Kategorie

Alprox (Alprazolamum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Alprox?

Alprox zawiera alprazolam, który należy do grupy leków nazywanych benzodiazepinami. Alprazolam działa przeciwlękowo. Posiada również działanie przeciwdepresyjne łagodzące, uspokajające oraz zwiotczające mięśnie.

Podstawowe informacje

NazwaAlprox
Nazwa międzynarodowaAlprazolamum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 0,25 mg
 • 0,5 mg
 • 1 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Alprazolam

Skład - substancje pomocnicze
 • skrobia kukurydziana
 • żelatyna
 • laktoza jednowodna
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania
 • 20 tabletek
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości
 • przeciwlękowe
 • przeciwdepresyjne
 • uspokajające
 • łagodzące
 • miorelaksacyjne
Zastosowanie
 • zaburzenia lękowe z napadami lęku (lęk paniczny)
 • leczenie objawowe lęku
Przeciwwskazania
 • uczulenie na alprazolam lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • rozpoznana nużliwość mięśni
 • ciężka niewydolność oddechowa
 • powtarzające się, przedłużone przerwy w oddychaniu podczas snu (bezdech senny)
 • ciężka niewydolność wątroby
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • rozwój tolerancji
 • obawa pacjenta o rozwój fizycznego i psychicznego uzależnienia
 • nadużywanie alkoholu, narkotyków lub leków
 • zaburzenia pamięci kilka godzin po przyjęciu leku
 • przewlekła choroba
 • ciężka depresja - ryzyko samobójstwa
 • jednoczesne stosowanie leków na uspokojenie oraz picie alkoholu
 • jaskra
 • niewydolność nerek lub wątroby
 • choroba psychiczna
 • przewlekła choroba płuc
 • nieprzewidywane reakcje np. niepokój ruchowy, pobudzenie, drażliwość, napady agresji, koszmary senne, nagła bezsenność, omamy, psychozy, nieadekwatne zachowanie, nagła dezorientacja (majaczenie) lub inne zaburzenia zachowania
 • nietolerancja niektórych cukrów
 • planowany zabieg chirurgiczny
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste:

 • uspokojenie
 • senność
 • depresja
 • zaburzenia pamięci
 • słaba koordynacja ruchów oraz niemożność stania (ataksja)
 • zaburzenia mowy
 • zawroty głowy
 • ból głowy
 • zaparcia
 • suchość w jamie ustnej
 • zmęczenie
 • drażliwość

Częste:

 • zmniejszenie apetytu
 • splątanie
 • dezorientacja
 • zmniejszenie lub zwiększenie libido
 • lęk
 • bezsenność 
 • nerwowość
 • drżenie
 • zaburzenia równowagi
 • zaburzenia koordynacji
 • trudności w koncentracji
 • nadmierna senność
 • skrajne zmęczenie
 • nieostre widzenie
 • nudności
 • wymioty
 • zapalenie skóry
 • zaburzenia seksualne
 • zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała
Nie łączyć z
 • tabletkami nasennymi
 • środkami uspokajającymi
 • lekami przeciwpsychotycznymi
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami przeciwpadaczkowymi
 • lekami znieczulającymi
 • silnymi lekami przeciwbólowymi działającymi na ośrodkowy układ nerwowy
 • lekami przeciwhistaminowymi działającymi uspokajająco
 • nefazodonem
 • fluwoksaminą
 • fluoksetyną
 • sertraliną
 • cymetydyną
 • lekami na zakażenie HIV
 • dekstropropoksyfenem
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
 • diltiazemem
 • niektórymi antybiotykami (np. erytromycyną i troleandomycyną) oraz niektórymi lekami przeciwgrzybicznymi (np. itrakonazolem, ketokonazolem)
 • karbamazepiną
 • fenytoiną
 • dziurawicem zwyczajnym
 • ryfampicyną
 • digoksyną
 • lekami zwiotczającymi mięśnie
 • imipraminą i dezypraminą
 • klozapiną
 • lekami opioidowymi
 • alkoholem
Ciąża

Nie należy stosować leku Alprox w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Alprox w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Bezpieczeństwo stosowania u osób poniżej 18 roku życia nie zostało potwierdzone.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn podczas przyjmowania leku Alprox.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Alprox?

Alprox zawiera alprazolam - pochodną benzodiazepiny. Alprazolam działa na ośrodkowy układ nerwowy, zmniejszając lęk i depresję. Ponadto wywołuje uspokojenie i zwiotcza mięśnie.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Alprox?

Lek Alprox przyjmuje się w:

 • zaburzeniach lękowych z napadami lęku (lęk paniczny)
 • leczeniu objawowym lęku

Wskazaniem do stosowania leku są uciążliwe, nasilone lub utrudniające pacjentowi funkcjonowanie objawy.

Dawkowanie

Jak stosować lek Alprox?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 • leczenie często rozpoczyna się od małej dawki, którą stopniowo zwiększa się, w razie potrzeby, zgodnie z zaleceniami lekarza
 • nie należy zmieniać dawkowania ani przerywać leczenia lekiem Alprox bez rozmowy z lekarzem
 • tabletki należy popić szklanką wody lub innego płynu

Zaburzenia lękowe z napadami lęku (lęk paniczny)

 • dawka początkowa zazwyczaj wynosi 0,5 do 1 mg, przyjmowane przed snem
 • dawka podtrzymująca (najmniejsza dawka wywołująca pożądany efekt) zazwyczaj wynosi maksymalnie 6 mg na dobę i jest przyjmowana w 3 - 4 dawkach podzielonych
 • najpóźniej cztery tygodnie po rozpoczęciu leczenia lekarz powinien ocenić działanie leku i konieczność jego dalszego przyjmowania

Lęk

 • zwykle dawka początkowa wynosi 0,25 do 0,5 mg trzy razy na dobę
 • dawka podtrzymująca zazwyczaj wynosi 0,5 do 3 mg na dobę w trzech dawkach podzielonych
 • leczenie nie powinno przekroczyć 12 tygodni z uwzględnieniem okresu stopniowego odstawiania leku

Alprox nie powinien być stosowany w monoterapii w leczeniu depresji lub w leczeniu lęku z towarzyszącą depresją.

Niewydolność nerek, niewydolność wątroby, pacjenci w podeszłym wieku

Wskazane są mniejsze dawki początkowe i podtrzymujące niż zazwyczaj.

U pacjentów w podeszłym wieku może wystąpić nadmierne uspokojenie i osłabienie mięśni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Alprox

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza lub do szpitala, zabierając ze sobą opakowanie leku. Jeśli pacjent jest przytomny, należy szybko podać węgiel aktywny. Objawy przedawkowania to:

 • silne zmęczenie
 • niewydolność mięśniowa
 • obniżony poziom świadomości
 • zmniejszenie ciśnienia krwi
 • utrata przytomności
 • zahamowanie oddechu

Pominięcie zastosowania leku Alprox

Pominiętą dawkę należy przyjąć możliwie najszybciej. Nie dotyczy to sytuacji, gdy zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, wówczas nie należy przyjmować dawki pominiętej. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia tej pominiętej.

Przerwanie stosowania leku Alprox

Nagłe przerwanie leczenia powoduje objawy odstawienia:

 • ból głowy
 • ból mięśni
 • silny lęk i napięcie
 • zaburzenia snu
 • niepokój ruchowy
 • splątanie
 • drażliwość

a w ciężkich przypadkach także:

 • depersonalizację (uczucie oderwania od własnej osoby i tożsamości)
 • uczucie oderwania od rzeczywistości
 • zwiększoną ostrość słuchu
 • utratę czucia
 • uczucie mrowienia w kończynach
 • nadwrażliwość na światło, dźwięki i dotyk
 • omamy
 • napady drgawek

Powyższe objawy mogą się pojawić dopiero kilka dni po zakończeniu leczenia. Aby zapobiec ich wystąpieniu, dawka powinna być zmniejszana stopniowo, zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy samodzielnie i nagle przerywać leczenia alprazolamem. 

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Alprox?

 • jeśli pacjent ma uczulenie na alprazolam lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli u pacjenta rozpoznano nużliwość mięśni (myasthenia gravis)
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność oddechowa
 • jeśli u pacjenta występują powtarzające się, przedłużone przerwy w oddychaniu podczas snu (bezdech senny)
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby

 Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Alprox może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy przerwać stosowanie leku Alprox i natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym, jeśli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak:

 • obrzęk twarzy, języka lub gardła
 • trudności w przełykaniu
 • pokrzywka i trudności w oddychaniu

Działania niepożądane zwykle występują na początku leczenia. Ustępują w trakcie jego trwania lub po zmniejszeniu dawki. 

Bardzo częste (u więcej niż 1 osoby na 10):

 • uspokojenie
 • senność
 • depresja
 • zaburzenia pamięci
 • słaba koordynacja ruchów oraz niemożność stania (ataksja)
 • zaburzenia mowy
 • zawroty głowy
 • ból głowy
 • zaparcia
 • suchość w jamie ustnej
 • zmęczenie
 • drażliwość

Częste (u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • zmniejszenie apetytu
 • splątanie
 • dezorientacja
 • zmniejszenie libido lub zwiększenie libido
 • lęk
 • bezsenność
 • nerwowość
 • drżenie
 • zaburzenia równowagi
 • zaburzenia koordynacji
 • trudności w koncentracji
 • nadmierna senność
 • skrajne zmęczenie
 • nieostre widzenie
 • nudności
 • wymioty
 • zapalenie skóry
 • zaburzenia seksualne
 • zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała

Niezbyt częste (u nie więcej niż 1 osoby na 100):

 • mania
 • omamy
 • gniew
 • pobudzenie
 • częściowa lub całkowita niepamięć (amnezja)
 • osłabienie siły mięśniowej
 • nietrzymanie moczu
 • nieregularne miesiączki

O  nieznanej częstości:

 • zwiększone stężenie prolaktyny we krwi
 • hipomania (łagodna mania)
 • agresywne zachowania
 • wrogie zachowania
 • nieprawidłowe myślenie
 • zwiększona aktywność psychoruchowa
 • zaburzenie równowagi układu nerwowego autonomicznego
 • zaburzenia napięcia mięśni
 • zaburzenia żołądkowo - jelitowe
 • zapalenie wątroby, żółtaczka
 • czynnościowe zaburzenia wątroby
 • nadwrażliwość na światło
 • niemożność opróżnienia pęcherza (zatrzymanie moczu)
 • obrzęki obejmujące kończyny
 • zwiększenie ciśnienia w gałce ocznej

Lek może wywołać uzależnienie psychiczne i fizyczne.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku:

 • rozwoju tolerancji po kilkutygodniowej kuracji
 • obawy o rozwój fizycznego i psychicznego uzależnienia, którego ryzyko wzrasta wraz ze zwiększaniem dawki i czasu trwania leczenia
 • nadużywania przez pacjenta leków, alkoholu lub narkotyków, w takiej sytuacji także wzrasta ryzyko rozwoju uzależnienia
 • pojawiających się zaburzeń pamięci, trwających zwykle kilka godzin po przyjęciu leku
 • wystąpienia nieprzewidywanych reakcji takich jak niepokój ruchowy, pobudzenie, drażliwość, napady agresji, koszmary senne, nagła bezsenność, omamy, psychozy, nieadekwatne zachowanie, nagła dezorientacja (majaczenie) lub inne zaburzenia zachowania
 • przewlekłej choroby płuc
 • jednoczesnego stosowania przez pacjenta leków uspokajających i picia alkoholu
 • ciężkiej depresji - ryzyko samobójstwa
 • niewydolności nerek lub wątroby
 • rozpoznania choroby psychicznej
 • jaskry z wąskim kątem przesączania
 • planowanego zabiegu chirurgicznego
 • nietolerancji niektórych cukrów - lek zawiera laktozę

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Alprox a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek stosowany w czasie ciąży może mieć szkodliwy wpływ na płód. Jeżeli jednak lekarz uzna leczenie za bezwzględnie konieczne i Alprox będzie stosowany do dnia porodu, należy obserwować noworodka pod kątem wystąpienia objawów odstawienia leku.

Alprox a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować tego leku w okresie karmienia piersią, ponieważ może on mieć szkodliwy wpływ na niemowlę.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Niektóre jednocześnie stosowane leki mogą wpływać na skuteczność leczenia. W takim przypadku lekarz może zmodyfikować schemat kuracji.

Leki, które nasilają uspokajające działanie alprazolamu:

 • tabletki nasenne
 • środki uspokajające
 • leki przeciwpsychotyczne
 • leki przeciwdepresyjne
 • leki przeciwpadaczkowe
 • leki znieczulające
 • silne leki przeciwbólowe działające na ośrodkowy układ nerwowy
 • leki przeciwhistaminowe działające uspokajająco

Leki, które nasilają działanie alprazolamu poprzez opóźnianie jego rozkładu w wątrobie:

 • nefazodon
 • fluwoksamina
 • fluoksetyna
 • sertralina
 • cymetydyna 
 • leki stosowane w zakażeniu HIV
 • dekstropropoksyfen
 • doustne środki antykoncepcyjne
 • diltiazem 
 • niektóre antybiotyki (np. erytromycyna i troleandomycyna) oraz niektóre leki przeciwgrzybiczne (np. itrakonazol, ketokonazol)

Leki, które osłabiają działanie alprazolamu, ponieważ zwiększają jego metabolizm w wątrobie:

 • karbamazepina i fenytoina 
 • dziurawiec zwyczajny
 • ryfampicyna 

Alprazolam może nasilać działanie:

 • digoksyny
 • leków zwiotczających mięśnie
 • imipraminy i dezypraminy 
 • klozapiny - wzrasta ryzyko zatrzymania oddechu i (lub) zatrzymania akcji serca

Jednoczesne stosowanie leku Alprox z opioidami zwiększa ryzyko wystąpienia senności, trudności w oddychaniu (depresja oddechowa), śpiączki i może zagrażać życiu pacjenta. Dlatego ich jednoczesne przyjmowanie powinno być rozważane jedynie w ostateczności, przy zastosowaniu najmniejszych skutecznych dawek przez możliwie najkrótszy czas.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Alprox a alkohol

Alkohol nasila działanie uspokajające alprazolamu, dlatego nie należy spożywać alkoholu podczas kuracji lekiem Alprox.

Alprox a prowadzenie pojazdów

Należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn podczas przyjmowania leku Alprox. Alprazolam może wywoływać odprężenie, zwiotczać mięśnie i uspokajać, a w konsekwencji zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów i wykonywania prac wymagających czujności.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Alprox?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25°C.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego