Kategorie

ApoEscitaxin ORO (Escitalopramum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest ApoEscitaxin ORO?

Lek ApoEscitaxin Oro zawiera substancję czynną escytalopram, która stosowana jest w depresji i zaburzeniach lękowych.

Podstawowe informacje

NazwaApoEscitaxin ORO
Nazwa międzynarodowaEscitalopramum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg
 • 20 mg
PostaćTabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Skład - substancja czynna

Escytalopram

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • laktoza jednowodna
 • kroskarmeloza sodowa
 • polakrylina potasowa
 • acesulfam potasowy
 • neohesperydyno-dihydrochalkon
 • stearynian magnezu
 • aromat mięty pieprzowej (zawierający maltodekstrynę kukurydzianą, skrobię modyfikowaną kukurydzianą i olejek mięty pieprzowej)
 • kwas solny stężony (do ustalenia pH)
Dostępne opakowania

28 tabletek

Działanie / właściwości
 • przeciwdepresyjne
 • przeciwlękowe
Zastosowanie
 • leczenie ciężkich epizodów depresyjnych
 • leczenie zaburzenia lękowego z napadami lęku z agorafobią lub bez agorafobii
 • leczenie fobii społecznej
 • leczenie zaburzenia lękowego uogólnionego
 • leczenie zaburzeń obsesyjno - kompulsyjnych
Przeciwwskazania
 • uczulenie na escytalopram lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • stosowanie leków zawierających selegilinę, moklobemid oraz linezolid
 • jeśli pacjent urodził się z wrodzonym nieprawidłowym rytmem serca lub jeśli u pacjenta wystąpiły epizody nieprawidłowego rytmu serca
 • przyjmowanie leków stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca lub mogących wpływać na rytm serca
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • padaczka
 • zaburzenia czynności wątroby lub nerek
 • cukrzyca
 • zmniejszone stężenie sodu we krwi
 • zwiększona skłonność do krwawień i powstawania siniaków
 • pacjent leczony jest elektrowstrząsami
 • choroba niedokrwienną serca
 • jeśli u pacjenta występowały lub występują choroby serca, lub przebył niedawno zawał serca
 • jeśli u pacjenta występuje wolno spoczynkowa częstość pracy serca i jeśli pacjent może mieć niedobór elektrolitów z powodu przedłużającej się, ciężkiej biegunki i wymiotów lub stosowania leków moczopędnych
 • szybkie lub nieregularne bicie serca, zasłabnięcie, zapaść lub zawroty głowy podczas wstawania
 • jeśli u pacjenta występowały lub występują zaburzenia oczu, takie jak niektóre rodzaje jaskry
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób)

 • nudności
 • ból głowy

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób)

 • niedrożność nosa lub katar
 • zmniejszenie lub zwiększenie łaknienia
 • lęk
 • niepokój psychoruchowy
 • nietypowe sny
 • trudności w zasypianiu
 • senność
 • zawroty głowy
 • ziewanie
 • drżenia
 • uczucie kłucia w obrębie skóry
 • biegunka
 • zaparcia
 • wymioty
 • suchość błon śluzowych jamy ustnej
 • nasilone pocenie się
 • bóle mięśni i stawów
 • zaburzenia seksualne
 • zmęczenie
 • gorączka
 • zwiększenie masy ciała
Nie łączyć z
 • nieodwracalnymi, nieselektywnymi inhibitorami MAO
 • moklobemidem
 • linezolidem
 • lekami przeciwarytmicznymi klasy IA oraz klasy III
 • lekami przeciwpsychotycznymi (np. pochodne fenotiazyny, pimozyd, haloperydol)
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • niektórymi lekami przeciwdrobnoustrojowymi (np. sparfloksacyna, moksyfloksacyna, erytromycyna podawana dożylnie, pentamidyna, leki przeciwmalaryczne, zwłaszcza halofantryna)
 • niektórymi lekami przeciwhistaminowymi (astemizol, mizolastyna)
Ciąża

Kobieta w ciąży nie powinna stosować leku ApoEscitaxin ORO.

Karmienie piersią

Kobieta karmiąca piersią nie powinna stosować leku ApoEscitaxin ORO.

Dzieci

Nie należy stosować leku ApoEscitaxin ORO u dzieci i młodzieży do 18 roku życia. 

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów, dopóki nie stwierdzi, jaki wpływ na niego ma lek ApoEscitaxin ORO.

Działanie i właściwości

Jak działa lek ApoEscitaxin ORO?

Lek ten wykazuje działanie przeciwdepresyjne i przeciwlękowe. ApoEscitaxin ORO działa na układ serotoninergiczny w mózgu przez zwiększenie stężenia serotoniny.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek ApoEscitaxin ORO?

Lek ten stosuje się w:

 • leczeniu ciężkich epizodów depresyjnych
 • leczeniu zaburzenia lękowego z napadami lęku z agorafobią lub bez agorafobii
 • leczeniu fobii społecznej
 • leczeniu zaburzenia lękowego uogólnionego
 • leczeniu zaburzeń obsesyjno - kompulsyjnych

Dawkowanie

Jak stosować lek ApoEscitaxin ORO?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób podawania

Lek ApoEscitacin ORO może być przyjmowany z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Tabletkę należy umieścić na języku, gdzie błyskawicznie się rozpuszcza i może być połknięta bez popijania wodą.

Dorośli

Depresja

Zwykła dawka to 10 mg raz na dobę. Dawkę można zwiększyć maksymalnie do 20 mg na dobę.

Zaburzenie lękowe z napadami lęku z agorafobią lub bez agorafobii

W pierwszym tygodniu zaleca się dawkę początkową 5 mg, a następnie zwięszenie dawki do 10 mg na dobę. Dawkę można zwiększyć masymalnie do 20 mg na dobę, w zależności od indywidualnej potrzeby pacjenta.

Fobia społeczna

Zazwyczaj dawka wynosi 10 mg raz na dobę. Dawkę można następnie zmniejszyć do 5 mg lub zwięszyć do 20 mg, w zależności od indywidualnej potrzeby pacjenta.

Zaburzenia lękowe uogólnione

Dawka początkowa wynosi 10 mg raz na dobę. W zależności od indywidualnej potrzeby pacjenta dawkę można zwięszyć do maksymalnie 20 mg na dobę.

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

Dawka początkowa wynosi 10 mg raz na dobę. W zależności od indywidualnej potrzeby pacjenta dawkę można zwięszyć do maksymalnie 20 mg na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dawka początkowa wynosi 5 mg raz na dobę. W zależności od indywidualnej potrzeby pacjenta dawkę można zwięszyć do 10 mg na dobę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z lekkim i umiarkowanym zaburzeniem czynnosci nerek nie jest konieczne modyfikowanie dawkowania. Zaleca się ostrożność u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

W pierwszych dwóch tygodniach zaleca się stosowanie początkowej dawki 5 mg na dobę u pacjentów z lekkim i umiarkowanym zaburzeniem czynnosci wątroby. W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta dawkę można zwięszyć do 10 mg na dobę. U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby zaleca się zachować szczególną ostrożność. 

Zastosowanie większej niż zalecanej dawki

Jeśli pacjent przyjął większą niż zalecana przez lekarza dawkę leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłośić się do izby przyjęć najbliższego szpitala, nawet jeśli pacjent nie odczuwa żadnych dolegliwości. Objawy przedawkowania:

 • zawroty głowy
 • drżenia, drgawki
 • pobudzenie
 • śpiączka
 • nudności, wymioty
 • zaburzenia rytmu serca, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi
 • zaburzenia gospodarki wodno - elektrolitowej

Pominięcie zastosowania dawki

Nie należy sosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę i przypomniał sobie o tym przed zaśnięciem, powinien natychmiast przyjąć pominiętą dawkę. Jeśli pacjent przypomni sobie w nocy lub następnego dnia, należy zrezygnować z pominiętej dawki i przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku

Należy unikac nagłego odstawienia leku. Podczas kończenia leczenia escytalopramem dawkę należy stopniowo zmniejszać przez okres co najmniej jednego do dwóch tygodni, aby zmniejszyć ryzyko wystąpenia objawów odstawienia.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku ApoEscitaxin ORO?

 • jeśli pacjent ma uczulenie na escytalopram lub którąkolwiek z pozostałych substancji
 • jeśli pacjent przyjmuje selegilinę, moklobemid oraz linezolid
 • jeśli pacjent urodził się z wrodzonym nieprawidłowym rytmem serca lub jeśli u pacjenta wystąpił epizod nieprawidłowego rytmu serca
 • jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca lub leki mogące wpływać na rytm serca

Lekarz indywidualnie oceni ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ApoEscitaxin ORO może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wyminionych poniżej działań niepożądanych:

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób)

 • nietypowe krwawienia, w tym krwawienia z przewodu pokarmowego

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

 • obrzęk skóry, języka, warg lub twarzy albo trudności w oddychaniu lub połykaniu (reakcja alergiczna)
 • wysoka gorączka, pobudzenie, splątanie (dezorientacja), drżenia i gwałtowne skurcze mięśni, które mogą być objawami rzadko występującego zaburzenia zwanego zespołem serotoninowym

Częstość nieznana:

 • trudności w oddawaniu moczu
 • napady drgawkowe
 • żółte zabarwienie skóry i białkówki oczu, będące objawem zaburzenia czynności wątroby/ zapalenia wątroby
 • szybkie, nieregularne bicie serca, omdlenia, które mogą być objawami zagrażającego życiu stanu znanego jako torsades de pointes
 • myśli i zachowania samobójcze

Poza opisanymi powyżej donoszono również o następujących działaniach niepożądanych:

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób)

 • nudności
 • ból głowy

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób)

 • niedrożność nosa lub katar
 • zmniejszenie lub zwiększenie łaknienia
 • lęk
 • niepokój psychoruchowy
 • nietypowe sny
 • trudności w zasypianiu
 • senność
 • zawroty głowy
 • ziewanie
 • drżenia
 • uczucie kłócia w obrębie skóry
 • bieunka
 • zaparcia
 • wymioty
 • suchość błon śluzowych jamy ustnej
 • nasilone pocenie się
 • bóle mięśni i stawów
 • zaburzenia seksualne
 • zmęczenie
 • gorączka
 • zwiększenie masy ciała

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób)

 • krwawienie z nosa
 • zgrzytanie zębami
 • pokrzywka, wysypka, świąd
 • pobudzenie
 • nerwowość
 • napad lęku
 • stan splątania
 • zaburzenia snu
 • zaburzenia smaku
 • rozszerzone źrenice
 • zaburzenia widzenia
 • dzwonienie w uszach
 • wypadanie włosów
 • obfite krwawienia miesiączkowe
 • nieregularne miesiączki
 • zmniejszenie masy ciała
 • obrzęki kończyn górnych lub dolnych

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

 • agresja
 • depersonalizacja
 • omamy
 • wolne bicie serca

Częstość nieznana

 • zmniejsznie stężenia sodu we krwi
 • zawroty głowy po przyjęciu pozycji stojącej
 • nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby
 • zaburzenia ruchowe
 • bolesny wzwód prącia
 • objawy zwięszonej częstości krwawień
 • nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych
 • zwięszenie ilości wydalanego moczu
 • mlekotok u mężczyzn i kobiet, które nie karmią piersią
 • mania
 • zwiększone ryzyko złamań kości
 • zmiana rytmu serca

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rospoczęciem przyjmowania leku ApoEscitaxin ORO należy powiedziec lekarzowi o wszystkich objawach lub chorobach. Przede wszystkim należy poinformować lekarza:

 • jeśli pacjent ma padaczkę. W razie wystąpienia napadów drgawkowych po raz pierwszy lub zwiększenia częstości występowania napadów drgawkowych, należy przerwać terapię lekiem ApoEscitaxin ORO
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby lub nerek. Konieczne może być dostosowanie dawki przez lekarza
 • jeśli pacjent ma cukrzycę. Stosowanie leku ApoEscitaxin ORO może zmieniać stężenie glukozy we krwi. Konieczne może być dostosowanie dawki insuliny i (lub) doustnych leków zmniejszających stężenie glukozy we krwi
 • jeśli pacjent ma zmniejszone stężenie sodu we krwi
 • jeśli pacjent ma zwiększoną skłonność do krwawień i powstawania siniaków
 • jeśli pacjent leczony jest elektrowstrząsami
 • jeśli pacjent ma chorobę niedokrwienną serca
 • jeśli u pacjenta występują lub występowały choroby serca, lub jeśli pacjent przebył niedawno zawał serca
 • jeśli u pacjenta występuje wolna spoczynkowa częstość pracy serca i (lub) jeśli pacjent może mieć niedobór elektrolitów z powodu przedłużającej się, ciężkiej biegunki i wymiotów lub stosowania diuretyków (leków moczopędnych)
 • jeśli u pacjenta występuje szybkie lub nieregularne bicie serca, zasłabnięcie, zapaść lub zawroty głowy podczas wstawania, które mogą wskazywać na zaburzenia rytmu serca
 • jeśli u pacjenta występują lub występowały w przeszłości zaburzenia oczu, takie jak niektóre rodzaje jaskry (wzrost ciśnienia wewnątrz gałki ocznej)

Dzieci i młodzież

Escytalopram nie powinien być stosowany w leczeniu dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 roku życia. W badaniach klinicznych, zachowania samobójcze oraz wrogość obserwowano częściej u dzieci i młodzieży leczonych lekami przeciwdepresyjnym niż w grupie, której podawano placebo.

Mania

Należy zachować ostrożność podczas stosowania escytalopramu u pacjentów z mani i (lub) hipomanią w wywiadzie.

Samobójstwo i (lub) myśli samobójcze lub pogorszenie stanu klinicznego

Depresja wiąże się ze zwiększonym ryzykiem występowania myśli samobójczych, samookaleczenia oraz samobójstw. Ryzyko to utrzymuje się, aż do czasu osiągnięcia znaczącej poprawy. Takie objawy czy zachowanie mogą nasilać się na początku stosowania leków przeciwdepresyjnych, ponieważ leki te zaczynają działać zazwyczaj dopiero po upływie około 2 tygodni, czasem później. Powyższe objawy są bardziej prawdopodobne u:

 • pacjentów, u których już wcześniej występowały myśli o samobójstwie lub samookaleczeniu
 • młodych dorosłych pacjentów. Dane z badań klinicznych wykazują zwiększone ryzyko zachowań samobójczych u osób w wieku poniżej 25 lat z zaburzeniami psychicznymi, którzy byli leczeni lekami przeciwdepresyjnymi

Lek ApoEscitaxin zawiera laktozę dlatego nie powinien być stosowane u pajcentów z rzadko wystęującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy, lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Lekarz indywidualnie oceni ryzyko stosowania leku przez pacjenta.

ApoEscitaxin ORO a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciązy lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

Leku ApoEscitaxin ORO nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne oraz jedynie po dokładnym rozważeniu zagrożeń i korzyści.

Jeśli pacjentka stosuje lek ApoEscitaxin ORO w ostatnich 3 miesiącach ciąży, powinna zdawać sobie sprawę, że u noworodka mogą wystąpić następujące objawy:

 • trudności w oddychaniu
 • sina skóra
 • drgawki
 • wahania ciepłoty ciała
 • trudności w karmieniu
 • wymioty
 • małe stężenie cukru we krwi
 • sztywność lub wiotkość mięśni
 • wzmożona pobudliwość odruchowa, drżenia, drżączka
 • drażliwość
 • letarg
 • nieustanny płacz
 • senność
 • trudności w zasypianiu

Jeśli u noworodka wystąpi jakikolwiek z tych objawów, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Należy poinformować lekarza i/ lub położną o stosowaniu leku ApoEscitaxin ORO. Stosowanie leku podczas ciąży, zwłaszcza w trzech ostatnich miesiącach ciąży, może zwiększać ryzyko wystąpienia u noworodka ciężkich powikłań, zwanych zespołem przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodka (PPHN). Stan ten objawia się przyspieszonym oddechem i sinicą, i występuje zazwyczaj w pierwszej dobie po porodzie. Jeśli takie objawy wystąpią u noworodka, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem i/ lub położną.

W okresie ciąży nie należy nagle przerywać stosowania leku ApoEscitaxin ORO.

ApoEscitaxin ORO a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

Nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania leku ApoEscitaxin ORO.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceute jeki leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

 • jeśli pacjent stosował fenelzynę, iproniazyd, izokarboksazyd, nialamid, tranylcyprominę powinien odczekać 14 dni przed rozpoczęciem stosowania leku ApoEscitaxin ORO 
 • jeżeli konieczne jest leczenie skojarzone escytalopramu z moklobemidem, linezolidem należy rozpocząć je od najmniejszej zalecanej dawki, ponieważ istnieje ryzyko wystąpenia zespołu serotoninowego
 • stosując jednocześnie selegilinę i escytalopram należy zachować ostrożność, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego
 • przeciwwskazane jest stosowanie escytalopramu z haloperydolem, pimozydem, sparfloksacyną, moksyfloksacyną, erytromycyną podawaną dożylnie, pentamidyną, halofantryną, astemizolem, mizolastyną ponieważ mogą wydłużać odstęp QT
 • stosowanie imipraminy i dezypraminy
 • jednoczesne podawanie z tramadolem, sumatryptanem oraz innym tryptanem może prowadzić do zespołu serotoninowego
 • zaleca się zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania escytalopramu i meflochiny, bupropionu, tramadolu ponieważ mogą obniżać próg drgawkowy
 • lit, tryptofan mogą nasilać działanie escytalopramu
 • dziurawiec zwyczajny może zwiększać częstość działań niepożądanych
 • cymetydyna, lanzoprazol, omeprazol, flukonazol, fluwoksamina, tyklopidyna mogą zwiększać stężenie escytalopramu we krwi
 • kwas acetylosalicylowy i niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą zwiększać skłonność do krwawień
 • warfaryna, dipirydamol, fenprokumon. Lekarz może zlecić badania czasu krzepnięcia krwi na początku i po przestaniu stosowania leku ApoEscitaxin ORO
 • neuroleptyki i leki przeciwdepresyjne (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne oraz SSRI) mogą obniżać obniżenia próg drgawkowy
 • flekainid, propafenon, metoprolol, klomipramina, nortryptylina, rysperydon, tiorydazyna, haloperydol - może być konieczna zmiana dawkowania leku ApoEscitaxin ORO
 • leki zmniejszające stężenie potasu lub magnezu we krwi, ponieważ może to zwiększyć ryzyko wystąpienia zaburzenia rytmu serca

ApoEscitaxin ORO z jedzeniem i piciem

Lek ApoEscitaxin ORO można przyjmować niezależnie od posiłku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

ApoEscitaxin ORO a alkohol

Nie jest zalecane jednoczesne przyjmowanie leku ApoEscitaxin ORO z alkoholem.

ApoEscitaxin ORO a prowadzenie pojazdów

Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, dopóki nie stwierdzi, jak wpływa na niego lek ApoEscitaxin ORO.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek ApoEscitaxin ORO?

 • brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku
 • chronić przed wilgocią i światłem
 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego