Kategorie

Apo-Napro Fast 220 mg, 20 kapsułek miękkich

Cena jednostkowa: 9,80 zł za 10 kapsułek

Cena
19,59 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w 1-2 dni robocze

Opis produktu

Apo-Napro Fast to niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) I generacji. Preparat ze względu na obecność substancji czynnej - naproksenu wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Wskazaniem do stosowania leku są dolegliwości bólowe u dzieci w wieku od 12 lat i dorosłych. Apo-Napro Fast stosuje się do krótkotrwałego leczenia bólu o małym i umiarkowanym nasileniu takich jak np. ból głowy, zęba, mięśni, placów, stawów, menstruacyjny lub w celu obniżenia gorączki. Apo-Napro Fast jest w postaci niebieskich przezroczystych miękkich kapsułek żelatynowych. Każda kapsułka zawiera 220 mg naproksenu sodowego. 

Wskazania

Apo-Napro Fast 220 mg stosuje się do krótkotrwałego leczenia dolegliwości bólowych u dorosłych i dzieci w wieku od 12 lat, takich jak:

 • ból głowy,
 • ból zęba,
 • ból mięśni,
 • ból stawów,
 • ból pleców,
 • bolesne miesiączkowanie,
 • dolegliwości bólowe o niewielkim nasileniu związane z przeziębieniem,
 • obniżenie gorączki.

Skład

1 kapsułka zawiera:

 • substancję czynną: 220 mg naproksenu sodowego.
 • pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: makrogol 600, kwas mlekowy, glikol propylenowy, powidon K-30, żelatyna, sorbitol ciekły, częściowo odwodniony, glicerol, woda oczyszczona, błękit patentowy V (E 131), triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, alkohol izopropylowy, lecytyna.

Działanie

Przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe.

Dawkowanie

 • Dorośli i dzieci w wieku od 12 lat: 1 kapsułka co 8 do 12 godzin.
 • Jako dawkę początkową można też zastosować 2 kapsułki, a jeśli objawy utrzymują się, po 12 godzinach przyjąć następną kapsułkę.
 • Nie należy stosować więcej niż 3 kapsułek w okresie jednej doby.
 • Kapsułki należy przyjmować z dużą ilością wody lub mleka, najlepiej tuż po posiłku.
 • Pacjent powinien skontaktować się z lekarzem, jeśli nie czuje się lepiej lub czuje się gorzej po 3 dniach leczenia gorączki i po 5 dniach leczenia bólu.
 • Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować leku Apo-Napro Fast dłużej niż 10 dni.
 • W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

 • Pacjenci z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek powinni stosować najmniejszą dawkę skuteczną pod opieką lekarza, który zaleci monitorowanie czynności nerek. W umiarkowanych zaburzeniach czynności nerek należy unikać stosowania naproksenu. Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek nie mogą stosować naproksenu.
 • Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby powinni zachować szczególną ostrożność stosując lek Apo-Napro Fast. Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub marskością wątroby powinni unikać stosowania leku Apo-Napro Fast.
 • Pacjenci z alergią (nadwrażliwością) na orzeszki arachidowe lub soję nie powinni stosować tego leku.
 • Naproksen, substancja czynna leku Apo-Napro Fast, przenika do mleka kobiet karmiących piersią. W związku z tym nie należy stosować leku Apo-Napro Fast w okresie karmienia piersią.
 • Nie należy przyjmować leku Apo-Napro Fast w okresie pierwszych 6 miesięcy ciąży, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne i nie wolno stosować Apo-Napro Fast podczas ostatnich 3 miesięcy ciąży lub w trakcie porodu. Przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
 • Apo-Napro Fast jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ), który może zaburzać płodność u kobiet. Działanie to przemija po przerwaniu stosowania leku. Jest mało prawdopodobne, aby sporadyczne stosowanie leku wpływało na prawdopodobieństwo zajścia w ciążę, jednak w przypadku problemów z zajściem w ciążę należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

Przechowywanie

 • Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.
 • Nie zamrażać.
 • Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
 • Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Działania niepożądane

 • Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
 • Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego w Polsce.

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób):

 • nudności,
 • dyskomfort brzuszny,
 • zaparcie.

Często (mogą dotyczyć 1 do 10 osób na 100):

 • ból głowy,
 • zaburzenia widzenia,
 • dzwonienie lub szum w uszach,
 • opuchlizna kostek i stóp (obrzęk),
 • choroby serca,
 • wymioty,
 • wysypka.

Niezbyt często (mogą dotyczyć 1 do 10 osób na 1000):

 • zaburzenia koncentracji,
 • problemy ze snem (bezsenność),
 • zaburzenia koncentracji lub pamięci (zaburzenia poznawcze),
 • krwawienie z przewodu pokarmowego i (lub) perforacja,
 • nadwrażliwość na światło.

Rzadko (mogą dotyczyć 1 do 10 osób na 10 000):

 • zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, które może spowodować bladożółte zabarwienie skóry oraz wywoływać osłabienie i duszność (niedokrwistość hemolityczną),
 • reakcje alergiczne na leki z naproksenem i naproksenem sodowym,
 • reakcje alergiczne występują zwykle u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na aspirynę, inne leki z grupy NLPZ oraz na Apo-Napro Fast. Mogą one jednak również wystąpić u pacjentów, u których wcześniej nie występowała taka alergia,
 • wysokie stężenie potasu we krwi (hiperkaliemia),
 • zaburzenia słuchu,
 • zapalenie naczyń krwionośnych,
 • zapalenie płuc (eozynofilowe zapalenie płuc),
 • owrzodzenia jamy ustnej,
 • zagrażające życiu zapalenie wątroby (śmiertelne zapalenie wątroby),
 • łysienie,
 • reakcje wynikające z ekspozycji na światło, takie jak zapalenie skóry i pęcherzowe wykwity (porfiria skórna późna lub reakcje przypominające pęcherzowe oddzielanie się naskórka).

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć mniej niż 1 osoby na 100 000):

 • zmniejszenie liczby białych krwinek (granulocytopenia),
 • zmniejszenie liczby płytek (trombocytopenia),
 • drgawki,
 • niezakaźne zapalenie błon otaczających mózg (aseptyczne zapalenie opon mózgowordzeniowych),
 • niewielkie nasilenie ryzyka ataku serca (zawału mięśnia sercowego lub udaru). Ryzyko to jest bardziej prawdopodobne u pacjentów stosujących duże dawki podczas długotrwałego leczenia;
 • zespół Stevensa-Johnsona (pęcherze na dłoniach i stopach),
 • zaczerwienienie skóry (rumień wielopostaciowy),
 • krew w moczu (krwiomocz).
 • Zaburzenia czynności nerek w tym kłębuszkowe zapalenie nerek lub śródmiąższowe zapalenie nerek, martwica brodawek nerkowych (martwica części tkanek w nerkach) i zespół nerczycowy (białkomocz).

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • znaczne zmniejszenie liczby krwinek mogące wywołać osłabienie, powstawanie wybroczyn lub większe prawdopodobieństwo zakażeń,
 • dna moczanowa,
 • zawroty głowy,
 • wysokie ciśnienie tętnicze,
 • owrzodzenia przewodu pokarmowego inne niż trawienne, owrzodzenia trawienne,
 • zapalenie jelita grubego,
 • obrzęk szyi i twarzy (obrzęk naczynioruchowy),
 • łuszczenie skóry (martwica naskórka),
 • niewydolność nerek,
 • zmniejszenie płodności u kobiet,
 • łagodna opuchlizna kostek i stóp (łagodny obrzęk obwodowy).

Interakcje

 • Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
 • Apo-Napro Fast może nasilać działanie:
  • niektórych leków przeciwzakrzepowych (leków rozrzedzających krew),
  • niektórych doustnych leków przeciwcukrzycowych,
  • niektórych antybiotyków,
  • niektórych leków przeciwpadaczkowych (pochodne hydantoiny), takich jak fenytoina,
  • niektórych sulfonamidów, takich jak sulfadoksyna niektórych leków.
 • Apo-Napro Fast może osłabiać działanie niektórych leków przeciw nadciśnieniu tętniczemu (blokujących receptory beta i leków moczopędnych).
 • Lek Apo-Napro Fast może opóźniać wydalanie preparatów litu (stosowanych w leczeniu zaburzeń układu nerwowego).
 • Apo-Napro Fast nasila ryzyko działań niepożądanych podczas jednoczesnego stosowania z:
  • metotreksatem (stosowanym w leczeniu reumatyzmu),
  • inhibitorami konwertazy angiotensyny (lekami stosowanymi na przykład w leczeniu nadciśnienia tętniczego),
  • cyklosporynami (lekami stosowanymi w leczeniu choroby autoimmunologicznej - choroby, w której przebiegu układ odpornościowy wytwarza przeciwciała skierowane przeciwko własnym tkankom),
  • innymi lekami przeciwbólowymi i przeciwzapalnymi.
 • Jednoczesne stosowanie leku Apo-Napro Fast z probenecydem (przyjmowanym w leczeniu dny moczanowej) może opóźniać eliminację naproksenu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Działania niepożądane można zminimalizować poprzez stosowanie najmniejszej dawki skutecznej w jak najkrótszym okresie koniecznym do kontrolowania objawów.
 • Przed rozpoczęciem stosowania leku Apo-Napro Fast należy omówić z lekarzem lub farmaceutą jeżeli:
  • ból lub gorączka nie ustępują, nasilają się lub powtarzają regularnie, nawet jeśli te objawy są łagodne,
  • podczas zażywania tego leku występują dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (takie, jak ból żołądka lub zgaga),
  • pacjent ma wysokie ciśnienie tętnicze lub choroby serca,
  • pacjent ma zakażenie,
  • pacjent jest w podeszłym wieku,
  • pacjent ma dolegliwości ze strony wątroby,
  • pacjent ma dolegliwości ze strony nerek.
 • W przypadku zaburzeń serca, przebytego udaru lub podejrzenia ryzyka tych zaburzeń (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu lub palenie tytoniu) przed przyjęciem leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
 • Przyjmowanie leków takich, jak Apo-Napro Fast może być związane z niewielkim nasileniem ryzyka ataku serca (zawału serca) lub udaru. Ryzyko to jest bardziej prawdopodobne u pacjentów przyjmujących duże dawki i podczas leczenia trwającego długo.
 • Nie należy przekraczać zalecanej dawki ani czasu trwania leczenia (10 dni).
 • Jeśli wystąpią dolegliwości ze strony żołądka lub jeśli takie objawy występowały w przeszłości, nie należy stosować leku Apo-Napro Fast, o ile nie zalecił tego lekarz.
 • Pacjenci z zaburzeniami krzepnięcia krwi powinni stosować ten lek wyłącznie pod nadzorem lekarza.
 • Pacjenci z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek powinni stosować najmniejszą dawkę skuteczną pod opieką lekarza, który zaleci monitorowanie czynności nerek. W umiarkowanych zaburzeniach czynności nerek należy unikać stosowania naproksenu. Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek nie mogą stosować naproksenu.
 • Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby powinni zachować szczególną ostrożność stosując lek Apo-Napro Fast. Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub marskością wątroby powinni unikać stosowania leku Apo-Napro Fast.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

 • Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

 • Nie należy przyjmować leku Apo-Napro Fast w okresie pierwszych 6 miesięcy ciąży, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne i nie wolno stosować Apo-Napro Fast podczas ostatnich 3 miesięcy ciąży lub w trakcie porodu. Przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Karmienie piersią

 • Naproksen, substancja czynna leku Apo-Napro Fast, przenika do mleka kobiet karmiących piersią. W związku z tym nie należy stosować leku Apo-Napro Fast w okresie karmienia piersią.

Płodność

 • Apo-Napro Fast jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ), który może zaburzać płodność u kobiet. Działanie to przemija po przerwaniu stosowania leku. Jest mało prawdopodobne, aby sporadyczne stosowanie leku wpływało na prawdopodobieństwo zajścia w ciążę, jednak w przypadku problemów z zajściem w ciążę należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Jest mało prawdopodobne, aby lek Apo-Napro Fast stosowany w zalecanych dawkach wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Apo-Napro Fast zawiera sorbitol

 • Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent przed przyjęciem tego leku powinien skontaktować się z lekarzem.

Apo-Napro Fast zawiera lecytynę pochodzącą z oleju sojowego

 • Pacjenci z alergią (nadwrażliwością) na orzeszki arachidowe lub soję nie powinni stosować tego leku

Podmiot odpowiedzialny

Apotex Polska Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 9
04-118 Warszawa

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Cechy produktu

Postać
Kluczowy składnik
Sposób aplikacji
Problem
Rejestracja
lek