Kategorie

Atram (Carvedilolum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Atram?

Lek Atram zawiera jako substancję czynną karwedylol, który należy do grupy leków nazywanych betaadrenolitykami oraz do grupy leków o działaniu rozszerzającym naczynia krwionośne.

Podstawowe informacje

NazwaAtram
Nazwa międzynarodowaCarvedilolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 6,25 mg
 • 12,5 mg
 • 25 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Karwedilol

Skład - substancje pomocnicze
 • sacharoza
 • powidon 30
 • laktoza jednowodna
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • kroskarmeloza sodowa
 • magnezu stearynian
 • żelaza tlenek żółty 
 • żelaza tlenek czerwony
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
 • 90 tabletek
Działanie / właściwości
 • rozszerzające naczynia krwionośne
 • przeciwutleniające
Zastosowanie

Leczenie: 

 • nadciśnienia tętniczego samoistnego
 • przewlekłej i stabilnej dławicy piersiowej

Oraz:

 • leczeniu wspomagającym umiarkowanej do ciężkiej, stabilnej, przewlekłej niewydolności serca
Przeciwwskazania
 • uczulenie na karwedylol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • nagłe pogorszenie ciężkiej niewydolności serca lub zatrzymanie płynów, wymagające dożylnego stosowania leków wspomagających pracę serca
 • ciężka choroba wątroby
 • astma oskrzelowa
 • niektóre rodzaje zaburzeń układu przewodzącego serca (tak zwany blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia, zespół chorego węzła zatokowego lub blok zatokowoprzedsionkowy)
 • bardzo wolne tętno (poniżej 50 skurczów serca na minutę)
 • ciężkie zaburzenia czynności serca (wstrząs kardiogenny)
 • bardzo niskie ciśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe poniżej 85 mm Hg)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • niewydolność serca i pacjent jest leczony digoksyną, lekami moczopędnymi i (lub) inhibitorami ACE (digoksyna i karwedylol spowalniają przewodzenie w sercu)
 • cukrzyca
 • ciężkie zaburzenia oddychania (przewlekła obturacyjna choroba płuc), które nie są leczone lekami podawanymi doustnie lub wziewne
 • przewlekła niewydolność serca
 • niskie ciśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe poniżej 100 mm Hg)
 • choroba niedokrwienna serca, której towarzyszy choroba naczyń (miażdżyca)
 • choroby nerek – w takim przypadku lekarz zaleci kontrolowanie czynności nerek, może być również konieczne zmniejszenie dawki
 • jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe
 • przebyty ostatnio zawał serca
 • przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych (zmniejszenie dopływu krwi i tlenu do nóg) lub pacjent ma zaburzenia krążenia obwodowego (zespół Raynauda)
 • nadczynność tarczycy (tyreotoksykoza), ze zwiększonym wydzielaniem hormonów tarczycy
 • ciężka reakcja alergiczna (np. na skutek użądlenia przez owada lub po spożyciu pokarmu) lub jeśli pacjent ma być poddany, lub jest w trakcie leczenia odczulającego
 • łuszczyca
 • bardzo wolne tętno (poniżej 55 skurczów serca na minutę)
 • stosowanie antagonistów wapnia lub innych leków przeciwarytmicznych
 • ciężkie skórne reakcje niepożądane, takie jak toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka i zespół Stevensa-Johnsona
 • guz nadnerczy
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u co najmniej 1 na 10 osób):

 • zaburzenia czynności serca, które mogą powodować duszność lub obrzęk okolicy kostek (niewydolność serca)
 • uczucie osłabienia lub znużenia
 • zawroty głowy
 • ból głowy;
 • niskie ciśnienie tętnicze

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • mała liczba czerwonych krwinek
 • spowolnienie czynności serca
 • zwiększona objętość krwi w organizmie
 • zaburzenia widzenia
 • zmniejszenie wydzielania łez (zespół suchego oka), podrażnienie oczu
 • nudności
 • biegunka, wymioty
 • niestrawność, ból brzucha
 • zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zakażenie dróg oddechowych, duszności, nagromadzenie płynu w płucach, zaburzenia oddychania u pacjentów z astmą lub przewlekłą chorobą płuc
 • zakażenia układu moczowego
 • zwiększenie masy ciała
 • zwiększenie stężenia cholesterolu
 • pogorszenie kontroli stężenia cukru we krwi u pacjentów z cukrzycą
 • ostra niewydolność nerek oraz pogorszenie czynności nerek u pacjentów ze stwardnieniem tętnic i/lub zaburzeniami czynności nerek, trudności w oddawaniu moczu
 • obniżenie ciśnienia tętniczego podczas wstawania, powodujące zawroty głowy, uczucie „pustki” w głowie lub omdlenie
 • zaburzenia krążenia obwodowego (zimne ręce i stopy, choroba niedokrwienna kończyn dolnych, nasilenie objawów u pacjentów z chorobą Raynauda (początkowo zasinienie palców rąk lub stóp, potem zblednięcie i następnie zaczerwienienie z bólem) lub z chromaniem przestankowym (ból nóg nasilający się podczas chodzenia)
Nie łączyć z
 • innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi (np. antagonistów receptorów alfa1-adrenergicznych)
 • lekami, które mogą powodować niedociśnienie jako działanie niepożądane, takich jak barbiturany 3 (stosowane w leczeniu padaczki)
 • werapamilem, diltiazemem, amiodaronem (lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń rytmu serca)
 • digoksyną (lek stosowany w leczeniu niewydolności serca)
 • klonidyną (lek stosowany w celu obniżenia ciśnienia tętniczego lub w leczeniu migreny)
 • insuliną lub doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi
 • ryfampicyną (antybiotyk stosowany w leczeniu gruźlicy)
 • cymetydyną (lek stosowany w leczeniu wrzodów żołądka, zgagi)
 • fluoksetyną i paroksetyną
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ)
 • beta-mimetykami (leki stosowane w leczeniu astmy oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc)
 • estrogenami (hormony) i kortykosteroidami (hormony nadnerczy)
Ciąża

 Leku Atram nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że potencjalna korzyść przewyższa potencjalne ryzyko.

Karmienie piersią

Ze względu na brak danych dotyczących przenikania leku Atram do mleka kobiecego, nie zaleca się karmienia piersią, podczas stosowania tego leku.

Dzieci

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności leku Atram u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, nie należy go stosować w tej grupie wiekowej.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek ma niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Ponieważ na początku leczenia lub podczas zmiany leczenia mogą wystąpić zawroty głowy i zmęczenie, należy unikać prowadzenia pojazdów lub pracy wymagającej skupienia uwagi. 

Działanie i właściwości

Jak działa lek Atram?

Lek Atram to nieselektywny lek ß-adrenolityczny o działaniu rozszerzającym naczynia i przeciwutleniającym. Działanie rozszerzające naczynia jest wynikiem selektywnego blokowania receptorów α1-adrenergicznych. Karwedilol zmniejsza obwodowy opór naczyniowy poprzez rozszerzenie naczyń i hamowanie układu renina-angiotensyna-aldosteron na skutek działania ß-adrenolitycznego. Karwedilol nie wykazuje wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej i wywiera działanie stabilizujące błony. Karwedilol jest przeciwutleniaczem. 

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Atram?

Lek ten jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego, przewlekłej, stabilnej dławicy piersiowej, której objawem jest ból wysiłkowy w klatce piersiowej oraz w leczeniu stabilnej, przewlekłej niewydolności serca. 

Dawkowanie

Jak stosować lek Atram?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Leczenie wysokiego ciśnienia tętniczego

 • zalecane jest przyjmowanie leku raz na dobę
 • dorośli- zalecana dawka leku Atram wynosi 12,5 mg przez pierwsze dwie doby, a następnie 25 mg raz na dobę
 • w razie potrzeby dawkę można stopniowo zwiększać, w odstępach 2-tygodniowych do maksymalnej zalecanej dawki dobowej 50 mg, podawanej raz na dobę lub w dwóch dawkach podzielonych

Osoby w podeszłym wieku

 • zalecana dawka początkowa wynosi 12,5 mg raz na dobę, co u niektórych pacjentów jest zazwyczaj wystarczające
 • jeśli skutek leczenia nie jest zadowalający, dawkę można stopniowo zwiększać, w odstępach 2-tygodniowych do maksymalnej zalecanej dawki dobowej 50 mg, podawanej w dawkach podzielonych

Leczenie dławicy piersiowej

 • dorośli- zalecana dawka początkowa wynosi 12,5 mg dwa razy na dobę przez pierwsze dwie doby, następnie dawkę należy zwiększyć do 25 mg dwa razy na dobę
 • w razie potrzeby dawkę można stopniowo zwiększać, w odstępach 2-tygodniowych do maksymalnej dawki dobowej 100 mg, przyjmowanej w dwóch dawkach podzielonych

Osoby w podeszłym wieku

 • u pacjentów w podeszłym wieku zalecana jest dawka 50 mg na dobę, przyjmowana w dwóch dawkach podzielonych

Leczenie niewydolności serca

 • dorośli- zalecana dawka początkowa leku Atram wynosi 3,125 mg dwa razy na dobę przez dwa tygodnie
 • gdy pacjent dobrze toleruje tę dawkę, można ją stopniowo zwiększać do 6,25 mg dwa razy na dobę, zachowując co najmniej 2-tygodniowe odstępy, a następnie do dawki 12,5 mg dwa razy na dobę i ostatecznie do 25 mg dwa razy na dobę
 • dawkę można zwiększać do maksymalnej dawki tolerowanej przez pacjenta- maksymalna zalecana dawka dobowa u pacjentów z ciężką niewydolnością serca oraz u pacjentów o masie ciała mniejszej niż 85 kg, z łagodną do umiarkowanej niewydolnością serca, wynosi 25 mg dwa razy na 5 dobę
 • u pacjentów o masie ciała większej niż 85 kg, z łagodną do umiarkowanej niewydolnością serca, dawka wynosi 50 mg dwa razy na dobę
 • każde zwiększeniem dawki powinno być poprzedzone badaniem przez lekarza
 • w przypadku przemijającego nasilenia objawów niewydolności serca lub w przypadku zatrzymania płynów (obrzęki) lekarz zaleci zwiększenie dawki leków moczopędnych (tj. leków zwiększenie wytwarzanie i wydalanie moczu), a niekiedy zaleci czasowe odstawienie leku Atram
 • w przypadku, gdy przerwa w leczeniu lekiem Atram jest dłuższa niż dwa tygodnie, zaleca się rozpoczęcie leczenia od dawki 3,125 mg dwa razy na dobę, a następnie stopniowe zwiększanie dawki, zgodnie ze schematem

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Atram

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Atram lub przypadkowego przyjęcia leku przez dziecko należy niezwłocznie zgłosić się po pomoc medyczną. Objawy przedawkowania mogą obejmować uczucie omdlewania z powodu zbyt niskiego ciśnienia tętniczego, spowolnienie czynności serca, a w ciężkich przypadkach wypadanie pojedynczych skurczów serca, niewydolność serca, wstrząs sercowy i zatrzymanie akcji serca. Mogą także wystąpić trudności w oddychaniu, zwężenie dróg oddechowych, wymioty, zaburzenia przytomności oraz drgawki.

Pominięcie zastosowania leku Atram

Jeśli pacjent zapomni o przyjęciu tabletki, należy ją przyjąć zaraz po przypomnieniu sobie. Jeśli jednak zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, należy pominąć zapomnianą dawkę i przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Atram

Leczenie lekiem Atram jest długotrwałe. Nie należy nagle przerywać leczenia lub zmieniać zalecanej dawki bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. W razie potrzeby przerwania leczenia musi odbywać się to stopniowo, aby uniknąć działań niepożądanych.

Przeciwwskazania

Kiedy nie należy stosować leku Atram?

 • gdy pacjent ma uczulenie na karwedylol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • gdy u pacjenta występuje nagłe pogorszenie ciężkiej niewydolności serca lub zatrzymanie płynów, wymagające dożylnego stosowania leków wspomagających pracę serca
 • gdy u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby
 • gdy u pacjenta występuje astma oskrzelowa
 • gdy u pacjenta występują niektóre rodzaje zaburzeń układu przewodzącego serca (tak zwany blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia, zespół chorego węzła zatokowego lub blok zatokowoprzedsionkowy)
 • gdy u pacjenta występuje bardzo wolne tętno (poniżej 50 skurczów serca na minutę)
 • gdy u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności serca (wstrząs kardiogenny)
 • gdy u pacjenta występuje bardzo niskie ciśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe poniżej 85 mm Hg)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Atram może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u co najmniej 1 na 10 osób):

 • zaburzenia czynności serca, które mogą powodować duszność lub obrzęk okolicy kostek (niewydolność serca)
 • uczucie osłabienia lub znużenia
 • zawroty głowy
 • ból głowy
 • niskie ciśnienie tętnicze.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób)

 • mała liczba czerwonych krwinek
 • spowolnienie czynności serca
 • przeciążenie płynami, zwiększona objętość krwi w organizmie; -
 • zaburzenia widzenia, zmniejszenie wydzielania łez (zespół suchego oka), podrażnienie oczu
 • nudności, biegunka, wymioty, niestrawność, ból brzucha
 • obrzęk ciała lub niektórych części ciała
 • zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zakażenie dróg oddechowych
 • zakażenia układu moczowego
 • zwiększenie masy ciała
 • zwiększenie stężenia cholesterolu
 • pogorszenie kontroli stężenia cukru we krwi u pacjentów z cukrzycą
 • ból (np. ramion i nóg)
 • depresja, obniżenie nastroju
 • ostra niewydolność nerek oraz pogorszenie czynności nerek u pacjentów ze stwardnieniem tętnic i (lub) zaburzeniami czynności nerek
 • trudności w oddawaniu moczu
 • duszność
 • nagromadzenie płynu w płucach
 • zaburzenia oddychania u pacjentów z astmą lub przewlekłą chorobą płuc
 • obniżenie ciśnienia tętniczego podczas wstawania, powodujące zawroty głowy, uczucie „pustki” w głowie lub omdlenie
 • zaburzenia krążenia obwodowego (zimne ręce i stopy, choroba niedokrwienna kończyn dolnych, nasilenie objawów u pacjentów z chorobą Raynauda (początkowo zasinienie palców rąk lub stóp, potem zblednięcie i następnie zaczerwienienie z bólem) lub z chromaniem przestankowym (ból nóg, który ulega nasileniu podczas chodzenia)

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • zaburzenia przewodzenia w sercu, dławica piersiowa (w tym ból w klatce piersiowej)
 • uczucie omdlewania, omdlenie
 • mrowienie lub drętwienie rąk, lub stóp
 • trudności w zasypianiu
 • impotencja seksualna, zaburzenia sprawności seksualnej
 • alergiczne reakcje skórne (wysypka alergiczna, zapalenie skóry, pokrzywka, świąd, wysypka o typie łuszczycy, wysypka przypominająca liszaj płaski)
 • łysienie (wypadanie włosów)

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • zmniejszenie liczby płytek krwi, co zwiększa ryzyko krwawień lub siniaków
 • niedrożność nosa

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

 • mała liczba krwinek białych
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • mimowolny wyciek moczu u kobiet (nietrzymanie moczu)
 • reakcje alergiczne
 • ciężkie reakcje skórne (np. rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • jeśli u pacjenta występuje niewydolność serca i pacjent jest leczony digoksyną, lekami moczopędnymi i (lub) inhibitorami ACE (digoksyna i karwedylol spowalniają przewodzenie w sercu)
 • jeśli u pacjenta występuje cukrzyca- leczenie lekiem Atram może maskować objawy małego stężenia cukru we krwi oraz pogarszać kontrolę stężenia glukozy we krwi, należy więc regularnie kontrolować stężenie glukozy we krwi
 • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia oddychania (przewlekła obturacyjna choroba płuc), które nie są leczone lekami podawanymi doustnie lub wziewnie- lek Atram może nasilać trudności w oddychaniu
 • jeśli u pacjenta występuje przewlekła niewydolność serca z niskim ciśnieniem tętniczym (ciśnienie skurczowe poniżej 100 mm Hg), zaburzeniami dopływu krwi i tlenu do serca (choroba niedokrwienna serca) oraz z chorobą naczyń (miażdżyca), chorobami nerek – w takim przypadku należy kontrolować czynności\\ć nerek, może być również konieczne zmniejszenie dawki leku
 • jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe - lek Atram może zmniejszać wydzielanie łez
 • jeśli pacjent przebył ostatnio zawał serca
 • jeśli u pacjenta występuje przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych (zmniejszenie dopływu krwi i tlenu do nóg) lub pacjent ma zaburzenia krążenia obwodowego (takie jak zespół Raynauda) - lek Atram może nasilać te objawy
 • jeśli u pacjenta występuje nadczynność tarczycy (tyreotoksykoza), ze zwiększonym wydzielaniem hormonów tarczycy - lek Atram może maskować objawy
 • jeśli u pacjenta wystąpiła ciężka reakcja alergiczna (np. na skutek użądlenia przez owada lub po spożyciu pokarmu) lub jeśli pacjent ma być poddany, lub jest w trakcie leczenia odczulającego, ponieważ lek Atram może zmniejszać skuteczność leków używanych w leczeniu takich reakcji alergicznych
 • jeśli pacjent ma łuszczycę
 • jeśli u pacjenta występuje bardzo wolne tętno (poniżej 55 skurczów serca na minutę)
 • jeśli pacjent jest obecnie leczony antagonistami wapnia lub innymi lekami przeciwarytmicznymi - konieczne jest monitorowanie EKG i ciśnienia tętniczego
 • jeśli u pacjenta występują ciężkie skórne reakcje niepożądane, takie jak toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka i zespół Stevensa-Johnsona
 • jeśli u pacjenta występuje guz nadnerczy
 • jeśli u pacjenta występuje dławica Prinzmetala lub u pacjentów z podejrzeniem tej choroby
 • jeśli pacjent ma depresję lub miastenię (miasthenia gravis)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Atram a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko. powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Atram w okresie ciąży, chyba że potencjalna korzyść przewyższa potencjalne ryzyko.

Atram a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowanie tego leku.

Ponieważ brak danych odnośnie przenikania leku Atram do mleka kobiecego, nie zaleca się karmienia piersią, podczas przyjmowania tego leku.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Szczególnie ważne jest, aby poinformować lekarza o przyjmowaniu takich leków jak:

 • innych leków przeciwnadciśnieniowych (np. antagonistów receptorów alfa1-adrenergicznych) oraz leków, które mogą powodować niedociśnienie jako działanie niepożądane, takich jak barbiturany 3 (stosowane w leczeniu padaczki)
 • werapamilu, diltiazemu, amiodaronu (leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca) - jednoczesne stosowanie może prowadzić do zaburzeń przewodzenia, a czasami do zaburzeń czynności serca
 • digoksyny (lek stosowany w leczeniu niewydolności serca) - może wystąpić zwiększenie stężenia digoksyny we krwi, dlatego konieczne jest monitorowanie stężenia digoksyny we krwi
 • klonidyny (lek stosowany w celu obniżenia ciśnienia tętniczego lub w leczeniu migreny) – w przypadku przerwania leczenia należy zakończyć stosowanie leku Altram na kilka dni przed stopniowym zmniejszeniem dawek klonidyny
 • insuliny lub doustnych leków przeciwcukrzycowych (leki zmniejszające stężenie cukru we krwi) - ich działanie zmniejszające stężenie cukru we krwi może być nasilone, a objawy związane z małym stężeniem cukru we krwi maskowane (szczególnie przyspieszenie czynności serca); dlatego należy monitorować stężenie cukru we krwi u pacjentów z cukrzycą
 • ryfampicyny (antybiotyk stosowany w leczeniu gruźlicy) - u pacjentów przyjmujących jednocześnie ryfampicynę stężenie karwedylolu we krwi może być zmniejszone, a jego działanie osłabione
 • cymetydyny (lek stosowany w leczeniu wrzodów żołądka, zgagi i refluksu) - stężenie karwedylolu we krwi może być zwiększone, a jego działanie nasilone
 • fluoksetyny i paroksetyny (leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych) - stężenie karwedylolu we krwi może się zwiększyć
 • leków znieczulających (leki stosowane w znieczuleniu) - podczas znieczulenia ogólnego lekarz zachowa odpowiednią ostrożność, ponieważ zarówno karwedylol, jak i leki znieczulające zmniejszają częstość akcji serca i ciśnienie tętnicze
 • cyklosporyny (lek stosowany po przeszczepieniu, np. serca lub nerki) - karwedylol zwiększa stężenie cyklosporyny we krwi, dlatego konieczne jest monitorowanie stężenia cyklosporyny i odpowiednie dostosowanie dawkowania
 • niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) - jednoczesne stosowanie może prowadzić do zwiększenia ciśnienia tętniczego
 • beta-mimetyków (leków stosowanych w leczeniu astmy oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc) - karwedylol może osłabiać działanie tych leków
 • dihydropirydyn (leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego i chorób serca)
 • leków blokujących przewodzenie nerwowo-mięśniowe (leki, które zmniejszają napięcie mięśni);  ergotaminy (lek stosowany w leczeniu migreny)
 • estrogenów (hormony) i kortykosteroidów (hormony nadnerczy), ponieważ w niektórych przypadkach mogą osłabiać działanie karwedylolu obniżające ciśnienie tętnicze
 • leków zawierających rezerpinę, guanetydynę, metylodopę, guanfacynę oraz inhibitory monoaminooksydazy (MAO), stosowane w leczeniu depresji, ponieważ leki te mogą powodować dalsze spowolnienie czynności serca

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Atram a alkohol

Lek Atram może nasilać działanie alkoholu.

Atram a prowadzenie pojazdów

Lek Atram ma niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Na początku leczenia lub podczas zmiany leczenia mogą wystąpić zawroty głowy i zmęczenie. Jeśli podczas stosowania leku wystąpią zawroty głowy lub uczucie osłabienia, należy unikać prowadzenia pojazdów lub pracy wymagającej skupienia uwagi. Należy unikać picia alkoholu, ponieważ może to nasilać te objawy.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Atram?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC.
 • przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego