Kategorie

Atropinum sulfuricum WZF (Atropini sulfas)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Atropinum sulfuricum WZF?

Atropinum sulfuricum WZF zawiera siarczan atropiny, który zaliczany jest do leków cholinolitycznych. Atropina wpływa na receptory występujące w gruczołach zewnątrzwydzielniczych, mięśniach gładkich, mięśniu sercowym i ośrodkowym układzie nerwowym.

Podstawowe informacje

NazwaAtropinum sulfuricum WZF
Nazwa międzynarodowaAtropini sulfas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 0,5 mg/ ml
 • 1 mg/ ml
PostaćRoztwór do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Siarczan atropiny

Skład - substancje pomocnicze
 • kwas solny rozcieńczony
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

10 ampułek po 1 ml

Działanie / właściwości
 • przyspieszenie:
  • czynności serca
  • rytmu zatokowego
  • przewodnictwa między przedsionkami i komorami mięśnia sercowego
 • zmniejszenie:
  • wytwarzania śliny, potu
  • wydzielania oskrzelowego, wydzieliny z nosa, płynu łzowego i żołądkowego
  • perystaltyki jelit
 • zahamowanie oddawania moczu
Zastosowanie
 • bradykardia zatokowa, arytmia
 • wprowadzenie do znieczulenia ogólnego (premedykacja)
 • zatrucie insektycydami fosforoorganicznymi lub lekami cholinomimetycznymi
 • zatrucie grzybami zawierającymi muskarynę
 • odwracanie blokady nerwowo - mięśniowej
 • pomocniczo w stanach spastycznych mięśniówki gładkiej w jamie brzusznej (kolka wątrobowa, nerkowa)
 • diagnostyka radiologiczna, kiedy pożądane jest wywołanie rozkurczu mięśniówki gładkiej i spowolnienie pasażu jelitowego
Przeciwwskazania
 • uczulenie na siarczan atropiny lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • niedrożność szyi pęcherza moczowego
 • refluksowe zapalenie przełyku
 • miastenia (osłabienie mięśni)
 • niedrożność porażenna jelit (gorączka, silny ból brzucha, wzdęcia)
 • ciężkie wrzodziejące zapalenie okrężnicy (obecność krwi i śluzu w stolcu)
 • choroby powodujące niedrożność przewodu pokarmowego
 • jaskra z wąskim kątem (podwyższone ciśnienie w oku)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Atropinum Sulfuricum WZF u pacjentów:
  • w wieku powyżej 40 lat z powodu ryzyka rozrostu gruczołu krokowego
  • z chorobami układu oddechowego
  • z nadczynnością tarczycy, nadciśnieniem tętniczym, tachyarytmią, zastoinową niewydolnością serca, dławicą piersiową, neuropatią autonomicznego układu nerwowego, chorobami przewodu pokarmowego
  • w podeszłym wieku
  • z zaburzeniami czynności nerek i/lub wątroby
 • podczas stosowania atropiny u dzieci należy zachować ostrożność i obserwować dziecko
 • podanie leku u osób podatnych może wywołać ostry napad jaskry lub przyspieszyć wystąpienie całkowitej niedrożności w przypadku zwężenia odźwiernika
 • należy zachować ostrożność podczas podawania atropiny pacjentom z podwyższoną temperaturą ciała
 • zdarzały się przypadki ciężkiej bradykardii wywołanej hiperkaliemią, która nie ustępowała po podaniu atropiny
 • wystąpienie bloku przedsionkowo - komorowego lub zahamowania zatokowego zauważono u kilku pacjentów po przeszczepie serca po podaniu atropiny.
 • atropinę należy stosować ze szczególną ostrożnością w procedurach terapeutycznych lub diagnostycznych u pacjentów po przeszczepie serca. Podczas stosowania należy monitorować EKG oraz zapewnić dostępność sprzętu używanego podczas reanimacji.
 • dawki atropiny nie większe niż 1 mg w niewielkim stopniu pobudzają ośrodkowy układ nerwowy. Wyższe dawki mogą wywołać zaburzenia psychiczne i zahamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / Skutki uboczne

Po zastosowaniu względnie małych dawek:

 • zmniejszenie wydzielania śliny, potu oraz wydzieliny oskrzelowej
 • suchość w jamie ustnej
 • zmniejszenie wydzielania wydzieliny oskrzelowej
 • zagęszczenie zalegającej wydzieliny i powstanie czopu oskrzelowego, trudnego do usunięcia z dróg oddechowych

oraz inne działania niepożądane (patrz poniżej).

Nie łączyć z
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi (TLPD)
 • lekami przeciwskurczowymi stosowanymi, np. w zespole jelita drażliwego
 • lekami stosowanymi w chorobie Parkinsona
 • niektórymi lekami przeciwhistaminowymi (z I generacji)
 • fenotiazynami (leki stosowane w chorobach umysłowych)
 • dizopiramidem, chinidyną (leki stosowane w chorobach serca)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ciąża

Lek Atropinum sulfuricum WZF należy stosować w ciąży tylko wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne.

Karmienie piersią

Stosowanie atropiny u kobiet karmiących piersią wymaga ostrożności. Może dojść do zahamowania wydzielania mleka.

Dzieci

Lek może być podawany dzieciom od urodzenia, ale o konieczności zastosowania leku decyduje lekarz.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek upośledza zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Atropinum sulfuricum WZF?

Atropinum sulfuricum WZF zawiera siarczan atropiny, który zaliczany jest do leków cholinolitycznych. Atropina wpływa na receptory występujące w gruczołach zewnątrzwydzielniczych, mięśniach gładkich, mięśniu sercowym i ośrodkowym układzie nerwowym. Powoduje ona przyspieszenie czynności serca, zmniejszenie wytwarzania śliny, potu, wydzielania oskrzelowego, wydzieliny z nosa, płynu łzowego i żołądkowego, zmniejszenie perystaltyki jelit i zahamowanie oddawania moczu. Przyspiesza także rytm zatokowy oraz zwiększa szybkość przewodnictwa między przedsionkami i komorami mięśnia sercowego.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Atropinum sulfuricum WZF?

 • w bradykardii zatokowej (znaczące spowolnienie skurczów serca spowodowane zaburzeniami przewodzenia nerwu błędnego, który pośredniczy pomiędzy mózgiem a węzłem zatokowym w sterowaniu sercem), arytmii
 • w celu wprowadzenia do znieczulenia ogólnego (premedykacji)
 • w zatruciu insektycydami fosforoorganicznymi lub lekami cholinomimetycznymi
 • w zatruciu grzybami zawierającymi muskarynę
 • w odwracaniu blokady nerwowo - mięśniowej
 • pomocniczo w stanach spastycznych mięśniówki gładkiej w jamie brzusznej (kolka wątrobowa, nerkowa)
 • w diagnostyce radiologicznej, kiedy pożądane jest wywołanie rozkurczu mięśniówki gładkiej i spowolnienie pasażu jelitowego

Dawkowanie

Jak stosować lek Atropinum sulfuricum WZF?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Atropinum Sulfuricum WZF jest podawany tylko przez personel medyczny.

Lek można podawać podskórnie, domięśniowo lub dożylnie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Atropinum Sulfuricum WZF

Objawy przedawkowania leku to:

 • suchość w jamie ustnej z towarzyszącym uczuciem pieczenia
 • trudności w przełykaniu
 • światłowstręt
 • zaczerwienienie
 • suchość skóry
 • podwyższenie temperatury ciała
 • wysypka
 • nudności i wymioty
 • przyspieszenie czynności serca
 • podwyższenie ciśnienia tętniczego
 • nerwowość, drżenia, zmieszanie, pobudzenie, omamy, delirium

Objawy te mogą przekształcić się w senność, stan osłupienia, niewydolność układu oddechowego i krążenia, które niekiedy zagrażają życiu.

Pominięcie zastosowania leku Atropinum Sulfuricum WZF

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Atropinum Sulfuricum WZF

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Atropinum sulfuricum WZF?

Leku Atropinum sulfuricum WZF nie powinno się stosować w przypadku:

 • gdy pacjent ma uczulenie na siarczan atropiny lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • gdy u pacjenta występuje niedrożność szyi pęcherza moczowego, np. wynikająca z rozrostu gruczołu krokowego (objawami są trudności w oddawaniu moczu)
 • gdy u pacjenta występuje refluksowe zapalenie przełyku z objawami typu pieczenie, uszkodzenia błony śluzowej przełyku)
 • gdy pacjent ma miastenię (osłabienie mięśni)
 • gdy pacjent ma niedrożność porażenną jelit (objawy to gorączka, silny ból brzucha, wzdęcia)
 • gdy pacjent ma ciężkie wrzodziejące zapalenie okrężnicy (objawy: obecność krwi i śluzu w stolcu)
 • gdy pacjent ma choroby powodujące niedrożność przewodu pokarmowego
 • gdy pacjent ma jaskrę z wąskim kątem (podwyższone ciśnienie w oku).

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Atropinum sulfuricum WZF może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane są związane z zastosowaną dawką atropiny i zazwyczaj przemijają po przerwaniu przyjmowania leku.

Po zastosowaniu względnie małych dawek atropina zmniejsza wydzielanie śliny, potu oraz wydzieliny oskrzelowej. Może pojawić się suchość w jamie ustnej i zmniejszenie lub zahamowanie wydzielania potu. Zmniejszenie wydzielania wydzieliny oskrzelowej może spowodować zagęszczenie zalegającej wydzieliny i powstania czopu oskrzelowego, trudnego do usunięcia z dróg oddechowych. Wymienione działania niepożądane nasilają się wraz ze zwiększaniem dawkowania atropiny.

Po zastosowaniu dużych dawek atropiny dochodziło do rozszerzenia źrenic, zaburzeń akomodacji oka, przyspieszenia czynności serca z możliwością wystąpienia trzepotania lub migotania przedsionków, rozkojarzenia przedsionkowo - komorowego oraz dodatkowych skurczów komorowych. Istnieje możliwość wystąpienia zaparć i zatrzymania moczu. Zwiększanie dawek atropiny hamuje wydzielanie żołądkowe.

U niektórych pacjentów może pojawić się anafilaksja, pokrzywka i wysypka, niekiedy ze złuszczaniem naskórka.

Inne działania niepożądane to:

 • zaczerwienienie twarzy
 • bezsenność
 • nudności, wymioty i wzdęcia
 • omamy
 • podwyższenie ciśnienia wewnątrzgałkowego
 • utrata smaku
 • bóle głowy
 • nerwowość
 • senność, osłabienie, zmęczenie
 • zawroty głowy
 • dezorientacja i/lub pobudzenie (zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku)

Zdarzały się przypadki ciężkiej bradykardii wywołanej hiperkaliemią, która nie ustępowała po podaniu atropiny.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Atropinum sulfuricum WZF należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

 • należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Atropinum Sulfuricum WZF u pacjentów:
  • w wieku powyżej 40 lat z powodu ryzyka rozrostu gruczołu krokowego i możliwości wystąpienia zaburzeń drożności dróg moczowych
  • z chorobami układu oddechowego, ponieważ atropina może nasilić duszności
  • z nadczynnością tarczycy, nadciśnieniem tętniczym, tachyarytmią (szybki, nieprawidłowy rytm komór serca), zastoinową niewydolnością serca, dławicą piersiową, neuropatią autonomicznego układu nerwowego, chorobami przewodu pokarmowego, np. chorobą wrzodową żołądka, refluksem przełyku
  • w podeszłym wieku
  • z zaburzeniami czynności nerek i/lub wątroby
 • podczas stosowania atropiny u dzieci należy zachować ostrożność i obserwować dziecko
 • podanie leku u osób podatnych może wywołać ostry napad jaskry lub przyspieszyć wystąpienie całkowitej niedrożności w przypadku zwężenia odźwiernika
 • należy zachować ostrożność podczas podawania atropiny pacjentom z podwyższoną temperaturą ciała, ponieważ może dojść do dalszego jej wzrostu. Podczas podawania atropiny, pacjent nie powinien przebywać w pomieszczeniu, w którym panuje wysoka temperatura
 • zdarzały się przypadki ciężkiej bradykardii (zwolnienia akcji serca) wywołanej hiperkaliemią (zwiększenie stężenia potasu we krwi), która nie ustępowała po podaniu atropiny
 • wystąpienie bloku przedsionkowo - komorowego lub zahamowania zatokowego zauważono u kilku pacjentów po przeszczepie serca po podaniu atropiny
 • atropinę należy stosować ze szczególną ostrożnością w procedurach terapeutycznych lub diagnostycznych u pacjentów po przeszczepie serca. Podczas stosowania należy monitorować EKG oraz zapewnić dostępność sprzętu używanego podczas reanimacji
 • dawki atropiny nie większe niż 1 mg w niewielkim stopniu pobudzają ośrodkowy układ nerwowy. Wyższe dawki mogą wywołać zaburzenia psychiczne i zahamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego. Szczególnie wrażliwe są dzieci i osoby w podeszłym wieku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Atropinum sulfuricum WZF a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie w przypadkach, gdy lekarz uzna, że korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla płodu. Podanie dożylne atropiny kobiecie w ciąży oraz w czasie porodu może spowodować tachykardię u płodu.

Atropinum sulfuricum WZF a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią powinna poradzić się lekarza, lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Niewielkie ilości atropiny przenikają do mleka kobiecego i mogą wywołać działania niepożądane u dziecka. Stosowanie atropiny u kobiet karmiących piersią wymaga ostrożności. Może wystąpić zahamowanie wydzielania mleka.

Interakcje

Skutki działania atropiny nasilają:

 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TLPD)
 • leki przeciwskurczowe stosowane, np. w zespole jelita drażliwego
 • leki stosowane w chorobie Parkinsona
 • niektóre leki przeciwhistaminowe (z I generacji)
 • fenotiazyny (leki stosowane w chorobach umysłowych)
 • dizopiramid, chinidyna (leki stosowane w chorobach serca)

Atropina poprzez opóźnianie opróżniania żołądka może powodować przyspieszenie lub zwolnienie wchłaniania niektórych leków doustnych.

Podczas znieczulenia z użyciem propofolu i równoczesnego stosowania atropiny, częstość akcji serca odpowiadająca na dożylne podanie atropiny może być zmniejszona i nie można temu przeciwdziałać poprzez podawanie dużej dawki atropiny.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania echokardiografii obciążeniowej z zastosowaniem dobutaminy i atropiny lub podczas równoczesnego podawania amin katecholowych z atropiną u pacjentów, którzy wydają się być silnie zestresowani lub występuje u nich stan zwany hiperadrenergicznym (autonomiczny układ nerwowy działa nieprawidłowo i mogą wystąpić ciężkie zaburzenia, takie jak np. gwałtowne spadki ciśnienia krwi, przyspieszenie akcji serca, omdlenia, odwodnienie w wyniku przewlekłych biegunek), ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Tako - tsubo. Objawy zespołu to ból w klatce piersiowej, niepokój, nasilająca się duszność, bladość skóry, zimne poty, obniżenie ciśnienia tętniczego, zaburzenia świadomości, migotanie komór serca oraz zatrzymanie serca.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Atropinum sulfuricum WZF a alkohol

Nie należy przyjmować alkoholu podczas stosowania leku Atropinum sulfuricum WZF.

Atropinum sulfuricum WZF a prowadzenie pojazdów

Lek upośledza zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Atropinum sulfuricum WZF?

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie zamrażać.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego