Kategorie

Aspulmo ( Salbutamolum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Aspulmo?

Aspulmo to lek wziewny stosowany w przypadku wystąpienia skurczu oskrzeli. Salbutamol w nim zawarty wywołuje szybki rozkurcz mięśni gładkich oskrzeli.  

Podstawowe informacje

NazwaAspulmo
Nazwa międzynarodowa Salbutamolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

100 mcg/ dawkę 

PostaćAerozol wziewny, zawiesina
Skład - substancja czynna

Siarczan salbutamolu

Skład - substancje pomocnicze
 • kwas oleinowy
 • etanol bezwodny
 • 1, 1, 1, 2-tetrafluoroetan
Dostępne opakowania

1 pojemnik 10 ml 

Działanie / właściwości

Szybkie i krótkie działanie rozkurczające oskrzela w przypadku odwracalnej obturacji 

Zastosowanie
 • leczenie skurczu oskrzeli lub odwracalnej obturacji dróg oddechowych 
 • profilaktycznie przed wysiłkiem fizycznym u pacjentów z astmą oskrzelową 
 • zapobiegawczo przed przewidywanym kontaktem z alergenem wywołującym napad duszności 
 • astma o łagodnym, umiarkowanym lub ciężkim przebiegu 
Przeciwwskazania
 • uczulenie na salbutamol lub substancje pomocnicze 
 • poronienie zagrażające 
 • zapobieganie przedwczesnemu porodowi 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • nadczynność tarczycy 
 • niewydolność serca 
 • nadciśnienie tętnicze 
 • tętniak 
 • zmniejszona tolerancja glukozy 
 • cukrzyca 
 • guz chromochłonny nadnerczy 
 • niedokrwienie mięśnia sercowego 
 • tachyarytmia 
 • kardiomiopatia przerostowa 
 • jednoczesne stosowanie glikozydów nasercowych 
 • pacjenci z ciężką chorobą serca powinni zgłosić się do lekarza w przypadku wystąpienia bólu w klatce piersiowej lub innych objawów sugerujących zaostrzenie choroby 
 • lek zawiera składniki, które mogą dawać pozytywny wynik testów antydopingowych  

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta

Działania niepożądane / Skutki uboczne

W przypadku pojawienia się poniższych objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem: 

 • obrzęk naczynioruchowy- twarzy, gardła, który może wywołać trudności w oddychaniu i przełykaniu 
 • pokrzywka 
 • skurcz oskrzeli 
 • obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, zapaść 

Objawy niepożądane występujące często i niezbyt często to: 

 • drżenia 
 • ból głowy 
 • przyspieszona akcja serca (tachykardia) 
 • kołatanie serca 
 • podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i gardła 

Pozostałe działania niepożądane wymienione niżej. 

Nie łączyć z
 • lekami wywołującymi skurcz oskrzeli (beta-blokerami np. propranololem) 
 • innymi lekami wziewnymi rozszerzającymi naczynia krwionośne 
 • lekami stosowanymi w znieczuleniu ogólnym np. halotanem, metoksyfluranem, enfluranem
Ciąża

Wyłącznie, gdy korzyści dla matki znacznie przewyższają ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

Wyłącznie, gdy korzyści dla matki znacznie przewyższają ryzyko dla niemowlęcia.

Dzieci

Tak

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Tak, jeżeli pojawi się drżenie czy skurcze mięśni.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Aspulmo?  

Salbutamol w ciągu 5 minut od podania wywołuje krótkie, trwające od 4 do 6 godzin, rozszerzenie oskrzeli w przypadku odwracalnego zwężenia dróg oddechowych

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek  Aspulmo?  

Wskazaniem do stosowania leku jest: 

 • astma o łagodnym, umiarkowanym lub ciężkim przebiegi  
 • skurcz oskrzeli lub odwracalna obturacja dróg oddechowych 
 • profilaktyka przed planowanym wysiłkiem lub spodziewanym kontaktem z alergenem wywołującym duszność 

Dawkowanie

Jak stosować lek  Aspulmo?    

Len należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. 

Dorośli i osoby w podeszłym wieku: 

1-2 inhalacji (100-200 μg) w celu złagodzenia skurczu oskrzeli. Gdy nie nastąpi poprawa można wykonać kolejne inhalacje, jednak nie więcej niż 2 inhalacje 3 razy na dobę. 

Jeżeli dotychczasowa skuteczna dawka nie przyniesie poprawy w ciągu 3 godzin należy zgłosić się do lekarza.  

2 inhalacje (200 μg) profilaktycznie na 10-15 minut przed planowanym wysiłkiem fizycznym lub spodziewanym kontaktem z alergenem. 

Dzieci: 

1 inhalacja (100 μg) w leczeniu nagłego skurczu oskrzeli lub astmie wysiłkowej. W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 2 inhalacji (200 μg). 

Nie zaleca się przekraczania 4 inhalacji na dobę. 

Dzieci w wieku poniżej 5 lat oraz osoby mające problem z koordynacją wdechu z uwolnieniem leku z inhalatora mogą korzystać z komory inhalacyjnej.  

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aspulmo:   

Po przedawkowaniu może wystąpić: 

 • przyspieszone bicie serca 
 • bóle głowy 
 • nadmierna pobudliwość  
 • obniżony poziom potasu we krewi (hipokaliemia) 

W przypadku przedawkowania leku należy pilnie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.  

Zaleca się podanie selektywnego blokera receptorów β-adrenergicznych w sercu, jednak należy zachować ostrożność u osób ze skurczem oskrzeli w wywiadzie.  

Pominięcie zastosowania leku  Aspulmo:   

Nie zaleca się stosowania dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej. Kolejną dawkę przyjmuje się o stałej porze lub wcześniej w przypadku uczucia skróconego bądź świszczącego oddechu. 

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku  Aspulmo?   

Przeciwwskazaniem do stosowania Aspulmo jest:   

 • uczulenie na salbutamol lub substancje pomocnicze 
 • poronienie zagrażające 
 • zapobieganie przedwczesnemu porodowi 

W dwóch ostatnich przypadkach lekarz może zadecydować o podaniu salbutamolu dożylnie lub w postaci tabletek.

Działania niepożądane / skutki uboczne

W przypadku pojawienia się poniższych bardzo rzadkich objawów reakcji nadwrażliwości należy natychmiast skontaktować się z lekarzem: 

 • obrzęk naczynioruchowy- obrzęk twarzy, gardła, który może wywołać trudności w oddychaniu i przełykaniu 

 • pokrzywka 

 • skurcz oskrzeli 

 • obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, zapaść 

 

Aspulmo może wywołać działania niepożądane, które jednak nie u wszystkich wystąpią. 

Często zgłaszane były: 

 • drżenie mięśni szkieletowych 
 • bóle głowy 
 • tachykardia (przyspieszona akcja serca) 

Niezbyt często: 

 • kołatanie serca 
 • podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i gardła 

Rzadko: 

 • zmniejszenie stężenia potasu we krwi 
 • rozszerzenie obwodowych naczyń krwionośnych 
 • kurcze mięśni 

Bardzo rzadko: 

 • reakcje nadwrażliwości (patrz wyżej) 
 • nadmierna pobudliwość 
 • zaburzenia rytmu serca: migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy, skurcze dodatkowe 
 • paradoksalny skurcz oskrzeli  

Częstość nieznana: 

 • niedokrwienie mięśnia sercowego 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • nadczynność tarczycy 
 • niewydolność serca 
 • nadciśnienie tętnicze 
 • tętniak 
 • zmniejszona tolerancja glukozy 
 • cukrzyca 
 • guz chromochłonny nadnerczy 
 • niedokrwienie mięśnia sercowego 
 • tachyarytmia 
 • kardiomiopatia przerostowa 
 • jednoczesne stosowanie glikozydów nasercowych 
 • pacjenci z ciężką chorobą serca powinni zgłosić się do lekarza w przypadku wystąpienia bólu w klatce piersiowej lub innych objawów sugerujących zaostrzenie choroby np. duszność lub ból w klatce piersiowej 
 • lek zawiera składniki, które mogą dawać pozytywny wynik testów antydopingowych 

Aspulmo a ciąża

Dopuszcza się stosowanie leku w ciąży wyłącznie w sytuacji, gdy lekarz uzna zdecydowaną przewagę korzyści dla matki nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Aspulmo a karmienie piersią

Salbutamol przenika do kobiecego mleka. Lek może być stosowany przez kobiety karmiące jedynie, gdy według lekarza korzyści ze stosowania przewyższają ewentualne ryzyko dla niemowlęcia.

Interakcje

Ważne jest, by poinformować lekarza o wszystkich ostatnio i obecnie stosowanych lekach oraz o tych, które pacjent zamierza przyjmować, w szczególności: 

 • lekach wywołujących skurcz oskrzeli (beta-blokery np. propranolol, atenolol) 
 • glikozydach nasercowych np. digoksynie. Zwiększają one siłę skurczu serca oraz zmniejszają ich częstość  
 • lekach obniżających stężenie potasu we krwi –diuretykach, pochodnych ksantyny (teofilina, aminofilina), steroidach. Salbutamol także obniża poziom potasu we krwi 
 • lekach zwiększających ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych u pacjentów stosujących Aspulmo m.in. inhibitorach MAO (np. izokarboksazyd, iproniazyd, tranylcypromina, klorgilina, selegilina, moklobemid) czy trójpierścieniowych lekach przeciwdepresyjnych (np. imipramina, dezypramina, klomipramina, amitryptylina)  
 • innych lekach wziewnych, które rozszerzają naczynia krwionośne. Nie należy ich łączyć z salbutamolem. 
 • lekach do znieczulenia ogólnego np. halotan, metoksyfluran, enfluran. Zwiększa się ryzyko ciężkich zaburzeń rytmu serca i niedociśnienia. Nie należy stosować salbutamolu przynajmniej 6 godzin przed planowanym zabiegiem

Aspulmo a alkohol

Brak danych dotyczących interakcji między lekiem a alkoholem.

Aspulmo a prowadzenie pojazdów

Lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, gdy pojawi się drżenie lub skurcze mięśni, należy wówczas zachować ostrożność. 

Przechowywanie

Jak przechowywać lek  Aspulmo?  

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 30 °C. 

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.