Kategorie

Amantix tabletki (Amantadini sulfas)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Amantix tabletki?

Amantix lekiem dopaminergicznym, czyli może zwiększać poziom pewnych związków chemicznych przenoszących impulsy w układzie nerwowym, także w mózgu.

Podstawowe informacje

NazwaAmantix tabletki
Nazwa międzynarodowaAmantadini sulfas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 100 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Amantadyna

Skład - substancje pomocnicze

Tabletki powlekane:

 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • skrobia ziemniaczana
 • żelatyna
 • powidon
 • talk
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu
 • kroskarmeloza sodowa
 • kopolimer metakrylanu butylu zasadowy
 • żółcień pomarańczowa
 • dwutlenek tytanu
Dostępne opakowania

Tabletki powlekane:

 • 30 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości
 • dopaminergiczne
 • przeciwcholinergiczne
Zastosowanie

Tabletki powlekane:

 • leczenie objawów choroby Parkinsona, takich jak sztywność, drżenie, hipokinezja lub akinezja
 • leczenie zaburzeń ruchu, które przypominają chorobę Parkinsona wywołanych przez niektóre leki
Przeciwwskazania
 • uczulenie na amantadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciężka niewyrównana niewydolność serca (stopień IV wg NYHA)
 • choroby serca takie jak kardiomiopatia, zapalenie mięśnia sercowego
 • zaburzenia przewodzenia bodźców pobudzających w obrębie serca (blok przedsionkowo - komorowy II lub III stopnia)
 • zwolnienie czynności serca (mniej niż 55 uderzeń na minutę)
 • zmiany w elektrokardiogramie
 • ciężkie zaburzenia rytmu serca (arytmie komorowe, w tym miał zaburzenia torsades de pointes)
 • zmniejszone stężenie potasu lub magnezu we krwi
 • ciąża lub karmienie piersią (dla postaci tabletki powlekane)
 • przyjmowanie leków, które wydłużają odstęp QT
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/ min) (dla postaci roztwór do infuzji)
 • rozrost gruczołu krokowego (prostaty)
 • zwiększone ciśnienie wewnątrz gałki ocznej (jaskra z wąskim kątem przesączania)
 • niewydolność nerek o różnym stopniu nasilenia
 • stany pobudzenia lub splątania (dezorientacji) obecnie lub w przeszłości
 • zaburzenia psychiczne (zespoły majaczeniowe lub egzogenne psychozy w przeszłości)
 • biegunka, wymioty, przyjmowanie leków moczopędnych lub insuliny doraźnie w stanach nagłych, choroby nerek lub jadłowstręt (ryzyko zaburzeń równowagi wodnoelektrolitowej)
 • jednoczesne leczenie memantyną
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • zaburzenia snu
 • niepokój, pobudzenie
 • zatrzymanie moczu u pacjentów z rozrostem gruczołu krokowego
 • urojeniowe (paranoidalne) (zaburzenia percepcji i zachowań) z towarzyszącymi halucynacjami wzrokowymi
 • sinica marmurkowata (czerwono - niebieskich plam na skórze układające się siateczkowato), czasami z towarzyszącymi obrzękami podudzi i kostek
 • nudności
 • zawroty głowy
 • suchość w jamie ustnej
 • nagły spadek ciśnienia tętniczego podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej w gwałtowny sposób
Nie łączyć z
 • niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu nieregularnego rytmu serca (leki przeciwarytmiczne klasy IA, np. chinidyna, dizopiramid, prokainamid oraz klasy III, np. amiodaron, sotalol)
 • niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu chorób psychicznych (leki przeciwpsychotyczne, np. tioridazyna, chloropromazyna, haloperydol, pimozyd)
 • niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu depresji (trójpierścieniowe i czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne, np. amitryptylina)
 • niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu alergii, np. kataru siennego (leki przeciwhistaminowe, np. astemizol, terfenadyna)
 • niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń bakteryjnych (antybiotyki makrolidowe, np. erytromycyna, klarytromycyna oraz inhibitory gyrazy, np. sparfloksacyna)
 • niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń grzybiczych (azolowe leki przeciwgrzybicze)
 • innymi lekami, jak budypina, halofantryna, kotrimoksazol, pentamidyna, cizapryd lub bepridyl
Ciąża

Lek Amantix w postaci tabletek powlekanych jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży.

Karmienie piersią

Lek Amantix w postaci tabletek powlekanych jest przeciwwskazany do stosowania przez kobiety karmiące piersią.

Dzieci

Brak danych dotyczących stosowania leku u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn i urządzeń elektrycznych bez konsultacji z lekarzem.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Amantix?

Amanatdyna zawarta w leku Amantix wykazuje działanie dopaminergiczne, czyli może zwiększać poziom pewnych związków chemicznych przenoszących impulsy w układzie nerwowym, także w mózgu. Zmniejsza on nasilenie objawów choroby Parkinsona.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Amantix?

Tabletki powlekane:

 • leczenie objawów choroby Parkinsona, takich jak sztywność, drżenie, hipokinezja (zmniejszenie czynności ruchowej) lub akinezja (bezruch)
 • leczenie zaburzeń ruchu, które przypominają chorobę Parkinsona wywołanych przez niektóre leki (neuroleptyki i leki o podobnym mechanizmie działania) (objawy pozapiramidowe, takie jak wczesna dyskineza, nieodparty przymus poruszania się (akatyzja) i parkinsonizm)

Dawkowanie

Jak stosować lek Amantix?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Tabletki powlekane:

Tabletki powlekane należy przyjmować doustnie, popijając niewielką ilością płynu, najlepiej rano i po południu. Ostatnia dawka dobowa nie powinna być przyjęta później niż o godzinie 16.

Leczenie pacjentów z zespołami parkinsonowskimi, a także polekowymi zaburzeniami ruchowymi jest zazwyczaj stopniowe. Odpowiednia dawka i długość leczenia zależy od typu oraz nasilenia objawów i są określane przez lekarza.

Zalecana dawka

1 tabletka leku raz na dobę przez pierwsze 4 do 7 dni.

Następnie dawkę dobową zwiększa się o 100 mg (1 tabletkę) w odstępach tygodniowych aż do uzyskania dawki podtrzymującej.

Zazwyczaj zalecaną dawką podtrzymującą jest 1 do 3 tabletek dwa razy na dobę (co odpowiada 200 - 600 mg siarczanu amantadyny na dobę).

Dawkę dobową można przyjmować w trzech dawkach podzielonych, po ustaleniu tego z lekarzem.

Pacjenci w podeszłym wieku

Leczenie należy rozpoczynać od mniejszej dawki zwłaszcza u pacjentów, u których występuje pobudzenie, splątanie lub objawy zespołu majaczeniowego.

Jeśli pacjent jednocześnie stosuje inne leki przeciwparkinsonowskie, lekarz indywidualnie dobierze odpowiednią dawkę leku.

Jeżeli pacjent był już wcześniej leczony amantadyną w postaci roztworu do infuzji, lekarz może zastosować większą dawkę początkową.

W przypadku ostrego pogorszenia się objawów choroby Parkinsona (przełom akinetyczny) lekarz może zastosować leczenie amantadyną w postaci roztworu do infuzji.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Dawkowanie leku musi być dostosowane do wartości klirensu nerkowego, dlatego odpowiednią dawkę leku ustala lekarz.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Brak danych dotyczących stosowania leku u dzieci i młodzieży.

 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Amantix

W przypadku przyjęcia większej dawki leku należy poinformować o tym lekarza lub poprosić członka rodziny o poinformowanie lekarza i zgodzić się na skierowanie przez lekarza do szpitala, gdy wystąpi ciężkie zatrucie objawiające się następująco:

 • nudności, wymioty
 • drżenia lub drgawki
 • niepewny chód
 • niewyraźne widzenie
 • letarg, depresja
 • zaburzenia mowy czy czynności serca

Po jednoczesnym przyjęciu leku Amantix z innymi lekami przeciwparkinsonowskimi zaobserwowano stany splątania z halucynacjami, śpiączkę, jak również drgania mięśni.

Pominięcie zastosowania leku Amantix

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować przyjmowanie pojedynczej dawki zaordynowanej przez lekarza.

Przerwanie stosowania leku Amantix

Nie wolno przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem, gdyż może to spowodować pogorszenie objawów choroby i wystąpienie objawów odstawiennych. U pacjentów z chorobą Parkinsona może to doprowadzić do ciężkich zaburzeń ruchu, czasami łącznie z niemożliwością poruszania się. Jeśli pacjent chce przerwać leczenie, np. z powodu nietolerancji leku lub pogłębienia objawów choroby, powinien skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Amantix?

 • jeśli pacjent ma uczulenie na amantadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • gdy pacjent ma ciężką niewyrównaną niewydolność serca (stopień IV wg NYHA)
 • jeśli pacjent cierpi na choroby serca takie jak kardiomiopatia, zapalenie mięśnia sercowego
 • gdy pacjent ma zaburzenia przewodzenia bodźców pobudzających w obrębie serca (blok przedsionkowo - komorowy II lub III stopnia)
 • jeśli pacjent ma zwolnienie czynności serca (mniej niż 55 uderzeń na minutę)
 • gdy pacjent ma zmiany w elektrokardiogramie (EKG), np. wydłużony odstęp QT lub dostrzegalne fale U lub w rodzinie występuje wrodzony zespół wydłużonego odstępu QT
 • jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia rytmu serca (arytmie komorowe, w tym miał zaburzenia torsades de pointes)
 • gdy pacjent ma zmniejszone stężenie potasu lub magnezu we krwi
 • jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią (dla postaci tabletki powlekane)
 • gdy pacjent przyjmuje leki, które wydłużają odstęp QT

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.  

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Amantix może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • zaburzenia snu
 • niepokój, pobudzenie
 • zatrzymanie moczu u pacjentów z rozrostem gruczołu krokowego (prostaty)
 • urojeniowe (paranoidalne) (zaburzenia percepcji i zachowań) z towarzyszącymi halucynacjami wzrokowymi, głównie u starszych pacjentów, częściej u pacjentów leczonych jednocześnie lekiem Amantix i innymi lekami przeciwparkinsonowskimi, np. lewodopą, bromokryptyną lub memantyną
 • sinica marmurkowata (czerwono - niebieskich plam na skórze układające się siateczkowato), czasami z towarzyszącymi obrzękami podudzi i kostek
 • nudności
 • zawroty głowy
 • suchość w jamie ustnej
 • nagły spadek ciśnienia tętniczego podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej w gwałtowny sposób. Może to powodować zawroty głowy lub uczucie omdlenia (niedociśnienie ortostatyczne)

Niezbyt często (mniej niż 1 na 100 osób):

 • niewyraźne widzenie

Rzadko (mniej niż 1 na 1000 osób):

 • uszkodzenie, obrzęk rogówki, spadek ostrości widzenia

Bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10 000 osób):

 • nagła, uogólniona reakcja alergiczna z objawami takimi jak, np. gwałtowny spadek ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszenie czynności serca, trudności z oddychaniem i połykaniem, wymioty, ból brzucha, biegunka, wysypka, świąd i obrzęki, występująca podczas podawania dożylnego leku (dla postaci roztwór do infuzji)
 • leukopenia (spadek ilości krwinek białych) i trombocytopenia (spadek ilości płytek krwi). Te działania niepożądane występują rzadziej podczas dożylnego podawania leku
 • zaburzenia czynności serca, np. częstoskurcz komorowy, torsade de pointes, migotanie komór i wydłużenie odstępu QT. Zaburzenia te występują najczęściej po przekroczeniu zaleconych dawek lub w przypadku stosowania amantadyny łącznie z innymi lekami o działaniu proarytmicznym lub w przypadku występowania innych czynników ryzyka zaburzeń czynności serca
 • tymczasowa utrata wzroku
 • wzmożona nadwrażliwość na światło
 • napady padaczkowe (zwykle po przekroczeniu zaleconej dawki)
 • skurcze mięśni
 • zaburzenia czucia kończyn

Częstość nieznana:

 • obrzęk rogówki (ustępujący po przerwaniu leczenia) (dla postaci roztwór do infuzji)
 • nieodparta chęć zachowywania się w nietypowy sposób – silna chęć nadmiernego hazardu, zaburzony lub nasilony popęd seksualny, niekontrolowane nadmierne kupowanie lub wydawanie pieniędzy, przejadanie się (spożywanie dużej ilości jedzenia w krótkim czasie) lub kompulsywne objadanie się (spożywanie większej ilości jedzenia niż zwykle oraz niż jest to potrzebne do zaspokojenia głodu)

W przypadku pojawienia się zaburzeń widzenia, np. utraty ostrości widzenia lub niewyraźnego widzenia, należy skontaktować się z lekarzem w celu wykluczenia obrzęku rogówki.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Amantix należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek u pacjentów:

 • z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/ min) (dla postaci roztwór do infuzji)
 • z rozrostem gruczołu krokowego (prostaty)
 • ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrz gałki ocznej (jaskra z wąskim kątem przesączania)
 • z niewydolnością nerek o różnym stopniu nasilenia (ryzyko kumulacji leku z powodu pogorszenia filtracji nerkowej)
 • ze stanami pobudzenia lub splątania (dezorientacji) obecnie lub w przeszłości
 • z zaburzeniami psychicznymi (zespoły majaczeniowe lub egzogenne psychozy w przeszłości)
 • z biegunką, wymiotami, przyjmujących leki moczopędne lub insulinę doraźnie w stanach nagłych, z chorobami nerek lub jadłowstrętem (ryzyko zaburzeń równowagi wodnoelektrolitowej)
 • jednocześnie leczonych memantyną

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Amantix tabletki a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Amantix w postaci tabletek powlekanych jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży.

Amantix tabletki a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Amantix w postaci tabletek powlekanych jest przeciwwskazany do stosowania przez kobiety karmiące piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lek Amantix nie może być przyjmowany równocześnie z innymi lekami, które powodują wydłużenie odstępu QT, jak np.:

 • niektóre leki stosowane w leczeniu nieregularnego rytmu serca (leki przeciwarytmiczne klasy IA, np. chinidyna, dizopiramid, prokainamid oraz klasy III, np. amiodaron, sotalol)
 • niektóre leki stosowane w leczeniu chorób psychicznych (leki przeciwpsychotyczne, np. tioridazyna, chloropromazyna, haloperydol, pimozyd)
 • niektóre leki stosowane w leczeniu depresji (trójpierścieniowe i czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne, np. amitryptylina)
 • niektóre leki stosowane w leczeniu alergii, np. kataru siennego (leki przeciwhistaminowe, np. astemizol, terfenadyna)
 • niektóre leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych (antybiotyki makrolidowe, np. erytromycyna, klarytromycyna oraz inhibitory gyrazy, np. sparfloksacyna)
 • niektóre leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (azolowe leki przeciwgrzybicze)
 • inne leki, jak budypina, halofantryna, kotrimoksazol, pentamidyna, cizapryd lub bepridyl

Powyższa lista może nie być kompletna. Przed zastosowaniem leku Amantix jednocześnie z innym lekiem, lekarz powinien sprawdzić możliwość wystąpienia interakcji spowodowanej wydłużeniem odstępu QT.

Możliwe jest leczenie skojarzone lekiem Amantix i innymi lekami przeznaczonymi do stosowania w chorobie Parkinsona. W celu wyeliminowania działań niepożądanych (np. reakcji psychotycznych) konieczne może być zmniejszenie dawki leku lub obydwu leków.

Należy unikać podawania amantadyny w profilaktyce i leczeniu infekcji wirusem grypy typu A ze względu na niebezpieczeństwo przedawkowania.

Leki przeciwcholinergiczne

Nasilenie działań niepożądanych (splątanie i omamy) leków przeciwcholinergicznych, np. triheksyfenidyl, benzatropina, skopolamina, biperyden, orfenadryna.

Sympatykomimetyki pośrednio aktywne wobec ośrodkowego układu nerwowego

Nasilenie działania ośrodkowego amantadyny.

Lewodopa

Wzajemne nasilenie działania terapeutycznego (lewodopa może być podawana jednocześnie z lekiem Amantix).

Memantyna

Może nasilać działanie oraz działania niepożądane leku Amantix.

Inne leki

Równoczesne stosowanie leków moczopędnych zawierających triamteren w połączeniu z hydrochlorotiazydem może powodować spadek klirensu osoczowego amantadyny, prowadząc do osiągnięcia toksycznych stężeń w surowicy. Należy unikać jednoczesnego stosowania amantadyny i tego typu leków.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Amantix tabletki a alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu podczas stosowania leku Amantix, ponieważ lek ten zmniejsza tolerancję alkoholu.

Amantix tabletki a prowadzenie pojazdów

Lek Amantix może wpływać na koncentrację i czuwanie oraz na akomodację oka (przystosowanie się oka do widzenia na różne odległości), szczególnie w połączeniu z działaniem innych leków stosowanych w leczeniu choroby Parkinsona. Na początku leczenia może wystąpić dalsze pogorszenie zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, większe niż zmniejszona zdolność spowodowana samą chorobą. Pacjent może nie być w stanie zareagować szybko i zdecydowanie w nieoczekiwanych i nagłych sytuacjach.

Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn i urządzeń elektrycznych bez konsultacji z lekarzem.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Amantix?

Tabletki powlekane:

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego