Kategorie

Asamax czopki (Mesalazinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Asamax czopki?

Lek Asamax wykazuje działanie przeciwzapalne dzięki zawartości substancji czynnej mesalazyny. Czopki stosowane są w leczeniu wrzodziejącego zapalenia odbytnicy.

Podstawowe informacje

NazwaAsamax czopki
Nazwa międzynarodowaMesalazinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 250 mg
 • 500 mg
PostaćCzopki doodbytnicze
Skład - substancja czynna

Mesalazyna

Skład - substancje pomocnicze
 • tłuszcz stały
 • alkohol cetylowy
 • sodu dokuzynian 
Dostępne opakowania

30 czopków

Działanie / właściwości

Przeciwzapalne

Zastosowanie

Wrzodziejące zapalenie odbytnicy

Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną, salicylany lub którykolwiek ze składników preparatu
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek lub wątroby
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia składu krwi, czynności wątroby lub nerek
 • choroby płuc, astma oskrzelowa
 • nadwrażliwość serca
 • występowanie uczulenia po innych lekach zawierających sulfasalazynę
 • leczenie mesalazyną może prowadzić do powstawania kamieni nerkowych 
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • ból głowy, zawroty głowy
 • zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia
 • ból brzucha, biegunka, wzdęcia, nudności, wymioty
 • zwiększona wrażliwość skóry na promieniowanie słoneczne i UV 
Nie łączyć z
 • azatiopryną
 • 6-merkaptopuryną
 • tioguaniną
 • warfaryną 
Ciąża

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek można stosować u dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Asamax?

Lek Asamax wykazuje działanie przeciwzapalne dzięki zawartości substancji czynnej mesalazyny.

Zastosowanie / wskazania

W jakim celu stosuje się lek Asamax? 

Lek Asamax w postaci czopków stosuje się w leczeniu wrzodziejącego zapalenia odbytnicy.

Dawkowanie

Jak stosować lek Asamax?

Lek należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

Czopek należy stosować do odbytnicy poprzez wsunięcie go przez odbyt.

Zalecane dawkowanie u osób dorosłych

 • 500 mg trzy razy na dobę doodbytniczo
 • 250 mg trzy razy na dobę w celach profilaktycznych

Czas trwania leczenia zależy od przebiegu, czasu trwania objawów i określany jest przez lekarza.

Zastosowanie większej dawki leku niż zalecana

W przypadku przyjęcia większej dawki leku niż zalecana należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania dawki leku

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć lek jak najszybciej, w czasie nie krótszym niż 2-3 godziny od pominiętej godziny przyjęcia. Nie stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Asamax?

Nie należy stosować leku Asamax w przypadku:

 • uczulenia na substancję czynną, salicylany lub którykolwiek ze składników preparatu
 • ciężkich zaburzeń czynności nerek lub wątroby 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Asamax jak każdy lek może wywołać działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.  

Rzadko występują:

 • ból głowy, zawroty głowy, 
 • zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia
 • ból brzucha, biegunka, wzdęcia, nudności, wymioty
 • zwiększona wrażliwość skóry na promieniowanie słoneczne i UV 

Bardzo rzadko występują:

 • niedokrwistość aplastyczna, pancytopenia, neutropenia, leukopenia, trombocytopenia, eozynofilia
 • reakcje nadwrażliwości, np. wyprysk alergiczny, gorączka polekowa, toczeń rumieniowaty, zapalenie jelita grubego
 • neuropatia obwodowa
 • alergiczne i zwłóknieniowe reakcje płuc
 • ostre zapalenie trzustki
 • zmiana parametrów czynności wątroby, zapalenie wątroby
 • bóle mięśni i stawów
 • łysienie
 • zaburzenia czynności nerek
 • przemijające zmniejszenie liczby plemników w nasieniu

Częstotliwość nieznana:

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Asamax należy skonsultować się z lekarzem. Należy zwrócić szczególną uwagę na:

 • zaburzenia składu krwi, czynności wątroby lub nerek
 • choroby płuc, astma oskrzelowa
 • nadwrażliwość serca
 • występowanie uczulenia po innych lekach zawierających sulfasalazynę
 • leczenie mesalazyną może prowadzić do powstawania kamieni nerkowych 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Asamax czopki a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku w okresie ciąży.

Asamax czopki a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Przed zastosowaniem leku Asamax należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich stosowanych lekach oraz o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leków:

 • azatiopryny 
 • 6-merkaptopuryny 
 • tioguaniny 
 • warfaryny 

Asamax czopki a alkohol

Brak informacji.

Asamax czopki a prowadzenie pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Asamax?

 • lek Asamax należy przechowywać z dala od dzieci, w temperaturze poniżej 30oC
 • lek przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego