Kategorie

Aurex (Citalopramum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Aurex?

Aurex to lek, który zawiera substancję czynną cytalopram. Należy on do grupy leków nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Stosowany jest w leczeniu depresji i/lub zaburzeń lękowych.

Podstawowe informacje

NazwaAurex
Nazwa międzynarodowaCitalopramum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 20 mg
 • 40 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Cytalopram

Skład - substancje pomocnicze
 • skrobia kukurydziana
 • laktoza jednowodna
 • kopowidon
 • glicerol 85%
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • stearynian magnezu
 • karboksymetyloskrobia sodowa
 • hypromeloza
 • makrogol
 • dwutlenek tytanu
 • talk
Dostępne opakowania

20 tabletek

Działanie / właściwości
 • przeciwlękowe
 • przeciwdepresyjne
Zastosowanie
 • depresja oraz zapobieganie nawrotom zaburzeń depresyjnych
 • zespół lęku napadowego z agorafobią (lękiem przed otwartą przestrzenią) lub bez agorafobii
Przeciwwskazania
 • uczulenie na cytalopram lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • stosowanie leków z grupy inhibitorów monoaminooksydazy lub przyjmowanie ich w ciągu ostatnich 2 tygodni
 • stosowanie linezolidu i brak możliwości ścisłej obserwacji stanu pacjenta i monitorowania ciśnienia tętniczego krwi
 • wrodzone zaburzenia rytmu serca lub w przeszłości wystąpiły u pacjenta takie zaburzenia (stwierdzone w badaniu EKG)
 • przyjmowanie leków regulujących rytm serca lub leków, które mogą wpływać na rytm serca

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, chyba że lekarz zdecyduje inaczej
 • osoby cierpiące na depresję lub zaburzenia lękowe mogą mieć czasami myśli o samookaleczeniu, lub o samobójstwie. Myśli takie mogą się nasilić na początku stosowania leku
 • istnieje ryzyko wystąpienia stanu charakteryzującego się niepokojem ruchowym i przymusem wykonywania ruchów. Występuje on na ogół w ciągu pierwszych tygodni leczenia
 • może dojść do wystąpienia zaburzeń czynności seksualnych

Przed rozpoczęciem stosowania leku Aurex należy poinformować lekarza o następujących obecnych lub występujących w przeszłości sytuacjach:

 • mania
 • choroba nerek lub wątroby
 • zaburzenia czynności serca w tym również przebyty ostatnio zawał mięśnia sercowego
 • powolna spoczynkowa akcja serca
 • szybkie lub nieregularne bicie serca, omdlenie, zapaść lub zawroty głowy podczas wstawania, co może wskazywać na zaburzenia czynności serca
 • cukrzyca
 • napady drgawek lub padaczka
 • jaskra
 • małe stężenie sodu lub magnezu w surowicy
 • występujące w przeszłości krwawienia
 • przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych
 • leczenie elektrowstrząsami

Należy niezwłocznie przerwać stosowanie leku Aurex i skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia następujących objawów:

 • pobudzenie ruchowe
 • uczucie splątania
 • drżenie mięśni
 • krótkotrwałe, mimowolne skurcze mięśni
 • wysoka gorączka

Mogą to być objawy tak zwanego zespołu serotoninowego.

Lek zawiera laktozę.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / Skutki uboczne

Na ogół są one łagodne i przemijające i występują głównie w pierwszym lub dwóch pierwszych tygodniach leczenia i zwykle ustępują w trakcie leczenia.

Bardzo częste działania niepożądane (częściej niż u 1 na 10 osób):

 • zaburzenia snu, senność, bezsenność
 • ból głowy
 • suchość w jamie ustnej
 • nudności
 • nasilone pocenie się
 • osłabienie

oraz inne działania niepożądane (patrz poniżej).

Nie łączyć z
 • pimozydem
 • buspironem (lek przeciwlękowy)
 • lekami przeciwmigrenowymi, np. sumatryptan i inne tryptany
 • lekami przeciwdepresyjnymi, np. selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, inhibitory monoaminooksydazy, selegilina (w dawce większej niż 10 mg na dobę), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, np. dezypramina, lit, a także roślinne preparaty zawierające ziele dziurawca
 • lekami przeciwbólowymi, np. tramadol
 • lekami stosowanymi w nadciśnieniu tętniczym lub w niewydolności serca, np. metoprolol, flekainid, propafenon
 • lekami, które mogą zwiększyć stężenie cytalopramu we krwi, np. cymetydyna, omeprazol, ezomeprazol, lanzoprazol, flukonazol), fluwoksamina i tyklopidyna
 • lekami przeciwzakrzepowymi
 • lekami, które wpływają na czynność płytek krwi, np. dipyridamol
 • lekami przeciwbólowymi i przeciwzapalnymi, takimi jak kwas acetylosalicylowy i inne tzw. niesteroidowe leki przeciwzapalne, np. ibuprofen, diklofenak, celekoksyb
 • lekami, które mogą zwiększać ryzyko krwawienia, np. leki przeciwpsychotyczne, pochodne fenotiazyny, tioksantenu, butyrofenonu, bupropion, rysperydon, tiorydazyna i haloperydol
 • meflochiną

oraz innymi lekami (patrz poniżej).

Ciąża

Leku Aurex nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Lek można stosować w okresie karmienia piersią tylko, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad ryzykiem dla dziecka.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Aurex ma niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność oceny i reakcji w nagłych sytuacjach, ale może upośledzać zdolność koncentracji. Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Aurex?

Aurex to lek, który zawiera substancję czynną cytalopram. Należy on do grupy leków nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Stosowany jest w leczeniu depresji i/lub zaburzeń lękowych z agorafobią, lub bez niej. Cytalopram pomaga przywrócić odpowiednie stężenie serotoniny w mózgu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Aurex?

 • w depresji oraz w zapobieganiu nawrotom zaburzeń depresyjnych
 • w zespole lęku napadowego z agorafobią (lękiem przed otwartą przestrzenią) lub bez agorafobii

Dawkowanie

Jak stosować lek Aurex?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Aurex przyjmuje się w pojedynczej dawce jeden raz na dobę.

Dorośli

Leczenie depresji

20 mg jeden raz na dobę.

W razie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę maksymalnie do 40 mg na dobę, w zależności od nasilenia objawów depresji i reakcji pacjenta na leczenie.

Początek działania leku obserwuje się na ogół po upływie 2 do 4 tygodni terapii. W zapobieganiu nawrotom depresji lek stosuje się zwykle przez 6 miesięcy po ustąpieniu objawów.

Leczenie zespołu lęku napadowego

10 mg na dobę przez pierwszy tydzień, a następnie 20 mg na dobę.

W razie potrzeby lekarz może zwiększyć dawkę do maksymalnie 40 mg na dobę.

Początek działania leku obserwuje się zazwyczaj po 2 do 4 tygodni terapii, a największą skuteczność lek osiąga po upływie około 3 miesięcy.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

10 - 20 mg jeden raz na dobę.

Lekarz może zwiększyć dawkę maksymalnie do 20 mg na dobę, w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat

Leku Aurex nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

10 mg na dobę, a maksymalna dawka dobowa nie powinna przekraczać 20 mg.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek zmiana dawki nie jest konieczna.

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (z klirensem kreatyniny mniejszym niż 20 ml/min) nie zaleca się stosowania leku.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Aurex

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Aurex należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Objawy przedawkowania:

 • drgawki
 • przyspieszona czynność serca
 • senność
 • zmiany w zapisie elektrokardiograficznym (EKG)
 • śpiączka
 • wymioty
 • drżenie
 • obniżenie ciśnienia tętniczego krwi
 • nudności
 • zatrzymanie czynności serca
 • pobudzenie
 • zwolnienie czynności serca
 • zawroty głowy
 • nadciśnienie
 • rozszerzenie źrenic
 • zaburzenia czynności serca, w tym, zaburzenia rytmu serca, osłupienie, pocenie się, sinica, zbyt głębokie i intensywne oddychanie (hiperwentylacja)

Rzadko zgłaszano przypadki rabdomiolizy (rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych).

Leczenie

Nie jest znana odtrutka na cytalopram. Należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące.

Pominięcie przyjęcia leku Aurex

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Aurex

Nagłe przerwanie stosowania leku po dłuższym okresie leczenia może u niektórych pacjentów wywołać objawy zespołu odstawienia, takie jak lęk, zawroty głowy, uczucie mrowienia, drżenie mięśniowe, nudności i kołatanie serca. O odstawieniu leku zawsze powinien zadecydować lekarz. Jeśli wskazane jest odstawienie leku, lekarz zleci stopniowe zmniejszanie dawki.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Aurex?

Leku Aurex nie powinno się stosować w przypadku:

 • gdy pacjent ma uczulenie na cytalopram lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • gdy pacjent przyjmuje lek z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO – leki stosowane w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona) lub przyjmował je w ciągu ostatnich 2 tygodni. Lekarz udzieli informacji, w jaki sposób rozpocząć stosowanie leku Aurex po przerwaniu stosowania leku z grupy IMAO
 • gdy pacjent przyjmuje linezolid (antybiotyk) i nie jest możliwa ścisła obserwacja jego stanu zdrowia ani monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi
 • gdy pacjent ma wrodzone zaburzenia rytmu serca lub w przeszłości wystąpiły u niego takie zaburzenia (stwierdzone w badaniu EKG)
 • gdy pacjent przyjmuje leki regulujące rytm serca lub leki, które mogą wpływać na rytm serca

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Aurex może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Na ogół są one łagodne i przemijające i występują głównie w pierwszym lub dwóch pierwszych tygodniach leczenia i zwykle ustępują w trakcie leczenia.

Bardzo częste działania niepożądane (częściej niż u 1 na 10 osób):

 • zaburzenia snu, senność, bezsenność
 • ból głowy
 • suchość w jamie ustnej
 • nudności
 • nasilone pocenie się
 • osłabienie

Częste działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • zmniejszenie łaknienia
 • zmniejszenie masy ciała
 • pobudzenie
 • zmniejszony popęd płciowy
 • lęk
 • nerwowość
 • splątanie
 • zaburzenia orgazmu (u kobiet)
 • nietypowe marzenia senne
 • apatia
 • drżenie, mrowienie
 • zawroty głowy, zaburzenia uwagi, migrena, utrata pamięci, szum w uszach
 • kołatanie serca
 • ziewanie
 • zapalenie błony śluzowej nosa
 • biegunka, wymioty, zaparcie, niestrawność, ból brzucha, wzdęcia, nadmierne wydzielanie śliny
 • świąd
 • ból mięśni, ból stawów
 • impotencja, zaburzenia wytrysku
 • uczucie zmęczenia

Niezbyt częste działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • zwiększenie łaknienia
 • zwiększenie masy ciała
 • agresja
 • depersonalizacja, np. poczucie oderwania od swoich własnych emocji oraz myśli
 • omamy, mania
 • zwiększony popęd płciowy
 • omdlenie
 • rozszerzenie źrenic (może prowadzić do ostrej jaskry)
 • przyspieszenie lub zwolnienie czynności serca
 • nadwrażliwość na światło
 • pokrzywka
 • łysienie, wysypka, plamica
 • zatrzymanie moczu, nadmierne krwawienie (u kobiet)
 • obrzęki

Rzadkie działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • zmniejszenie stężenia sodu we krwi (hiponatremia)
 • drgawki, nieskoordynowane, mimowolne ruchy (dyskinezy)
 • zaburzenia smaku
 • krwawienie
 • kaszel
 • zapalenie wątroby
 • gorączka
 • złe samopoczucie

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością:

 • zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość)
 • reakcje nadwrażliwości
 • reakcja anafilaktyczna
 • nieprawidłowe wydzielanie hormonu antydiuretycznego
 • zmniejszone stężenie potasu we krwi (hipokaliemia)
 • napady paniki, zgrzytanie zębami, niepokój ruchowy, myśli samobójcze, zachowania samobójcze, drgawki, zespół serotoninowy (ból głowy, omamy, gorączka, sztywność mięśni, zaburzenia snu, zaburzenia czynności serca, nudności, wymioty)
 • zaburzenia pozapiramidowe (sztywność mięśni, uboga mimika, spowolnienie ruchów, mimowolne skurcze mięśni i ruchy)
 • akatyzja (niemożność spokojnego siedzenia lub stania)
 • zaburzenia ruchu
 • zaburzenia widzenia
 • zmiany w zapisie EKG
 • niedociśnienie tętnicze podczas wstawania
 • krwawienie z nosa, przewodu pokarmowego (w tym krwotok odbytniczy)
 • nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby
 • wybroczyny
 • obrzęk naczynioruchowy
 • plamienie międzymiesiączkowe, długotrwały, bolesny wzwód prącia (priapizm), mlekotok (u mężczyzn)

Badania wykazały zwiększone ryzyko złamań kości u pacjentów otrzymujących leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TLPD).

Myśli samobójcze, pogłębienie depresji lub zaburzeń lękowych

Osoby, u których występuje depresja i/lub zaburzenia lękowe, mogą czasami mieć myśli o samookaleczeniu się lub popełnieniu samobójstwa. Takie zachowania czasem nasilają się na początku stosowania leków przeciwdepresyjnych.

Wystąpienie myśli samobójczych, myśli o samookaleczeniu lub popełnieniu samobójstwa jest bardziej prawdopodobne, jeśli:

 • u pacjenta w przeszłości występowały myśli samobójcze lub chęć do samookaleczenia
 • pacjent jest młodym dorosłym; dane z badań klinicznych pokazują zwiększone ryzyko zachowań samobójczych u pacjentów w wieku poniżej 25 lat z zaburzeniami psychicznymi, którzy byli leczeni lekami przeciwdepresyjnymi

Jeśli u pacjenta występują myśli samobójcze lub myśli o samookaleczeniu, należy koniecznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala.

Jeśli w trakcie leczenia wystąpi u pacjenta szybkie, nieregularne bicie serca i/lub omdlenie, należy przerwać przyjmowanie leku Aurex i natychmiast zwrócić się do lekarza. Mogą to być objawy zagrażających życiu zaburzeń rytmu serca typu torsade de pointes tj. częstoskurczu komorowego wielokształtnego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Stosowanie leku Aurex u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat

Leku Aurex nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak próby samobójcze, myśli samobójcze i wrogość (agresja, zachowania buntownicze i gniew). Lekarz może jednak przepisać lek Aurex pacjentom w wieku poniżej 18. roku życia, jeśli uzna to za najlepsze dla pacjenta. W przypadku wątpliwości związanych ze stosowaniem leku u pacjenta poniżej 18. roku życia, należy skontaktować się z lekarzem przepisującym lek. W razie pojawienia się lub nasilenia wyżej wymienionych objawów u pacjentów w wieku poniżej 18 lat przyjmujących lek Aurex, należy poinformować o tym lekarza. Do tej pory brak jest danych dotyczących długoterminowego bezpieczeństwa stosowania leku Aurex w tej grupie wiekowej dotyczących wzrostu, dojrzewania oraz rozwoju poznawczego i rozwoju zachowania.  

Myśli o wyrządzeniu sobie krzywdy lub o samobójstwie 

Ludzie cierpiący na depresję lub zaburzenia lękowe mogą mieć czasami myśli o samookaleczeniu, lub o samobójstwie. Myśli takie mogą się nasilić na początku stosowania leku przeciwdepresyjnego, ponieważ musi upłynąć pewien czas, zanim lek zacznie działać i nastąpi poprawa samopoczucia. Pacjenci ze skłonnościami samobójczymi nie mogą mieć dostępu do dużej ilości leków oraz, jeśli to konieczne, powinni pozostawać pod stałą kontrolą. Dotyczy to przede wszystkim pacjentów, u których w przeszłości występowały zachowania lub myśli samobójcze, pacjentów w wieku poniżej 25 lat oraz tych, którzy przed rozpoczęciem leczenia wykazywali znacznego stopnia nasilenie myśli samobójczych. Jeśli pojawią się takie myśli, należy skontaktować się z lekarzem lub udać się bezpośrednio do szpitala.

Dobrym rozwiązaniem jest poinformowanie krewnych lub przyjaciół o depresji, lub zaburzeniach lękowych, a także poproszenie ich o przeczytanie ulotki tego leku. Pacjent może zwrócić się z prośbą o pomoc do krewnych lub przyjaciół i prosić o informowanie go, gdy zauważą, że objawy depresji lub lęku nasiliły się, lub wystąpiły niepokojące zmiany w zachowaniu.

Akatyzja

Istnieje ryzyko wystąpienia stanu charakteryzującego się niepokojem ruchowym i przymusem wykonywania ruchów. Występuje on na ogół w ciągu pierwszych tygodni leczenia. Należy skontaktować się jednak z lekarzem w przypadku zwiększania dawki leku, ponieważ może być to szkodliwe u pacjentów, u których występują takie objawy.

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) oraz inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI) mogą powodować wystąpienie zaburzeń czynności seksualnych. W niektórych przypadkach objawy utrzymywały się także po przerwaniu leczenia tymi lekami.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Aurex należy poinformować lekarza o następujących obecnych lub występujących w przeszłości sytuacjach:

 • mania (uczucie pobudzenia psychicznego i ruchowego)
 • choroba nerek lub wątroby
 • zaburzenia czynności serca w tym również przebyty ostatnio zawał mięśnia sercowego
 • powolna spoczynkowa akcja serca
 • szybkie lub nieregularne bicie serca, omdlenie, zapaść lub zawroty głowy podczas wstawania, co może wskazywać na zaburzenia czynności serca
 • cukrzyca
 • napady drgawek lub padaczka
 • jaskra
 • małe stężenie sodu w surowicy, np. na skutek długotrwałej, ciężkiej biegunki, wymiotów lub stosowania leków moczopędnych
 • małe stężenie magnezu w surowicy
 • występujące w przeszłości krwawienia takie jak wybroczyny, krwawienie z dróg rodnych, krwawienie z przewodu pokarmowego oraz inne krwawienia w obrębie skóry lub błon śluzowych
 • przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych
 • leczenie elektrowstrząsami

Należy niezwłocznie przerwać stosowanie leku Aurex i skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia następujących objawów:

 • pobudzenie ruchowe
 • uczucie splątania (dezorientacji)
 • drżenie mięśni
 • krótkotrwałe, mimowolne skurcze mięśni (drgawki miokloniczne)
 • wysoka gorączka

Mogą to być objawy tak zwanego zespołu serotoninowego.

Lek zawiera laktozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed zażyciem leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Aurex a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Należy poinformować lekarza i/lub położną o przyjmowaniu leku Aurex. Stosowanie takich leków podczas ciąży zwłaszcza w ostatnim trymestrze może zwiększać ryzyko ciężkich powikłań u noworodka, zwanych zespołem przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodka (PPHN). Stan ten objawia się przyspieszonym oddechem i sinicą oraz występuje zwykle w pierwszych 24 godzinach po porodzie. Jeśli takie objawy wystąpią u noworodka, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem i/lub położną.

Aurex a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek można stosować w okresie karmienia piersią jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla dziecka.

Interakcje

Cytalopram i inne stosowane jednocześnie leki mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie oraz występowanie działań niepożądanych. Dotyczy to zwłaszcza takich leków, jak:

 • pimozyd (lek stosowany w leczeniu niektórych chorób psychicznych)
 • buspiron (lek przeciwlękowy)
 • leki przeciwmigrenowe, np. sumatryptan i inne tryptany
 • leki przeciwdepresyjne, takie jak inne selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
 • inhibitory monoaminooksydazy, selegilina (w dawce większej niż 10 mg na dobę)
 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, np. dezypramina, lit, a także roślinne preparaty zawierające ziele dziurawca
 • leki przeciwbólowe, np. tramadol
 • leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym lub w niewydolności serca, np. metoprolol, flekainid, propafenon
 • leki, które mogą zwiększyć stężenie cytalopramu we krwi, np. cymetydyna, omeprazol, ezomeprazol, lanzoprazol (stosowane w leczeniu choroby wrzodowej), flukonazol (stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych), fluwoksamina (lek przeciwdepresyjny) i tyklopidyna (lek stosowany w celu zmniejszenia ryzyka udaru)
 • leki przeciwzakrzepowe
 • leki, które wpływają na czynność płytek krwi, np. dipyridamol
 • leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, takie jak kwas acetylosalicylowy i inne tzw. niesteroidowe leki przeciwzapalne, np. ibuprofen, diklofenak, celekoksyb
 • leki, które mogą zwiększać ryzyko krwawienia, np. leki przeciwpsychotyczne, pochodne fenotiazyny, tioksantenu, butyrofenonu, bupropion, rysperydon, tiorydazyna i haloperydol
 • lek przeciwmalaryczny – meflochina

Nie wolno stosować leku Aurex, jeśli pacjent przyjmuje:

 • leki regulujące rytm serca lub leki, które mogą wpływać na rytm serca, np. leki przeciwarytmiczne klasy IA i III
 • leki przeciwpsychotyczne, np. pochodne fenotiazyny, pimozyd, haloperydol, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
 • niektóre leki przeciwbakteryjne, np. sparfloksacyna, moksyfloksacyna, dożylnie podawana erytromycyna, pentamidyna
 • leki przeciwmalaryczne (halofantryna)
 • niektóre leki przeciwhistaminowe (astemizol, mizolastyna)

W razie wątpliwości, czy pacjent przyjmuje którykolwiek z wymienionych leków, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Aurex z jedzeniem i piciem

Lek Aurex należy przyjmować możliwie o tej samej porze dnia, niezależnie od posiłków.

Aurex a alkohol

Podczas stosowania leku nie należy spożywać alkoholu.

Aurex a prowadzenie pojazdów

Lek Aurex ma niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność oceny i reakcji w nagłych sytuacjach, ale może upośledzać zdolność koncentracji. Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Aurex?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego