Kategorie

ApoSuprid (Amisulpridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest ApoSuprid?

ApoSuprid zawiera lek o nazwie amisulpryd. Należy do grupy leków zwanych "lekami przeciwpsychotycznymi". Jest on stosowany w leczeniu choroby zwanej schizofrenią.

Podstawowe informacje

NazwaApoSuprid
Nazwa międzynarodowaAmisulpridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 200 mg
 • 400 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Amisulpridum

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń:

 • laktoza jednowodna
 • metyloceluloza
 • karboksymetyloskrobia sodowa Typ A
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • stearynian magnezu

Otoczka:

 • kopolimer metakrylanu butylu zasadowy
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • talk
 • stearynian magnezu
 • makrogol 6000
Dostępne opakowania
 • 15 tabletek
 • 20 tabletek
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
 • 60 tabletek
 • 80 tabletek
 • 100 tabletek
 • 120 tabletek
 • 150 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwpsychotyczne

Zastosowanie

Leczenie ostrej i przewlekłej schizofrenii z objawami pozytywnymi (takimi jak: urojenia, omamy, zaburzenia myślenia) i/lub objawami negatywnymi (takimi jak: stępienie uczuć, wycofanie emocjonalne i społeczne).

Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • rak piersi lub nowotwory zależne od stężenia prolaktyny
 • guz chromochłonny nadnerczy
 • stosowanie u dzieci przed okresem pokwitania
 • ciąża, podejrzenie ciąży lub okres karmienia piersią
 • pacjenci poniżej 15 roku życia
 • stosowanie lewodopy, leków używanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca lub leków które mogą powodować zaburzenia rytmu serca
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroby nerek
 • chorba Parkinsona
 • napady drgawkowe (ataki padaczki)
 • nieregularna czynność serca
 • choroby serca lub występowanie chorób serca w rodzinie
 • przebyty udar lub ryzyko wystapienia udaru lub nagła śmierć
 • pacjent lub ktoś w jego rodzinie miał zakrzepy krwi 
 • cukrzyca lub ryzyko wystąpienia cukrzycy
 • spowolnione bicie serca
 • pacjent ma niski poziom potasu lub magnezu
 • pacjent jest w podeszłym wieku
 • pacjent ma niską liczbę białych krwinek
 • pacjent lub ktoś w jego rodzinie miał raka piersi
 • pacjent często ma zakażenia, gorączkuje, ma dreszcze, ciężki ból gardła lub owrzodzenie jamu ustnej
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • drżenie, sztywność lub skurcz mięśni
 • spowolnienie ruchowe
 • nadmierna produkcja śliny
 • niepokój

Często (mogą dotyczyć 1 na 10 pacjentów):

 • niekontrolowane ruchy, głównie rąk i nóg
Nie łączyć z
 • lewodopa, lek stosowany w chorobie Parkinsona
 • bromokryptyna
 • ropinirol
 • chinidyna
 • dyzopiramid
 • amiodaron
 • sotalol
 • cyzapryd
 • beprydyl
 • sultopryd
 • metadon
 • tiorydazyna
 • halofantryna
 • pentanidyna
 • erytromycyna
 • sparfloksacyna
 • klotrymazol
 • winkamina
Ciąża

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie należy stosować leku u osób w wieku poniżej 15 lat, chyba że lekarz zadecyduje inaczej. 

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może wywołać działania niepożądane wpływające na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek ApoSuprid?

Lek ApoSuprid działa poprzez poprawę zaburzonych myśli, uczuć i zachowań. Jest on stosowany w leczenu początkowym schizofrenii a także do jej długotrwałego leczenia.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek ApoSuprid?

Lek ApoSuprid stosuje się w leczeniu schizofrenii ostrej i przewlekłej z objawami pozytywnymi (takimi jak: urojenia, omamy, zaburzenia myślenia) i/lub objawami negatywnymi (takimi jak: stępienie uczuć, wycofanie emocjonalne i społeczne).

Dawkowanie

Jak stosowć lek ApoSuprid?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecana dawka:

Dawkowanie zależy od nasilenia choroby. Należy postępować ściśle z zaleceniami lekarza.

Dorośli

Zazwyczaj stosowana dawka wynosi od 50 do 800 mg na dobę. Jeśli u pacjenta występuja objawy pozytywne, zalecana dawka wynosi od 400 do 800 mg amisulprydu na dobę. W leczeniu podtrzymującym lekarz zastosuje najmniejszą skuteczną dawkę. Jeśli u pacjenta występują głównie objawy negatywne, zalecana dawka wynosi od 50 do 300 mg amisulprydu na dobę.

Lekarz może rozpocząć leczenie od mniejszej dawki, jeśli jest to konieczne.

W razie potrzeby lekarz może przepisać do 1200 mg dziennie.

Dawki leku poniżej 300 mg na dobę można przyjmowć raz na dobę, najlepiej zawsze o tej samej porze.

W przypadku dawki leku większej niż 300 mg na dobę należy przyjmować połowę dawki rano, a drugą połowę wieczorem.

Pacjenci powyżej 65 lat

 • nie powinien być zalecany, ponieważ isnieje ograniczona ilość doświadczeń w tej grupie wiekowej. 

Zasady stosowania leku ApoSuprid

 • lek należy przyjmować doustnie
 • tabletki należy połykać w całości popijając wodą
 • tabletek nie należy żuć
 • lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami

Specjalne stosowanie u pacjentów którzy mają problemy z wątroba lub nerkami

Dawka może być zmniejszona do połowy lub jednej trzeciej zazwyczaj stosowanej dawki, w zależności od wydolności nerek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku ApoSuprid

W przypadku zastosowania większej dawki, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą tabletki, ulotkę i/lub opakowanie leku, by lekarz wiedział, jaki lek został przyjęty. 

Mogą wystąpić objawy przedawkowania takie jak:

 • niepokój lub drżenie
 • sztywność męśni
 • senność, które mogą prowadzić do utraty przytomości

Pominięcie zastosowania leku ApoSuprid

Należy przyąć lek tak szybko, jak to możliwe. Jednakże, jeśli zbliża się czas przyjęcia następnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku ApoSuprid

Nie należy przerywać stosowania leku. Jesli pacjent przerwie leczenie może nastąpić pogorszenie choroby lub jej nawrót i wywołać objawy odstawienia, takie jak: nudności, pocenie się, trudności z zasypianiem, skrajny niepokój, sztywność mięśni lub nieprawidłowe ruchy. Aby uniknąć wystąpienia tych działań, ważne jest stopniowe zmniejszanie dawki zgodnie z zaleceniami lekarza.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku ApoSuprid?

 • jeśli pacjent ma uczulenie na amisulpryd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub jeśli pacjentka karmi piersią
 • rak piersi lub nowotwory, których wzrost zależny jest od stężenia prolaktyny
 • guz chromochłonny nadnerczy
 • jeśli pacjent przyjmuje lewodopę, lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona
 • jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca lub leki, które mogą powodować zaburzenia rytmu serca, gdy są stosowane w tym samym czasie co amisulpryd
 • pacjenci poniżej 15 roku życia

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ApoSuprid może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku ApoSuprid i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

 • wysoka temeratura ciała, potliwość, sztywność mięśni, przyspieszenie czynności serca, szybi oddech, dezorientacja, zawroty głowy lub pobudzenie - mogą to być objawy ciężkiego, ale rzadko występującego złośliwego zespołu neuroleptycznego
 • nieprawidłowa czynność serca, bardzp szybkie bicie serca lub ból w klatce piersiowej, które mogą prowadzić do zawału serca lub zagrażającej życiu choroby serca
 • zakrzepy krwi w żyłach, zwłaszcza w nogach (objawy obejmują swędzenie, ból i zaczerwienienie kończyn); zakrzepy te mogą przemieszczać się w naczyniach krwionośnych do płuc, powodując ból klatki piersiowej i trudności w oddychaniu
 • częstsze niż zwykle infekcje, przebiegające z gorączką, bólem gardła lub owrzodzeniem w jamie ustnej - może być to spowodowane zmniejszeniem liczby lub z brakiem białych krwinek

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • drżenie
 • sztywność lub skurcz mięśni
 • spowolnienie ruchowe
 • produkowanie większej niż zwykle ilośći śliny
 • niepokój

Częste (mogą dotyczyć 1 na 10 pacjentów):

 • niekontrolowane ruchy, głównie rąk i nóg

Niezbyt częste (mogą dotyczyć 1 na 100 pacjentów):

 • niekontrolowane ruchy głównie twarzy lub języka

Inne działania niepożądane:

Częste (mogą dotyczyć 1 na 10 pacjentów):

 • trudności w zasypianiu (bezsenność) lub uczucie lęku lub pobudzenia
 • senność
 • zaparcia, nudności lub wymioty, suchość w jamie ustnej
 • przybieranie na wadze
 • zwiększenie stężenia prolaktyny (białka), we krwi, co będzi widoczne w wynikach badań i może spowodować: ból lub powiększenie piersi, nietypową produkcję mleka (może występować zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn), zaburzenia mięsiączkowania, zaburzenia seksualne, zawroty głowy, niskie ciśnienie krwi

Niezbyt częste (mogą dotyczyć 1 na 100 pacjentów):

 • spowolnienie rytmu serca
 • wysoki poziom cukru we krwi (hiperglikemia)
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Częstośc nieznana:

 • splątanie
 • zwiększone stężenie niektórych tłuszczów (trójglicerydów) i cholesterolu we krwi

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • choroby nerek 
 • choroba Parkinsona
 • ataki padaczki
 • nieregularny rytm serca
 • choroby serca lub występujące w rodzinie choroby serca
 • przebyty udar mózgu lub ryzyko wystąpienia udaru
 • zakrzepy krwi 
 • cukrzyca
 • niski poziom potasu i magnezu
 • pacjenci w podeszłym wieku
 • niski poziom białych krwinek
 • częste zakażenia, gorączki, dreszcze, ciężki ból gardła lub owrzodzenie jamy  ustnej
 • rak piersi u pacjenta lub kogos w rodzinie

W razie wątpliwości dotyczących występowania powyższych stanów, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania leku ApoSuprid.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

ApoSuprid a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

U noworodka, kórego matka stosowała lek ApoSuprid podczas ostatniego trymestru (ostatnie trzy miesiące) ciąży, mogą wystąpić następujące objawy: drżenie, sztywność mięśni i/lub osłabienie, senność, pobudzenie, trudności w oddychaniu, trudności związane z karmieniem. W razie zaobserwowania takich objawów u własnego dziecka, należy skontaktować się z lekarzem.

ApoSuprid a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie należy stosować tego leku w okresie karmienia piersią lub planując karmienie piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie należy stosować leku ApoSuprid łącznie z:

 • lewodopa, lek stosowany w chorobie Parkinsona
 • bromokryptyna
 • ropinirol
 • chinidyna
 • dyzopiramid
 • amiodaron
 • sotalol
 • cyzapryd
 • beprydyl
 • sultopryd
 • metadon
 • tiorydazyna
 • halofantryna
 • pentanidyna
 • erytromycyna
 • sparfloksacyna
 • klotrymazol
 • winkamina

Należ poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków:

 • leki na nadciśnienie tętnicze lub inne problemy z sercem np. beta-blokery (takie jak nebiwolol lub bisoprolol), diltiazem, werapamil, klnidyna, guanfacyna, digoksyna
 • leki moczopędne 
 • niektóre środki przeczyszczające np. amfoterycyna B dożylnie
 • stosowane w leczeniu astmy lub reumatoidalnego zapalnia stawów np. glikokortykosteroidy
 • tetrakozaktyd
 • leki stosowane w leczeniu schizofrenii np. pimozyd lub haloperydol
 • leki stosowane w depresji np. imipramina lub lit 
 • niektóre leki przeciwhistaminowe np. astemizol, terfenadyna, 
 • leki przeciwpsychotyczne
 • opiaty takie jak morfina lub petydyna
 • leki stosowane w leczeniu migreny np. klonidyna
 • leki stosowane w leczeniu malarii np. meflochina
 • leki ułatwiające zasypianie np. barbiturany, benzodiazepiny
 • leki przeciwbólowe takie jak tramadol i indometacyna
 • środki znieczulające

ApoSuprid z jedzeniem i piciem: 

Lek ApoSuprid należy przyjmować przed posiłkiem popijając dużą ilością wody.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

ApoSuprid a alkohol

Nie należy łączyć leku z alkoholem, gdyż może nasilać się jego działanie.

ApoSuprid a prowadzenie pojazdów

Lek Aposuprid może powodować zmniejszenie czujności, zawroty głowy lub senność.

Jeśli wystąpią wymienione objawy, nie należy prowadzić pojazdów ani obługiwać jakichkolwiek urządzeń lub maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywac lek ApoSuprid?

 • brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku
 • lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego