Kategorie

Apo - Rami (Ramiprilum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Apo - Rami ?

Apo- Rami zawiera substancję czynną ramipryl. Ramipryl należy do grupy leków nazywanych inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę. Jest stosowany w celu obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. 

Podstawowe informacje

NazwaApo - Rami
Nazwa międzynarodowaRamiprilum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 2,5 mg
 • 5 mg
 • 10 mg 
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Ramiprilum

Skład - substancje pomocnicze

Apo - Rami 2,5 mg:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • skrobia żelowana kukurydziana
 • hydroksypropyloceluloza 
 • wodorowęglan sodu
 • stearynian magnezu 
 • tlenek żelaza żółty

Apo - Rami 5 mg:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • skrobia żelowana kukurydziana
 • hydroksypropyloceluloza
 • wodorowęglan sodu 
 • stearynian magnezu
 • tlenek żelaza czerwony

Apo - Rami 10 mg:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • skrobia żelowana kukurydziana
 • hydroksypropyloceluloza 
 • wodorowęglan sodu 
 • stearynian magnezu
 • tlenek żelaza czerwony 
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek 
 • 100 tabletek 
Działanie / właściwości

• zmniejszanie wytwarzania przez organizm substancji, które mogą zwiększać ciśnienie krwi
• rozluźnienie i rozszerzenie naczyń krwionośnych
• ułatwienie pompowania krwi przez serce w całym organizmie

Zastosowanie
 • leczenie nadciśnienia tętniczego
 • leczenie objawowej niewydolności serca
 • leczenie chorób nerek
Przeciwwskazania
 • jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Apo- Rami z produktami zawierającymi sakubitryl 
 • u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek 
 • z nadwrażliwością na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych
 • obrzęk naczynioruchowy
 • obustronne zwężenie tętnic nerkowych lub zwężenie tętnicy do jedynej czynnej nerki
 • drugi i trzeci trymestr ciąży
 • u pacjentów z hipotonią i niestabilnych hemodynamicznie
 • dializa lub inny typ filtracji krwi
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroby serca, wątroby lub nerek
 • utrata znacznej ilości elektrolitów lub płynów
 • leczenie zmniejszające reakcje uczuleniowe na jad pszczół lub os (odczulanie)
 • leki stosowane w znieczuleniu
 • duże stężenie potasu we krwi
 • leki, które mogą zmniejszać stężenie sodu we krwi
 • stosowanie racekadotrylu, temsyrolimusu, syrolimusu, ewerolimusu, wildagliptyny
 • kolagenoza, taką jak twardzina lub toczeń rumieniowaty układowy
 • ciążą
 • leki z grupy antagonistów receptora angiotensyny II
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste:

 • ból głowy lub uczucie zmęczenia
 • zawroty głowy
 • zasłabnięcia, hipotonia 
 • suchy, męczący kaszel
 • zapalenie zatok lub oskrzeli
 • duszność
 • bóle brzucha, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty
 • wysypka
 • ból w klatce piersiowej
 • skurcze lub bóle mięśni
 • wyższe niż zwykle stężenie potasu w badaniach krwi
Nie łączyć z
 • lekami stosowanymi przeciwbólowo i przeciwzapalnie np. niesteroidowe leki przeciwzapalne np. ibuprofen 
 • lekami stosowanymi w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub alergii np. efedryna, norepinefryna 
 • sakubitrylem i walsartanem 
 • lekami  stosowanymi w leczeniu nowotworów (chemioterapia)
 • lekami zapobiegającymi odrzuceniu przeszczepu narządów np. cyklosporyną
 • diuretykami np. furosemidem
 • suplementami potasu
 • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas i innymi lekami zwiększającymi stężenie potasu we krwi np. trimetoprymem i ko-trimoksazolem
 • heparyną, lekami stosowanymi w celu rozrzedzenia krwi
 • steroidowymi lekami przeciwzapalnymi np. prednizolonem
 • allopurynolem
 • prokainamidem
 • temsyrolimusem
 • wildagliptyną
 • racekadotrylem
Ciąża

Nie należy przyjmować Apo- Rami w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy przyjmować Apo- Rami w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Apo- Rami u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. 

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn podczas stosowania leku.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Apo- Rami ?

Apo-Rami zawiera substancję czynną ramipryl. Ramipryl należy do grupy leków nazywanych inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę. Ramipril obniża opór w odwodowych naczyniach tętniczych, przez co obniża ciśnienie tętnicze krwi. 

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Apo- Rami ?

Lek stosuje się w celu:

 • leczenia wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienie tętnicze)
 • obniżenia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu
 • obniżenia ryzyka lub opóźnienia pogorszenia chorób nerek
 • leczenia niewydolności serca
 • leczenia pacjentów z niewydolnością serca spowodowaną zawałem serca

Dawkowanie

Jak stosować lek Apo- Rami ?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek należy przyjmować doustnie, w całości, codziennie o tej samej porze dnia. 

Leczenie nadciśnienia tętniczego

 • dawka początkowa wynosi zazwyczaj 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę
 • na podstawie kontroli ciśnienia tętniczego lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku
 • dawka maksymalna wynosi 10 mg raz na dobę

Zapobieganie wystąpieniu zawału serca lub udaru mózgu

 • dawka początkowa wynosi zazwyczaj 2,5 mg raz na dobę
 • zazwyczaj stosowana jest dawka 10 mg raz na dobę

Zmniejszanie bądź opóźnianie pogorszenia czynności nerek

 • dawka początkowa wynosi zazwyczaj 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę
 • zazwyczaj stosowana jest dawka 5 mg lub 10 mg raz na dobę

Leczenie niewydolności serca

 • dawka początkowa wynosi zazwyczaj 1,25 mg raz na dobę
 • dawka maksymalna wynosi 10 mg na dobę, najlepiej podawać w dwóch dawkach podzielonych

Leczenie po zawale serca

 • dawka początkowa wynosi zazwyczaj od 1,25 mg do 2,5 mg dwa razy na dobę
 • zazwyczaj stosowana jest dawka 10 mg na dobę, najlepiej podawać w dwóch dawkach podzielonych

Pacjenci w podeszłym wieku

Dawka początkowa powinna być niższa, a zwiększanie dawkowania stopniowe.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Należy skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego. Nie wolno samemu prowadzić pojazdu.

Pominięcie przyjęcia leku 

W razie pominięcia dawki należy przyjąć kolejną planowaną dawkę. Nie należy przyjmować podwójnej dawki leki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać przyjmowania leku, chyba że tak zaleci lekarz. Nie należy przerywać przyjmowania leku Apo- Rami tylko z powodu polepszenia stanu zdrowia. Przerwanie leczenia może spowodować nasilenie się nadciśnienia.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Apo - Rami?

Leku nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na ramipryl, inny lek z grupy inhibitorów ACE  
 • jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek ciężka reakcja alergiczna nazywana obrzękiem naczynioruchowym
 • jeśli pacjent przyjmował lub obecnie przyjmuje sakubitryl z walsartanem, lek stosowany w leczeniu długotrwałej (przewlekłej) niewydolności serca u osób dorosłych
 • jeśli pacjent jest dializowany lub planowany jest inny rodzaj filtracji krwi
 • choroby nerek związanej ze zmniejszonym dopływem krwi do nerek (zwężenie tętnicy nerkowej)
 • cukrzycy lub zaburzenia czynności nerek i pacjent jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren
 • jeśli ciśnienie tętnicze jest bardzo niskie lub niestabilne
 • ostatnich 6 miesięcy ciąży

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Apo- Rami może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Apo- Rami i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • obrzęk twarzy, ust lub gardła utrudniający połykanie, lub oddychanie
 • świąd i wysypka- mogą stanowić objaw ciężkiej reakcji nadwrażliwości na substancje czynną  
 • ciężkie zmiany skórne np. wysypka, owrzodzenia jamy ustnej
 • pogorszenie wcześniej istniejących chorób skóry, zaczerwienienie, pęcherze bądź odwarstwienie skóry np. jak zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka lub rumień wielopostaciowy

W razie wystąpienia poniższych zmian należy szybko poinformować lekarza:

 • przyspieszona czynność serca (kołatania)
 • ból w klatce piersiowej
 • duszność lub kaszel
 • łatwe powstawanie siniaków, dłuższy niż zwykle czas krwawienia np. krwawienie z dziąseł
 • purpurowe plamki na skórze lub częstsze zakażenia
 • ból gardła i gorączka
 • zmęczenie, osłabienie, zawroty głowy lub bladość skóry- mogą one wskazywać na choroby krwi lub szpiku kostnego
 • silny ból brzucha, który może promieniować do pleców może on być objawem zapalenia trzustki
 • gorączka, dreszcze, osłabienie, utrata apetytu, ból brzucha, nudności, zażółcenie skóry lub białkówek oczu (żółtaczka) mogą być objawem chorób wątroby np. zapalenie lub uszkodzenie wątroby

Inne działania niepożądane:

Częste (występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy lub uczucie zmęczenia
 • zawroty głowy
 • zasłabnięcia, hipotonia (nieprawidłowo niskie ciśnienie tętnicze)
 • suchy, męczący kaszel
 • zapalenie zatok lub oskrzeli, duszność
 • bóle brzucha, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty
 • wysypka
 • ból w klatce piersiowej
 • skurcze lub bóle mięśni
 • wyższe niż zwykle stężenie potasu w badaniach krwi

Niezbyt częste (występują u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • zaburzenia równowagi (zawroty głowy)
 • świąd skóry i zaburzenia czucia takie jak drętwienie, mrowienie, kłucie, pieczenie lub parestezje 
 • utrata lub zaburzenia czucia smaku
 • zaburzenia snu
 • depresja, lęk, podenerwowanie lub niepokój
 • uczucie zatkania nosa, trudności w oddychaniu lub pogorszenie astmy
 • obrzęk jelit nazywany „obrzękiem naczynioruchowym jelit", którego objawami są bóle brzucha, wymioty i biegunka
 • zgaga, zaparcia lub suchość w ustach
 • większe niż zwykle wydalanie moczu w ciągu dnia
 • nasilona potliwość
 • jadłowstręt 
 • przyspieszone lub nieregularne bicie serca
 • obrzęki rąk i nóg
 • uderzenia gorąca
 • niewyraźne widzenie
 • bóle stawów
 • gorączka
 • impotencja, zmniejszenie popędu płciowego u mężczyzn i kobiet
 • zwiększona ilość określonych białych krwinek (eozynofilia) w badaniach krwi
 • wyniki badań krwi wskazujące na zmiany w wątrobie, trzustce lub nerkach

Rzadkie (występują u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • uczucie niepewności, rozkojarzenia, zagubienia
 • czerwony, opuchnięty język
 • ciężkie łuszczenie się skóry, swędząca grudkowa wysypka
 • choroby paznokci (np. rozluźnienie lub oddzielenie paznokcia od łożyska)
 • wysypka lub siniaczenie skóry
 • plamy na skórze i zimne kończyny
 • zaczerwienienie, świąd, obrzęk i łzawienie oczu
 • zaburzenia słuchu i dzwonienie w uszach
 • osłabienie
 • zmniejszenie ilości czerwonych krwinek, białych krwinek lub płytek krwi albo stężenia hemoglobiny w badaniach krwi

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Apo- Rami, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku:

 • jeśli u pacjenta występują choroby serca, wątroby lub nerek 
 • jeśli u pacjenta nastąpiła ostatnio utrata znacznej ilości elektrolitów lub płynów (przez wymioty lub biegunkę) 
 • jeśli pacjent ma być poddany leczeniu zmniejszającemu reakcje uczuleniowe na jad pszczół lub os (odczulanie)
 • jeśli pacjent ma otrzymać leki stosowane w znieczuleniu (np. zabiegi operacyjne lub stomatologiczne)
 • jeśli u pacjenta stwierdzono duże stężenie potasu we krwi
 • jeśli pacjent przyjmuje leki, które mogą zmniejszać stężenie sodu we krwi (lekarz może zlecić kontrolowanie poziomu sodu we krwi)
 • jeśli pacjent przyjmuje racekadotryl (lek przeciw biegunce) występuje ryzyko obrzęku naczynioruchowego
 • jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w zapobieganiu odrzucenia przeszczepu oraz w leczeniu raka np. temsyrolimus, syrolimus, ewerolimus- ryzyko obrzęku naczynioruchowego 
 • jeśli pacjent przyjmuję wildagliptynę (stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2) ryzyko obrzęku naczynioruchowego 
 • jeśli u pacjenta stwierdzono kolagenozę, taką jak twardzina lub toczeń rumieniowaty układowy
 • jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje ją 
 • jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy antagonistów receptora angiotensyny II np. walsartan, telmisartan, irbesartan

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Apo - Rami a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Lek nie jest zalecany w pierwszych 12. tygodniach ciąży i nie może być przyjmowany po 13. tygodniu ciąży, ponieważ stosowany podczas ciąży może poważnie zaszkodzić dziecku. Jeśli kobieta przyjmująca lek Apo- Rami zajdzie w ciążę, powinna natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi. Lekarz powinien przed zajściem w ciążę zalecić zmianę leczenia na inny, odpowiedni do stosowania lek.

Apo - Rami a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy przyjmować Apo-Rami w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie należy stosować leku Apo- Rami, gdy przyjmowane są:

 • leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne - NLPZ, takie jak ibuprofen lub indometacyna oraz kwas acetylosalicylowy)
 • leki stosowane w leczeniu nowotworów (chemioterapia)
 • leki moczopędne (diuretyki), takie jak furosemid
 • suplementy potasu (w tym substytuty soli), leki moczopędne oszczędzające potas (np. spironolakton, triamteren, amiloryd) i inne leki zwiększające stężenie potasu we krwi (np. heparyna, lek stosowany w celu rozrzedzenia krwi, aby zapobiec zakrzepom; trimetoprym i kotrimoksazol, stosowane w zakażeniach wywołanych przez bakterie; cyklosporyna, lek immunosupresyjny stosowany w zapobieganiu odrzucenia przeszczepionego narządu)
 • steroidowe leki przeciwzapalne, takie jak prednizolon
 • allopurynol (stosowany w celu zmniejszenia stężenia kwasu moczowego we krwi)
 • prokainamid (stosowany w zaburzeniach rytmu serca)
 • wildagliptyna (stosowana w leczeniu cukrzycy typu 2)
 • racekadotryl (lek stosowany w leczeniu biegunki)
 • leki, które są często stosowane w celu uniknięcia odrzucenia przeszczepionych narządów (temsyrolimus, syrolimus, ewerolimus i inne leki należące do klasy inhibitorów mTOR)

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniższych leków. Ich działanie może być zmienione podczas stosowania leku:

 • leki przeciwcukrzycowe, takie jak doustne leki zmniejszające stężenie glukozy i insulina, ponieważ Apo-Rami może zmniejszać stężenie glukozy we krwi (q czasie stosowania leku należy regularnie kontrolować stężenie glukozy we krwi)
 • lit (stosowany w zaburzeniach psychicznych), ponieważ lek może zwiększać stężenie litu we krwi (Lekarz będzie uważnie kontrolował stężenie litu we krwi)

Apo-Rami z jedzeniem:

Lek Apo-Rami można przyjmować podczas posiłku lub niezależnie od posiłku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Apo - Rami a alkohol

Spożywanie alkoholu w czasie przyjmowania leku Apo- Rami może wywołać zawroty głowy i uczucie oszołomienia, należy ograniczyć spożywanie alkoholu podczas stosowania leku. 

Apo - Rami a prowadzenie pojazdów

Jest mało prawdopodobne, by lek Apo- Rami miał wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Mogą jednak wystąpić działania niepożądane takie jak zawroty głowy, należy wtedy zaprzestać prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. 

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Apo- Rami?

 • nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego