Kategorie

Asaris (Fluticasoni propionas + Salmeterolum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Asaris?

Lek Asaris jest lekiem złożonym zawierającym dwie substancje czynne: salmeterol i flutykazonu propionian. Salmeterol należy do grupy leków nazywanych długo działającymi lekami rozszerzającymi oskrzela. Flutykazonu propionian należy do grupy leków nazywanych kortykosteroidami.

Podstawowe informacje

NazwaAsaris
Nazwa międzynarodowaFluticasoni propionas + Salmeterolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 100 μg + 50 μg/ dawkę inhalacyjną
 • 250 μg + 50 μg/ dawkę inhalacyjną
 • 500 μg + 50 μg/ dawkę inhalacyjną
PostaćProszek do inhalacji
Skład - substancja czynna
 • flutykazonu propionian
 • salmeterol
Skład - substancje pomocnicze

Laktoza jednowodna, która zawiera białka mleka.

Dostępne opakowania

1 inhalator 60 dawek

Działanie / właściwości
 • rozszerzające oskrzela
 • zmniejszające stan zapalny
Zastosowanie
 • astma
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub na substancję pomocniczą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia
 • zaostrzenie astmy
 • gruźlica płuc
 • zaburzenia rytmu serca
 • nadczynność tarczycy
 • wysokie ciśnienie krwi
 • cukrzyca
 • małe stężenie potasu we krwi
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Jeżeli u pacjenta wystąpią ciężkie reakcje alergiczne (trudności w oddychaniu, świszczący oddech, swędzenie, obrzęki np. twarzy, warg, języka lub gardła) należy niezwłocznie powiadomić o tym lekarza.

Inne działania niepożądane poniżej.

Nie łączyć z
 • lekami wybiórczo, jak i niewybiórczo blokującymi receptory β-adrenergiczne
 • ketokonazolem, który powoduje zwiększenie ekspozycji na flutykazon oraz salmeterol
 • itrakonazolem, telitromycyną, rytonawirem, kobicystatem
 • kortykosteroidami
Ciąża

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku Asaris w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 4 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jest mało prawdopodobne, aby możliwe objawy niepożądane związane ze stosowaniem leku Asaris miały wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Asaris?

Lek Asaris jest lekiem złożonym zawierającym: salmeterol i flutykazonu propionian. Salmeterol rozszerza oskrzela, co umożliwia w drogach oddechowych łatwiejszy przepływ powietrza do płuc i z płuc. Flutykazonu propionian należy do grupy leków nazywanych kortykosteroidami, które zmniejszają obrzęk i podrażnienie płuc.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Asaris?

Lek Asaris jest stosowany w:

 • astmie
 • przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP)

Lek Asaria nie przerywa nagłych napadów astmy, konieczne jest wtedy zastosowanie innego, doraźnie działającego leku.

Dawkowanie

Jak stosować lek Asaris?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zasady stosowania leku Asaris:

 • lek Asaris należy stosować codziennie do czasu aż lekarz nie zaleci inaczej
 • lek Asaris należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza
 • nie należy przekraczać zaleconej dawki

Astma oskrzelowa

Dorośli i młodzież w wieku od 12 lat:

 • Asaris (100 μg + 50 μg): jedna inhalacja dwa razy na dobę
 • Asaris (250 μg + 50 μg): jedna inhalacja dwa razy na dobę
 • Asaris (500 μg + 50 μg): jedna inhalacja dwa razy na dobę

Dzieci w wieku od 4 do 12 lat:

 • Asaris (100 μg + 50 μg): jedna inhalacja dwa razy na dobę

Lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 4 lat

Przewlekła obturacyjna choroba płuc

Dorośli:

Asaris (500 μg + 50 μg): jedna inhalacja dwa razy na dobę

Jeżeli objawy astmy są dobrze kontrolowane podczas stosowania leku Asaris dwa razy na dobę, lekarz może zalecić zmniejszenie częstości stosowania leku Asaris do podania jeden raz na dobę.

Dawka może być podawana:

 • raz na dobę, wieczorem, jeżeli u pacjenta dolegliwości występują w nocy
 • raz na dobę, rano, jeżeli u pacjenta dolegliwości występują w ciągu dnia

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Asaris

W razie przypadkowego zastosowania dawki większej niż zalecana należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Po zastosowaniu dawki większej niż zalecana mogą wystąpić objawy niepożądane takie jak: przyspieszenie czynności serca, drżenia, ból głowy, osłabienie mięśni, bóle stawów. W przypadku stosowania większych dawek przez długi okres należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w celu uzyskania porady, ponieważ duże dawki leku mogą powodować zmniejszenie wytwarzania hormonów steroidowych przez nadnercza.

Pominięcie zastosowania leku Asaris

W przypadku pominięcia dawki leku Asaris należy przyjąć ją niezwłocznie, a następnie kontynuować przyjmowanie leku według zaleceń lekarza. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Asaris

Bardzo ważne jest, aby przyjmować lek Asaris codziennie, do momentu aż lekarz nie zaleci przerwania stosowania. Nie należy nagle przerywać przyjmowania leku Asaris ani samodzielnie zmniejszać jego dawki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Asaris?

Nie należy stosować leku Asaris w sytuacji nadwrażliwości na którąkolwiek substancję czynną lub na substancję pomocniczą.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Asaris może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Asaris i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

Reakcje alergiczne:

U pacjenta mogą wystąpić nagłe trudności w oddychaniu po zastosowaniu leku Asaris. Może wystąpić nasilenie się świszczącego oddechu, kaszel, a także swędzenie i obrzęki (zwykle twarzy, warg, języka lub gardła). W przypadku wystąpienia takich objawów nagle, po zastosowaniu leku Asaris, należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi.

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • zwiększona częstość występowania przeziębień u pacjentów z POChP

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • pleśniawki (bolesne, kremowo-żółte wykwity) w jamie ustnej i gardle
 • ból języka
 • chrypka
 • bezgłos
 • bóle, obrzęk stawów
 • bóle mięśni

Notowano następujące działania niepożądane u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP):

 • zapalenie płuc u pacjentów
 • gorączka lub dreszcze 
 • zwiększenie wytwarzania śluzu, zmiana barwy śluzu
 • nasilenie kaszlu lub zwiększone trudności w oddychaniu
 • łatwiejsze siniaczenie i złamania pourazowe
 • zapalenie zatok
 • zmniejszenie stężenia potasu we krwi

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • bardzo szybkie bicie serca (tachykardia)
 • uczucie drżenia i szybkie lub nieregularne bicie serca (kołatanie serca)
 • kurcze mięśni
 • uczucie niepokoju
 • podrażnienie gardła

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • świszczący oddech lub trudności w oddychaniu nasilające się bezpośrednio po przyjęciu leku
 • spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży
 • zmniejszenie masy kostnej
 • zaćma i jaskra
 • zwiększenie masy ciała
 • zaokrąglenie (kształt księżycowaty) twarzy (zespół Cushinga)
 • zwiększenie stężenia cukru (glukozy) we krwi (hiperglikemia)
 • zaburzenia snu i zmiany zachowania
 • nierówne bicie serca lub skurcze dodatkowe
 • wysypka

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • depresja lub agresja
 • nieostre widzenie

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Asaris należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:

 • nieostrego widzenia lub innych zaburzeń widzenia
 • znaczącego pogorszenia astmy
 • pacjentów z gruźlicą płuc
 • zaburzeń rytmu serca
 • wysokiego ciśnienia
 • cukrzycy
 • małego stężenia potasu we krwi

Produktu leczniczego Asaris nie należy stosować do leczenia ostrych objawów astmy. W tym celu konieczne jest zastosowanie szybko i krótko działającego leku rozszerzającego oskrzela.

Nie należy rozpoczynać leczenia produktem leczniczym Asaris u pacjentów w czasie zaostrzenia astmy lub gdy nastąpiło znaczące, lub ostre pogorszenie przebiegu choroby.

Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę produktu leczniczego Asaris.

Nie należy nagle przerywać leczenia produktem leczniczym Asaris u pacjentów chorych na astmę ze względu na ryzyko wystąpienia zaostrzenia choroby.

Dzieci i młodzież

U dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat przyjmujących duże dawki flutykazonu propionianu istnieje szczególne ryzyko wystąpienia działań ogólnoustrojowych. Działania ogólnoustrojowe mogą wystąpić podczas stosowania kortykosteroidów wziewnych, szczególnie jeśli są one stosowane w dużych dawkach przez długi okres.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Asaris a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Dane otrzymane z ograniczonej liczby zastosowań produktu w okresie ciąży nie wskazują, że salmeterol i flutykazonu propionian wywołują wady rozwojowe lub działają szkodliwie na płód/noworodka. Stosowanie produktu leczniczego Asaris u kobiet w ciąży należy ograniczyć do przypadków, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu.

Asaris a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie wiadomo, czy salmeterol i flutykazonu propionian lub ich metabolity przenikają do mleka kobiecego. Nie można wykluczyć ryzyka dla noworodków oraz niemowląt karmionych piersią. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią, czy przerwać leczenie produktem Asaris, biorąc pod uwagę korzyści dla dziecka wynikające z karmienia piersią oraz korzyści dla matki wynikające z leczenia produktem Asaris.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie należy stosować leku Asaris łącznie z:

 • lekami wybiórczo, jak i niewybiórczo blokującymi receptory β-adrenergiczne
 • ketokonazolem, który powoduje zwiększenie ekspozycji na flutykazon oraz salmeterol
 • itrakonazolem, telitromycyną, rytonawirem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Asaris a alkohol

Stosując lek Asaris nie ma przeciwwskazań do picia alkoholu.

Asaris a prowadzenie pojazdów

Jest mało prawdopodobne, aby możliwe objawy niepożądane związane ze stosowaniem leku Asaris miały wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Asaris?

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25°C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego