Kategorie

Atozet (Ezetymibum + Atorvastatinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Atozet?

Atozet to lek zmniejszający za duże stężenie cholesterolu i trójglicerydów we krwi. Jest to połączenie dwóch substancji chemicznych ezetymibu, który hamuje wchłanianie cholesterolu i innych steroli oraz atorwastatyny, zmniejszającej wytwarzanie cholesterolu. 

Podstawowe informacje

NazwaAtozet
Nazwa międzynarodowaEzetymibum + Atorvastatinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 10 mg ezetymibu + 10 mg atorwastatyny
 • 10 mg ezetymibu + 20 mg atorwastatyny
 • 10 mg ezetymibu + 40 mg atorwastatyny
 • 10 mg ezetymibu + 80 mg atorwastatyny
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna
 • ezetymib
 • atorwastatyna
Skład - substancje pomocnicze
 • węglan wapnia
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • kroskarmeloza sodowa
 • hydroksypropyloceluloza
 • laktoza jednowodna
 • stearynian magnezu
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • polisorbat 80
 • powidon
 • laurylosiarczan sodu
 • hypromeloza
 • makrogol 8000
 • dwutlenek tytanu
 • talk
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek
 • 30 tabletek
 • 90 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości

Obniża stężenie cholesterolu całkowitego i trójglicerydów w surowicy krwi.

Zastosowanie
 • leczenie hipercholesterolemii (zwiększone stężenie cholesterolu we krwi)
 • zapobiegania wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych np. zawału serca, udaru mózgu
Przeciwwskazania
 • uczulenie na ezetymib, atorwastatynę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych
 • choroby wątroby
 • nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby z krwi
 • wiek rozrodczy i brak stosowania skutecznych metod zapobiegania ciąży
 • ciąża i karmienie piersią
 • stosowanie glekaprewiru z pibrenstaswirem w leczeniu WZW typu C
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jeśli u pacjenta wystąpił w przeszłości udar krwotoczny lub występują w mózgu małe torbiele z płynem jako pozostałości po wcześniejszych udarach
 • jeśli u pacjenta występują schorzenia nerek
 • jeśli u pacjenta występuje niedoczynność tarczycy
 • jeśli u pacjenta występują nawracające lub niewyjaśnione bóle mięśni, a także schorzenia mięśni w przeszłości bądź w rodzinie
 • jeśli u pacjenta w trakcie poprzedniego leczenia innymi lekami zmniejszającymi stężenie lipidów (np. innymi „statynami” bądź „fibratami”) wystąpiły dolegliwości dotyczące mięśni
 • jeśli pacjent spożywa regularnie duże ilości alkoholu
 • jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości choroba wątroby
 • jeśli pacjent jest w wieku powyżej 70 lat
 • jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku
 • jeśli pacjent przyjmuje obecnie lub w ciągu ostatnich 7 dni przyjmował lek o nazwie kwas fusydowy
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność układu oddechowego
 • jeśli u pacjenta występują uczulenia
 • jeśli pacjent stosuje fibraty
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Jeśli wystąpi którekolwiek z następujących ciężkich działań niepożądanych lub objawów, należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego oddziału ratunkowego w szpitalu.

 • ciężkie reakcje alergiczne powodujące obrzęk twarzy, języka i gardła, który może znacznie utrudniać oddychanie
 • ciężka choroba z silnym łuszczeniem i obrzękiem skóry, z powstawaniem pęcherzy na skórze, w jamie ustnej, w obrębie oczu i narządów płciowych oraz gorączką; wysypka skórna z różowo- czerwonymi krostkami, szczególnie na dłoniach i podeszwach stóp, która może prowadzić do powstawania pęcherzy
 • osłabienie, wrażliwość na dotyk, ból lub zerwanie mięśni, lub czerwonobrunatne zabarwienie moczu, w szczególności jeśli w tym samym czasie występuje złe samopoczucie lub gorączka
 • zespół toczniopodobny (w tym wysypka, choroby stawów i wpływ na komórki krwi)
 • w przypadku wystąpienia nieoczekiwanego lub nietypowego krwawienia bądź zasinień należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, gdyż mogą to być objawy zaburzeń wątroby
Nie łączyć z
 • cyklosporyną (lek stosowany często w przypadku pacjentów po przeszczepieniu narządów)
 • erytromycyną, klarytromycyną, telitromycyna, ryfampicyną (leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych)
 • ketokonazolem, itrakonazolem, worykonazolem, flukonazolem, pozakonazolem (leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych)
 • gemfibrozylem, innymi fibratami, kwasem nikotynowym, kolestypolem, kolestyraminą (leki stosowane w regulowaniu stężeń lipidów)
 • niektórymi lekami z grupy antagonistów kanału wapniowego, które stosowane są w przypadku dławicy piersiowej lub nadciśnienia, np. amlodypina, diltiazem
 • digoksyną, werapamilem, amiodaronem (leki regulujące rytm pracy serca)
 • lekami stosowanymi w przypadku AIDS
 • niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C, np. telaprewir, boceprewir oraz lek złożony zawierający elbaswir z grazoprewirem
 • daptomycyna (lek stosowany w leczeniu powikłanych zakażeń skóry i tkanek miękkich oraz bakteriemii)
 • kwasem fusydowym
 • środkami antykoncepcyjnymi
 • styrypentolem (lek przeciwdrgawkowy stosowany w leczeniu padaczki)
 • cymetydyną (lek stosowany w przypadku zgagi i choroby wrzodowej)
 • fenazonem (lek przeciwbólowy)
 • lekami zobojętniającymi (leki na niestrawność zawierające związki glinu lub magnezu)
 • warfaryną, fenprokumonem, acenokumarolem lub fluindionem (leki podawane w celu zapobiegania powstawaniu zakrzepów)
 • kolchicyną (stosowana w leczeniu dny moczanowej)
 • zielem dziurawca zwyczajnego (lek stosowany w leczeniu depresji)
Ciąża

Nie należy stosować leku w ciąży, próby zajścia w ciążę oraz w przypadku podejrzenia zajścia w ciążę.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku podczas karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie zakłóca zdolności prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, należy jednak mieć na uwadze, że lek może powodować zawroty głowy.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Atozet?

Lek Atozet zmniejsza stężenie cholesterolu i trójglicerydów we krwi. Lek powoduje zmniejszenie wchłaniania cholesterolu w przewodzie pokarmowym, a także jego wytwarzania w organizmie. Cholesterol LDL często nazywany jest „złym” cholesterolem, ponieważ może odkładać się w ścianach tętnic i tworzyć blaszkę miażdżycową. Po pewnym czasie ta narosła blaszka może doprowadzić do zwężenia światła tętnic, co może spowolnić lub zablokować przepływ krwi do najważniejszych narządów, takich jak serce i mózg. Zablokowanie przepływu krwi może doprowadzić do zawału serca lub udaru mózgu. Triglicerydy są innymi tłuszczami obecnymi we krwi, które mogą zwiększać ryzyko choroby serca.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Atozet?

Lek Atozet stosuje się u dorosłych pacjentów w celu:

 • obniżenia stężenia cholesterolu całkowitego i trójglicerydów w surowicy krwi
 • u pacjentów, u których nie jest możliwe kontrolowanie stężenia cholesterolu za pomocą samej diety

Atozet jest stosowany również jako uzupełnienie diety zmniejszającej stężenie cholesterolu w przypadku:

 • zwiększonego stężenia cholesterolu we krwi (pierwotna hipercholesterolemia heterozygotyczna rodzinna lub niewystępująca rodzinnie), bądź zwiększonego stężenia substancji tłuszczowych we krwi (mieszana hiperlipidemia)
 • choroby dziedzicznej (homozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej), która powoduje zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi
 • choroby serca- lek Atozet zmniejsza ryzyko zawału serca, udaru mózgu

Dawkowanie

Jak stosować lek Atozet?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecana dawka

 • jedna tabletka leku Atozet, przyjmowana doustnie o dowolnej porze dnia i niezależnie od posiłku
 • jeśli lekarz przepisał lek Atozet wraz z kolestyraminą lub innym lekiem wiążącym kwasy żółciowe (mającymi na celu zmniejszenie stężenia cholesterolu), to lek Atozet należy przyjmować co najmniej 2 godziny przed lub 4 godziny po przyjęciu leków wiążących kwasy tłuszczowe

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Atozet:

 • należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty

Pominięcie przyjęcia leku Atozet:

 • nie przyjmować dodatkowej dawki- należy przyjąć zwykłą dawkę leku Atozet o normalnej porze następnego dnia

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Atozet?

 • jeśli pacjent ma uczulenie na ezetymib, atorwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli u pacjenta występuje lub w przeszłości występowała choroba wątroby
 • jeśli u pacjenta stwierdzono niewyjaśnione, nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby z krwi
 • jeśli pacjentka jest w wieku rozrodczym i nie stosuje skutecznych metod zapobiegania ciąży
 • jeśli pacjentka jest w ciąży, próbuje zajść w ciążę lub karmi piersią
 • jeśli pacjent jednocześnie stosuje glekaprewir z pibrentaswirem w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, również Atozet może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Jeśli wystąpi którekolwiek z następujących ciężkich działań niepożądanych lub objawów, należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego oddziału ratunkowego w szpitalu.

 • ciężkie reakcje alergiczne powodujące obrzęk twarzy, języka i gardła, który może znacznie utrudniać oddychanie
 • ciężka choroba z silnym łuszczeniem i obrzękiem skóry, z powstawaniem pęcherzy na skórze, w jamie ustnej, w obrębie oczu i narządów płciowych oraz gorączką; wysypka skórna z różowo- czerwonymi krostkami, szczególnie na dłoniach i podeszwach stóp, która może prowadzić do powstawania pęcherzy
 • osłabienie, wrażliwość na dotyk, ból lub zerwanie mięśni, lub czerwonobrunatne zabarwienie moczu, w szczególności jeśli w tym samym czasie występuje złe samopoczucie lub gorączka, mogą być spowodowane przez nieprawidłowy rozpad mięśni, który może zagrażać życiu i prowadzić do schorzeń nerek
 • zespół toczniopodobny (w tym wysypka, choroby stawów i wpływ na komórki krwi)
 • w przypadku wystąpienia nieoczekiwanego lub nietypowego krwawienia bądź zasinień należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, gdyż mogą to być objawy zaburzeń wątroby

Częste działania niepożądane (mogą dotyczyć maksymalnie 1 osoby na 10):

 • biegunka
 • bóle mięśni

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą dotyczyć maksymalnie 1 osoby na 100):

 • grypa
 • depresja, trudności w zasypianiu, zaburzenia snu
 • zawroty głowy, ból głowy, uczucie mrowienia
 • wolna czynność serca
 • uderzenia gorąca
 • duszność
 • ból brzucha, rozdęcie brzucha, zaparcie, niestrawność, wzdęcia, częste wypróżnienia, stan zapalny żołądka, nudności, dyskomfort w obrębie żołądka, dolegliwości ze strony żołądka
 • trądzik, pokrzywka
 • ból stawów, ból pleców, skurcze nóg, zmęczenie, skurcze bądź osłabienie mięśni, ból w obrębie rąk i nóg
 • nietypowe osłabienie, uczucie zmęczenia lub złe samopoczucie, obrzęk, zwłaszcza obrzęk kostek
 • zwiększenie wartości wyników niektórych badań laboratoryjnych krwi dotyczących czynności wątroby lub mięśni (CK)
 • zwiększenie masy ciała

Ponadto u pacjentów przyjmujących lek Atozet lub tabletki ezetymibu bądź atorwastatyny mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

 • reakcje alergiczne, w tym obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła powodujący trudności w oddychaniu lub połykaniu (wymagające natychmiastowego rozpoczęcia leczenia)
 • wypukła, czerwona wysypka, czasem ze zmianami tarczowymi
 • zaburzenia czynności wątroby
 • kaszel
 • zgaga
 • zmniejszenie apetytu, utrata apetytu
 • nadciśnienie
 • wysypka skórna i świąd, reakcje alergiczne obejmujące wysypkę i pokrzywkę
 • uszkodzenie ścięgna
 • kamica żółciowa lub zapalenie pęcherzyka żółciowego (które może powodować ból brzucha, nudności, wymioty)
 • zapalenie trzustki, często z ciężkim bólem brzucha
 • zmniejszenie liczby niektórych krwinek, które może prowadzić do występowania zasinień/krwawień (małopłytkowość)
 • stan zapalny przewodów nosowych, krwawienie z nosa
 • ból szyi, ból, ból w klatce piersiowej, ból gardła
 • zwiększenie lub zmniejszenie stężenia cukru we krwi (w przypadku cukrzycy należy kontynuować uważne monitorowanie stężenia cukru we krwi)
 • koszmary senne
 • drętwienie lub mrowienie w obrębie palców rąk i nóg
 • osłabienie odczuwania bólu lub dotyku
 • zmiana odczuwania smaku, suchość w ustach
 • utrata pamięci
 • dzwonienie w uszach i (lub) głowie, utrata słuchu
 • wymioty
 • odbijanie
 • wypadanie włosów
 • podwyższenie temperatury ciała
 • dodatni wynik badania moczu na obecność białych krwinek
 • niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia
 • ginekomastia (powiększenie gruczołów piersiowych u mężczyzn)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować ostrożność:

 • jeśli u pacjenta wystąpił w przeszłości udar krwotoczny lub występują w mózgu małe torbiele z płynem jako pozostałości po wcześniejszych udarach
 • jeśli u pacjenta występują schorzenia nerek
 • jeśli u pacjenta występuje niedoczynność tarczycy
 • jeśli u pacjenta występują nawracające lub niewyjaśnione bóle mięśni, a także schorzenia mięśni w przeszłości bądź w rodzinie
 • jeśli u pacjenta w trakcie poprzedniego leczenia innymi lekami zmniejszającymi stężenie lipidów (np. innymi „statynami” bądź „fibratami” ) wystąpiły dolegliwości dotyczące mięśni
 • jeśli pacjent spożywa regularnie duże ilości alkoholu
 • jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości choroba wątroby
 • jeśli pacjent jest w wieku powyżej 70 lat
 • jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku
 • jeśli pacjent przyjmuje obecnie lub w ciągu ostatnich 7 dni przyjmował lek o nazwie kwas fusydowy (lek stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych) doustnie lub w formie zastrzyku

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią niewyjaśnione bóle mięśni, tkliwość lub osłabienie podczas przyjmowania leku Atozet. Ponieważ w rzadkich przypadkach, zaburzenia mięśniowe mogą być ciężkie, w tym rozpad mięśni, który może spowodować uszkodzenie nerek.

W trakcie leczenia tym lekiem lekarz będzie uważnie kontrolował stan pacjenta pod kątem cukrzycy, gdyż istnieje ryzyko jej wystąpienia. Pacjent jest zagrożony rozwojem cukrzycy, jeśli występuje u niego duże stężenie cukru i związków tłuszczowych we krwi, ma nadwagę oraz nadciśnienie tętnicze.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Atozet a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy przyjmować leku Atozet, jeśli istnieje możliwość zajścia w ciążę, a pacjentka nie stosuje skutecznych metod zapobiegania ciąży.

Atozet a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

Nie należy przyjmować leku Atozet w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane. 

Istnieją leki, które mogą zmieniać działanie leku Atozet lub których działanie może zostać zmienione przez lek Atozet. Ten rodzaj oddziaływania może spowodować mniejszą skuteczność jednego lub obu leków. Może to również zwiększyć ryzyko wystąpienia istotnego schorzenia uszkadzającego mięśnie, określanego jako „rabdomioliza” lub nasilić jego przebieg:

 • cyklosporyna (lek stosowany często w przypadku pacjentów po przeszczepieniu narządów)
 • erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna, ryfampicyna (leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych)
 • ketokonazol, itrakonazol, worykonazol, flukonazol, pozakonazol (leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych)
 • gemfibrozyl, inne fibraty, kwas nikotynowy, pochodne, kolestypol, kolestyramina (leki stosowane w regulowaniu stężeń lipidów)
 • niektóre leki z grupy antagonistów kanału wapniowego, stosowane w przypadku dławicy piersiowej lub nadciśnienia, np. amlodypina, diltiazem
 • digoksyna, werapamil, amiodaron (leki regulujące rytm pracy serca)
 • leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV, np. rytonawir, lopinawir, atazanawir, indynawir, darunawir, skojarzenie typranawiru/rytonawiru, itd. (leki stosowane w przypadku AIDS)
 • niektóre leki stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C, np. telaprewir, boceprewir oraz lek złożony zawierający elbaswir z grazoprewirem
 • daptomycyna (lek stosowany w leczeniu powikłanych zakażeń skóry i tkanek miękkich oraz bakteriemii)
 • kwas fusydowy
 • doustne środki antykoncepcyjne (stosowane w zapobieganiu ciąży
 • styrypentol (lek przeciwdrgawkowy stosowany w leczeniu padaczki)
 • cymetydyna (lek stosowany w przypadku zgagi i choroby wrzodowej)
 • fenazon (lek przeciwbólowy)
 • leki zobojętniające (leki na niestrawność zawierające związki glinu lub magnezu)
 • warfaryna, fenprokumon, acenokumarol lub fluindion (leki podawane w celu zapobiegania powstawaniu zakrzepów)
 • kolchicyna (stosowana w leczeniu dny moczanowej)
 • ziele dziurawca zwyczajnego (lek stosowany w leczeniu depresji)

Atozet z jedzeniem i piciem:

Nie należy spożywać więcej niż jedną lub dwie małe szklanki soku grejpfrutowego dziennie, gdyż większe ilości napoju mogą zmieniać działanie leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Atozet a alkohol

Podczas przyjmowania tego leku należy unikać spożywania nadmiernej ilości alkoholu.

Atozet a prowadzenie pojazdów

Lek Atozet nie zakłócał zdolności prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Należy jednak mieć na uwadze, że u niektórych osób po przyjęciu leku Atozet mogą wystąpić zawroty głowy.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Atozet?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego