Kategorie

Augmentin (Amoxycillinum + Acidum Clavulanicum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Augmentin?

Augmentin jest to antybiotyk zawierający dwie substancje czynne amoksycylinę i kwas klawulanowy. Wykazuje działanie przeciwbakteryjnie. Stosowany jest w leczeniu zakażeń dróg oddechowych, ucha, zatok, dróg moczowych, skóry, tkanek, kości i stawów.

Podstawowe informacje

NazwaAugmentin
Nazwa międzynarodowaAmoxycillinum + Acidum Clavulanicum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 250 mg + 125 mg
 • 500 mg + 125 mg
 • 875 mg + 125 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna
 • amoksycylina
 • kwas klawulanowy
Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • karboksymetyloskrobia sodowa Typ A
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • powidon K 30
 • kopolimer metakrylanu butylu zasadowy
 • magnezu stearynian
 • makrogol 400
 • hypromeloza 6cP
 • tytanu dwutlenek
 • talk
Dostępne opakowania
 • 14 tabletek
 • 21 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwbakteryjne

Zastosowanie
 • zakażenia dróg oddechowych
 • zakażenia ucha środkowego i zatok przynosowych
 • zakażenia dróg moczowych
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich
 • zakażenia stomatologiczne
 • zakażenia kości i stawów 
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancje aktywne leku lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • ciężka reakcja alergiczna na jakikolwiek inny antybiotyk
 • zaburzenia czynności wątroby lub zażółcenie po stosowaniu antybiotyku 
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • mononukleoza zakaźna 
 • leczenie zaburzeń czynności wątroby i nerek
 • nieregularne oddawanie moczu 
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często występują:

Często występują:

 • kandydoza
 • nudności
 • wymioty  
Nie łączyć z
 • allopurynolem
 • probenecydem
 • lekami zmniejszającymi krzepliwość krwi
 • metotreksatem
 • mykofenolanem mofetylu 
Ciąża

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może wywołać działania niepożądane wpływające na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Augmentin MFF?

Augmentin MFF zawiera dwie substancje czynne, amoksycylinę z grupy penicylin oraz kwas klawulanowy z grupy beta-laktamów. Obydwie substancje wykazują właściwości przeciwbakteryjne. Kwas klawulanowy dodatkowo zapobiega przed unieczynnianiem amoksycyliny. Substancje te zwalczają drobnoustroje takie jak Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Klebsiella pneumoniae, Legionella pneumophilia, Chlamydophila pneumoniae, CHlamydophila psittaci, Coxiella brunetti, Mycoplasma pneumoniae.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Augmentin?

Lek Augmentin stosuje się w leczeniu:

 • zakażeń dróg oddechowych
 • zakażeń ucha środkowego i zatok przynosowych
 • zakażeń dróg moczowych
 • zakażeń skóry i tkanek miękkich
 • zakażeń stomatologiczne
 • zakażeń kości i stawów 

Dawkowanie

Jak stosować lek Augmentin? 

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób podawania leku Augmentin:

 • lek zażywać na początku lub tuż przed posiłkiem, popijając szklanką wody
 • pomiędzy kolejnymi dawkami należy zachować odstęp co najmniej 4-godzinny
 • nie należy stosować leku dłużej niż przez 2 tygodnie

Dorośli i dzieci o masie ciała 40 kg i więcej

 • zazwyczaj stosuje się 1 tabletkę trzy razy na dobę

Dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg

 • tabletki Augmentin nie są zalecane, w tej grupie zaleca się stosowanie zawiesiny doustnej

Pacjenci z chorobami nerek i wątroby

 • w przypadku gdy u pacjenta występują choroby nerek dawka leku może zostać zmodyfikowana na polecenie lekarza
 • w przypadku występowania chorób wątroby lekarz zleci wykonanie badań w celu sprawdzenia funkcjonalności wątroby

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Augmentin 

W przypadku gdy pacjent przyjął większą dawkę leku niż zalecana, mogą pojawić się działania niepożądane takie jak podrażnienie żołądka i jelit. Należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Augmentin 

Jeśli pacjent zapomniał przyjąć dawkę leku, należy zrobić to jak najszybciej, zachowując odstęp 4 godzin od kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia.

Przerwanie stosowania leku Augmentin 

W przypadku gdy pacjent poczuje się lepiej, należy kontynuować stosowanie leku, tak długo jak zalecił to lekarz. 

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosowac leku Augmentin?

Leku Augmentin nie należy stosować gdy u pacjenta występuje lub wystąpiła:

 • uczulenie na substancje aktywne leku lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • ciężka reakcja alergiczna na jakikolwiek inny antybiotyk
 • zaburzenie czynności wątroby lub zażółcenie po stosowaniu antybiotyku 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Augmentin może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Augmentin i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.  

 • reakcji alergicznej, np. wysypki skórnej, plam na skórze
 • gorączki, bólu stawów, obrzęków węzłów chłonnych
 • obrzęków twarzy, jamy ustnej
 • omdlenia
 • zapalenie jelita grubego, którego objawami są wodnista biegunka, często z domieszką krwi i śluzu, bólem żołądka i gorączką

Inne działania niepożądane

Bardzo często występują:

 • biegunka

Często występują:

 • kandydoza
 • nudności
 • wymioty

Niezbyt często występują:

 • świąd, wysypka skórna, pokrzywka
 • niestrawność
 • zawroty, bóle głowy

Rzadko występują:

 • rumień wielopostaciowy

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza lub farmaceutę jeśli pacjent:

 • choruje na mononukleozę zakaźną
 • nieregularnie oddaje mocz
 • jest w trakcie leczenia zaburzeń czynności wątroby i nerek 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Augmentin a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u kobiet w ciąży.

Augmentin a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u kobiet karmiących piersią.

Interakcje

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych oraz planowanych przez pacjenta lekach.

Jednoczesne przyjmowanie leku Augmentin z:

 • allopurynolem- zwiększa możliwość wystąpienia skórnej reakcji alergicznej
 • probenecydem- wymaga korekty dawkowania przez lekarza
 • lekami zmniejszające krzepliwość krwi- wymaga dodatkowych badań krwi
 • metotreksatu- wpływa na siłę działania leku
 • mykofenolanu mofetylu- wymaga uważnej kontroli lekarza 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Augmentin a alkohol

Brak informacji.

Augmentin a prowadzenie pojazdów

Lek Augmentin może wywołać wystąpienie działań niepożądanych, które wpłyną na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn, chyba że czuje się dobrze.

Przechowywanie

Jak przechowywac lek Augmentin?

 • lek Augmentin należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC
 • lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego