Kategorie

Atrodil (Ipratropii bromidum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Atrodil?

Atrodil to lek w postaci roztworu pod ciśnieniem do inhalacji. Zawiera bromek ipratropium, który należy do grupy leków rozszerzających oskrzela.

Podstawowe informacje

NazwaAtrodil
Nazwa międzynarodowaIpratropii bromidum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

20 mikrogramów/dawkę inhalacyjną

PostaćAerozol inhalacyjny, roztwór
Skład - substancja czynna

Bromek ipratropiowy

Skład - substancje pomocnicze
 • 1,1,1,2 - tetrafluoroetan
 • kwas cytrynowy bezwodny
 • woda oczyszczona
 • etanol bezwodny
Dostępne opakowania

10 ml (200 dawek)

Działanie / właściwości

Rozszerzające oskrzela

Zastosowanie
 • leczenie podtrzymujące stanów skurczowych oskrzeli w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP), obejmującej przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedmę płuc
 • astma oskrzelowa
Przeciwwskazania
 • uczulenie na ipratropiowy bromek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • uczulenie na podobne leki zawierające atropinę lub jej pochodne

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • ból oka, dyskomfort, niewyraźne widzenie, widzenie tęczowej obwódki wokół źródła światła lub zmienione widzenie kolorów wraz z zaczerwienieniem oczu, należy koniecznie skonsultować się z lekarzem, który oceni czy te objawy są wynikiem powikłań
 • jaskra z wąskim kątem przesączania lub predyspozycje do jej wystąpienia
 • powiększenie prostaty powodujące utrudnienie oddawania moczu
 • zwężenie drogi odpływu moczu
 • mukowiscydoza
 • jeśli trudności w oddychaniu nie chcą ustąpić lub pogłębiają się należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, który zweryfikuje plan terapii
 • nie wolno dopuścić, aby lek dostał się do oczu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / Skutki uboczne

Należy natychmiast przerwać stosowanie leku i udać się do lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią:

 • trudności w oddychaniu lub nagłe nasilenie świszczącego oddechu
 • obrzęk naczynioruchowy (nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych, mogący spowodować trudności w oddychaniu czy przełykaniu)
 • szybko postępujące, zagrażające życiu reakcje alergiczne (reakcje anafilaktyczne), objawiające się obrzękiem języka, warg i twarzy lub nagłymi trudnościami w oddychaniu
 • widzenie tęczowej obwódki wokół źródła światła, niewyraźne widzenie, rozszerzenie źrenic, zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe, jaskra, ból oka, przekrwienie spojówki (zaczerwienienie białej części oka), obrzęk rogówki (obrzęk ochronnej warstwy zewnętrznej oka)

Lek Atrodil może powodować następujące objawy:

Często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • ból głowy, zawroty głowy
 • kaszel, podrażnienie gardła
 • nudności, zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego

oraz inne działania niepożądane (patrz poniżej).

Nie łączyć z
 • innymi lekami rozszerzającymi oskrzela, np. salbutamol
 • beta - adrenolitykami stosowanymi w leczeniu chorób serca i nadciśnienia tętniczego, np. atenolol, bisoprolol
 • lekami ksantynowymi, np. teofiliną, aminofiliną
 • innymi lekami przeciwcholinergicznymi, np.
  • pridinol, biperyden (leczenie choroby Parkinsona)
  • skopolamina (lek przeciwwymiotny oraz stosowany w stanach skurczowych przewodu pokarmowego i dróg moczowych)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ciąża

Lek Atrodil należy stosować w ciąży tylko wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne.

Karmienie piersią

Lek Atrodil należy stosować podczas karmienia piersią tylko wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne.

Dzieci

Nie stosować u dzieci poniżej 6. roku życia. U dzieci aerozol Atrodil należy stosować jedynie pod kontrolą osoby dorosłej.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jeśli podczas stosowania leku wystąpią zawroty głowy lub zaburzenia widzenia (niewyraźne widzenie, widzenie tęczowej obwódki wokół źródła światła), należy zaprzestać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Atrodil?

Atrodil to lek w postaci roztworu pod ciśnieniem do inhalacji. Zawiera bromek iprotropium, który należy do grupy leków rozszerzających oskrzela. Atrodil wskazany jest w leczeniu podtrzymującym stanów skurczowych oskrzeli w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP), która obejmuje przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedmę płuc oraz w astmie oskrzelowej.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Atrodil?

 • w leczeniu podtrzymującym stanów skurczowych oskrzeli w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP), obejmującej przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedmę płuc oraz w astmie oskrzelowej jako lek rozszerzający oskrzela.

Dawkowanie

Jak stosować lek Atrodil?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz ustala dawkowanie indywidualnie dla potrzeb pacjenta. Jeżeli nie zalecono inaczej, lek stosuje się następująco:

Dorośli i dzieci (w wieku powyżej 6 lat):

2 dawki (rozpylenia) przy każdym zastosowaniu, 4 razy na dobę.

Nie więcej niż 12 rozpyleń na dobę.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki dobowej.

Jeżeli leczenie nie przynosi wyraźnej poprawy lub gdy stan pacjenta ulega pogorszeniu, należy skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia nowego planu terapii.

W przypadku nagłej lub gwałtownie nasilającej się duszności (trudności w oddychaniu), należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

U dzieci aerozol Atrodil należy stosować jedynie pod kontrolą osoby dorosłej.

Sposób podawania

W celu uzyskania najlepszych wyników leczenia ważne jest prawidłowe stosowanie aerozolu w sposób przedstawiony w opisie poniżej. W razie jakichkolwiek wątpliwości po przeczytaniu poniższych instrukcji należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Sprawdzanie inhalatora

1) Przed użyciem inhalator wstrząsnąć niezbyt energicznie.

2) Jeżeli inhalator jest nowy lub nie był używany przez okres przynajmniej trzech dni, należy wstrząsnąć inhalatorem, a później uwolnić dwie dawki w powietrze w celu sprawdzenia działania inhalatora.

Instrukcja stosowania

1) Zdjąć nasadkę ochronną z ustnika.

2) Wstrząsnąć inhalatorem.

3) Trzymając inhalator, wykonać głęboki wydech, a następnie natychmiast…

4) …umieścić ustnik w ustach przytrzymując go wargami. Po rozpoczęciu wolnego, głębokiego wdechu przez usta, nacisnąć mocno pojemnik z aerozolem tak, aby uwolnić dawkę leku Atrodil. Następnie należy kontynuować wdech.

5) Wstrzymać oddech na kilka sekund, a następnie wyjąć ustnik z ust i wykonać wydech.

6) Jeżeli pacjent ma przyjąć więcej niż jedną dawkę, należy odczekać co najmniej jedną minutę, a następnie powtórzyć czynności od 2) do 5). 

7) Po użyciu założyć ponownie nasadkę ochronną na ustnik.

Pojemnik nie jest przezroczysty, dlatego nie można zobaczyć, czy już jest pusty. Inhalator zawiera 200 dawek leku. Po ich wykorzystaniu, w pojemniku może nadal znajdować się niewielka ilość leku. Należy jednak wymienić inhalator na nowy, ponieważ dalsze jego stosowanie może nie zapewnić pacjentowi odpowiedniej dawki leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Atrodil

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Atrodil należy skontaktować się niezwłocznie z lekarzem. Mogą wystąpić łagodne objawy przedawkowania takie jak:

 • suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • zaburzenia ostrości widzenia
 • przyspieszenie czynności serca

Pominięcie zastosowania leku Atrodil

W razie nieprzyjęcia dawki leku należy ją przyjąć tak szybko, jak to możliwe, a następnie powrócić do wcześniejszego schematu dawkowania. Jednak jeżeli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki leku, zapomnianą dawkę należy pominąć, a kolejną dawkę należy przyjąć w stosownym czasie.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

Przerwanie stosowania leku Atrodil

W przypadku przerwania stosowania leku Atrodil, trudności z oddychaniem mogą wystąpić ponownie lub mogą się nasilić. Dlatego należy stosować lek Atrodil tak długo, jak zalecił lekarz.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Atrodil?

Leku Atrodil nie powinno się stosować w przypadku:

 • gdy pacjent ma uczulenie na ipratropiowy bromek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • gdy pacjent ma uczulenie na podobne leki zawierające atropinę lub jej pochodne

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Atrodil może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast przerwać stosowanie leku i udać się do lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią:

 • trudności w oddychaniu lub nagłe nasilenie świszczącego oddechu
 • obrzęk naczynioruchowy (nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych, mogący spowodować trudności w oddychaniu czy przełykaniu)
 • szybko postępujące, zagrażające życiu reakcje alergiczne (reakcje anafilaktyczne), objawiające się obrzękiem języka, warg i twarzy lub nagłymi trudnościami w oddychaniu
 • widzenie tęczowej obwódki wokół źródła światła, niewyraźne widzenie, rozszerzenie źrenic, zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe, jaskra, ból oka, przekrwienie spojówki (zaczerwienienie białej części oka), obrzęk rogówki (obrzęk ochronnej warstwy zewnętrznej oka).

Lek Atrodil może powodować następujące objawy:

Często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • ból głowy, zawroty głowy
 • kaszel, podrażnienie gardła
 • nudności, zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego

Niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

 • kołatanie serca, częstoskurcz nadkomorowy (nadmiernie szybkie bicie serca)
 • widzenie tęczowej obwódki wokół źródła światła, niewyraźne widzenie, rozszerzenie źrenic, zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe, jaskra, ból oka, przekrwienie spojówki (zaczerwienienie białej części oka), obrzęk rogówki (obrzęk ochronnej warstwy zewnętrznej oka)
 • zwężenie dróg oddechowych, w tym wywołane inhalacją zwężenie dróg oddechowych, skurcz krtani (nagłe skurcze strun głosowych, które mogą mieć wpływ na oddychanie i mowę), obrzęk błony śluzowej gardła, suchość w gardle
 • biegunka, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, obrzęk jamy ustnej
 • zatrzymanie moczu
 • wysypka, świąd
 • obrzęk naczynioruchowy, nadwrażliwość, ciężkie reakcje alergiczne (reakcje anafilaktyczne)

Rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów): 

 • migotanie przedsionków (bardzo szybkie, nieregularne bicie serca), przyspieszenie czynności serca
 • zaburzenia akomodacji (ostrości widzenia)
 • pokrzywka

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Atrodil należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli u pacjenta wystąpi ból oka lub dyskomfort, niewyraźne widzenie, widzenie tęczowej obwódki wokół źródła światła lub zmienione widzenie kolorów wraz z zaczerwienieniem oczu, należy koniecznie skonsultować się z lekarzem, który oceni czy te objawy są wynikiem powikłań (rozszerzenie źrenic, zwiększenie ciśnienia w oku, jaskra z wąskim kątem przesączania)
 • jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem przesączania (zwiększone ciśnienie w oku) lub ma predyspozycje do jej wystąpienia. Dolegliwości mogą nasilić się podczas przypadkowego rozpylenia leku do oka
 • jeśli u pacjenta występuje powiększenie prostaty powodujące utrudnienie oddawania moczu (wyłącznie u mężczyzn)
 • jeśli u pacjenta występuje zwężenie drogi odpływu moczu
 • jeśli pacjent ma mukowiscydozę. Wówczas mogą wystąpić zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego, np. zaparcia, biegunki
 • jeśli trudności w oddychaniu nie chcą ustąpić lub pogłębiają się należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, który zweryfikuje plan terapii. Lekarz może zalecić pacjentowi stosowanie dodatkowych leków. Nigdy nie należy przekraczać przepisanej dawki, gdyż może to prowadzić do wystąpienia ciężkich działań niepożądanych
 • nie wolno dopuścić, aby lek dostał się do oczu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Atrodil a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku w trakcie ciąży. Lek Atrodil należy stosować podczas ciąży tylko wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne.

Atrodil a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo, czy bromek ipratropium przenika do mleka kobiecego, dlatego należy stosować lek Atrodil u kobiet karmiących piersią tylko wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne.

Interakcje

Niektóre leki mogą oddziaływać z lekiem Atrodil, co może zmieniać jego działanie lub innych przyjmowanych leków. Przede wszystkim należy poinformować lekarza o stosowaniu któregokolwiek z następujących leków:

 • innych leków rozszerzających oskrzela, takich jak salbutamol
 • beta - adrenolityków stosowanych w leczeniu chorób serca i nadciśnienia tętniczego, np. atenololu, bisoprololu
 • leków ksantynowych, np. teofiliny, aminofiliny
 • innych leków przeciwcholinergicznych, np.
  • pridinolu, biperydenu (leczenie choroby Parkinsona)
  • skopolaminy (lek przeciwwymiotny oraz stosowany w stanach skurczowych przewodu pokarmowego i dróg moczowych)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Atrodil a alkohol

Brak danych.

Atrodil a prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli podczas stosowania leku wystąpią zawroty głowy lub zaburzenia widzenia (niewyraźne widzenie, widzenie tęczowej obwódki wokół źródła światła), należy zaprzestać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Atrodil?

Lek Atrodil należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci oraz chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego.

Nie zamrażać.

Nie przechowywać leku w temperaturze powyżej 30°C. Nie dziurawić ani nie palić, nawet jeśli wydaje się, że pojemnik nie jest pełen.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego