Kategorie

Artilla (Artizia) (Ethinylestradiolum, Gestodenum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Artilla (Artizia)?

Lek Artilla to doustny złożony preparat antykoncepcyjny. Stosowany jest w celu zapobiegania ciąży. Podczas stosowania leku Artilla zgodnie z zaleceniami zajście w ciążę jest bardzo mało prawdopodobne.

Podstawowe informacje

NazwaArtilla (Artizia)
Nazwa międzynarodowaEthinylestradiolum, Gestodenum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

0,02 mg + 0,075 mg

PostaćTabletki drażowane
Skład - substancja czynna
 • etynylestradiol
 • gestoden
Skład - substancje pomocnicze
 • sodu wapnia edetynian
 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • powidon K25
 • magnezu stearynian
 • sacharoza
 • powidon K90
 • makrogol 6000
 • wapnia węglan
 • talk
 • wosk montanowy
Dostępne opakowania
 • 21 tabletek
 • 63 tabletki
Działanie / właściwości

Lek zawiera niewielką ilość dwóch żeńskich hormonów płciowych. Wszystkie tabletki drażowane w opakowaniu zawierają taką samą dawkę  
hormonów, dlatego preparat określany jest jako jednofazowy złożony środek antykoncepcyjny o małej dawce.

Zastosowanie

Zapobieganie ciąży.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na etynyloestradiol, gestoden lub którykolwiek z pozostałych składników
 • zakrzep krwi w naczyniach żylnych nóg (zakrzepica żył głębokich), w płucach (zatorowość płucna) lub w innych organach
 • zaburzenia wpływające na krzepliwość krwi
 • zabieg chirurgiczny lub brak możliwości poruszania się (chodzenia) przez długi czas
 • zawał serca lub udar
 • dusznica bolesna
 • choroby, które zwiększają ryzyko powstania zakrzepu w tętnicy:
  • ciężka cukrzyca z uszkodzeniem naczyń krwionośnych
  • bardzo wysokie ciśnienie krwi
  • bardzo wysokie stężenie cholesterolu lub trójglicerydów we krwi
  • hiperhomocysteinemia
 • migreną z aurą
 • zapalenie trzustki
 • żółtaczka lub inna ciężka choroba wątroby
 • guz, zależny od hormonów płciowych
 • łagodny lub złośliwy guz wątroby
 • krwawienie z narządów rodnych o nieznanej etiologii
 • ciąża lub podejrzenie ciąży
 • zapalenie wątroby typu C i przyjmuje w związku z tym schorzeniem niektóre leki przeciwwirusowe
Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza jeśli pacjentka zauważy możliwe objawy wystąpienia zakrzepów krwi (zakrzepica żył głębokich w nogach), zakrzepy krwi w płucach (zatorowość płucna), zawał serca lub udar.

Lek Artilla, podobnie jak inne środki antykoncepcyjne, nie chroni przed zakażeniem wirusem HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Działania niepożądane / Skutki uboczne

Najczęstsze:

 • wzrost masy ciała
 • ból głowy
 • nudności, ból brzucha
 • ból piersi, uczucie napięcia piersi
 • nastrój depresyjny, zmiany nastroju
Nie łączyć z
 • barbituranami
 • karbamazepiną
 • fenytoiną
 • prymidonem
 • ryfampicyną, 
 • leki stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV (rytonawir, newirapina, efawirenz)
 • gryzeofulwiną
 • okskarbamazepiną
 • topiramatem
 • zielem dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum)
Ciąża

Leku Artilla nie wolno stosować w czasie ciąży, lub podejrzenia ciąży.

Karmienie piersią

Lek jest przeciwwskazany w czasie karmienia piersią.

Dzieci

Lek nie jest przeznaczony dla dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak wpływu lub nieistotny wpływ.

Działanie i właściwości

Działanie antykoncepcyjne doustnych złożonych leków antykoncepcyjnych opiera się na współdziałaniu różnych czynników. Najważniejszym z nich to hamowanie owulacji oraz zmiana składu śluzu szyjkowego. Podczas prawidłowego stosowania, doustne złożone środki antykoncepcyjne posiadają wskaźnik niepowodzeń rzędu ok. 1% rocznie. W przypadku nieprawidłowego stosowania wskaźnik niepowodzeń może być większy. 

W czasie stosowania tabletek Artilla cykle stają się bardziej regularne, krwawienie jest często mniej bolesne i mniej obfite. Z tego względu może ulec zmniejszeniu niedokrwistość z niedoboru żelaza. Ponadto, udokumentowane zostało zmniejszenie ryzyka występowania m.in. raka endometrium i raka jajnika.

Zastosowanie / wskazania

Antykoncepcja hormonalna.

Dawkowanie

Opakowanie leku Artilla zawiera 21 tabletek drażowanych. Każda tabletka oznaczona jest dniem tygodnia, w którym powinna być przyjęta. Należy przyjmować tabletki każdego dnia o tej samej porze.

Należy przyjmować 21 tabletek przez 21 dni (jedną tabletkę każdego dnia), a następnie na kolejnych 7 dni przerwać stosowanie leku Artilla. W ciągu tych 7 dni powinno pojawić się krwawienie z odstawienia. Zwykle występuje 2-3 dni po ostatnim przyjęciu leku Artilla. Kolejne opakowanie należy rozpocząć 8 dnia, niezależnie od trwania krwawienia. Oznacza to konieczność rozpoczynania kolejnego opakowania tego samego dnia każdego tygodnia i podobnie, występowania krwawienia z odstawienia w tych samych dniach każdego miesiąca.
 
Przyjmowanie pierwszego opakowania leku Artilla
W przypadku niestosowania hormonalnej antykoncepcji w poprzednim miesiącu stosowanie leku Artilla należy rozpocząć pierwszego dnia cyklu, tj. pierwszego dnia krwawienia miesiączkowego. Należy rozpocząć od przyjęcia tabletki oznaczonej właściwym dniem tygodnia. Po przyjęciu pierwszej tabletki należy przyjmować kolejne zgodnie z kierunkiem strzałek na opakowaniu, aż do momentu przyjęcia wszystkich 21 tabletek z opakowania. Takie stosowanie zapewnia natychmiastowe działanie leku Artilla i brak konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcji.


Stosowanie leku Artilla można również rozpocząć od 2 do 5 dnia cyklu, ale w tym przypadku przez pierwszych 7 dni pierwszego cyklu należy stosować dodatkowe, mechaniczne metody antykoncepcji.


Zmiana z innego złożonego środka antykoncepcyjnego lub systemów transdermalnych 
Stosowanie leku Artilla można rozpocząć od razu następnego dnia po zakończeniu stosowania poprzedniego preparatu (oznacza to brak przerwy w stosowaniu tabletek). Jeśli poprzednie 
opakowanie zawiera również tabletki bez substancji czynnej, stosowanie Artilla można rozpocząć kolejnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej substancję czynną.

Stosowanie tabletek można rozpocząć również później, ale nie później niż następnego dnia po przerwie w stosowaniu poprzedniego środka antykoncepcyjnego. 

W przypadku wcześniejszego stosowania systemów transdermalnych stosowanie leku Artilla należy rozpocząć najlepiej w dniu usunięcia systemu transdermalnego i nie później niż w dniu, w którym 
przypada naklejenie kolejnego systemu transdermalnego.
O ile przestrzegane są powyższe zasady, nie jest konieczne stosowanie żadnych dodatkowych metod antykoncepcji.

Zmiana z leku zawierającego tylko progestagen (minitabletka)
Stosowanie minitabletki można przerwać w dowolnym momencie. Pierwszą tabletkę leku Artilla przyjąć o tej samej porze kolejnego dnia. Podczas pierwszych 7 dni w trakcie stosunków seksualnych 
należy jednak stosować dodatkowe, mechaniczne metody antykoncepcji.

Zmiana z iniekcji, implantów lub wkładki wewnątrzmacicznej uwalniającej progestagen (ang. intrauterine device releasing progestagen, IUD).
Stosowanie leku Artilla należy rozpocząć w momencie przypadającego wstrzyknięcia lub w dniu usunięcia implantu, lub wkładki. Podczas pierwszych 7 dni w trakcie stosunków seksualnych należy 
jednak stosować również mechaniczne metody antykoncepcji.


Stosowanie po porodzie
Po porodzie zalecane jest odłożenie stosowania leku Artilla do momentu wystąpienia pierwszej prawidłowej miesiączki. Czasami możliwe jest wcześniejsze rozpoczęcie stosowania. Należy 
skonsultować się z lekarzem.

W okresie karmienia piersią możliwość stosowania leku Artilla należy również skonsultować z lekarzem.
 
Stosowanie po poronieniu samoistnym lub wywołanym sztucznie - należy skonsultować się z lekarzem.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Artilla
Brak jest doniesień dotyczących jakichkolwiek poważnych zaburzeń stanu zdrowia w przypadku jednorazowego przyjęcia więcej niż jednej tabletki leku Artilla. W przypadku jednorazowego 
przyjęcia kilku tabletek leku Artilla mogą pojawić się takie objawy jak nudności, wymioty lub krwawienie z narządów rodnych. W przypadku przyjęcia leku Artilla przez dziecko należy skonsultować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Artilla
Jeśli przyjęcie tabletki opóźniło się o mniej niż 12 godzin, ochrona antykoncepcyjna jest zachowana. Wtedy tabletka leku Arilla powinna zostać przyjęta natychmiast po uświadomieniu sobie faktu jej pominięcia, a kolejną tabletkę należy przyjąć o zwykłej porze.
 
Jeśli przyjęcie tabletki opóźniło się o więcej niż 12 godzin, możliwe jest zmniejszenie ochrony antykoncepcyjnej. Im więcej kolejnych tabletek zostało pominiętych, tym wyższe ryzyko 
zmniejszenia skuteczności tabletek Artilla. Ryzyko zajścia w ciążę jest szczególnie wysokie w przypadku pominięcia tabletki na początku lub na końcu opakowania. Dlatego, należy przestrzegać następujących zasad:

 • Pominięcie więcej niż jednej tabletki - należy skonsultować się z lekarzem.

 

 • Pominięcie 1 tabletki w pierwszym tygodniu

Należy przyjąć tabletkę natychmiast po uświadomieniu sobie faktu jej pominięcia (nawet jeśli oznacza to konieczność przyjęcia dwóch tabletek jednocześnie), a kolejną tabletkę przyjąć o zwykłej porze. W ciągu kolejnych 7 dni należy stosować dodatkową antykoncepcyję w postaci metody mechanicznej.
 
Jeśli w tygodniu, w którym pominięto tabletkę, doszło do stosunku seksualnego, istnieje prawdopodobieństwo zajścia w ciążę. Należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

 • Pominięcie 1 tabletki w drugim tygodniu

Należy przyjąć tabletkę natychmiast po uświadomieniu sobie faktu jej pominięcia (nawet jeśli oznacza to konieczność przyjęcia dwóch tabletek jednocześnie), a kolejną tabletkę przyjąć o zwykłej porze. Skuteczność leku pozostaje niezmieniona i nie ma konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcji.
 

 • Pominięcie 1 tabletki w trzecim tygodniu

Można wybrać jedną z poniższych możliwości, bez konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcji.
 
1) Należy przyjąć tabletkę natychmiast po uświadomieniu sobie faktu jej pominięcia (nawet jeśli oznacza to konieczność przyjęcia dwóch tabletek jednocześnie), a kolejną tabletkę przyjąć o zwykłej porze. Stosowanie tabletek z kolejnego opakowania należy rozpocząć od razu po przyjęciu ostatniej tabletki z obecnego opakowania, nie robiąc w ten sposób przerwy pomiędzy opakowaniami. Krwawienie z odstawienia może pojawić się tylko po zakończeniu drugiego opakowania. W trakcie przyjmowania tabletek może wystąpić plamienie lub krwawienie międzymiesiączkowe.
lub
2) Należy przerwać stosowanie tabletek z obecnego opakowania i rozpocząć 7-dniową przerwę bez stosowania leku, wliczając w nią dzień, w którym pominięto przyjęcie tabletki. Następnie powinno się kontynuować stosowanie tabletek z kolejnego opakowania. Przy wyborze tej możliwości i zamiaru rozpoczęcia przyjmowania tabletek z kolejnego opakowania tego samego dnia co zazwyczaj, należy zachować krótszą niż 7-dniową przerwę  w stosowaniu leku.
 
W przypadku pominięcia przyjęcia tabletek i braku wystąpienia spodziewanego krwawienia istnieje możliwość ciąży. Przed rozpoczęciem kolejnego opakowania należy skonsultować się z lekarzem.


Przerwanie stosowania leku Artilla
Stosowanie leku Artilla można przerwać w dowolnym momencie. Jeśli przyczyną przerwania stosowania jest planowanie ciąży, podjęcie prób poczęcia zaleca się po wystąpieniu pierwszej 
prawidłowej miesiączki. Ułatwi to wyznaczenie daty porodu.
Jeśli przyczyną nie jest planowanie ciąży, należy skonsultować się z lekarzem w celu wyboru innej metody antykoncepcji.
 
Co w przypadku, gdy …
… wystąpią zaburzenia czynności układu pokarmowego (np. wymioty, silna biegunka)
Przy wymiotach lub silnej biegunce substancja czynna leku Artilla może nie być całkowicie wchłonięta. Jeśli wymioty wystąpią po 3-4 godzinach od przyjęcia tabletki, skutek będzie taki sam, jak 
w przypadku pominięcia przyjęcia tabletki. Należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi pominięcia przyjęcia tabletki. W razie wystąpienia silnej biegunki należy skontaktować się z lekarzem.
 
… pożądane jest przesunięcie terminu wystąpienia krwawienia
Aby opóźnić wystąpienie krwawienia, należy kontynuować przyjmowanie tabletek z kolejnego opakowania leku Artilla, bez przerwy w stosowaniu. Według potrzeby można kontynuować przyjmowanie tabletek do momentu zakończenia opakowania. Wystąpienie krwawienia można osiągnąć przez przerwanie przyjmowania leku. Stosowanie tabletek z kolejnego opakowania należy rozpocząć po zwykłej 7-dniowej przerwie.
 
… pożądana jest zmiana dnia rozpoczęcia krwawienia
O ile tabletki stosowane są zgodnie z podanymi zaleceniami, krwawienie powinno rozpoczynać się mniej więcej tego samego dnia co 4 tygodnie. Jeśli pożądana jest zmiana dnia wystąpienia 
krwawienia należy tylko skrócić (nigdy nie przedłużać!) najbliższą przerwę w stosowaniu. Jeśli przerwa w stosowaniu jest zbyt krótka (np. 3 dni lub mniej), krwawienie może wcale nie wystąpić w trakcie przerwy w stosowaniu. Podczas stosowania tabletek z kolejnego opakowania może się jednak pojawić plamienie.
 
… wystąpi nieoczekiwane krwawienie
Podczas stosowania wszystkich leków antykoncepcyjnych pomiędzy miesiączkami może dochodzić do występowania nieregularnych krwawień. Należy wtedy kontynuować zwykłe stosowanie leku Artilla. Nieregularności te ustępują zwykle po okresie przystosowania organizmu do stosowania leku (najczęściej po 3 cyklach stosowania). Jeśli jednak problemy te będą się utrzymywały, krwawienie będzie bardziej obfite lub pojawi się ponownie po okresie regularnego występowania, wskazana jest konsultacja z lekarzem.
 
… miesiączka nie wystąpi
Jeżeli tabletki przyjmowane były właściwie, nie występowały wymioty lub silne biegunki oraz nie stosowano innych leków, ciąża jest bardzo mało prawdopodobna. Należy kontynuować zwykłe  stosowanie Artilla.

Jeśli krwawienie nie wystąpiło kolejno dwukrotnie, istnieje możliwość ciąży. Przed wykluczeniem ciąży przez lekarza nie należy rozpoczynać kolejnego opakowania.
 

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Artilla jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej stanów:

 • przy uczuleniu na etynyloestradiol, gestoden lub którykolwiek z substancji pomocniczych tego leku
 • jeżeli obecnie występuje (lub kiedykolwiek występował) zakrzep krwi w naczyniach żylnych nóg (zakrzepica żył głębokich), w płucach (zatorowość płucna) lub w innych organach
 • przy zaburzeniach wpływających na krzepliwość krwi - na przykład niedobór białka C, niedobór białka S, niedobór antytrombiny III, obecność czynnika V Leiden lub przeciwciał antyfosfolipidowych
 • przy planowym zabiegu chirurgicznym lub braku możliwości chodzenia przez długi czas
 • przy przebytym zawale serca lub udarze
 • przy dusznicy bolesnej (choroba, która powoduje silny ból w klatce piersiowej i może być pierwszym objawem zawału serca) lub przy przemijającym napadzie niedokrwiennym
 • przy chorobach, które zwiększają ryzyko powstania zakrzepu w tętnicy:
  • ciężka cukrzyca z uszkodzeniem naczyń krwionośnych
  • bardzo wysokie ciśnienie krwi
  • bardzo wysokie stężenie tłuszczów we krwi (cholesterolu lub trójglicerydów)
  • chorobę nazywaną hiperhomocysteinemią 
 • przy „migrenie z aurą”
 • przy zapaleniu trzustki związanym ze zwiększonym stężeniem tłuszczów we krwi
 • przy żółtaczce lub innej ciężkiej chorobie wątroby
 • przy wystąpieniu guza, na którego powstanie może wpływać działanie hormonów płciowych (np. guz piersi lub narządów płciowych)
 • przy łagodnym lub złośliwym guzie wątroby
 • przy krwawieniu z narządów rodnych o nieznanej etiologii
 • jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa ciążę
 • przy zapaleniu wątroby typu C i przyjmowaniu leków zawierające ombitaswir, parytaprewir, rytonawir i dasabuwir

Jeżeli którekolwiek z wymienionych objawów lub zaburzeń wystąpią po raz pierwszy podczas stosowania leku, należy niezwłocznie przerwać jego stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
W międzyczasie należy wtedy stosować niehormonalne (mechaniczne) metody antykoncepcji.

Działania niepożądane / skutki uboczne

U wszystkich kobiet stosujących hormonalne środki antykoncepcyjne zwiększone jest ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa) lub zakrzepów 
krwi w tętnicach (tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe).


Inne możliwe działania niepożądane 
 
Często:

 • wzrost masy ciała
 • ból głowy
 • nudności, ból brzucha
 • uczucie napięcia piersi, ból piersi
 • nastrój depresyjny, zmiany nastroju

Niezbyt często:

 • migrena
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe: wymioty, biegunka
 • wysypka, pokrzywka
 • zatrzymanie płynów w organizmie
 • powiększenie piersi
 • zmniejszenie libido
 • zwiększenie stężenia lipidów we krwi

Rzadko:

 • zakrzepy krwi w żyle lub tętnicy, na przykład: w nodze lub stopie (np. zakrzepica żył głębokich), w płucach (np. zatorowość płucna), zawał serca, udar, miniudar lub przejściowe objawy udaru, znane jako przemijający napad niedokrwienny, zakrzepy krwi w wątrobie, żołądku i (lub) jelicie, nerkach lub oku (prawdopodobieństwo powstania zakrzepów krwi może być większe, jeśli u pacjentki występują jakiekolwiek inne czynniki zwiększające to ryzyko)
 • zmniejszenie masy ciała
 • rumień guzowaty, rumień wielopostaciowy
 • nietolerancja soczewek kontaktowych
 • reakcje nadwrażliwości
 • wydzielina z pochwy, wydzielina z piersi
 • zwiększenie libido
 • obecność kamieni żółciowych w pęcherzyku żółciowym

Bardzo rzadko:

 • zapalenie trzustki

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z następujących stanów lub jeśli objawy te pojawią się / pogorszą w czasie stosowania leku Artilla:

 • choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub inne przewlekłe zapalne choroby jelit
 • toczeń rumieniowaty układowy
 • pacjentka ma zespół hemolityczno-mocznicowy
 • pacjentka ma niedokrwistość sierpowatokrwinkową
 • hipertriglicerydemia) i/lub dodatni wywiad rodzinny dla tej choroby
 • planowany jest zabieg chirurgiczny i/lub pacjentka nie będzie chodziła przez długi czas
 • pacjentka jest bezpośrednio po porodzie, wówczas jest ona w grupie podwyższonego ryzyka powstania zakrzepów krwi
 • zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych 
 • żylaki
 • padaczka
 • rak piersi (również w wywiadzie rodzinnym)
 • zaburzenia dotyczące wątroby lub pęcherzyka żółciowego
 • u pacjentki wystąpi po raz pierwszy dana choroba lub stan zdrowia, który uległ pogorszeniu w czasie ciąży lub podczas poprzedniego stosowania hormonów płciowych (np. wszelkie zaburzenia słuchu, zaburzenia metabolizmu barwnika krwi, zwane porfirią, choroba pęcherzykowa skóry, zwana opryszczką ciężarnych, choroba układu nerwowego, zwana tańcem św. Wita – pląsawica Sydenhama)
 • ostuda (żółtobrązowawe plamy na skórze, głównie na twarzy) - należy unikać opalania lub ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe
 • dziedziczna postać obrzęku naczynioruchowego; podawanie estrogenów może wywołać objawy obrzęku naczynioruchowego; jeśli wystąpi obrzęk twarzy, języka i (lub) gardła i (lub) trudności w przełykaniu lub wysypka z trudnościami w oddychaniu, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem

Artilla (Artizia) a ciąża

Produktu leczniczego Artilla nie należy stosować w okresie ciąży.

Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas przyjmowania leku Artilla, należy przerwać stosowanie tego produktu leczniczego. Szerokie badania nie wykazały zwiększonego ryzyka występowania wad wrodzonych u noworodków, których matki przyjmowały doustne złożone produkty antykoncepcyjne w okresie poprzedzającym zajście w ciążę, ani działania teratogennego w przypadkach, w których leki złożone antykoncepcyjne pomyłkowo stosowane były w okresie wczesnej ciąży.

Artilla (Artizia) a karmienie piersią

Doustne złożone produkty antykoncepcyjne nie są zalecane do stosowania w okresie karmienia piersią, do momentu odstawienia dziecka od piersi.

Mogą wpływać na laktację, zmniejszając ilość i skład wydzielanego mleka. Niewielkie ilości steroidów antykoncepcyjnych i (lub) ich metabolitów mogą przenikać do mleka matek karmiących, chociaż brak jest dowodów ich szkodliwego działania na zdrowie dziecka.

Interakcje

Należy zawsze poinformować lekarza prowadzącego, jakie leki lub produkty ziołowe przyjmuje się aktualnie. Należy także powiedzieć każdemu innemu lekarzowi, w tym lekarzowi dentyście, przepisującemu inny lek (lub farmaceucie), że stosuje się lek Artilla. Mogą oni poinformować, czy należy stosować dodatkowe środki antykoncepcyjne (na przykład prezerwatywy), a jeżeli tak, to jak długo, lub, czy stosowanie innych leków, których pacjent potrzebuje, nie musi zostać zmienione.
 
Niektóre leki mogą wpływać na stężenie leku Artilla we krwi oraz zmniejszać skuteczność zapobiegania ciąży lub wywołać nieoczekiwane krwawienia.

Są to np. leki:

 • stosowane w leczeniu padaczki (np. prymidon, fenytoina, barbiturany, karbamazepina, okskarbazepina, topiramat oraz felbamat)
 • stosowane w leczeniu gruźlicy (np. ryfampicyna)
 • stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV i wirusem zapalenia wątroby typu C (tzw. inhibitory proteazy i nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy, takie jak rytonawir, newirapina, efawirenz)
 • stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (gryzeofulwina, ketokonazol)
 • stosowane w leczeniu zapalenia stawów, choroby zwyrodnieniowej stawów (etorykoksyb)
 • stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi w naczyniach krwionośnych płuc (bozentan)
 • zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum)(stosowane m.in w leczeniu depresji i niestrawności) 

Środek antykoncepcyjny Artilla może również wpływać na działanie innych leków, np.:

 • zawierających cyklosporynę (leki immunosupresyjne)
 • przeciwpadaczkowych - lamotrygina (może prowadzić do zwiększenia częstotliwości napadów drgawkowych)
 • teofiliny (stosowana przy trudnościach z oddychaniem)
 • tizanidyny (stosowana w leczeniu bólu mięśni i (lub) kurczów mięśni)

Nie należy stosować leku Artilla jeśli pacjentka choruje na zapalenie wątroby typu C i przyjmuje leki zawierające ombitaswir, parytaprewir, rytonawir i dasabuwir, ponieważ może to prowadzić do 
zwiększenia wyników badań krwi oceniających czynność wątroby (zwiększenie poziomu wątrobowego enzymu AlAT). Lekarz zaleci inny rodzaj antykoncepcji przed rozpoczęciem leczenia tymi lekami.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza prowadzącego lub farmaceuty.

Artilla (Artizia) a alkohol

Brak danych.

Artilla (Artizia) a prowadzenie pojazdów

Brak wpływu lub nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Blister należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego