Kategorie

Azibiot (Azithromycinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Azibiot?

Lek Azibiot zawiera azytromycynę, która jest antybiotykiem z grupy makrolidów. Stosowany jest w zakażeniach górnych i dolnych dróg oddechowych, ostrym zapaleniu ucha środkowego, zakażeniach skóry i tkanek miękkich oraz w leczeniu chorób przenoszonych drogą płciową.

Podstawowe informacje

NazwaAzibiot
Nazwa międzynarodowaAzithromycinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

Tabletki powlekane:

 • 500 mg

Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej:

 • 20 mg/ ml
 • 40 mg/ ml
PostaćTabletki powlekane, Proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej
Skład - substancja czynna

Azytromycyna

Skład - substancje pomocnicze

Tabletki powlekane:

 • skrobia żelowana
 • krospowidon
 • wodorofosforan wapnia
 • laurylosiarczan sodu
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu
 • laktoza jednowodna
 • triacetyna

Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej:

 • sacharoza
 • hydroksypropyloceluloza
 • trisodu fosforan bezwodny
 • guma ksantan
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • aromat bananowy (sacharoza, maltodekstryna, guma arabska, środek aromatyzujący)
 • aromat dzikiej wiśni (sacharoza, maltodekstryna, guma arabska, środek aromatyzujący)
 • aromat waniliowy (maltodekstryna, środek aromatyzujący, aromat naturalny)
Dostępne opakowania

Tabletki powlekane:

 • 3 tabletki

Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej:

 • 20 mg/ ml:
  • 16,38 g (20 ml)
 • 40 mg/ ml:
  • 12,6 g (15 ml)
  • 18,9 g (22,5 ml)
  • 25,2 g (30 ml)
  • 31,5 g (37,5 ml)
Działanie / właściwości

Przeciwbakteryjne

Zastosowanie

Tabletki powlekane:

 • zakażenia górnych dróg oddechowych takie jak zapalenie zatok, gardła i migdałków
 • ostre zapalenie ucha środkowego
 • zakażenia dolnych dróg oddechowych takie jak bakteryjne zapalenie oskrzeli i zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, zewnątrzszpitalne zapalenie płuc
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich: rumień wędrujący - Erythema migrans, róża, liszajec, wtórne ropne zapalenie skóry
 • choroby przenoszone drogą płciową takie jak niepowikłane zapalenie cewki moczowej, zapalenie szyjki macicy

Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej:

 • ostre bakteryjne zapalenie zatok
 • ostre bakteryjne zapalenie ucha środkowego
 • zapalenie migdałków, zapalenie gardła
 • zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli
 • lekkie do umiarkowanie ciężkiego zapalenie płuc
 • lekkie do umiarkowanie ciężkich zakażenia skóry i tkanek miękkich, np. zapalenie mieszków włosowych, zapalenie tkanki łącznej, róża
 • zakażenia cewki moczowej i szyjki macicy
Przeciwwskazania

Uczulenie na azytromycynę lub inne antybiotyki makrolidowe, lub ketolidowe, lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Tabletki powlekane:

 • ciężkie schorzenia wątroby lub nerek
 • równoczesne przyjmowanie leków zawierających pochodne alkaloidów sporyszu
 • miastenia
 • zaburzenia nerwowe lub psychiczne
 • lek Azibiot tabletki powlekane zawiera laktozę

Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej:

 • szczególnego rodzaju zaburzenia serca, np. ciężkie zaburzenia czynności serca, wydłużenie odstępu QT lub jeśli stosuje leki zmieniające czynność elektryczną serca, takie jak cyzapryd
 • spowolniona lub nieregularna praca serca
 • zaburzone poziomy elektrolitów we krwi, zwłaszcza niski poziom magnezu i potasu
 • jeśli pacjent przyjmuje inne leki, które wpływają na zmiany w zapisie EKG
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek i/lub wątroby
 • nowe zakażenie, które może świadczyć o nadmiernym wzroście opornych drobnoustrojów
 • zaburzenia nerwowe lub umysłowe
 • stosując lek u niemowląt (poniżej 6 tygodnia życia) mogą one wymiotować lub być rozdrażnione podczas karmienia
 • rzadko zgłaszano ciężkie reakcje nadwrażliwości, zawroty głowy, obrzęk twarzy, gardła, problemy z oddychaniem, wysypka, bąble, pęcherze (czasami śmiertelne)
 • biegunka może być objawem poważnego zapalenia jelit
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często:

 • biegunka

Często:

 • ból głowy
 • wymioty, ból brzucha, nudności
 • zmiana liczby niektórych białych krwinek (limfocytów, granulocytów kwasochłonnych, zasadochłonnych, monocytów i neutrofilów), niskie stężenie wodorowęglanów we krwi
Nie łączyć z
 • pochodnymi sporyszu, np. ergotaminą lub dihydroergotaminą
 • cyklosporyną
 • atorwastatyną
 • teofiliną
 • warfaryną lub innymi lekami przeciwzakrzepowymi
 • digoksyną
 • kolchicyną
 • zydowudyną, efawirenzem, indynawirem, nelfinawirem, dydanozyną
 • ryfabutyną
 • syldenafilem (dotyczy postaci: tabletki powlekane)
 • karbamazepiną, midazolamem (dotyczy postaci: tabletki powlekane)
 • triazolamem (dotyczy postaci: tabletki powlekane)
 • terfenadyną, cetyryzyną
 • flukonazolem
 • trimetoprimem z sulfametoksazolem (dotyczy postaci: tabletki powlekane)
 • cymetydyną (dotyczy postaci: tabletki powlekane)
 • lekami zobojętniającymi
 • metyloprednizolonem (dotyczy postaci: tabletki powlekane)
 • lekami, które mogą wydłużyć odstęp QT w zapisie EKG
 • cyzaprydem (dotyczy postaci: proszek do sporządzania zawiesiny doustnej)
 • astemizolem (dotyczy postaci: proszek do sporządzania zawiesiny doustnej)
 • alfentanylem (dotyczy postaci: proszek do sporządzania zawiesiny doustnej)
Ciąża

Leku tego nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że zostało to zalecone przez lekarza.

Karmienie piersią

Leku tego nie należy stosować w okresie kamienia piersią, chyba że zostało to zalecone przez lekarza.

Dzieci

Dawkowanie u dzieci i młodzieży należy obliczać na podstawie masy ciała.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Ten lek może powodować zawroty głowy i/lub drgawki. Jeśli pacjent odczuwa takie objawy, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Azibiot?

Lek Azibiot zawiera azytromycynę, która jest antybiotykiem z grupy makrolidów. Stosowany jest w celu leczenia zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na azytromycynę: zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych, ostre zapalenie ucha środkowego, zakażenia skóry i tkanek miękkich oraz leczenie chorób przenoszonych drogą płciową.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Azibiot?

Tabletki powlekane:

 • zakażenia górnych dróg oddechowych takie jak zapalenie zatok, gardła i migdałków
 • ostre zapalenie ucha środkowego
 • zakażenia dolnych dróg oddechowych takie jak bakteryjne zapalenie oskrzeli i zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, zewnątrzszpitalne zapalenie płuc
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich: rumień wędrujący - Erythema migrans (pierwszy objaw boreliozy z Lyme), róża, liszajec, wtórne ropne zapalenie skóry
 • choroby przenoszone drogą płciową takie jak niepowikłane zapalenie cewki moczowej, zapalenie szyjki macicy wywołane przez Chlamydia trachomatis

Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej:

 • ostre bakteryjne zapalenie zatok
 • ostre bakteryjne zapalenie ucha środkowego
 • zapalenie migdałków, zapalenie gardła
 • zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli
 • lekkie do umiarkowanie ciężkiego zapalenie płuc
 • lekkie do umiarkowanie ciężkich zakażenia skóry i tkanek miękkich, np. zapalenie mieszków włosowych, zapalenie tkanki łącznej, róża
 • zakażenia cewki moczowej i szyjki macicy wywołane przez bakterie zwane Chlamydia trachomatis

Dawkowanie

Jak stosować lek Azibiot?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Tabletki powlekane:

Azibiot można przyjmować niezależnie od posiłków, jeden raz w ciągu doby.

Dawkowanie u dorosłych i u dzieci o masie ciała powyżej 45 kg:

 • zakażenia dróg oddechowych, skóry i tkanek miękkich

1,5 g należy podawać w trzech dawkach dobowych po 500 mg przez trzy kolejne dni.

 • niepowikłane zakażenia cewki moczowej lub szyjki macicy, wywołane przez Chlamydia trachomatis

1 g (2 tabletki powlekane po 500 mg) należy przyjąć w dawce pojedynczej.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku nie ma konieczności modyfikacji dawkowania. Niemniej u pacjentów będących w podeszłym wieku, u których występuje zwiększone ryzyko zaburzeń rytmu serca, należy zachować ostrożność.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby, należy poinformować lekarza. Może on zdecydować o zmianie dawki leku.

 

Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej:

Azibiot 40 mg/ ml:

Dorośli i dzieci o masie ciała powyżej 45 kg:

Azytromycyna jest przyjmowana w leczeniu 3 i 5-dniowym.

 • leczenie 3 - dniowe: 12,5 ml (500 mg) jeden raz na dobę.
 • leczenie 5 - dniowe:
  • pierwszy dzień: 12,5 ml (500 mg)
  • 2, 3, 4 i 5 dzień: 6,25 ml (250 mg)

W leczeniu niepowikłanego zakażenia cewki moczowej i szyjki macicy wywołanego przez Chlamydia trachomatis stosuje się leczenie jednodniowe: 25 ml (1000 mg).

Azibiot 20 mg/ ml i 40 mg/ ml:

Dzieci i młodzież o masie ciała poniżej 45 kg:

Azytromycyna jest przyjmowana w leczeniu 3 i 5-dniowym. Dobowa dawka jest obliczana na podstawie masy ciała dziecka.

Azibiot 20 mg/ ml

 • leczenie 3 - dniowe:
  • dzień 1 - 3:
   • 5 kg - 2,5 ml (50 mg)
   • 6 kg - 3 ml (60 mg)
   • 7 kg - 3,5 ml (70 mg)
   • 8 kg - 4 ml (80 mg)
   • 9 kg - 4,5 ml (90 mg)
   • 10 kg - 5 ml (100 mg)
   • 12 kg - 6 ml (120 mg)
 • leczenie 5 - dniowe:
  • dzień 1:
   • 5 kg - 2,5 ml (50 mg)
   • 6 kg - 3 ml (60 mg)
   • 7 kg - 3,5 ml (70 mg)
   • 8 kg - 4 ml (80 mg)
   • 9 kg - 4,5 ml (90 mg)
   • 10 kg - 5 ml (100 mg)
   • 12 kg - 6 ml (120 mg)
  • dzień 2 - 5:
   • 5 kg - 1,25 ml (25 mg)
   • 6 kg - 1,5 ml (30 mg)
   • 7 kg - 1,75 ml (35 mg)
   • 8 kg - 2 ml (40 mg)
   • 9 kg - 2,25 ml (45 mg)
   • 10 kg - 2,5 ml (50 mg)
   • 12 kg - 3 ml (60 mg)

Azibiot 40 mg/ ml

 • leczenie 3 - dniowe:
  • dzień 1 - 3:
   • 10 kg - 2,5 ml (100 mg)
   • 12 kg - 3 ml (120 mg)
   • 14 kg - 3,5 ml (140 mg)
   • 16 kg - 4 ml (160 mg)
   • 17 – 25 kg - 5 ml (200 mg)
   • 26 – 35 kg - 7,5 ml (300 mg)
   • 36 – 45 kg - 10 ml (400 mg)
   • >45 kg - 12,5 ml (500 mg)
 • leczenie 5 - dniowe:
  • dzień 1:
   • 10 kg - 2,5 ml (100 mg)
   • 12 kg - 3 ml (120 mg)
   • 14 kg - 3,5 ml (140 mg)
   • 16 kg - 4 ml (160 mg)
   • 17 - 25 kg - 4,5 ml (200 mg)
   • 26 - 35 kg - 5 ml (300 mg)
   • 36 - 45 kg - 6 ml (400 mg)
   • > 45 kg - 12,5 ml (500 mg)
  • dzień 2 - 5:
   • 10 kg - 1,25 ml (50 mg)
   • 12 kg - 1,5 ml (60 mg)
   • 14 kg - 1,75 ml (70 mg)
   • 16 kg - 2 ml (80 mg)
   • 17 - 25 kg - 2,5 ml (100 mg)
   • 26 - 35 kg - 3,75 ml (150 mg)
   • 36 - 45 kg - 5 ml (200 mg)
   • > 45 kg - 6,25 ml (250 mg)

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby, należy poinformować lekarza. Może on zdecydować o zmianie dawki leku.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku dawkowanie jest takie samo, jak u pozostałych osób dorosłych.

Sposób podawania

Przed użyciem wstrząsnąć.

Ten lek można przyjmować z posiłkiem lub bez ponieważ nie wpływa to na wchłanianie azytromycyny.

Azibiot jest podawany raz na dobę. Całkowita dawka podawana w czasie całego leczenia u dzieci nie może przekroczyć 1500 mg azytromycyny na całą kurację.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Azibiot

W przypadku zastosowania większej dawki niż zalecana należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Zbyt duże dawki mogą spowodować nudności, wymioty, biegunkę i przejściowe zaburzenia słuchu.

Pominięcie zastosowania leku Azibiot

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć jak najszybciej. Następną dawkę należy zażyć w zwykłym czasie.

Przerwanie stosowania leku Azibiot

Nie należy kończyć przyjmowania leku przed czasem. Nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej, ważne jest, aby przyjmować ten lek tak długo, jak zalecił lekarz.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Azibiot?

Leku Azibiot nie powinno się stosować w przypadku uczulenia na azytromycynę lub inne antybiotyki makrolidowe, lub ketolidowe, lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Azibiot może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać przyjmowanie leku i niezwłocznie powiadomić lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią ciężkie działania niepożądane:

 • obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, trudności z oddychaniem lub przełykaniem, wysypka, swędzenie skóry po duże pęcherze na skórze, lub też owrzodzenie warg, oczu, nosa, ust i narządów płciowych; mogą to być objawy obrzęku naczynioruchowego, ciężkiej reakcji alergicznej lub anafilaktycznej (rzadziej niż u 1 na 100 osób)
 • ciężka, długotrwała biegunka z krwią lub śluzem w kale; może to być objaw poważnego schorzenia jelit, zwanego „rzekomobłoniastym zapaleniem jelita grubego” (nieznana częstość występowania)
 • ciężkie reakcje skórne z następującymi objawami: gorączka, ból stawów, opuchlizna w okolicy oczu, czerwone plamy na skórze, pęcherze lub łuszczenie się skóry; może to być spowodowane ciężkimi reakcjami skórnymi, takimi jak zespół Stevensa - Johnsona lub toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (nieznana częstość występowania); występująca rzadko osutka skórna charakteryzująca się szybkim pojawieniem się obszarów zaczerwienionej skóry z małymi krostkami (małe pęcherze wypełnione białym lub żółtym płynem)

Inne działania niepożądane, które mogą pojawić się podczas leczenia azytromycyną:

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • biegunka

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • wymioty, ból brzucha, nudności
 • zmiana liczby niektórych białych krwinek (limfocytów, granulocytów kwasochłonnych, zasadochłonnych, monocytów i neutrofilów), niskie stężenie wodorowęglanów we krwi

Niezbyt częste (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • zakażenia bakteryjne i drożdżakowe, zwłaszcza jamy ustnej, gardła, nosa, płuc, jelit i pochwy
 • zmiana liczby niektórych krwinek białych (leukopenia, neutropenia, eozynofilia)
 • jadłowstręt
 • nerwowość, bezsenność
 • zawroty głowy, senność, zaburzenia smaku, mrowienie, drętwienie rąk lub stóp
 • zaburzenia widzenia
 • zaburzenie ucha, zawroty głowy z uczuciem wirowania
 • kołatanie serca
 • uderzenia gorąca
 • duszność, krwawienie z nosa
 • zaparcie, gazy, niestrawność, zapalenie błony śluzowej żołądka, zaburzenia połykania, uczucie rozdęcia brzucha, suchość w jamie ustnej, odbijanie, owrzodzenia jamy ustnej, nasilone ślinienie
 • swędząca wysypka, zapalenie skóry, suchość skóry, potliwość
 • zapalenie kości i stawów, bóle mięśni, pleców i szyi
 • ból podczas oddawania moczu, ból nerek
 • krwawienia z dróg rodnych, zaburzenia jąder
 • obrzęki, osłabienie, ogólne złe samopoczucie, zmęczenie, obrzęk twarzy, ból w klatce piersiowej, gorączka, ból
 • nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych, np. krwi, czynności wątroby i nerek
 • powikłania po leczeniu

Rzadkie (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • pobudzenie
 • nieprawidłowa czynność wątroby, żółtaczka (zażółcenie skóry i oczu)
 • reakcje nadwrażliwości, np. na światło
 • wysypka skórna charakteryzująca się szybkim pojawieniem się obszarów zaczerwienionej skóry z krostkami (małe pęcherze z biało - żółtym płynem) (dotyczy postaci: proszek do sporządzania zawiesiny doustnej)

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów):

 • osutka polekowa występująca z eozynofilią i objawami układowymi, (zespół DRESS), (dotyczy postaci: proszek do sporządzania zawiesiny doustnej)

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania:

 • zmniejszenie liczby płytek krwi, co zwiększa ryzyko krwawień lub powstawania siniaków
 • zmniejszenie liczby krwinek czerwonych (bladożółte zabarwienie skóry oraz osłabienie lub duszność)
 • agresja, omamy, lęk, majaczenie
 • drgawki, omdlenie, spadek wrażliwości skóry na dotyk, nadmierna aktywność psychoruchowa, zaburzenia węchu, utrata węchu lub smaku, osłabienie mięśni (miastenia)
 • zaburzenia słuchu, głuchota lub dzwonienie w uszach
 • nieprawidłowy zapis EKG
 • niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • zapalenie trzustki
 • przebarwienie języka
 • bóle stawów
 • ostra niewydolność lub śródmiąższowe zapalenie nerek
 • zaburzenia wątroby, zapalenie wątroby (dotyczy postaci: proszek do sporządzania zawiesiny doustnej)
 • zapalenie jelita (dotyczy postaci: proszek do sporządzania zawiesiny doustnej)
 • reakcje nadwrażliwości (reakcja anafilaktyczna) (dotyczy postaci: proszek do sporządzania zawiesiny doustnej)

Działania niepożądane, których związek ze stosowaniem azytromycyny w zapobieganiu leczeniu zakażenia Mycobacterium avium jest prawdopodobny:

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • biegunka
 • bóle brzucha
 • nudności
 • wzdęcia
 • uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej
 • luźne stolce

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • jadłowstręt;
 • zawroty głowy i bóle głowy
 • uczucie mrowienia, kłucia, i drętwienia;
 • zaburzenia smaku i/lub widzenia
 • głuchota;
 • wysypka, świąd
 • bóle stawów (zapalenie stawów)
 • zmęczenie

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • osłabienie czucia dotyku
 • zaburzenia słuchu, dzwonienie w uszach
 • kołatanie serca
 • zapalenie wątroby
 • poważne reakcje alergiczne skóry
 • nadwrażliwość skóry na światło słoneczne
 • osłabienie
 • złe samopoczucie

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Tabletki powlekane:

 • gdy występują ciężkie schorzenia wątroby lub nerek
 • jeśli pacjent przyjmuje leki zawierające pochodne alkaloidów sporyszu
 • gdy pacjent choruje na miastenię
 • jeśli pacjent ma zaburzenia nerwowe (neurologiczne) lub psychiczne (psychiatryczne)

Należy przerwać przyjmowanie leku Azibiot i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią ciężkie działania niepożądane:

 • obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, trudności z oddychaniem lub przełykaniem, wysypka, swędzenie, duże pęcherze na skórze lub łuszczenie się skóry, owrzodzenia warg, okolic oczu, nosa, ust i narządów płciowych przebiegające z gorączką, bólem stawów, wzrost liczby granulocytów kwasochłonnych i zajęcie narządów wewnętrznych (wątroba, nerki, płuca); wymienione objawy mogą być oznaką obrzęku naczynioruchowego, ciężkiej reakcji alergicznej lub anafilaktycznej;
 • długotrwała biegunka z krwią lub śluzem w kale; może to być objaw poważnego powikłania.

Poza tym jeśli w czasie stosowania leku u pacjenta wystąpią opisane niżej objawy, należy ponownie zwrócić się do lekarza:

 • zaburzenia czynności wątroby, takie jak szybko postępujące osłabienie z jednoczesną żółtaczką, ciemno zabarwiony mocz czy skłonność do krwawień
 • objawy kolejnego zakażenia, np. grzybiczego

Szczególną ostrożność należy zachować stosując Azibiot u pacjentów, u których ryzyko pojawienia się zaburzeń rytmu serca jest zwiększone, a zwłaszcza:

 • u pacjentów z wrodzonym lub potwierdzonym wydłużeniem odstępu QT w EKG
 • u osób otrzymujących równocześnie inne leki, które powodują wydłużenie odstępu QT, takie jak:
  • leki przeciwarytmiczne klasy IA (chinidyna, prokainamid) i klasy III (dofetylid, amiodaron, sotalol)
  • cyzapryd i terfenadyna
  • leki antypsychotyczne, takie jak pimozyd
  • leki przeciwdepresyjne, takie jak cytalopram
  • flurochinolony, takie jak moksyfloksacyna i lewofloksacyna
 • u pacjentów z zaburzeniami elektrolitowymi, szczególnie z obniżonym stężeniem potasu i magnezu
 • u pacjentów z istotną klinicznie bradykardią, zaburzeniami rytmu serca lub ciężką niewydolnością serca

W przypadku zapalenia gardła i migdałków podniebiennych, wywołanym przez paciorkowce, lekiem z wyboru jest zazwyczaj penicylina.

W przypadku leczenia chorób przenoszonych drogą płciową lekarz powinien upewnić się, czy pacjent nie jest także zakażony kiłą.

Brak danych na temat bezpieczeństwa i skuteczności długotrwałego stosowania azytromycyny w wymienionych wskazaniach. Jeśli zakażenie szybko powraca, lekarz powinien rozważyć zmianę leku przeciwbakteryjnego.

Azytromycyny nie stosuje się do leczenia zakażonych ran oparzeniowych.

Lek Azibiot tabletki powlekane zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, powinien on skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej:

 • gdy pacjent ma szczególnego rodzaju zaburzenia serca, np. ciężkie zaburzenia czynności serca, wydłużenie odstępu QT lub jeśli stosuje leki zmieniające czynność elektryczną serca, takie jak cyzapryd (stosowany w celu wzmożenia ruchu jelit)
 • jeśli pacjent ma spowolnioną lub nieregularną pracę serca
 • gdy pacjent ma zaburzone poziomy elektrolitów we krwi, zwłaszcza niski poziom magnezu i potasu
 • jeśli pacjent przyjmuje inne leki, które wpływają na zmiany w zapisie EKG
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek i/lub wątroby
 • gdy pacjent ma nowe zakażenie, które może świadczyć o nadmiernym wzroście opornych drobnoustrojów
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia nerwowe (neurologiczne) lub umysłowe (psychiczne)
 • stosując lek u niemowląt (poniżej 6 tygodnia życia) mogą one wymiotować lub być rozdrażnione podczas karmienia
 • rzadko zgłaszano ciężkie reakcje nadwrażliwości, zawroty głowy, obrzęk twarzy, gardła, problemy z oddychaniem, wysypka, bąble, pęcherze (czasami śmiertelne). Jeżeli pacjent zauważy takie objawy, powinien natychmiast przerwać stosowanie leku Azibiot i skonsultować się z lekarzem
 • biegunka może być objawem poważnego zapalenia jelit. Jeśli u pacjenta wystąpi wodnista biegunka lub biegunka z krwią, należy skontaktować się z lekarzem. Nie należy przyjmować leków przeciwbiegunkowych, chyba że lekarz zaleci inaczej

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Azibiot a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie określono bezpieczeństwa przyjmowania leku w czasie ciąży. Lekarz przepisuje go kobietom w ciąży tylko w przypadku zdecydowanej konieczności, gdy w jego opinii korzyść dla matki przeważa nad ryzykiem dla dziecka.

Azibiot a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Azytromycyna przenika do mleka kobiecego. Zaleca się, aby nie karmić piersią w czasie oraz do dwóch dni po zakończeniu przyjmowania leku Azibiot. Następnie karmienie piersią można kontynuować w porozumieniu z lekarzem.

Interakcje

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, powinien o tym powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie przed rozpoczęciem przyjmowania leku:

 • leki znane jako pochodne sporyszu, np. ergotamina lub dihydroergotamina (leki stosowane w migrenie lub zmniejszające przepływ krwi); leków tych nie należy stosować równocześnie z lekiem Azibiot
 • cyklosporyna (choroby skóry, reumatoidalne zapalenie stawów lub po przeszczepieniu narządów)
 • atorwastatyna (w leczeniu podwyższonego poziomu cholesterolu we krwi)
 • teofilina (w leczeniu zaburzeń oddychania)
 • warfaryna lub inne leki przeciwzakrzepowe
 • digoksyna (w leczeniu zaburzeń czynności serca)
 • kolchicyna (w leczeniu dny moczanowej i rodzinnej gorączki śródziemnomorskiej)
 • zydowudyna, efawirenz, indynawir, nelfinawir, dydanozyna (w leczeniu zakażeń HIV)
 • ryfabutyna (w leczeniu zakażeń HIV lub gruźlicy)
 • syldenafil (w leczeniu zaburzeń erekcji), (dotyczy postaci: tabletki powlekane)
 • karbamazepina, midazolam (w leczeniu padaczki), (dotyczy postaci: tabletki powlekane)
 • triazolam (środek uspokajający w leczeniu ciężkiej bezsenności), (dotyczy postaci: tabletki powlekane)
 • terfenadyna, cetyryzyna (w leczeniu alergii)
 • flukonazol (w leczeniu zakażeń grzybiczych)
 • trimetoprim z sulfametoksazolem (w leczeniu różnych zakażeń bakteryjnych), (dotyczy postaci: tabletki powlekane)
 • cymetydyna (w celu zmniejszenia wydzielania kwasu żołądkowego), (dotyczy postaci: tabletki powlekane)
 • leki zobojętniające (leki neutralizujące sok żołądkowy). Azibiot należy przyjmować minimum 1 godzinę przed zażyciem leków zobojętniających lub 2 godziny po ich przyjęciu
 • metyloprednizolon (w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów i innych stanów zapalnych stawów, a także astmy i nadwrażliwości), (dotyczy postaci: tabletki powlekane)
 • leki, które mogą wydłużyć odstęp QT w zapisie EKG
 • cyzapryd (stosowany w zaburzeniach żołądka); (dotyczy postaci: proszek do sporządzania zawiesiny doustnej)
 • astemizol (stosowany w leczeniu alergii) (dotyczy postaci: proszek do sporządzania zawiesiny doustnej)
 • alfentanyl (lek przeciwbólowy) (dotyczy postaci: proszek do sporządzania zawiesiny doustnej)

Azibiot z jedzeniem i piciem

Azibiot można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Azibiot a alkohol

Brak danych.

Azibiot a prowadzenie pojazdów

Ten lek może powodować zawroty głowy i/lub drgawki. Jeśli pacjent odczuwa takie objawy, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Azibiot?

Tabletki powlekane:

 • należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej:

 • należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku
 • butelka zawierająca 15 ml, 20 ml i 22,5 ml gotowej zawiesiny: po sporządzeniu zawiesiny produkt należy zużyć w ciągu 5 dni. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C
 • butelka zawierająca 30 ml i 37,5 ml zawiesiny: po sporządzeniu zawiesiny produkt należy zużyć w ciągu 10 dni. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego