Kategorie

Augmentin ES (Amoxycillinum + Acidum Clavulanicum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Augmentin ES?

Augmentin ES jest to antybiotyk zawierający dwie substancje czynne amoksycylinę i kwas klawulanowy. Wykazuje działanie przeciwbakteryjnie. Stosowany jest w leczeniu zakażeń dróg oddechowych, ucha, zatok, dróg moczowych, skóry, tkanek, kości i stawów.

Podstawowe informacje

NazwaAugmentin ES
Nazwa międzynarodowaAmoxycillinum + Acidum Clavulanicum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

(600 mg + 42,9 mg)/ 5 ml

PostaćProszek do sporządzenia zawiesiny doustnej
Skład - substancja czynna
 • amoksycylina
 • kwas klawulanowy
Skład - substancje pomocnicze
 • aspartam
 • guma ksantanowa
 • krzemu dwutlenek
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • karboksymetyloceluloza sodowa
 • aromat truskawkowy
Dostępne opakowania
 • 50 ml
 • 75 ml
 • 100 ml
 • 150 ml
Działanie / właściwości

Przeciwbakteryjne

Zastosowanie

Leczenie u niemowląt i dzieci zakażeń:

 • ucha środkowego
 • płuc
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancje aktywne leku lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • ciężka reakcja alergiczna na jakikolwiek inny antybiotyk
 • zaburzenia czynności wątroby lub zażółcenie po stosowaniu antybiotyku 
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • mononukleoza zakaźna 
 • leczenie zaburzeń czynności wątroby i nerek
 • nieregularne oddawanie moczu 
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często występują:

 • biegunka

Często występują:

 • pleśniawki
 • nudności
 • wymioty
 • biegunka (u dzieci)
Nie łączyć z
 • allopurynolem
 • probenecydem
 • lekami zmniejszającymi krzepliwość krwi
 • metotreksatem
 • mykofenolanem mofetylu
Ciąża

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Nie stosować leku u dzieci w wieku poniżej 3 miesiąca życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może wywołać działania niepożądane wpływające na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Augmentin ES?

Augmentin ES zawiera dwie substancje czynne, amoksycylinę z grupy penicylin oraz kwas klawulanowy z grupy beta-laktamów. Obydwie substancje wykazują właściwości przeciwbakteryjne. Kwas klawulanowy dodatkowo zapobiega przed unieczynnianiem amoksycyliny. Substancje te zwalczają drobnoustroje takie jak Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Klebsiella pneumoniae, Legionella pneumophilia, Chlamydophila pneumoniae, CHlamydophila psittaci, Coxiella brunetti, Mycoplasma pneumoniae.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Augmentin ES?

Lek Augmentin ES stosuje się u niemowląt i dzieci w leczeniu:

 • ucha środkowego
 • płuc

Dawkowanie

Jak stosować lek Augmentin ES? 

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób podawania leku Augmentin ES:

 • przed podaniem każdej dawki należy dobrze wstrząsnąć butelką
 • lek zażywać na początku lub tuż przed posiłkiem
 • pomiędzy kolejnymi dawkami należy zachować odstęp co najmniej 4-godzinny
 • nie należy stosować leku dłużej niż przez 2 tygodnie

Dorośli i dzieci o masie ciała 40 kg i więcej

 • zawiesiny zazwyczaj nie stosuje się w tej grupie osób

Dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg

 • zalecana dawka to (90 mg + 6,4 mg) na każdy kilogram masy ciała na dobę, podawane w dawkach podzielonych
 • nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy

Pacjenci z chorobami nerek i wątroby

 • w przypadku gdy u pacjenta występują choroby nerek dawka leku może zostać zmodyfikowana na polecenie lekarza
 • w przypadku występowania chorób wątroby lekarz zleci wykonanie badań w celu sprawdzenia funkcjonalności wątroby

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Augmentin ES

W przypadku gdy pacjent przyjął większą dawkę leku niż zalecana, mogą pojawić się działania niepożądane takie jak podrażnienie żołądka i jelit. Należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Augmentin ES

Jeśli pacjent zapomniał przyjąć dawkę leku, należy zrobić to jak najszybciej, zachowując odstęp 4 godzin od kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia.

Przerwanie stosowania leku Augmentin ES

W przypadku gdy pacjent poczuje się lepiej, należy kontynuować stosowanie leku, tak długo jak zalecił to lekarz. 

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Augmentin ES?

Leku Augmentin ES nie należy stosować gdy u pacjenta występuje lub wystąpiła:

 • uczulenie na substancje aktywne leku lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • ciężka reakcja alergiczna na jakikolwiek inny antybiotyk
 • zaburzenie czynności wątroby lub zażółcenie po stosowaniu antybiotyku 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Augmentin ES może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Augmentin ES i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.  

 • wysypka skórna
 • zapalenie naczyń krwionośnych
 • gorączka, ból stawów, obrzęk gruczołów na szyi, pod pachą lub w pachwinie
 • obrzęk, czasami obejmujący twarz lub gardło, powodujący trudności w oddychaniu
 • omdlenie
 • zapalenie jelita grubego

Inne działania niepożądane

Bardzo często występują (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • biegunka

Często występują (nie więcej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • kandydoza
 • nudności
 • wymioty
 • biegunka (u dzieci)

Niezbyt często występują (nie więcej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • wysypka na skórze, świąd
 • wypukła, swędząca wysypka
 • niestrawność
 • zawroty głowy
 • ból głowy
 • zwiększenie aktywności niektórych enzymów wytwarzanych w wątrobie

Rzadko występują (nie więcej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • rumień wielopostaciowy
 • mała liczba komórek biorących udział w krzepnięciu krwi
 • mała liczba białych krwinek

Częstość nieznana:

 • reakcje uczuleniowe
 • zapalenie jelita grubego
 • zapalenie błon ochronnych otaczających mózg
 • ciężkie reakcje skórne
 • zapalenie wątroby
 • żółtaczka
 • zapalenie kanalików nerkowych
 • przedłużenie czasu krzepnięcia krwi
 • pobudzenie ruchowe
 • drgawki
 • czarny język
 • przebarwienie zębów
 • kryształy w moczu

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza lub farmaceutę jeśli pacjent:

 • choruje na mononukleozę zakaźną
 • nieregularnie oddaje mocz
 • jest w trakcie leczenia zaburzeń czynności wątroby i nerek 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Augmentin ES a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u kobiet w ciąży.

Augmentin ES a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u kobiet karmiących piersią.

Interakcje

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych oraz planowanych przez pacjenta lekach.

Jednoczesne przyjmowanie leku Augmentin ES z:

 • allopurynolem- zwiększa możliwość wystąpienia skórnej reakcji alergicznej
 • probenecydem- wymaga korekty dawkowania przez lekarza
 • lekami zmniejszające krzepliwość krwi- wymaga dodatkowych badań krwi
 • metotreksatu- wpływa na siłę działania leku
 • mykofenolanu mofetylu- wymaga uważnej kontroli lekarza 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Augmentin ES a alkohol

Brak informacji.

Augmentin ES a prowadzenie pojazdów

Lek Augmentin ES może wywołać wystąpienie działań niepożądanych, które wpłyną na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn, chyba że czuje się dobrze.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Augmentin ES?

 • lek Augmentin ES należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC
 • lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego