Kategorie

Avedol (Carvedilolum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Avedol?

Lek Avedol zawiera substancję czynną karwedylol, która należy do grupy nieselektywnych β - adrenolityków.

Podstawowe informacje

NazwaAvedol
Nazwa międzynarodowaCarvedilolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 6,25 mg
 • 12,5 mg
 • 25 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Karwedylol

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • laktoza jednowodna
 • krospowidon CL
 • powidon K30
 • bezwodna krzemionka koloidalna
 • stearynian magnezu

Otoczka tabletki:

 • HPMC 2910/ Hypromeloza 3cP
 • HPMC 2910/ Hypromeloza 6cP
 • HPMC 2910/ Hypromeloza 50cP
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • cytrynian trietylu
 • makrogol 8000
 • polidekstroza Fcc
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek powlekanych
 • 60 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości
 • obniża ciśnienie krwi
 • przeciwdziała niedokrwieniu serca
Zastosowanie
 • nadciśnienie tętnicze samoistne
 • przewlekła, stabilna dławica piersiowa
 • leczenie wspomagające umiarkowanej do ciężkiej stabilnej niewydolności serca
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych
 • ciężka niewydolność serca leczona głównie lekami podawanymi dożylnie
 • astma oskrzelowa lub inne choroby płuc
 • nieleczona niewydolność serca
 • blok przedsionkowo - komorowy
 • zespół chorego węzła zatokowego
 • wstrząs kardiogenny
 • znaczne zwolnienie tętna
 • bardzo niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • kwasica metaboliczna
 • guz chromochłonny
 • zmniejszone krążenie krwi w dłoniach i stopach
 • chromanie przestankowe
 • ciężkie choroby wątroby
 • leczenie wysokiego ciśnienia krwi lub chorób serca preparatami podawanymi dożylnie (werapamil, diltiazem)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • niewydolność serca z towarzyszącym niskim ciśnieniem tętniczym krwi, chorobą niedokrwienną serca, chorobą naczyń krwionośnych i/ lub zaburzeniami czynności nerek
 • cukrzyca
 • ciężkie, nieleczone zaburzenia oddychania
 • choroba naczyń obwodowych
 • stosowanie soczewek kontaktowych
 • zespół Raynauda
 • nadczynność tarczycy
 • planowane zabiegi operacyjne z zastosowaniem leków znieczulenia ogólnego
 • zwolnione tętno poniżej 55 uderzeń na minutę
 • epizody ciężkich reakcji nadwrażliwość
 • leczenie odczulające
 • łuszczyca
 • dławica piersiowa typu Prinzmetala
 • guz chromochłonny nadnerczy
 • nietolerancja laktozy
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (więcej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • bóle głowy
 • choroby serca
 • obniżone ciśnienie tętnicze krwi
 • omdlenia
 • uczucie osłabienia i zmęczenia

Częste (rzadziej niż u 10 na 100 pacjentów):

 • zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych
 • zakażenia układu moczowego
 • anemia
 • wzrost masy ciała
 • zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi
 • utrata kontroli poziomu cukru we krwi u osób z cukrzycą
 • uczucie przygnębienia
 • zaburzenia widzenia
 • ból lub uczucie suchego oka
 • powolne bicie serca
 • omdlenia lub zawroty głowy podczas wstawania
 • zatrzymanie płynów
 • problemy z krążeniem krwi w rękach i nogach
 • problemy z oddychaniem
 • nudności i wymioty
 • biegunka
 • rozstrój żołądka i niestrawność
 • ból dłoni i stóp
 • zmiany w oddawaniu moczu
Nie łączyć z
 • digoksyną
 • ryfampicyną
 • cymetydyną
 • cyklosporyną
 • klonidyną
 • werapamilem
 • diltiazemem
 • amiodaronem
 • chinidyną
 • dizopiramidem
 • meksyletyną
 • propafenonem
 • flekainidem
 • antagonistami receptora α - 1
 • insuliną
 • doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi
 • lekami znieczulającymi
 • sympatykomimetykami
 • pochodnymi dihydropirydyny
 • azotanami
 • lekami blokującymi przewodnictwo nerwowo - mięśniowe
 • ergotaminą
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • estrogenami
 • kortykosteroidami
 • rezerpiną
 • guanetydyną
 • metyldopą
 • guanfacyną
 • inhibitorami monoaminooksydazy
 • fluoksetyną
 • agonistami receptorów β - adrenergicznych o działaniu rozszerzającym oskrzela
Ciąża

Stosowanie leku w ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią

Stosowanie leku podczas karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Dzieci

Brak badań dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności działania leku Avedol u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może wywoływać zawroty głowy i uczucie zmęczenia. W przypadku wystąpienia tych objawów należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Avedol?

Działanie leku Avedol polega na rozszerzeniu naczyń krwionośnych. Ponadto zmniejsza opór obwodowy naczyń oraz hamuje układ renina - angiotensyna. U pacjentów z dławicą piersiową przeciwdziała niedokrwieniu mięśnia sercowego, łagodzi ból oraz zmniejsza obciążenie wstępne i następcze komór serca.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Avedol?

Lek Avedol jest wskazany w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego, przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej oraz wspomagająco w umiarkowanej do ciężkiej stabilnej niewydolności serca.

Dawkowanie

Jak stosować lek Avedol?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skierować się do lekarza lub farmaceuty.

Leczenie nadciśnienia tętniczego

 • zazwyczaj stosowana dawka wynosi 12,5 mg raz na dobę przez pierwsze 2 dni leczenia, a następnie 25 mg raz na dobę
 • lekarz może zalecić inne dostępne dawki

Leczenie dławicy piersiowej

 • zazwyczaj stosowana dawka wynosi 12,5 mg dwa razy na dobę przez 2 dni, a następnie 25 mg dwa razy na dobę
 • lekarz może zalecić inne dostępne dawki

Niewydolność serca

 • zazwyczaj stosowana dawka wynosi 6,25 mg dwa razy na dobę przez 2 tygodnie
 • dawka może być przez lekarza stopniowo zwiększana, zwykle w odstępach dwutygodniowych
 • w niektórych przypadkach lekarz może zadecydować o zmniejszeniu lub zwiększeniu dawki

Zalecenia dotyczące stosowania leku

 • tabletki należy połykać popijając co najmniej połową szklanki wody
 • tabletki można stosować niezależnie od posiłków, zaleca się jednak, aby pacjenci z niewydolnością serca przyjmowali lek w czasie posiłku co zmniejsza ryzyko zawrotów głowy podczas nagłego wstawania

Zastosowanie większej niż zalecana dawka leku

 • objawami przedawkowania są omdlenia spowodowane zmniejszonym ciśnieniem krwi, zwolnione bicie serca, w ciężkich przypadkach zatrzymanie bicia serca, trudności w oddychaniu, zwężenie dróg oddechowych, złe samopoczucie, obniżona świadomość, napady padaczkowe
 • w razie przyjęcia większej dawki leku niż zalecana lub w przypadku połknięcia leku przez dziecko należy powiadomić lekarza, lub zgłosić się do najbliższego szpitala w celu uzyskania porady co do dalszego postępowania

Pominięcie zastosowania leku

 • w przypadku pominięcia jednej lub kilku dawek leku należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze
 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku

Przerwanie stosowania leku

 • nie należy przerywać stosowania bez konsultacji z lekarzem prowadzącym
 • lekarz zaleci odstawienie leku stopniowo zmniejszając dawkę przez okres około 2 tygodni

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Avedol?

 • w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca, która jest leczona głównie lekami podawanymi drogą dożylną
 • jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości astma oskrzelowa lub inna choroba płuc
 • jeśli u pacjenta występuje nieleczona niewydolność serca
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia w układzie przewodzącym serca (blok przedsionkowo - komorowy drugiego lub trzeciego stopnia, choroba węzła zatokowego)
 • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności serca (wstrząs kardiogenny)
 • jeśli u pacjenta występuje znaczne zwolnienie tętna lub bardzo niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia równowagi kwasowo - zasadowej (kwasica metaboliczna)
 • jeśli u pacjenta występuje nieleczona zwiększona czynność nadnerczy (guz chromochłonny)
 • jeśli u pacjenta występuje zmniejszone krążenie krwi w dłoniach i stopach, w następstwie czego stają się zimne, pojawia się ból lub chromanie przestankowe
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby
 • jeśli pacjent jest leczony podawanymi dożylnie lekami stosowanymi w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub chorób serca (diltiazem, werapamil)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Avedol może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Większość działań niepożądanych jest zależna od wielkości dawki leku i objawy ustępują po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia. Niektóre z nich mogą wystąpić na początku leczenia i ustępować spontanicznie w trakcie leczenia.

Bardzo częste (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

 • ból głowy
 • zawroty głowy (np. podczas nagłego wstawania)
 • choroby serca, których objawy obejmują bóle w klatce piersiowej, zmęczenie, duszności, obrzęk rąk i nóg
 • zmniejszone ciśnienie tętnicze krwi
 • uczucie osłabienia i zmęczenia

Częste (występują u 1 do 10 pacjentów na 100)

 • zapalenie oskrzeli, płuc, nosa i gardła objawiając się świszczącym oddechem, dusznościami, uciskiem w klatce piersiowej, bólem gardła
 • zakażenia układu moczowego wywołujące problemy z oddawaniem moczu
 • anemia objawiająca się zmęczeniem, bladą skórą, uczuciem kołatanie serca i płytkim oddechem
 • wzrost masy ciała
 • wzrost stężenia cholesterolu we krwi
 • utrata stężenia cukru we krwi u pacjentów z cukrzycą
 • uczucie przygnębienia
 • zaburzenia widzenia, ból i uczucie suchego oka spowodowane mniejszą ilością łez
 • powolne bicie serca
 • omdlenia, zawroty głowy podczas wstawania
 • zatrzymanie płynów objawiające się obrzękiem ciała (obrzęk rąk, stóp, kostek, nóg) i zwiększeniem objętości krwi w organizmie
 • problemy z krążeniem krwi w rękach i nogach (zimne stopy i dłonie, bladość, mrowienie i ból palców, ból w nodze pogarszający się podczas chodzenia)
 • problemy z oddychaniem
 • nudności, wymioty
 • biegunka
 • rozstrój żołądka, niestrawność
 • ból dłoni i stóp
 • problemy z nerkami, w tym zmiany w oddawaniu moczu

Niezbyt częste (występują u 1 do 10 pacjentów na 1000)

 • zaburzenia snu
 • omdlenia
 • mrowienie lub drętwienie rąk i nóg
 • problemy skórne (wysypki, pokrzywka, świąd i płaty suchej skóry)
 • zaburzenia układu przewodzącego serca
 • bóle w klatce piersiowej, duszność (dławica piersiowa)
 • wypadanie włosów
 • zaburzenia erekcji (trudności w uzyskaniu lub utrzymaniu erekcji)

Rzadkie (występują u 1 do 10 pacjentów na 10000)

 • spadek liczby płytek krwi (siniaki, krwawienia z nosa)
 • niedrożność nosa

Bardzo rzadkie (występujące u mniej niż 1 na 10000 pacjentów)

 • spadek liczby białych krwinek (zakażenia jamy ustnej, dziąseł, gardła, płuc)
 • reakcje alergiczne (nadwrażliwość) objawiające się trudnościami w oddychaniu lub połykaniu przez nagły obrzęk gardła, lub twarzy, obrzęki rąk, stóp, kostek
 • suchość w ustach
 • zaburzenia czynności wątroby wykazane w badaniu krwi
 • problemy z utrzymaniem moczu u kobiet przemijające po zaprzestaniu leczenia
 • impotencja
 • wysypki skórne i zaczerwienienia, które mogą nasilać się do ciężkich reakcji skórnych, w tym rozległej wysypki z pęcherzami i złuszczaniem naskórka w okolicach ust, nosa, oczu i genitaliów (zespół Stevensa - Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka lub rumień wielopostaciowy)

Lek Avedol może powodować rozwój objawów cukrzycy u pacjentów, którzy cierpią na jej łagodną postać nazywaną "cukrzycą utajoną".

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Avedol, należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:

 • niewydolności serca z towarzyszącym niskim ciśnieniem tętniczym krwi oraz zaburzeniami dopływu krwi i tlenu do tkanek (choroba niedokrwienna serca), choroby naczyń krwionośnych, zaburzeń czynności nerek - może wystąpić nasilenie objawów niewydolności serca lub zatrzymanie płynów. Wówczas lekarz powinien kontrolować czynność nerek (konieczne może okazać się zmniejszenie dawki leku)
 • cukrzycy - stosowanie leku może maskować objawy obniżonego poziomu cukru we krwi, należy regularnie kontrolować stężenie cukru we krwi
 • ciężkich zaburzeń oddychania - lek Avedol może pogorszyć trudności w oddychaniu, gdy nie są leczone
 • choroby naczyń obwodowych - lek Avedol może wywoływać lub nasilać objawy niewydolności tętniczej
 • noszenia soczewek kontaktowych - lek Avedol może zmniejszać wydzielanie łez
 • zespołu Raynauda (początkowo zasinienie palców rąk lub stóp, potem blednięcie i następnie zaczerwienienie z towarzyszącym bólem) - lek Avedol może nasilać istniejące objawy
 • nadczynności tarczycy - lek Avedol może maskować objawy tej choroby
 • planowanych zabiegów operacyjnych z zastosowaniem leków do znieczulenia ogólnego
 • zwolnionego tętna poniżej 55 uderzeń na minutę
 • ciężkich reakcji nadwrażliwości np. po ukąszeniu owadów lub po spożyciu pokarmów
 • leczenia odczulającego - lek Avedol może zmniejszać skuteczność leków stosowanych w leczeniu reakcji uczuleniowych
 • łuszczycy
 • dławicy piersiowej Prinzmetala lek Avedol może wywoływać bóle w klatce piersiowej
 • guza chromochłonnego nadnerczy
 • nietolerancji laktozy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Avedol a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się podawania leku Avedol w okresie ciąży, gdyż istnieje ryzyko szkodliwego wpływu na rozwój płodu.

Avedol a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Avedol może przenikać do mleka matki. Nie powinien być stosowany przez kobiety karmiące piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Szczególnie ważne jest poinformowanie lekarza o stosowaniu następujących leków:

 • digoksyna (lek stosowany w niewydolności serca) - jednoczesne podawanie digoksyny i karwedylolu u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym może powodować wzrost stężenia digoksyny w osoczu
 • ryfampicyna (antybiotyk stosowany w leczeniu gruźlicy) - może powodować zmniejszenie stężenia karwedylolu w osoczu
 • cymetydyna (lek stosowany w leczeniu wrzodów żołądka, zgagi, zarzucania kwaśnej treści żołądkowej) - może zwiększać stężenie karwedylolu w osoczu
 • cyklosporyna (lek osłabiający układ immunologiczny stosowany w celu ochrony przed odrzuceniem organów po transplantacji oraz w schorzeniach dermatologicznych i reumatycznych) - karwedylol może powodować zwiększenie stężenia cyklosporyny
 • klonidyna (lek stosowany w celu obniżenia ciśnienia krwi oraz w leczeniu migreny) - może wystąpić nasilenie działania hipotensyjnego oraz spowalniającego czynność serca
 • werapamil, diltiazem, amiodaron, chinidyna, dizopiramid, meksyletyna, propafenon, flekainid (leki stosowane w leczeniu arytmii) - zwiększone ryzyko zaburzeń przewodzenia przedsionkowo - komorowego
 • preparaty obniżające ciśnienie krwi - ryzyko nadmiernego obniżenia ciśnienia
 • insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe - karwedylol może nasilać działanie insuliny i doustnych leków przeciwcukrzycowych. Ponadto może maskować objawy hipoglikemii (szczególnie tachykardię)
 • leki znieczulające - karwedylol może nasilać działanie osłabiające siłę skurczu serca
 • sympatykomimetyki (zwiększające aktywność układu współczulnego) - ryzyko nadciśnienia tętniczego i nasilenia bradykardii
 • pochodne dihydropirydyny (stosowane w leczeniu zwiększonego ciśnienia krwi i chorób serca) - ryzyko ciężkiego niedociśnienia tętniczego i niewydolności serca
 • azotany (leki stosowane w leczeniu chorób serca) - nasilenie działania obniżającego ciśnienie krwi
 • leki blokujące przewodnictwo nerwowo - mięśniowe (zmniejszają napięcie mięśni) - ryzyko nasilenia bloku nerwowo - mięśniowego
 • ergotamina (lek przeciwmigrenowy) - nasilenie działania skurczowego na naczynia krwionośne
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne, estrogeny, kortykosteroidy - mogą powodować zatrzymywanie wody i sodu osłabiając działanie obniżające ciśnienie krwi przez karwedylol
 • rezerpina, guanetydyna, metyldopa, guanfacyna, inhibitory monoaminooksydazy - nasilają spowolnienie częstości bicia serca
 • fluoksetyna (stosowana w leczeniu depresji)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Avedol a alkohol

Lek Avedol może nasilać działanie alkoholu.

Avedol a prowadzenie pojazdów

Na początku leczenia lub przy jego zmianie mogą pojawić się zawroty głowy i zmęczenie. Prowadzenie pojazdów lub obsługa maszyn mogą być wówczas niewskazane.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Avedol?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • chronić przed światłem
 • przechowywać w temperaturze poniżej 30°C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego