Kategorie

Asamax tabletki dojelitowe (Mesalazinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Asamax tabletki dojelitowe?

Lek Asamax wykazuje działanie przeciwzapalne dzięki zawartości substancji czynnej mesalazyny. Stosowany jest w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Crohna.

Podstawowe informacje

NazwaAsamax tabletki dojelitowe
Nazwa międzynarodowaMesalazinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 250 mg 
 • 500 mg  
PostaćTabletki dojelitowe
Skład - substancja czynna

Mesalazyna 

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • powidon K25 i K90
 • krzemu dwutlenek koloidalny
 • krospowidon
 • magnezu stearynian
 • hypromeloza
 • makrogol 6000
 • kopolimer kwasu metakrylowego Typ A i B 
 • trietylu cytrynian
 • talk
 • tytanu dwutlenek
 • żelaza tlenek żółty 
Dostępne opakowania

100 tabletek 

Działanie / właściwości

Przeciwzapalne 

Zastosowanie

Leczenie: 

 • wrzodziejącego zapalenia jelita grubego o przebiegu łagodnym do umiarkowanego
 • choroby Crohna w obrębie okrężnicy
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną, salicylany lub którykolwiek ze składników preparatu
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek lub wątroby 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia składu krwi, czynności wątroby lub nerek
 • choroby płuc, astma oskrzelowa
 • nadwrażliwość serca
 • występowanie uczulenia po innych lekach zawierających sulfasalazynę
 • leczenie mesalazyną może prowadzić do powstawania kamieni nerkowych 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • ból głowy, zawroty głowy
 • zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia
 • ból brzucha, biegunka, wzdęcia, nudności, wymioty
 • zwiększona wrażliwość skóry na promieniowanie słoneczne i UV 
Nie łączyć z
 • azatiopryną
 • 6-merkaptopuryną
 • tioguaniną
 • warfaryną 
Ciąża

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek można stosować u dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Asamax?  

Lek Asamax wykazuje działanie przeciwzapalne dzięki zawartości substancji czynnej mesalazyny. 

Zastosowanie / wskazania

W jakim celu stosuje się lek Asamax? 

Lek Asamax w postaci tabletek dojelitowych stosuje się w leczeniu: 

 • wrzodziejącego zapalenia jelita grubego o przebiegu łagodnym do umiarkowanego
 • choroby Crohna w obrębie okrężnicy

Dawkowanie

Lek należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.   

Tabletki dojelitowe należy połykać w całości, nie należy rozgryzać tabletek.  

Zalecane dawkowanie dla osób dorosłych 

Faza choroby 

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego 

Choroba Crochna 

Ostra 

2-4,5 g na dobę w 3 lub 4 podzielonych dawkach 

4,5 g na dobę w 3 lub 4 dawkach podzielonych 

Remisja, zapobieganie nawrotom 

2 g na dobę w dawkach podzielonych 

Maksymalnie 3 g na dobę w 3 lub 4 dawkach podzielonych 

Zalecane dawkowanie u dzieci w wieku powyżej 6 lat 

Faza choroby 

Dawka początkowa 

Dawka maksymalna 

Ostra 

30-50 mg/ kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych 

75 mg/ kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych, nie więcej niż 4 g na dobę 

Remisji  

15-30 mg/ kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych  

75 mg/ kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych, nie więcej niż 2 g na dobę 

 

Czas trwania leczenia zależy od przebiegu, czasu trwania objawów i określany jest przez lekarza.  

Zastosowanie większej dawki leku niż zalecana

W przypadku przyjęcia większej dawki leku niż zalecana należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania dawki leku

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć lek jak najszybciej, w czasie nie krótszym niż 2-3 godziny od pominiętej godziny przyjęcia. Nie stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.  

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Asamax w przypadku: 

 • uczulenia na substancję czynną, salicylany lub którykolwiek ze składników preparatu
 • ciężkich zaburzeń czynności nerek lub wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.  

Działania niepożądane / skutki uboczne

Asamax jak każdy lek może wywołać działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.  

Rzadko występują: 

 • ból głowy, zawroty głowy
 • zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia
 • ból brzucha, biegunka, wzdęcia, nudności, wymioty
 • zwiększona wrażliwość skóry na promieniowanie słoneczne i UV 

Bardzo rzadko występują: 

 • niedokrwistość aplastyczna, pancytopenia, neutropenia, leukopenia, trombocytopenia, eozynofilia
 • reakcje nadwrażliwości, np. wyprysk alergiczny, gorączka polekowa, toczeń rumieniowaty, zapalenie jelita grubego
 • neuropatia obwodowa
 • alergiczne i zwłóknieniowe reakcje płuc
 • ostre zapalenie trzustki
 • zmiana parametrów czynności wątroby, zapalenie wątroby
 • bóle mięśni i stawów
 • łysienie
 • zaburzenia czynności nerek
 • przemijające zmniejszenie liczby plemników w nasieniu

Częstotliwosć nieznana: 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Asamax należy skonsultować się z lekarzem. Należy zwrócić szczególną uwagę na: 

 • zaburzenia składu krwi, czynności wątroby lub nerek
 • choroby płuc, astma oskrzelowa
 • nadwrażliwość serca
 • występowanie uczulenia po innych lekach zawierających sulfasalazynę
 • leczenie mesalazyną może prowadzić do powstawania kamieni nerkowych 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Asamax tabletki dojelitowe a ciąża

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku w okresie ciąży. 

Asamax tabletki dojelitowe a karmienie piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku w okresie karmienia piersią. 

Interakcje

Przed zastosowaniem leku Asamax należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich stosowanych lekach oraz o lekach które pacjent planuje przyjmować. 

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leków: 

 • azatiopryny 
 • 6-merkaptopuryny 
 • tioguaniny 
 • warfaryny 

Asamax tabletki dojelitowe a alkohol

Brak informacji. 

Asamax tabletki dojelitowe a prowadzenie pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn. 

Przechowywanie

Lek Asamax należy przechowywać z dala od dzieci, w temperaturze poniżej 30oC. Nie należy stosować leku po upływie daty ważności oznaczonej na opakowaniu.  

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.