Kategorie

ApoRopin (Ropinirolum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest ApoRopin?

ApoRopin zawiera ropinirol, który jest lekiem stosowanym w chorobie parkinsona. Ropinirol należy do grupy leków zwanych agonistami dopaminy, dzięki czemu pomaga łagodzić objawy choroby Parkinsona. 

Podstawowe informacje

NazwaApoRopin
Nazwa międzynarodowaRopinirolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 2 mg
 • 4 mg
 • 8 mg
PostaćTabletki o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Ropinirolu chlorowodorek

Skład - substancje pomocnicze
 • hypromeloza
 • kroskarmeloza sodowa
 • maltodekstryna
 • laktoza jednowodna
 • uwodorniony olej rycynowy 
 • bezwodna krzemionka koloidalna 
 • stearynian magnezu

    Mieszanina barwiąca:

    2 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu:

 • czerwony tlenek żelaza 
 • żółty tlenek żelaza 
 • laktoza jednowodna 

    4 mg i 8 mg tabletek o przedłużonym uwalaniu:

 • czerwony tlenek żelaza  
 • żółty tlenek żelaza 
 • laktoza jednowodna
 • czarny tlenek żelaza 
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 42 tabletek
 • 56 tabletek
 • 84 tabletek
 • 90 tabletek 
Działanie / właściwości

Leczenie choroby Parkinsona

Zastosowanie
 • leczenie choroby Parkinsona
 • leczenie początkowe w monoterapii, aby opóźnić wprowadzenie do leczenia lewodopy
 • leczenie skojarzone z lewodopą w okresie choroby, kiedy działanie lewodopy wygasa
Przeciwwskazania
 • uczulenie na ropinorol lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • ciężka choroba nerek 
 • ciężka choroba wątroby 
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży 
 • jeśli pacjentka karmi piersią
 • jeśli pacjent jest w wieku poniżej 18 lat
 • gdy u pacjenta występuje ciężka choroba serca
 • jeżeli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia psychiczne
 • jeżeli u pacjenta występują szczególne skłonności i/lub zachowania
 • jeśli u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów, np. laktozy
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • omdlenia
 • uczucie senności 
 • mdłości, nudności 

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów): 

 • nagłe zapadanie w sen
 • omamy 
 • wymioty
 • zawroty głowy 
 • zgaga
 • ból brzucha
 • zaparcia
 • obrzęki nóg, stóp lub rąk
Nie łączyć z
 • fluwoksaminą 
 • hormonalną terapią zastępczą
 • metoklopramidem
 • antybiotykami: cyprofloksacyną lub enoksacyną
 • innymi lekami stosowanymi w chorobie Parkinsona
 • neuroleptykami
 • leków z grupy antagonistów dopaminy
 • leki z grupy antagonistów witaminy K
Ciąża

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku podczas karmienia piersią.

Dzieci

Nie należy stosować leku u osób w wieku poniżej 18 lat, chyba że lekarz zadecyduje inaczej. 

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn podczas stosowania leku. 

Działanie i właściwości

Jak działa lek ApoRopin? 

Lek ApoRopin należy do grupy leków zwanych antagonistami dopaminy. U pacjentów z chorobą Parkinsona w niektórych częściach mózgu występuje małe stężenie dopaminy. Aporopin działa podobnie do dopaminy naturalnie występującej w mózgu, dzięki czemu pomaga łagodzić objawy choroby Parkinsona.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek ApoRopin?

 • stosuje się w leczeniu choroby Parkinsona
 • leczenie początkowe w monoterapii, aby opóźnić wprowadzenie do leczenia lewodopy
 • leczenie skojarzone z lewodopą w okresie choroby, kiedy działanie lewodopy wygasa

Dawkowanie

Jak stosować lek ApoRopin?

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli

Zaleca się indywidualne dobranie dawki w zależności od skuteczności i tolerancji leku. Tabletki należy przyjmować raz na dobę , o podobnej porze każdego dnia. Rozpoczynając leczenie początkowa dawka ropinirolu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu wynosi 2 mg raz na dobę przez pierwszy tydzień leczenia, od drugiego tygodnia leczenia lekarz może zwiększyć dawkę leku do 4 mg raz na dobę. 

Specjalne stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek nie obserwowano zmiany podczas stosowania leku, nie jest konieczne dostosowanie dawki w tej grupie pacjentów.

Specjalne stosowanie u pacjentów w starszym wieku

U pacjentów w wieku 75 lat i powyżej można rozważyć wolniejsze zwiększanie dawki podczas rozpoczynania leczenia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. U pacjenta, który zastosował większą niż zalecana dawkę leku ApoRopin mogą wystąpić:

 • mdłości, nudności
 • wymioty
 • zawroty głowy (uczucie wirowania)
 • uczucie senności
 • zmęczenie psychiczne lub fizyczne
 • omdlenie
 • omamy

Pominięcie zastosowania leku ApoRopin

Nie należy stosować większej ilości tabletek o przedłużonym uwalnianiu lub dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. W przypadku pominięcia dawki leku ApoRopin przez dobę lub dłużej, należy zasięgnąć porady lekarza odnośnie ponownego rozpoczęcia stosowania leku.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać stosowania leku, jeżeli nie zaleci tego lekarz. Lek ApoRopin należy stosować tak długo, jak zaleci to lekarz. 

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku ApoRopin?

Nie należy stosować leku ApoRopin w przypadku: 

 • uczulenia na ropinorol lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • ciężkiej choroby nerek 
 • ciężkiej choroby wątroby 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ApoRopin może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • omdlenia
 • uczucie senności 
 • mdłości, nudności 

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • nagłe zapadanie w sen
 • omamy 
 • wymioty
 • zawroty głowy 
 • zgaga
 • ból brzucha
 • zaparcia

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • zawroty głowy lub omdlenia - zwłaszcza przy nagłej zmianie pozycji ciała na stojącą
 • bardzo silne uczucie senności podczas dnia 
 • zaburzenia psychiczne, np. majaczenie 
 • urojenia - irracjonalne myśli
 • paranoja 

Częstość nieznana (częstość nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych): 

 • reakcje alergiczne: pokrzywka, obrzęki twarzy 
 • zmiany czynnościowe wątroby, które wykazano w badaniach krwi
 • zachowywanie się w sposób agresywny

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 Przed rozpoczęciem stosowania leku ApoRopin należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Zachować szczególną ostrożność stosując ApoRopin:

 • jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży 
 • jeśli pacjentka karmi piersią
 • jeśli pacjent jest w wieku poniżej 18 lat
 • gdy u pacjenta występuje ciężka choroba serca
 • jeżeli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia psychiczne
 • jeśli u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów, np. laktozy
 • jeśli u pacjenta występują szczególne skłonności i/lub zachowania

Jeśli po skończeniu terapii lub zmniejszeniu dawki leku ApoRopin wystąpią depresja, apatia, niepokój, brak energii, pocenie się lub ból należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta zaobserwuje się nietypowe dla niego, przymusowe albo niepohamowane zachowania lub jeśli nie jest on w stanie oprzeć się impulsowi, pokusie albo przymusowi wykonania pewnych działań, które mogą zaszkodzić mu albo innym osobom. Lekarz może zadecydować o zmianie dawki lub przerwaniu stosowania leku.

Należy poinformować lekarza o rozpoczęciu lub zaprzestaniu palenia tytoniu podczas stosowania leku ApoRoropin. Lekarz może zmodyfikować dawkę.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

ApoRopin a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku w okresie ciąży. Nie zaleca się stosowania leku ApoRopin, jeśli pacjentka jest w ciąży, chyba że lekarz stwierdzi, że korzyść z przyjmowania leku przez pacjentkę przeważa ryzyko dla nienarodzonego dziecka.

ApoRopin a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

ApoRopin nie powinien być stosowany u kobiet karmiących piersią, ponieważ może hamować laktację.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane. 

Niektóre leki mogą mieć wpływ na działanie leku ApoRopin lub też powodować zwiększone ryzyko działań niepożądanych. Należy zachować ostrożność stosując preparat w skojarzeniu z: 

 • lekiem przeciwdepresyjnym - fluwoksaminą
 • hormonalną terapią zastępczą
 • metoklopramidem, który jest lekiem stosowanym w leczeniu nudności i zgagi 
 • antybiotykami: cyprofloksacyną lub enoksacyną
 • innymi lekami stosowanymi w chorobie Parkinsona
 • neuroleptykami
 • lekami stosowanymi w innych zaburzeniach psychicznych np. sulpiryd
 • innymi lekami z grupy antagonistów dopaminy
 • lekami z grupy antagonistów witaminy K, np. warfaryną

ApoRopin z jedzeniem i piciem: 

Lek ApoRopin może być przyjmowany z jedzeniem lub niezależnie od posiłków, w zależności od preferencji pacjenta.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

ApoRopin a alkohol

Brak danych. 

ApoRopin a prowadzenie pojazdów

Należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn podczas stosowania leku, ponieważ lek może powodować niepohamowaną senność, nagłe napady snu oraz omamy. 

Przechowywanie

Jak przechowywać lek ApoRopin?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego