczególnej ostrożności;
  • działanie leków przeciwzakrzepowych, leków trombolitycznych (rozpuszczających skrzeplinę) i hamujących agregację (zlepianie) płytek krwi;
  • ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawień z przewodu pokarmowego, jeśli jest stosowany jednocześnie z kortykosteroidami, innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym innymi salicylanami w dużych dawkach, lub jeśli w czasie leczenia spożywany jest alkohol;
  • po zakończeniu przyjmowania glikokortykosteroidów działających ogólnoustrojowo (z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona) zwiększa się ryzyko przedawkowania salicylanów;
  • działanie digoksyny (lek stosowany w chorobach serca), gdyż zwiększa jej stężenie w osoczu;
  • działanie leków przeciwcukrzycowych, np. insuliny, pochodnych sulfonylomocznika;
  • działanie toksyczne kwasu walproinowego (lek stosowany m. in. w padaczce), który z kolei nasila działanie antyagregacyjne kwasu acetylosalicylowego;
  • działanie selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (leki przeciwdepresyjne).
 • Należy zastosować szczególną ostrożność stosując lek Alka-Seltzer z następującymi lekami, gdyż kwas acetylosalicylowy osłabia działanie:
  • leków przeciwdnawych, stosowanych w leczeniu dny moczanowej, zwiększających wydalanie kwasu moczowego z organizmu (np. benzbromaron, probenecyd), co może powodować nasilenie objawów dny moczanowej;
  • leków moczopędnych;
  • niektórych leków przeciwnadciśnieniowych (z grupy tzw. inhibitorów konwertazy angiotensyny), szczególnie jeśli kwas acetylosalicylowy stosowany jest w dużych dawkach.
 • Alka-Seltzer można stosować jednocześnie z wyżej wymienionymi lekami (oprócz metotreksatu stosowanego w dawkach 15 mg na tydzień lub większych) wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Przed rozpoczęciem stosowania Alka-Seltzer należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:
  • jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne lub inne substancje alergizujące,
  • jeśli pacjent stosuje jednocześnie leki przeciwzakrzepowe,
  • jeśli u pacjenta występuje zaburzona czynność wątroby,
  • jeśli u pacjenta występuje zaburzenie czynności nerek lub zaburzenia krążenia, (np. choroba naczyń nerkowych, zastoinowa niewydolność serca, zmniejszenie objętości krwi krążącej, rozległa operacja, posocznica, ciężkie krwawienia), gdyż kwas acetylosalicylowy może dodatkowo zwiększyć ryzyko występowania zaburzeń czynności nerek i ciężkiej niewydolności nerek,
  • jeśli u pacjenta występowała w przeszłości (przewlekła lub nawracająca) choroba wrzodowa lub krwawienia z przewodu pokarmowego,
  • jeśli pacjent cierpi na chorobę genetyczną polegającą na niedoborze enzymu
  • dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, gdyż podanie kwasu acetylosalicylowego może wywołać wystąpienie hemolizy lub niedokrwistości hemolitycznej,
  • jeśli pacjentka karmi piersią.
 • Nie należy stosować leków zawierających kwas acetylosalicylowy u kobiet w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.
 • Kwas acetylosalicylowy może powodować skurcz oskrzeli i wywoływać napady astmy lub inne reakcje nadwrażliwości. Na reakcje takie szczególnie narażeni są pacjenci z astmą oskrzelową, przewlekłymi chorobami układu oddechowego, katarem siennym, z polipami błony śluzowej nosa oraz u których występują reakcje alergiczne na inne substancje (np. reakcje skórne, świąd, pokrzywka).
 • Pacjenci przed zabiegami chirurgicznymi (włącznie z niewielkimi zabiegami, np. ekstrakcja zęba) powinni poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Alka-Seltzer.
 • Kwas acetylosalicylowy, nawet w małych dawkach, zmniejsza wydalanie kwasu moczowego z organizmu. U pacjentów ze skłonnością do zmniejszonego wydalania kwasu moczowego lek może spowodować napad dny moczanowej.
 • Leków zawierających kwas acetylosalicylowy nie powinno podawać się dzieciom i młodzieży w przebiegu infekcji wirusowych (z gorączką lub bez gorączki) bez konsultacji z lekarzem. W przebiegu niektórych chorób wirusowych, szczególnie w przypadku zakażenia wirusem grypy typu A, wirusem grypy typu B oraz ospy wietrznej istnieje ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a – rzadkiej, ale zagrażającej życiu choroby, która wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. Ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a w przebiegu infekcji wirusowych może wzrosnąć, jeśli jednocześnie podaje się kwas acetylosalicylowy, chociaż związek przyczynowy nie został udowodniony. Występowanie uporczywych wymiotów w przebiegu infekcji może wskazywać na wystąpienie zespołu Reye’a Długotrwałe przyjmowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy może być przyczyną bólu głowy, który nasila się podczas przyjmowania kolejnych dawek.
 • Długotrwałe przyjmowanie leków przeciwbólowych, szczególnie zawierających kilka substancji czynnych może prowadzić do ciężkiego zaburzenia czynności nerek i niewydolności nerek.

 

Alka-Seltzer z jedzeniem i piciem lub alkoholem:

 • alkohol może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego, tj. owrzodzenie błony śluzowej lub krwawienia.

 

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:

 • w ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty,
 • lek Alka-Seltzer jest przeciwwskazany w ostatnim trymestrze ciąży, gdyż może powodować komplikacje w okresie okołoporodowym, zarówno u matki, jak i u noworodka,
 • nie należy stosować produktów zawierających kwas acetylosalicylowy u kobiet w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne, 
 • w razie konieczności stosowania kwasu acetylosalicylowego przez kobiety usiłujące zajść w ciążę lub w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, należy przyjmować jak najmniejszą dawkę leku przez jak najkrótszy czas,
 • kwas acetylosalicylowy przenika w niewielkiej ilości do mleka kobiet,
 • alka-Seltzer należy do grupy leków, które mogą niekorzystnie wpływać na płodność kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

 • lek nie ma wpływu.

 

Lek Alka-Seltzer zawiera sód: 

 • jedna tabletka Alka-Seltzer zawiera 477 mg sodu (głównego składnika soli kuchennej). Odpowiada to 24 % maksymalnej zalecanej dobowej dawki sodu w diecie u osób dorosłych. Maksymalna dawka dobowa tego produktu jest równoważna 288 % zalecanej przez WHO maksymalnej dawki dobowej spożycia sodu.

Podmiot odpowiedzialny

Bayer Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 158

02-326 Warszawa

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Alkazelcer

Ból niejedno ma imię, a co więcej jego odczuwanie jest rzeczą bardzo indywidualną i wiąże się z subiektywnym progiem doświadczania dolegliwości bólowych. Różnie też odczuwa się ból w zależności od jego umiejscowienia. Są jednak dostępne na rynku bezpieczne środki, które pozwalają skutecznie zaradzić odczuwanym dolegliwościom – Alka Seltzer jest jednym z nich.

Alkazelcer – zastosowanie

Wśród licznych środków przeciwbólowych aktualnie dostępnych na rynku, popularnością cieszą się te w formie tabletek musujących. W odróżnieniu od konwencjonalnych tabletek bądź kapsułek niosą pomoc w uśmierzeniu bólu również tym osobom, które mają problem z połykaniem. Dodatkowo ich przystępna forma pozwala również na szybsze wchłonięcie do krwiobiegu, a co za tym idzie – można liczyć na szybsze pozbycie się dokuczliwego bólu. Alkazelcer jest środkiem dedykowanym osobom zmagającym się z bólem różnego pochodzenia i o niejednakowym nasileniu. Przede wszystkim rekomendowany jest osobom, które cierpią z powodu bólu o natężeniu lekkim bądź średnim.

W szczególny sposób zaleca się go osobom zmagającym się z bólem:

Alkazelcer ma dość szerokie pole zastosowania i z tego powodu jest środkiem, który warto mieć w domowej apteczce. Dolegliwości, na które jest w stanie zaradzić, są dość powszechnie spotykane. W jednym opakowaniu Alka Seltzer znajduje się aż 10 sztuk tabletek musujących, co sprawia, że można mieć pod ręką środek na uśmierzenie bólu do zastosowania przez dłuższy czas.

Alka Seltzer – skład i jego właściwości

Tabletki Alkazelcer wyróżniają się składem celującym w niesienie ulgi w razie różnego rodzaju dolegliwości bólowych, z tego powodu można znaleźć w nim między innymi popularny składnik tego rodzaju produktów, jakim jest substancja czynna – kwas acetylosalicylowy, czyli szerzej znaną aspirynę. Warto więc mieć choć ogólne pojęcie na temat jej rozważnego stosowania. Dawka aspiryny różni się znacznie w zależności od powodu, dla którego jest przyjmowana. Inna porcja będzie odpowiednia do opanowania gorączki lub złagodzenia bólu, a odmienna do stosowania jej w celu zapobiegania tworzeniu się zakrzepów krwi.

Oprócz kwasu acetylosalicylowego w każdej tabletce musującej w odpowiednich proporcjach znajdują się substancje pomocnicze.

Skład Alkazelcer:

 • kwas cytrynowy bezwodny,
 • wodorowęglan sodu,
 • Powidon 25,
 • mieszanina dimekonu i wapnia krzemianu (70% : 30%),
 • mieszanina sodu dokusanu i sodu benzoesanu (85% : 15%),
 • sacharynian sodu.

Aby spożycie napoju musującego sporządzonego na bazie tabletki Alkazelcer niosło ze sobą przyjemne doznania smakowe, dodano do tegoż środka dwa aromaty limetowy oraz cytrynowy.

Rozważając produkt Alka Seltzer, jako sposób na poradzenie sobie z bólem, warto w pierwszej kolejności poznać kilka interesujących faktów na jego temat, którego mogą być pomocne w podjęciu decyzji, czy to właśnie ta propozycja, którą chce się wypróbować, zmagając się z dolegliwościami bólowymi.

W tym kontekście warte podkreślenia jest to, że Alka Seltzer może pomóc na ból:

 • o niejednakowym nasileniu,
 • różnego pochodzenia.

Producent jednak podkreśla, iż osoby cierpiące na ból o natężeniu średnim bądź lekkim, mogą skorzystać najwięcej, sięgając właśnie po Alka Seltzer. Co więcej, nie ma tutaj większego znaczenia, czy chodzi o poradzenie sobie z bólem zęba, mięśni czy głowy. Działanie Alka Seltzer jest ukierunkowane na ogólny środek bólu, mając możliwość radzenia sobie z każdą z tych odmian. Po tabletki musujące Alka Seltzer można również sięgnąć w przypadku dolegliwości bólowych, przeziębienia bądź grypy. Warto go mieć w pobliżu zwłaszcza w okresie podwyższonej zachorowalności na te choroby, który przypada przede wszystkim na czas jesienny i zimowy.

Alkazelcer – kiedy i jak stosować?

W przypadku dolegliwości bólowych, o których mowa powyżej, tabletki Alka Seltzer powinny być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta – o ile lekarz bądź farmaceuta nie zaleci inaczej. Dzieci do 12. roku życia nie powinny stosować tego środka, ale już po ukończeniu tego wieku mają taką możliwość z zastrzeżeniem, iż spożycie 1 tabletki Alkazelcer nie może mieć miejsca częściej niż 3 razy na dobę. Ta jednorazowa dawka nie powinna też być powtarzana z przerwą mniejszą niż 4 do 8 godzin. Nieco mniej restrykcyjnie jest w przypadku osób dorosłych, które w razie potrzeby będą mogły spożywać od 1 do 3 tabletek musujących jednorazowo.

Alka Seltzer na bóle różnego pochodzenia

Naukowcy stopniowo odkrywają procesy zachodzące w organizmie, które prowadzą do odczuwania bólu. Reakcja, którą przyjmujemy za pewnik, jest w rzeczywistości wyrafinowaną i natychmiastową reakcją łańcuchową. Ból jest sposobem, dzięki któremu ciało informuje nas, że coś jest nie tak.

Proces bólu

Ból zaczyna się u źródła urazu bądź problemu wewnątrz organizmu, niezależnie od tego, czy chodzi o palec u nogi, czy głowę – jak w przypadku dolegliwości, na które stosowany jest Alkazelcer. Ból to nic innego jak reakcja organizmu niosąca wiadomość bezpośrednio do rdzenia kręgowego. Rdzeń kręgowy przenosi komunikat o bólu z jego receptorów aż do mózgu, gdzie jest odbierany przez wzgórze i wysyłany do kory mózgowej – części mózgu, która przetwarza wiadomość.

Warto pamiętać, że długotrwały, silny bądź powtarzający się ból może być sygnałem, iż w organizmie dzieje się coś niepokojącego i należy się skonsultować w tej kwestii z lekarzem. Jednak w międzyczasie, aby pozwolić sobie na chwilę ulgi, warto sięgnąć po Alkazelcer – tymczasowy sposób na uwolnienie się od dolegliwości bólowych.

 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego