Kategorie

Amipryd (Amisulpridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Amipryd?

Amipryd zawiera substancję czynną amisulpryd, która ma działanie przeciwpsychotyczne i neuroleptyczne.

Podstawowe informacje

NazwaAmipryd
Nazwa międzynarodowaAmisulpridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 100 mg
 • 200 mg
 • 400 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Amisulpryd

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)
 • hypromeloza (2910)
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
Działanie / właściwości
 • przeciwpsychotyczne
 • neuroleptyczne
Zastosowanie
 • ostra i przewlekła schizofrenia
Przeciwwskazania
 • uczulenie na amisulpryd lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • nowotwór, którego wzrost zależny jest od stężenia prolaktyny (gruczolak przysadki typu prolactinoma, rak piersi)
 • guz chromochłonny nadnerczy
 • przyjmowanie lewodopy lub innych leków mogących wywołać ciężkie zaburzenia rytmu serca
 • dzieci przed okresem pokwitania
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • problemy z nerkami
 • choroba Parkinsona
 • napady padaczki
 • nieprawidłowa czynność serca
 • choroba serca
 • spowolnione bicie serca
 • zmniejszone stężenie potasu we krwi
 • zwiększone ryzyko udaru
 • zakrzepy krwi
 • cukrzyca lub jej zwiększone ryzyko
 • podeszły wiek
 • mała liczba białych krwinek
 • rak piersi
 • zakażenia z objawami takimi jak gorączka, silne dreszcze, ból gardła lub owrzodzenie jamy ustnej
 • ubytki pola widzenia i bóle głowy
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zaburzona produkcja mleka u kobiet i mężczyzn i ból piersi
 • zatrzymanie miesiączki
 • powiększenie piersi u mężczyzn
 • zaburzenia erekcji
 • bezsenność, lęk, pobudzenie
 • zaburzenia orgazmu
 • niekontrolowany skurcz pewnych grup mięśniowych: gałek ocznych, twarzy, szyi
 • senność
 • niewyraźne widzenie
 • zbyt niskie ciśnienie krwi
 • zaparcia, nudności lub wymioty, suchość w jamie ustnej
 • zwiększenie masy ciała
Nie łączyć z
 • lekami stosowanymi w leczeniu nieregularnego rytmu serca (chinidyną, dyzopiramidem, amiodaronem, sotalolem)
 • bepridylem (stosowanym w leczeniu dusznicy/bólu w klatce piersiowej i przy zmianach rytmu serca)
 • cyzaprydem (stosowanym w leczeniu problemów żołądkowych)
 • sultoprydem lub tiorydazyną (stosowanymi w leczeniu schizofrenii)
 • metadonem (stosowanym w leczeniu bólu i uzależnienie od narkotyków)
 • erytromycyną podawaną dożylnie lub sparfloksayną (antybiotykami)
 • winkaminą podawaną dożylnie (stosowaną w różnych zaburzeniach pracy mózgu)
 • halofantryną (stosowaną do zapobiegania malarii)
 • pentamidyną (stosowaną w leczeniu zakażeń u pacjentów zakażonych wirusem HIV)
 • azolowymi lekami przeciwgrzybiczymi takimi jak klotrymazol
 • lewodopą, bromokryptyną, ropinirolem (stosowanymi w leczeniu choroby Parkinsona) 
 • lekami stosowanymi w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego lub innych problemów z sercem, które mogą wpływać na czynność serca, np. beta - blokerami (nebiwololem lub bisoprololem), diltiazemem, werapamilem, klonidyną, guanfacyną, glikozydami naparstnicy
 • lekami powodującymi utratę potasu, w tym lekami moczopędnymi, środkami przeczyszczającymi, amfoterycyną B (dożylnie), glikokortykosteroidami (stosowanymi w leczeniu astmy lub reumatoidalnego zapalenia stawów) i tetrakozaktydem (który może być stosowany w badaniach klinicznych)
 • innymi lekami stosowanymi w problemach ze zdrowiem psychicznym, np. w leczeniu schizofrenii (pimozydem lub haloperydolem) czy depresji (jak imipraminą lub litem)
 • lekami przeciwhistaminowymi (stosowanymi u alergików), np. astemizolem, terfenadyną
 • meflochiną (stosowaną w leczeniu malarii)
 • lekami przeciwbólowymi, takimi jak tramadol i indometacyna oraz opiaty stosowane w silnym bólu jak morfina lub petydyna
 • lekami znieczulającymi
 • lekami ułatwiającymi zasypianie, takimi jak barbiturany i beznodiazapiny
Ciąża

Nie zaleca się przyjmowania leku Amipryd w ciąży, chyba że korzyści przekraczają ryzyko.

Karmienie piersią

Nie należy przyjmować leku Amipryd w okresie karmienia piersią lub planując karmienie piersią.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci przed okresem pokwitania.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Amipryd może wywoływać senność oraz niewyraźne widzenie. Jeśli pojawią się takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Amipryd?

Amisulpryd, substancja czynna leku Amipryd, jest lekiem należącym do klasy podstawionych benzamidów. Amisulpryd wiąże się wybiórczo z receptorami dopaminergicznymi podtypu D2 i D3, do których wykazuje duże powinowactwo, dzięki czemu wykazuje działanie przeciwpsychotyczne i neuroleptyczne.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Amipryd?

Lek Amipryd wskazany jest w leczeniu ostrej i przewlekłej schizofrenii z objawami pozytywnymi (takimi jak: urojenia, omamy, zaburzenia myślenia, wrogość i nieufność) i (lub) objawami negatywnymi (takimi jak: stępienie uczuć, wycofanie emocjonalne i społeczne), w tym także u chorych z przewagą objawów negatywnych.

Dawkowanie

Jak stosować lek Amipryd?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie

 • należy postępować ściśle z zaleceniami lekarza, który dobierze dawkę w zależności od nasilenia choroby i indywidualnej reakcji pacjenta na lek
 • zazwyczaj przyjmowana dawka leku to od 50 mg do 800 mg na dobę
 • lekarz może rozpocząć leczenie pacjenta od mniejszej dawki lub zalecić stosowanie dawki do 1200 mg na dobę, jeśli jest to konieczne
 • dawki do 400 mg można przyjmować jako dawkę pojedynczą
 • większe dawki należy stosować dwa razy na dobę w dawce podzielonej - połowę rano i połowę wieczorem
 • lek należy przyjmować o tej samej porze dnia
 • lek stosuje się doustnie, z posiłkiem lub niezależnie od posiłku
 • tabletki należy połykać w całości lub przepołowione, popijając wodą
 • tabletkę można podzielić na równe dawki

Osoby w podeszłym wieku

 • lekarz będzie uważnie kontrolował stan pacjenta z uwagi na większe ryzyko wystąpienia niskiego ciśnienia tętniczego krwi lub senności wywołanych podaniem leku
 • może być wymagane zmniejszenie dawki ze względu na niewydolność nerek

Osoby z niewydolnością nerek

 • lekarz może zmniejszyć wielkość dawki

Stosowanie u dzieci i młodzieży

 • skuteczność i bezpieczeństwo amisulprydu u pacjentów od okresu pokwitania do 18 lat nie zostały ustalone
 • jeśli jest to absolutnie konieczne, leczenie pacjentów od okresu pokwitania do 18 lat musi być inicjowane i przeprowadzane przez lekarza mającego doświadczenie w leczeniu schizofrenii w tej grupie wiekowej
 • dzieciom przed okresem pokwitania nie wolno stosować tego leku, gdyż nie ustalono dotychczas bezpieczeństwa stosowania leku w tej grupie wiekowej

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Amipryd

 • w razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala, gdyż może być konieczne uzyskanie specjalistycznej pomocy lekarskiej
 • należy zabrać ze sobą opakowanie leku, aby lekarz wiedział jaki lek został przyjęty
 • mogą wystąpić objawy takie jak niepokój, drżenie, sztywność mięśni lub senność, które mogą prowadzić do utraty przytomności

Pominięcie zastosowania leku Amipryd

 • w przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć ją najszybciej, jak to jest możliwe
 • jeśli jednak zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, należy pominąć nieprzyjętą dawkę
 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przerwanie stosowania leku Amipryd

 • przyjmowanie leku należy kontynuować, dopóki lekarz nie zaleci zakończenia jego stosowania
 • nie należy przerywać stosowania leku, tylko dlatego, że pacjent poczuje się lepiej
 • odstawienie leku może spowodować, że choroba nasili się lub powróci
 • nie należy nagle przerywać przyjmowania leku, chyba że lekarz zdecyduje inaczej
 • po nagłym przerwaniu leku mogą wystąpić objawy odstawienia takie jak nudności lub wymioty, pocenie się, trudności w zasypianiu lub uczucie niepokoju, sztywność mięśni lub nietypowe ruchy ciała, powrót do stanu przed leczeniem

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Amipryd?

 • jeśli pacjent ma uczulenie na amisulpryd lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (reakcja alergiczna może objawiać się wysypką, trudnościami w połykaniu lub oddychaniu, obrzękiem warg, twarzy, gardła i języka)
 • jeśli pacjent choruje na nowotwór, którego wzrost zależny jest od stężenia prolaktyny (gruczolak przysadki typu prolactinoma, rak piersi)
 • jeśli pacjent ma guza chromochłonnego nadnerczy
 • jeśli pacjent przyjmuje lewodopę lub innych leki mogących wywołać ciężkie zaburzenia rytmu serca
 • u dzieci przed okresem pokwitania

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Amipryd może powodować skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Amisulpryd jest lekiem na ogół dobrze tolerowanym, a odróżnienie działań niepożądanych leku od objawów choroby podstawowej bywa niekiedy trudne.

Poniższe działania niepożądane mogą wystąpić także po stosowaniu innych neuroleptyków.

Należy przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego szpitala, jeśli u pacjenta wystąpią następujące działania niepożądane:

Niezbyt często (dotyczy mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • napad padaczkowy (drgawki)
 • uszkodzenie wątroby (objawy obejmują zmęczenie, utratę apetytu, nudności, wymioty, ból brzucha, żółte zabarwienie oczu lub skóry)

Rzadko (dotyczy mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • wysoka gorączka, pocenie się, sztywność mięśni, szybkie bicie serca, szybki oddech, uczucie zagubienia, senność lub pobudzenie (mogą to być objawy poważnego, ale rzadko występującego złośliwego zespołu neuroleptycznego)
 • nieregularna czynność serca, przyspieszone bicie serca lub ból w klatce piersiowej, które mogą doprowadzić do ataku serca lub zagrażającej życiu choroby serca
 • zakrzepy krwi w żyłach, zwłaszcza w kończynach dolnych (objawy obejmują swędzenie, ból i zaczerwienienie kończyn), zakrzepy mogą przemieszczać się w naczyniach krwionośnych do płuc, powodując ból klatki piersiowej i trudności w oddychaniu
 • reakcje alergiczne (nadwrażliwości), objawy mogą obejmować swędzącą wysypkę, trudności z połykaniem lub oddychaniem, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem jeśli wystąpią niżej wymienione działania niepożądane:

Bardzo często (dotyczą więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • drżenie, sztywność lub skurcz mięśni, spowolnienie ruchowe, zwiększona produkcja śliny, uczucie niepokoju
 • niekontrolowane ruchy, głównie rąk i nóg (objawy te można organiczyć jeśli lekarz zmniejszy dawkę leku lub zleci dodatkowy lek)

Niezbyt często (dotyczą mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • niekontrolowane ruchy, głównie twarzy i języka
 • splątanie (nieadekwatne do rzeczywistości, chaotyczne: mowa, myślenie i zachowania)

Częstość nieznana (częstość nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych):

 • zespół odstawienia u noworodka

Inne działania niepożądane

Często (dotyczą mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zaburzona produkcja mleka u kobiet i mężczyzn i ból piersi
 • zatrzymanie miesiączki
 • powiększenie piersi u mężczyzn
 • zaburzenia erekcji
 • bezsenność, lęk, pobudzenie
 • zaburzenia orgazmu
 • niekontrolowany skurcz pewnych grup mięśniowych: gałek ocznych, twarzy, szyi
 • senność
 • niewyraźne widzenie
 • zbyt niskie ciśnienie krwi
 • zaparcia, nudności lub wymioty, suchość w jamie ustnej
 • zwiększenie masy ciała

Niezbyt często (dotyczą mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • leukopenia (zmniejszenie liczby białych krwinek we krwi), neutropenia (zmniejszenie liczby rodzaju białych krwinek - granulocytów obojętnochłonnych we krwi)
 • hipertriglicerydemia (zwiększenie ponad normę stężenia triglicerydów we krwi, co wiąże się z ryzykiem rozwoju miażdżycy) i hipercholesterolemia (zwiększenie ponad normę stężenia cholesterolu we krwi)
 • reakcje alergiczne
 • duże stężenie cukru, triglicerydów lub cholesterolu we krwi
 • zwolnienie czynności serca
 • zwiększenie ciśnienia krwi
 • przekrwienie błony śluzowej nosa
 • zachłystowe zapalenie płuc
 • osteopenia (zmniejszenie gęstości kości), osteoporoza
 • zatrzymanie moczy
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, głównie transaminaz

Rzadko (dotyczą mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • agranulocytoza (zmniejszenie liczby rodzaju białych krwinek - granulocytów, we krwi)
 • wydłużenie odstępu QT w elektrokardiogramie
 • łagodny guz przysadki mózgowej (gruczołu znajdującego się w mózgu)
 • hiponatremia (zmniejszenie poniżej normy stężenia sodu we krwi), zespół nieadekwatnego uwalniania wazopresyny (SIADH - choroba wywołana nadmiernym uwalnianiem hormonu antydiuretycznego - wazopresyny - przez przysadkę mózgową)

Częstość nieznana (częstość nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych):

 • zespół niespokojnych nóg (uczucie dyskomfortu w nogach tymczasowo łagodzone przez ruch, objawy nasilające się pod koniec dnia)
 • zwiększona wrażliwość skóry na słońce i promieniowanie ultrafioletowe

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Amipryd należy omówić to z lekarzem, w szczególności, jeżeli:

 • u pacjenta występują problemy z nerkami
 • u pacjenta występuje choroba Parkinsona
 • u pacjenta występują napady padaczki (drgawki)
 • u pacjenta występuje nieprawidłowa czynność serca (rytm serca)
 • u pacjenta występuje lub występowała choroba serca, lub w rodzinie występowały choroby serca
 • pacjent ma spowolnione bicie serca (mniej niż 55 uderzeń na minutę)
 • u pacjenta występuje zmniejszone stężenie potasu we krwi
 • u pacjenta występuje zwiększone ryzyko udaru
 • u pacjenta lub kogokolwiek z jego rodziny wystąpiły kiedyś zakrzepy krwi, ponieważ stosowaniu leków takich jak Amipryd towarzyszy powstawanie zakrzepów krwi
 • u pacjenta występuje cukrzyca lub jej zwiększone ryzyko
 • pacjent jest w podeszłym wieku, ponieważ u takich osób istnieje większe prawdopodobieństwo zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi oraz nadmiernej senności; u pacjentów w podeszłym wieku z demencją, przyjmujących leki przeciwpsychotyczne, odnotowano niewielkie zwiększenie częstości zgonów w porównaniu do pacjentów nieleczonych lekami przeciwpsychotycznymi
 • u pacjenta występuje mała liczba krwinek białych (agranulocytoza), ponieważ może to prowadzić do zwiększenia skłonności do zakażeń
 • pacjent lub ktoś w jego rodzinie miał raka piersi
 • pacjent ma częste zakażenia z objawami takimi jak gorączka, silne dreszcze, ból gardła lub owrzodzenie jamy ustnej, Mogą to być objawy zaburzenia krwi, zwanego leukopenią
 • pacjent ma ubytki pola widzenia i bóle głowy - mogą to być objawy łagodnego guza przysadki

Zgłaszano ciężkie zaburzenia czynności wątroby związane ze stosowaniem amisulpirydu. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi zmęczenie, utrata apetytu, nudności, wymioty, ból brzucha, żółte zabarwienie oczu lub skóry.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Amipryd a ciąża

Jeśli pacjenta jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się przyjmowania leku w ciąży, chyba że korzyści przekraczają ryzyko.

U noworodków, których matki stosowały leki przeciwpsychotyczne (w tym amisulpryd), w trzecim trymestrze ciąży, mogą wystąpić działania niepożądane o różnym nasileniu i czasie trwania. Obserwowano pobudzenie, wzmożone napięcie, obniżone napięcie, drżenie, senność, trudności z oddychaniem lub zaburzenia związane z pobieraniem pokarmu. W razie zaobserwowania takich objawów u własnego dziecka należy skontaktować się z lekarzem.

Amipryd a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy przyjmować leku Amipryd w okresie karmienia piersią lub planując karmienie piersią. Należy omówić z lekarzem najlepszy sposób karmienia dziecka w tracie przyjmowania leku Amipryd.

Interakcje

Należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Przeciwwskazane jest stosowanie leku Amipryd z:

Lekami mogącymi wywołać ciężkie zaburzenie rytmu serca:

 • stosowanymi w leczeniu nieregularnego rytmu serca (np. chinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol)
 • stosowanymi w leczeniu dusznicy/ bólu w klatce piersiowej i przy zmianach rytmu serca - np. bepridyl
 • stosowanymi w leczeniu problemów żołądkowych - np. cyzapryd
 • stosowanymi w leczeniu schiozofrenii - np. sultopryd lub tiorydazyna
 • stosowanymi w leczeniu bólu i uzależnienia od narktyków - np. metadon
 • antybiotykami - np. erytromycyna podawana dożylnie lub sparfloksacyna
 • stosowanymi w różnych zaburzeniach pracy mózgu - wikamina podawana dożylnie
 • stosowanymi do zapobiegania malarii - halofantryna
 • stosowanymi w leczeniu zakażeń u pacjentów zakażonych wirusem HIV - pentamidyna
 • azolowymi lekami przeciwgrzybiczymi takimi jak klotrymazol

Przeciwwskazane jest stosowanie leki Amipryd z lewodopą, bromokryptyną, ropinirolem - stosowanymi w leczeniu choroby Parkinsona.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

 • beta - blokery (nebiwolol lub bisoprolol), diltiazem, werapamil, klonidyna, gunafacyna, glikozydy naparstinicy - leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego lub innych problemów z sercem, które mogą wpływać na czynność serca
 • leki powodujące utratę potasu, w tym leki moczopędne, środki przeczyszczające, amfoterycyna B (dożylnie), glikokortykosteroidy (stosowane w leczeniu astmy lub reumatoidalnego zapalenia stawów) i tetrakozaktyd (który może być stosowany w badaniach klinicznych)
 • inne leki stosowane w problemach ze zdrowiem psychicznym, np. w leczeniu schizofrenii (jak pimozyd lub haloperydol) czy depresji (imipramina lub lit)
 • leki przeciwhistaminowe (stosowane u alergików) np. astemizol, terfenadyna
 • meflochina (stosowana w leczeniu malarii)
 • leki przeciwbólowe, takie jak tramadol i indometacyna oraz opiaty stosowane w silnym bólu jak morfina lub petydyna
 • leki znieczulające
 • leki ułatwiające zasypianie takie jak barbiturany i benzodiazepiny

Amipryd z jedzeniem i piciem

Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Amipryd a alkohol

Amisulpryd może nasilać działanie alkoholu, w związku z tym w trakcie stosowania leku nie należy spożywać alkoholu. 

Amipryd a prowadzenie pojazdów

Lek Amipryd może wywoływać senność oraz niewyraźne widzenie. Jeśli pojawią się takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Amipryd?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem, w temperaturze poniżej 25oC

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego