Kategorie

Amigrenex (Sumatriptanum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Amigrenex?

Lek Amigrenex zawiera bursztynian sumatryptanu, substancję należącą do antagonistów receptora 5HT1, zwężającą naczynia krwionośne w obrębie ukrwienia tętnicy szyjnej, które ulegają rozszerzeniu w przebiegu migreny.

Podstawowe informacje

NazwaAmigrenex
Nazwa międzynarodowaSumatriptanum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 50 mg
 • 100 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Bursztynian sumatryptanu

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • kroskarmeloza sodowa
 • substancja poprawiająca smak i zapach miętowa
 • talk
 • aspartam
 • powidon
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania
 • 2 tabletki
 • 4 tabletki
 • 6 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwmigrenowe

Zastosowanie

Przerywanie napadu migreny

Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • uczulenie na sulfonamidy
 • wiek poniżej 18 lat
 • przebyty zawał mięśnia sercowego
 • choroba niedokrwienna serca, skurcz naczyń wieńcowych (dławica Prinzmetala) lub choroby naczyń obwodowych
 • przebyty udar lub przemijający napad niedokrwienny mózgu z ciężką niewydolnością wątroby
 • umiarkowane lub ciężkie nadciśnienie oraz umiarkowane niekontrolowane nadciśnienie
 • stosowanie jednocześnie preparatów zawierających ergotaminę lub jej pochodne, inhibitory MAO oraz w okresie dwóch tygodni od zaprzestania stosowania leków z tej grupy
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • do stosowania wyłącznie u pacjentów z prawidłowo rozpoznaną migreną
 • z powodu braku danych nie jest zalecany u pacjentów z migreną hemiplegiczną, podstawną lub okoporaźną
 • nie stosować u osób z grupy ryzyka schorzeń układu sercowo-naczyniowego
 • nie stosować u osób nałogowo palących tytoń lub osób stosujących nikotynową terapię zastępczą
 • należy zachować ostrożność przy stosowaniu u pacjentów z kontrolowaną chorobą nadciśnieniową
 • należy zachować ostrożność przy stosowaniu u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby lub nerek
 • należy zachować ostrożność przy stosowaniu u pacjentów, u których wystąpiły napady drgawkowe
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (u więcej niż 1 na 100, ale mniej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból, uczucie mrowienia, gorąca lub uczucie zimna
 • uczucie ociężałości, rozpierania lub ściskania (zwykle przemijające, może być intensywne i może dotyczyć każdej części ciała w tym w klatce piersiowej i gardle)
 • uczucie osłabienia i zmęczenia (w większości przypadków są one łagodne do umiarkowanych)
 • senność
 • zawroty głowy
 • zaczerwienienie twarzy
 • przemijające podwyższenie ciśnienia krwi tuż po podaniu leku i uderzenia gorąca
 • nudności
 • wymioty
 • duszność
 • ból mięśni
Nie łączyć z
 • ergotaminą
 • selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny
Ciąża

Stosowanie leku u kobiet ciężarnych powinno być ograniczone do przypadków, gdy oczekiwana korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

W okresie do 12 godzin od przyjęcia sumatryptanu nie powinno się karmić piersią.

Dzieci

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania sumatryptanu u dzieci nie zostało dotychczas ustalone.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu przez 24 godziny po zastosowaniu leku.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Amigrenex?

Lek Amigrenex zwęża naczynia krwionośne w obrębie ukrwienia tętnicy szyjnej, które w wyniku migreny ulegają przejściowemu rozszerzeniu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Amigrenex?

Lek Amigrenex stosuje się w przypadku napadu migreny.

Dawkowanie

Jak stosować lek Amigrenex?

 • zalecana dawka to 1 tabletka 50 mg
 • czasem zalecane jest podanie dawki 100 mg
 • w przypadku braku odpowiedzi na pierwszą dawkę, przyjęcie drugiej dawki podczas tego samego napadu migreny nie jest celowe
 • w razie wystąpienia nawrotu objawów można przyjąć powtórnie jedną dawkę leku Amigrenex, a w rzadko występujących przypadkach maksymalnie dwie dawki leku w ciągu 24 godzin, biorąc pod uwagę fakt, że minimalna przerwa pomiędzy dawkami to 2 godziny
 • maksymalna dawka dobowa nie może być większa niż 300 mg
 • lek Amigrenex należy przyjmować jak najszybciej po rozpoczęciu napadu migreny, jednak podany w dowolnym stadium napadu bólu jest równie skuteczny
 • tabletki należy połykać w całości, popijając wodą

Stosowanie leku Amigrenex u osób w podeszłym wieku

 • dane na temat stosowania sumatryptanu u osób powyżej 65 lat są ograniczone
 • nie wykazano znaczących różnic w farmakokinetyce między tą grupą badanych a osobami młodszymi
 • do czasu zebrania szczegółowych danych klinicznych, stosowanie sumatryptanu u tej grupy pacjentów nie jest zalecane

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Amigrenex

 • należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą

Pominięcie zastosowania leku Amigrenex

 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Amigrenex?

Leku Amigrenex nie należy stosować:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli pacjent ma uczulenie na sulfonamidy
 • u pacjentów w wieku poniżej 18 lat, ponieważ nie określono bezpieczeństwa stosowania leku w tej grupie wiekowej
 • u pacjentów, którzy przebyli zawał mięśnia sercowego lub u których występuje choroba niedokrwienna serca, skurcz naczyń wieńcowych (dławica Prinzmetala) lub choroby naczyń obwodowych
 • u pacjentów, u których wystąpił w przeszłości udar lub przemijający napad niedokrwienny mózgu z ciężką niewydolnością wątroby
 • u pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim nadciśnieniem oraz umiarkowanym niekontrolowanym nadciśnieniem
 • u pacjentów stosujących jednocześnie preparaty zawierające ergotaminę lub jej pochodne (w tym metyzergid), inhibitory MAO oraz w okresie dwóch tygodni od zaprzestania stosowania leków z tej grupy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Amigrenex może powodować skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Często (u więcej niż 1 na 100, ale mniej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból, uczucie mrowienia, gorąca lub uczucie zimna, uczucie ociężałości, rozpierania lub ściskania (zwykle przemijające, może być intensywne i może dotyczyć każdej części ciała w tym w klatce piersiowej i gardle)
 • uczucie osłabienia i zmęczenia (w większości przypadków są one łagodne do umiarkowanych)
 • senność
 • zawroty głowy
 • zaczerwienienie twarzy
 • przemijające podwyższenie ciśnienia krwi tuż po podaniu leku i uderzenia gorąca
 • nudności
 • wymioty
 • duszność
 • ból mięśni

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 00 pacjentów):

 • zaburzenia czynności wątroby - jeśli pacjent ma badania krwi, w celu sprawdzenia czynności wątroby, powinien poinformować lekarza lub pielęgniarkę, że przyjmuje lek Amigrenex

Częstość nieznana (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych):

 • reakcje nadwrażliwości - od skórnych reakcji nadwrażliwości do rzadkich przypadków wstrząsu anafilaktycznego (którego objawami są obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności z przełykaniem, pokrzywka i trudności z oddychaniem)
 • napady drgawek, które wystąpiły u osób z napadami drgawek w przeszłości lub ze współistniejącymi czynnikami predysponującymi do ich wystąpienia, jak i u osób bez czynników ryzyka
 • drżenie
 • dystonia (zaburzenie naturalnego stanu napięcia mięśni i (lub) naczyń krwionośnych)
 • oczopląs
 • mroczek
 • wrażenie migotania światła
 • podwójne widzenia
 • bradykardia (zwolnienie czynności serca)
 • tachykardia (przyspieszenie czynności serca)
 • kołatanie serca
 • zaburzenia rytmu serca
 • przejściowe zmiany niedokrwienne w zapisie EKG
 • skurcz tętnic wieńcowych
 • dławica piersiowa
 • zawał mięśnia sercowego
 • niedociśnienie
 • objaw Raynauda (ból, zblednięcie, a następnie zasinienie palców rąk i stóp, spowodowany jest najczęściej narażeniem na zimno lub stres)
 • niedokrwienne zapalenie okrężnicy
 • biegunka
 • sztywność szyi
 • ból stawów
 • niepokój
 • nadmierna potliwość

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Amigrenex, należy omówić to z lekarzem:

 • sumatryptan można stosować wyłącznie u pacjentów z prawidłowo rozpoznaną migreną
 • z powodu braku danych lek nie jest zalecany u pacjentów z migreną hemiplegiczną, podstawną lub okoporaźną
 • u pacjentów z bólem głowy typu migrenowego, u których wcześniej nie rozpoznawano migreny, należy brać pod uwagę inną przyczynę dolegliwości (podobna uwaga dotyczy chorych z uprzednio rozpoznaną migreną, ale z nietypowym obrazem danego napadu bólu głowy)
 • pacjenci z migreną mogą należeć do osób z grupy ryzyka wystąpienia naczyniopochodnego uszkodzenia mózgu jak np. przejściowy napad niedokrwienny lub udar mózgu
 • po podaniu sumatryptanu może pojawić się przejściowy ból oraz uczucie ucisku w klatce piersiowej i gardle, czasami o znacznym nasileniu (jeżeli charakter tych objawów może wskazywać na chorobę niedokrwienną serca, zaleca się wykonanie odpowiednich badań)
 • sumatryptanu nie powinno się stosować u osób z grupy ryzyka schorzeń układu sercowo-naczyniowego, a także u osób nałogowo palących tytoń lub osób stosujących nikotynową terapię zastępczą, przed wykonaniem odpowiednich badań wykluczających te choroby (do tej grupy zaliczają się kobiety w okresie po menopauzie oraz mężczyźni powyżej 40 roku życia)
 • sumatryptan może wywoływać krótkotrwałe podwyższenie ciśnienia krwi i wzrost obwodowego oporu naczyniowego - z tego powodu u pacjentów z kontrolowaną chorobą nadciśnieniową lek powinien być stosowany z dużą ostrożnością
 • lek należy podawać ostrożnie pacjentom z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek (u tych pacjentów można spodziewać się zmian we wchłanianiu, metabolizmie lub wydalaniu)
 • sumatryptan należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których stwierdzano napady drgawkowe
 • u pacjentów uczulonych na sulfonamidy po podaniu sumatryptanu mogą wystąpić objawy alergii o różnym nasileniu, od nieznacznych zmian skórnych do wstrząsu anafilaktycznego (informacje na ten temat są ograniczone, dlatego sumatryptan u osób ze stwierdzoną nadwrażliwością na sulfonamidy należy stosować ostrożnie)
 • stosowanie sumatryptanu i preparatów zawierających ziele dziurawca może zwiększyć częstość występowania działań niepożądanych po sumatryptanie
 • nie należy stosować większej niż zalecana dawki sumatryptanu
 • długotrwałe stosowanie jakichkolwiek leków przeciwbólowych może spowodować nasilenie bólu głowy - jeśli u pacjenta występuje lub jest podejrzana taka przyczyna bólu głowy, powinien on odstawić lek i zasięgnąć porady lekarza
 • u pacjentów, u których występują częste lub codzienne bóle głowy pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków przeciwbólowych, należy rozważyć rozpoznanie bólu głowy zależnego od ciągłego stosowania leków

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Amigrenex a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak jest odpowiednich badań u człowieka. Stosowanie leku u kobiet ciężarnych powinno być ograniczone do przypadków, gdy oczekiwana korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu.

Amigrenex a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Sumatryptan przenika do mleka. W okresie do 12 godzin od przyjęcia sumatryptanu nie powinno się karmić piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Szczególnie należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje:

 • ergotaminę (stosowaną w leczeniu migreny) - donoszono o występowaniu przedłużającego się skurczu naczyń podczas jednoczesnego stosowania. Działania te mogą się sumować, dlatego sumatryptanu nie należy podawać wcześniej niż po upływie 24 godzin od przyjęcia preparatu zawierającego ergotaminę. Preparaty zawierające ergotaminę można podawać po 6 godzinach od zastosowania sumatryptanu
 • selektywne inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny (stosowane w depresji)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania u pacjenta.

Amigrenex a alkohol

Badania nie wykazały interakcji sumatryptanu z alkoholem etylowym.

Amigrenex a prowadzenie pojazdów

W trakcie stosowania sumatryptanu może wystąpić senność, która może mieć niekorzystny wpływ na czynności wymagające zwiększonej uwagi, precyzyjnej koordynacji ruchów i szybkiego podejmowania decyzji (np. podczas prowadzenia samochodu, obsługi maszyn, prac na dużych wysokościach itp.).

Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu przez 24 godziny po zastosowaniu leku.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Amigrenex?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego