Kategorie

Apo-Fina (Finasteridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Apo-Fina?

Co to jest Apo-Fina?

Lek Apo-Fina zawiera finasteryd, który należy do grupy leków nazywanych inhibitorami 5-alfa reduktazy. Działanie tych leków wywołuje zmniejszenie wielkości gruczołu krokowego. Lek stosowany jest w leczeniu przerostu prostaty.

Podstawowe informacje

NazwaApo-Fina
Nazwa międzynarodowaFinasteridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

5 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Finasteryd

Skład - substancje pomocnicze

rdzeń tabletki:

 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • skrobia kukurydziana, żelowana
 • lauryniany makrogologlicerydów
 • karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)
 • stearynian magnezu (E 572)

Otoczka:

 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • indygokarmin (E 132) lak
 • makrogol 6000
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
 • 90 tabletek
Działanie / właściwości

Zmniejszenie wielkości gruczołu krokowego.

Zastosowanie
 • zmniejszenie wielkości powiększonego gruczołu krokowego
 • poprawa przepływu moczu
 • łagodzenie objawów spowodowanych przez BPH
 • zmniejszenie ryzyka ostrego zatrzymania moczu oraz konieczności leczenia chirurgicznego
Przeciwwskazania
 • uczulenie na finasteryd lub którykolwiek z pozostałych składników
 • u kobiet
 • u dzieci
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • duża objętość zalegającego moczu lub znacząco zmniejszony odpływ moczu
 • niedrożność spowodowana trójpłatowym rozrostem gruczołu krokowego
 • zaburzenia czynności wątroby
 • zmiany w tkance gruczołu piersiowego
 • nie należy stosować u dzieci
 • nietolerancja laktozy
 • zmiany nastroju i depresja
 • planowana ciąża z partnerką
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste działania niepożądane:

 • niemożność osiągnięcia erekcji (impotencja)
 • osłabienie popędu płciowego
 • zmniejszenie ilości nasienia podczas wytrysku nasienia
Nie łączyć z

Finasteryd zazwyczaj nie wpływa na działanie innych leków.

Ciąża

Stosowanie leku Apo-Fina u kobiet w ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią

Lek Apo-Fina stosuje się wyłącznie u mężczyzn.

Dzieci

Nie stosować u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak danych wskazujących, że lek Apo-Fina wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Apo-Fina?

Apo-Fina zawiera finasteryd, który należy do grupy leków nazywanych inhibitorami 5-alfa reduktazy. Substancja czynna finasteryd zmniejsza wielkość powiększonego gruczołu krokowego, poprawia przepływ moczu oraz łagodzi objawy rozrostu gruczołu krokowego.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Apo-Fina?

 • zmniejszenie wielkości powiększonego gruczołu krokowego
 • poprawa przepływu moczu
 • łagodzenie objawów spowodowanych przez BPH
 • zmniejszenie ryzyka ostrego zatrzymania moczu oraz konieczności leczenia chirurgicznego

Dawkowanie

Jak stosować lek Apo-Fina?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 • zwykle stosowana dawka to jedna tabletka leku na dobę
 • lek należy stosować co najmniej 6 miesięcy

Tabletki powlekane leku Apo-Fina można przyjmować na czczo lub podczas posiłku. Tabletki należy połykać w całości, nie należy ich dzielić lub kruszyć.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Brak danych dotyczących stosowania leku Apo-Fina u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie jest konieczne dostosowanie dawki leku u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie jest konieczne dostosowanie dawki leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Apo-Fina

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie stosowania leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. Należy przyjąć lek jak najszybciej, lub jeśli zbliża się zgodna ze schematem dawkowania pora kolejnej dawki, przyjąć lek zgodnie z ustalonym przez lekarza dawkowaniem.

Przerwanie stosowania leku

Należy kontynuować dawkowanie zalecone przez lekarza. Nie należy samemu przerywać leczenia, gdyż objawy ze strony prostaty mogą pojawić się ponownie.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Apo-Fina?

 • jeśli pacjent ma uczulenie na finasteryd lub którykolwiek z pozostałych składników
 • u kobiet, szczególnie w ciąży i okresie karmienia piersią
 • u dzieci

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Apo-Fina może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 na 100 stosujących)

 • niemożność osiągnięcia erekcji (impotencja)
 • osłabienie popędu płciowego
 • zmniejszenie ilości nasienia podczas wytrysku nasienia
 • Zmniejszenie ilości nasienia nie wpływa na prawidłowe funkcje seksualne

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 na 1000 stosujących)

 • powiększenie lub tkliwość gruczołów piersiowych
 • wysypka skórna, świąd lub krostki pod skórą
 • zaburzenia wytrysku nasienia

Działania niepożądane o nieznanej częstości

 • reakcje alergiczne, takie jak obrzęk warg i twarzy
 • kołatanie serca
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • ból jąder
 • depresja
 • osłabienie popędu płciowego, które może utrzymywać się po zaprzestaniu stosowania leku
 • niepłodność męska i słaba jakość nasienia
 • niepokój

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Apo-Fina należy omówić z lekarzem:

 • jeśli u pacjenta stwierdzono dużą objętość zalegającego moczu lub znacznie zmniejszony odpływ moczu należy starannie monitorować, aby zapobiec powikłaniom w postaci uropatii zaporowej
 • u pacjentów leczonych finasterydem należy rozważyć konsultację z urologiem
 • przed rozpoczęciem podawania finasterydu należy wykluczyć niedrożność spowodowaną trójpłatowym rozrostem gruczołu krokowego
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby, gdyż może u nich wystąpić zwiększenie stężenia finasterydu w osoczu

Przed rozpoczęciem leczenia finasterydem i okresowo podczas leczenia zaleca się przeprowadzać badanie palpacyjne per rectum, jak i inne badania w kierunku raka gruczołu krokowego.

Jeśli pacjent planuje wykonać oznaczenie antygenu swoistego dla prostaty we krwi, finasteryd może zaburzać wyniki badania stężenia PSA w surowicy krwi.

Rak piersi u mężczyzn
W badaniach klinicznych oraz po wprowadzeniu leku do obrotu odnotowywano przypadki raka piersi u mężczyzn stosujących finasteryd.
Należy niezwłocznie zgłaszać lekarzowi jakiekolwiek zmiany w tkance gruczołu piersiowego, takie jak guzki, ból, ginekomastia lub wydzielina z gruczołów sutkowych.

Nie należy stosować finasterydu u dzieci, nie określono dotychczas skuteczności i bezpieczeństwa stosowania finasterydu u dzieci.

Nie należy stosować u pacjentów z nietolerancją laktozy.

Ciąża

Podczas leczenia lekiem Apo - Fina należy stosować mechaniczne metody antykoncepcyjne, ze względu na przenikanie leku do nasienia.

Zmiany nastroju i depresja
U pacjentów stosujących finasteryd w dawce 5 mg zgłaszano zmiany nastroju, w tym nastrój depresyjny, depresję i (rzadziej) myśli o samobójstwie.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Apo-Fina a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Podczas stosowania leku pacjent nie powinien narażać kobiety w ciąży na kontakt z nasieniem, gdyż finasteryd przenika do nasienia.

Nie zaleca się stosowania leku Apo - Fina u kobiet w ciąży, ze względu na prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości w budowie zewnętrznych narządów płciowych u płodów płci męskiej.

Kobieta ciężarna nie powinna mieć kontaktu z pokruszonymi tabletkami leku, gdyż substancja czynna wchłania się przez skórę.
Kontakt z nieuszkodzoną tabletką nie stwarza zagrożenia dla płodu.

Apo-Fina a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Kobiety karmiące piersią nie powinny przyjmować leku Apo-Fina.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.

Apo-Fina z jedzeniem i piciem

Lek Apo- Fina można zażywać z pokarmem lub bez pokarmu. Tabletki należy połykać w całości.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Apo-Fina a alkohol

Brak danych.

 

Apo-Fina a prowadzenie pojazdów

Brak danych wskazujących, że lek Apo-Fina wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Apo-Fina?

 • w temperaturze poniżej 25°C
 • w miejscu niewidocznym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego