Kategorie

Azalia (Dezogestrelum )

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Azalia?

Lek Azalia stosowany jest w celu zapobiegania ciąży. Zawiera małą ilość żeńskiego hormonu płciowego, progestagenu o nazwie dezogestrel. W przeciwieństwie do złożonych tabletek antykoncepcyjnych, tabletki zawierające tylko progestagen nie zawierają estrogenu, drugiego żeńskiego hormonu płciowego i są określane również jako minitabletka. Możliwość zajścia w ciążę w trakcie prawidłowego stosowania leku Azalia (o ile nie zapomniano przyjąć tabletki) jest bardzo niewielka. 

Podstawowe informacje

NazwaAzalia
Nazwa międzynarodowaDezogestrelum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

75 mcg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Dezogestrel 

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna 
 • skrobia ziemniaczana 
 • powidon K-30 
 • krzemionka koloidalna bezwodna kwas stearynowy 
 • all-rac-alfa-tokoferol 
 • alkohol poliwinylowy 
 • dwutlenek tytanu E171 
 • makrogol 3000 
 • talk 
Dostępne opakowania

28 tabletek

Działanie / właściwości

Lek Azalia zatrzymuje migrację plemników przez kanał szyjki macicy. Tak jak tabletki złożone zwykle hamuje dojrzewanie komórki jajowej. W odróżnieniu od produktów złożonych może być stosowany u kobiet nietolerujących estrogenów i u kobiet karmiących piersią. Lek Azalia, tak jak inne hormonalne środki antykoncepcyjne nie zapobiega zakażeniu HIV (AIDS) i innym chorobom przenoszonym drogą płciową. 

Zastosowanie

Zapobieganie ciąży.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na dezogestrel lub którąkolwiek substancję pomocniczą 
 • żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (zakrzepica żył głębokich lub zatorowość płucna) 
 • żółtaczka 
 • ciężkie choroby wątroby do czasu, gdy parametry czynności wątroby nie wrócą do normy 
 • nowotwory zależne od hormonów płciowych (np. specyficzne rodzaje raka piersi) 
 • krwawienia z pochwy o nieznanej przyczynie
Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Azalia należy poinformować lekarza o: 

 • występowaniu raka piersi
 • występowaniu nowotworu wątroby 
 • żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej
 • cukrzycy
 • padaczce 
 • gruźlicy 
 • nadciśnieniu tętniczym 
 • występowaniu obecnie lub w przeszłości ostudy (żółtobrązowe plamy barwnikowe na skórze, szczególnie twarzy); należy wtedy unikać promieniowania słonecznego oraz promieniowania ultrafioletowego 

Lek Azalia zawiera laktozę. W przypadku stwierdzonej nietolerancji niektórych cukrów pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku. 

Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często: 

 • nastrój zmienny, depresyjny 
 • obniżenie libido 
 • ból głowy 
 • nudności i wymioty 
 • trądzik, 
 • ból piersi 
 • nieregularne krwawienia lub ich brak 
 • zwiększenie masy ciała

 
Niezbyt często: 

 • zapalenie pochwy 
 • nietolerancja szkieł kontaktowych 
 • wymioty 
 • łysienie 
 • bolesne krwawienia 
 • torbiele jajników 
 • zmęczenie 

 
Rzadko:

 • wysypka 
 • pokrzywka 
 • rumień guzowaty (sprawiające ból niebiesko-czerwone guzki) 

 
Możliwe jest pojawienie się wydzieliny z piersi.

Do rzadkich działań niepożądanych należą także objawy obrzęku naczynioruchowego takie jak: obrzęk twarzy, języka i gardła, trudności w połykaniu, pokrzywka i trudności w oddychaniu – niezbędny jest wtedy pilny kontakt z lekarzem. 

Nie łączyć z

Nie należy łączyć leku Azalia z lekami stosowanymi w leczeniu: 

 • padaczki (np. prymidon, fenytoina, karbamazepina, okskarbazepina, felbamat, topiramat oraz fenobarbital), 
 • gruźlicy (np. ryfampicyna, ryfabutyna), 
 • zakażenia HIV (np. rytonawir, nelfinawir, newirapina, efawirenz), 
 • zakażenia wirusem wątroby typu C (HCV) (np. boceprewir, telaprewir), 
 • innych chorób zakaźnych (np. gryzeofulwina), 
 • nastrojów depresyjnych (ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum), 
 • pewnych zakażeń bakteryjnych (np. klarytromycyna, erytromycyna), 
 • zakażeń grzybiczych (np. ketokonazol, itrakonazol, flukonazol), 
 • wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia), dusznicy lub niektórych zaburzeń rytmu serca (np. diltiazem). 
Ciąża

Nie należy stosować leku Azalia w ciąży.

Karmienie piersią

Lek Azalia może być stosowany podczas karmienia piersią. Nie wpływa on na ilość lub jakość wydzielanego mleka. Małe ilości substancji czynnej leku przenikają do mleka matki.

Dzieci

Brak dostępnych danych klinicznych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak wpływu lub nieistotny wpływ.

Działanie i właściwości

Azalia jest to produkt zawierający tylko progestagen, dezogestrel. Może być stosowany w czasie karmienia piersią i przez kobiety, które nie mogą bądź nie chcą stosować estrogenów.  

Skuteczność antykoncepcyjna produktu Azalia polega przede wszystkim na: 

 • hamowaniu owulacji 
 • zagęszczaniu śluzu znajdującego się w szyjce macicy, tak aby uniemożliwić plemnikom migrację przez kanał szyjki macicy 

Zastosowanie / wskazania

Antykoncepcja hormonalna.

Dawkowanie

Opakowanie leku Azalia zawiera 28 tabletek. Na blistrze przy każdej tabletce z jednej strony znajduje się symbol dnia tygodnia, w którym należy ją przyjąć, a po drugiej stronie znajdują się strzałki pokazujące kierunek przyjmowanych tabletek. Za każdym razem przyjmowanie tabletek z nowego opakowania leku Azalia należy rozpoczynać od górnego rzędu w blistrze, przyjmując tabletki zgodnie z kierunkiem strzałek, jedną na dobę, aż do wyczerpania zawartości opakowania. Pozwala to łatwo sprawdzić, czy tabletka oznaczona danym dniem tygodnia została przyjęta w tym właśnie dniu. 

Tabletki należy przyjmować o tej samej porze każdego dnia. 

Tabletkę należy połykać w całości, popijając wodą. Podczas przyjmowania leku Azalia może wystąpić niewielkie krwawienie, należy jednak kontynuować przyjmowanie tabletek. Po wyczerpaniu tabletek z opakowania należy rozpocząć przyjmowanie tabletek z nowego 
opakowania następnego dnia, bez robienia przerwy i nie czekając na wystąpienie krwawienia. 
 
Przyjmowanie tabletek leku Azalia można przerwać w dowolnej chwili. Skuteczność antykoncepcyjna kończy się w dniu zaprzestania przyjmowania tabletek.

Rozpoczęcie pierwszego opakowania leku Azalia 

Jeżeli obecnie nie stosuje się żadnych tabletek antykoncepcyjnych: 

Należy odczekać do najbliższej miesiączki i rozpocząć przyjmowanie tabletek leku Azalia w pierwszym dniu miesiączki. Nie trzeba wtedy stosować dodatkowych metod antykoncepcyjnych. 

 Przyjmowanie tabletek można również rozpocząć między 2 a 5 dniem cyklu, jednak w tym przypadku należy zastosować dodatkową, mechaniczną metodę antykoncepcji (prezerwatywę) przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek w pierwszym cyklu.

Jeżeli wcześniej przyjmowano złożony środek antykoncepcyjny (złożone tabletki antykoncepcyjne, antykoncepcyjny system terapeutyczny dopochwowy, plaster antykoncepcyjny): 

Można rozpocząć przyjmowanie tabletek leku Azalia następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki obecnie przyjmowanego leku lub w dniu usunięcia antykoncepcyjnego systemu terapeutycznego dopochwowego, plastra antykoncepcyjnego (bez robienia przerwy na dni wolne od przyjmowania tabletek, stosowania antykoncepcyjnego systemu terapeutycznego dopochwowego, plastra antykoncepcyjnego). 

Jeżeli obecnie stosowany lek zawiera również tabletki niezawierające substancji czynnej, można rozpocząć przyjmowanie leku Azalia następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej hormony (aktywnej). Nie ma wtedy konieczności stosowania dodatkowej metody antykoncepcji. 
 
Można także rozpocząć stosowanie leku Azalia najpóźniej w pierwszym dniu następującym po przerwie w przyjmowaniu tabletek obecnie stosowanego leku, w dniu założenia następnego antykoncepcyjnego systemu terapeutycznego dopochwowego, plastra antykoncepcyjnego lub w dniu następującym po przyjęciu ostatniej tabletki placebo obecnie stosowanego leku. W tych przypadkach należy zastosować dodatkową metodę antykoncepcji (mechaniczną) przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek Azalia.

Jeżeli wcześniej przyjmowano inny lek zawierający tylko progestagen:

Można przerwać przyjmowanie tabletek dowolnego dnia i następnego dnia rozpocząć przyjmowanie tabletek leku Azalia. Nie trzeba stosować dodatkowych metod antykoncepcyjnych.

Jeżeli wcześniej stosowano antykoncepcję w postaci iniekcji, implantu lub systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego progestagen):

Należy rozpocząć przyjmowanie tabletek leku Azalia w dniu, w którym należałoby wykonać następne wstrzyknięcie lub w dniu usunięcia implantu, lub systemu. Nie trzeba stosować dodatkowych metod antykoncepcyjnych. 

Po porodzie: 

Należy rozpocząć stosowanie tabletek między 21. a 28. dniem po porodzie. W przypadku późniejszego rozpoczęcia przyjmowania tabletek należy zastosować dodatkową metodę antykoncepcji (mechaniczne środki antykoncepcyjne) przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek. 

Po odbytym stosunku przed rozpoczęciem przyjmowania tabletek należy sprawdzić, czy pacjentka nie jest w ciąży lub należy poczekać do pierwszej miesiączki. 
 
Po poronieniu: 

Zgodnie z zaleceniami lekarza. 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Azalia 

Nie zaobserwowano szkodliwego, ciężkiego działania po jednorazowym przyjęciu więcej niż jednej tabletki leku Azalia. Mogą wystąpić nudności, wymioty oraz nieznaczne krwawienie z pochwy. 

Pominięcie zastosowania leku Azalia 

Jeżeli opóźnienie w przyjmowaniu tabletek wynosi mniej niż 12 godzin skuteczność tabletki jest zachowana. Należy jak najszybciej przyjąć zapomnianą tabletkę, a pozostałe przyjmować jak zazwyczaj. 

Jeżeli opóźnienie w przyjmowaniu tabletek wynosi więcej niż 12 godzin skuteczność tabletki może być zmniejszona. Ryzyko zmniejszenia skuteczności antykoncepcyjnej tabletki zwiększa się wraz z ilością zapomnianych tabletek. Należy jak najszybciej przyjąć zapomnianą tabletkę, a pozostałe przyjmować jak zazwyczaj. Przez następne 7 dni należy zastosować dodatkowo mechaniczną metodę antykoncepcji (np. prezerwatywa). Istnieje możliwość zajścia w ciążę w przypadku pominięcia przyjęcia jednej lub więcej tabletek w pierwszym tygodniu rozpoczęcia stosowania tabletek, jeżeli w tygodniu poprzedzającym zapomnienie doszło do współżycia. 

Postępowanie w przypadku zaburzeń żołądkowo-jelitowych (np. wymioty, silna biegunka) 

Należy postąpić tak jak w przypadku pominięcia tabletki. Jeżeli wymioty lub silna biegunka wystąpią w ciągu 3 - 4 godzin po przyjęciu tabletki leku Azalia, wchłanianie substancji czynnej może być zmniejszone. W przypadku silnej, przedłużającej się biegunki należy skontaktować się z lekarzem. 
 
Przerwanie stosowania leku Azalia 

Można przerwać przyjmowanie leku Azalia w dowolnym momencie. W przypadku nieplanowania zajścia w ciążę należy poprosić lekarza o inną metodę antykoncepcji. 
 
W przypadku planowania ciąży zaleca się odczekać do pierwszej naturalnej miesiączki. To ułatwi określenie spodziewanego terminu urodzenia dziecka w chwili zajścia w ciążę. 

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Azalia w przypadku występowania któregokolwiek z wymienionych poniżej czynników. W przypadku ich występowania należy poinformować o tym fakcie lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku Azalia, wtedy lekarz rozważy stosowanie niehormonalnej metody antykoncepcji. 

 • jeśli pacjentka ma uczulenie na dezogestrel lub którąkolwiek z substancji pomocniczych tego leku  
 • występowanie obecnie i w przeszłości żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, polegającej na powstawaniu zakrzepów blokujących żyły (np. w nogach - zakrzepica żył  głębokich) lub w płucach (zatorowość płucna) 
 • występowanie, obecnie lub w przeszłości żółtaczki (zażółcenie skóry) lub ciężkich chorób wątroby (chyba że parametry czynności wątroby wrócą do normy) 
 • występowanie, obecnie lub w przeszłości, nowotworów zależnych od hormonów płciowych (np. niektórych rodzajów raka piersi)
 • krwawienia z pochwy o nieznanej przyczynie 

Jeżeli którykolwiek z podanych powyżej objawów wystąpi po raz pierwszy w czasie stosowania leku Azalia, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. 

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, Azalia może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy poinformować lekarza o wystąpieniu wszystkich zmian w stanie zdrowia, szczególnie, jeżeli są one nasilone i długotrwałe oraz wydają się być spowodowane przyjmowaniem leku Azalia. 
 
Często (występujące u więcej niż 1 na 100, ale mniej niż u 1 na 10 stosujących) 

 • zmienny nastrój 
 • nastrój depresyjny
 • zmniejszone libido, ból głowy
 • nudności
 • trądzik
 • ból piersi
 • nieregularne krwawienia lub brak krwawienia
 • zwiększenie masy ciała

 
Niezbyt często (występujące u więcej niż 1 na 1000, ale mniej niż 1 na 100 stosujących) 

 • zapalenie pochwy
 • nietolerancja szkieł kontaktowych
 • wymioty, łysienie
 • bolesne krwawienia
 • torbiele jajników
 • uczucie zmęczenia

 
Rzadko (występujące u więcej niż 1 na 10 000, ale mniej niż 1 na 1000 stosujących) 

 • wysypka
 • pokrzywka
 • rumień guzowaty (sprawiające ból niebiesko-czerwone guzki). 

 
Poza wyżej wymienionymi działaniami niepożądanymi może pojawić się wydzielina z piersi.  

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpiły objawy obrzęku naczynioruchowego takie jak obrzęk twarzy, języka i gardła, trudności w połykaniu, lub pokrzywka i trudności w oddychaniu. 

 

Ciężkie działania niepożądane 
 

Rak piersi 

Każda kobieta narażona jest na występowanie raka piersi. U kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne nowotwór ten występuje nieznacznie częściej niż u kobiet w tym samym wieku, które ich nie stosują. Po zaprzestaniu przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych ryzyko to stopniowo maleje, a po 10 latach od zaprzestania przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych jest takie samo jak dla kobiet, które nigdy nie stosowały tabletek antykoncepcyjnych. 

Rak piersi występuje rzadziej u kobiet w wieku poniżej 40 lat, ale ryzyko wzrasta z wiekiem. Dlatego też większa liczba przypadków raka piersi występuje u kobiet przyjmujących tabletki antykoncepcyjne w starszym wieku. Nie ma tak dużego znaczenia jak długo przyjmuje się tabletki antykoncepcyjne. 

Występowanie raka piersi u kobiet stosujących tabletki zawierające tylko progestagen, jak Azalia, jest podobne do ryzyka wystąpienia raka piersi u kobiet stosujących tabletki złożone, jednak dowody nie są ostateczne. 
 
Przypadki raka piersi rozpoznane u pacjentek przyjmujących tabletki antykoncepcyjne wydają się być mniej zaawansowane niż te stwierdzane u kobiet ich niestosujących. Nie wiadomo, czy różnica ta ma związek ze stosowaniem tabletek antykoncepcyjnych. Może to być związane z częstszą kontrolą pacjentek stosujących antykoncepcję hormonalną i tym samym wcześniejszym rozpoznaniem raka piersi.

 

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa 

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa objawia się zakrzepem, który może blokować naczynie krwionośne. Czasami może ona występować w żyłach głębokich kończyn dolnych (zakrzepica żył głębokich). Jeżeli zakrzep oderwie się od miejsca, w którym powstał, może on dotrzeć do płuc i zablokować tętnicę płucną tworząc zator płucny, co może prowadzić do śmierci. 

Zakrzepica żył głębokich występuje bardzo rzadko i może rozwinąć się również, jeżeli nie stosuje się tabletek antykoncepcyjnych. Może wystąpić również w czasie ciąży. Ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest większe u stosujących tabletki antykoncepcyjne niż u niestosujących ich. 

 
Możliwe, że ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne zawierające tylko progestagen (tak jak Azalia), jest mniejsze niż przy stosowaniu tabletek antykoncepcyjnych zawierających w swoim składzie również estrogeny (tzw. tabletki „złożone”). W przypadku wystąpienia objawów żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Są to objawy takie jak: 

 • obrzęk nogi lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze, lub na stopie, szczególnie gdy towarzyszy temu:   
  • ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia  
  • zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze   
  • zmiana koloru skóry nogi, np. zblednięcie, zaczerwienienie, zasinienie   
  • nagły napad niewyjaśnionych duszności lub przyspieszenia oddechu 
  • nagły napad kaszlu bez oczywistej przyczyny, który może być połączony z pluciem krwią
  • ostry ból w klatce piersiowej, który może nasilać się przy głębokim oddychaniu 
  • ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy 
  • przyspieszone lub nieregularne bicie serca   
  • silny ból w żołądku   
  • natychmiastowa utrata widzenia lub  bezbolesne zaburzenia widzenia, które mogą przekształcić się w utratę widzenia   

Jeśli pacjentka nie jest pewna, należy zgłosić się do lekarza, ponieważ niektóre z tych objawów,  takie jak kaszel lub spłycenie oddechu mogą zostać pomylone z łagodniejszymi stanami, takimi  jak zakażenie układu oddechowego (np. przeziębienie).  

Zaburzenia psychiczne 

Niektóre kobiety stosujące hormonalne środki antykoncepcyjne, w tym lek Azalia, zgłaszały depresję lub obniżenie nastroju. Taki stan może czasami prowadzić do myśli samobójczych. Jeśli wystąpią zmiany nastroju i objawy depresji, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Azalia należy poinformować lekarza o: 

 • występowaniu obecnie lub w przeszłości raka piersi (również w najbliższej rodzinie)
 • występowaniu nowotworu wątroby
 • występowaniu w przeszłości (i obecnie) żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej 
 • występowaniu cukrzycy
 • występowaniu padaczki
 • występowaniu gruźlicy
 • występowaniu nadciśnienia tętniczego
 • występowaniu obecnie lub w przeszłości ostudy (żółtobrązowe plamy barwnikowe na skórze szczególnie twarzy, należy unikać promieniowania słonecznego lub promieniowania ultrafioletowego). 

Azalia a ciąża

Stosowanie leku Azalia jest przeciwwskazane w ciąży lub gdy istnieje podejrzenie zajścia w ciążę.

Azalia a karmienie piersią

 • Lek Azalia może być stosowany podczas karmienia piersią. Nie wpływa on na ilość lub jakość wydzielanego mleka. Małe ilości substancji czynnej leku przenikają do mleka matki. 
 • Nie zaobserwowano żadnego wpływu na wzrost i rozwój dziecka. 
 • W przypadku karmienia piersią i chęci stosowania leku Azalia należy skontaktować się z lekarzem. 

Interakcje

Zawsze należy informować lekarza o wszystkich aktualnie stosowanych lekach lub produktach ziołowych stosowanych obecnie (zarówno na receptę jak i bez recepty), również o fakcie stosowania leku Azalia. 

Inni lekarze mogą poinformować o ewentualnej konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcji (np. prezerwatyw) oraz czasu ich stosowania, a także czy konieczna jest modyfikacja stosowania przepisanego przez nich leku, przy stosowaniu Azalia. 
 

Niektóre leki: 

 • mogą wpływać na stężenie leku Azalia we krwi 
 • mogą zmniejszać jego skuteczność antykoncepcyjną 
 • mogą powodować nieoczekiwane krwawienie 

Dotyczy to leków stosowanych w leczeniu: 

 • padaczki (np. prymidon, fenytoina, karbamazepina, okskarbazepina, felbamat, topiramat oraz fenobarbital) 
 • gruźlicy (np. ryfampicyna, ryfabutyna)
 • zakażenia HIV (np. rytonawir, nelfinawir, newirapina, efawirenz) 
 • zakażenia wirusem wątroby typu C (HCV) (np. boceprewir, telaprewir) 
 • innych chorób zakaźnych (np. gryzeofulwina) 
 • wysokiego ciśnienia tętniczego krwi w naczyniach krwionośnych płuc (bosentan)
 • nastrojów depresyjnych (ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum
 • pewnych zakażeń bakteryjnych (np. klarytromycyna, erytromycyna) 
 • zakażeń grzybiczych (np. ketokonazol, itrakonazol, flukonazol)
 • wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia), dusznicy lub niektórych zaburzeń rytmu serca (np. diltiazem)

Jeśli pacjentka przyjmuje leki lub leki ziołowe, które mogą zmniejszać skuteczność leku Azalia, należy stosować także antykoncepcję mechaniczną. 

Ze względu na fakt, że wpływ innego leku na Azalia może utrzymywać się do 28 dni po przerwaniu stosowania leku, konieczne jest stosowanie w tym czasie dodatkowej antykoncepcji mechanicznej.  

Lekarz poinformuje pacjentkę o ewentualnej potrzebie zastosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych i o czasie ich stosowania. 
 
Azalia może także zaburzać działanie innych leków, co powoduje zwiększenie (np. leki zawierające cyklosporynę) lub zmniejszenie ich działania (np. lamotrygina). 

Azalia a alkohol

Brak danych.

Azalia a prowadzenie pojazdów

Brak wpływu lub nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Blister należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. 

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego