Kategorie

Bactrim, Bactrim Forte (Sulfamethoxazolum + Trimetoprimum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Bactrim, Bactrim Forte?

Bactrim jest to lek przeciwzakaźny zawierający dwie substancje czynne sulfametoksazol i trimetoprim. Znajduje zastosowanie w leczeniu zakażeń bakteryjnych.

Podstawowe informacje

NazwaBactrim, Bactrim Forte
Nazwa międzynarodowaSulfamethoxazolum + Trimetoprimum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

Tabletki

 • 400 mg + 80 mg 

Syrop

 • (200 mg + 40 mg)/ 5 ml 
PostaćTabletki, Syrop
Skład - substancja czynna
 • sulfametoksazol
 • trimetoprim  
Skład - substancje pomocnicze

Tabletki 

 • powidon K 30
 • karboksymetyloskrobia sodowa
 • magnezu stearynian
 • sodu dokuzynian

Syrop 

 • celuloza zdyspergowna
 • propylu parahydroksybenzoeasan
 • metylu parahydroksybenzoesan
 • sorbitol 70%
 • polisorbat 80
 • esencja bananowa 85509 H
 • esencja waniliowa 73690-36
 • woda oczyszczona 
Dostępne opakowania

Tabletki

 • 20 tabletek

Syrop

 • 100 ml 

Działanie / właściwości

Bakteriobójcze

Zastosowanie
 • zakażenie dróg oddechowych, przewlekłe zapalenie oskrzeli
 • zapalenie ucha środkowego
 • zakażenie przewodu pokarmowego, dur brzuszny, biegunka podróżnych
 • leczenie i profilaktyka zapalenia płuc wywołanego przez Pneumocistis jirovecii
 • zakażenie układu moczowego i wrzód miękki 
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek ze składników preparatu
 • istotne uszkodzenie miąższu wątroby
 • ciężka niewydolność nerek
 • stosowanie leku dofetylid
 • u dzieci w pierwszych 6 tygodniach życia 
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • ciężkie reakcje alergiczne po zastosowaniu leku
 • ciężka alergia lub astma oskrzelowa
 • porfiria
 • zaburzenia czynności tarczycy
 • podeszły wiek
 • zaburzenia czynności nerek
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często występują; 

 • reakcje skórne, w tym wykwity polekowe, złuszczające zapalenie skóry 
 • wysypka, wysypka grudkowo-plamista, wysypka odropodobna, rumień, świąd
 • nudności, wymioty
 • podwyższenie aktywności enzymów
 • zwiększone stężenie azotu mocznikowego we krwi i zwiększone stężenie kreatyniny w surowicy 
Nie łączyć z
 • amantadyną
 • cyklosporyną
 • dapsonem
 • digoksyną
 • dofetylidem 
 • doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi
 • fenytoiną
 • klozapiną
 • kumarynami i innymi lekami przeciwzakrzepowymi
 • lamiwudyną
 • lekami moczopędnymi
 • lekami oszczędzającymi potas
 • memantyną
 • metotreksatem
 • pirymetaminą
 • pochodnymi sulfynylomocznika
 • repaglinidem, rozyglitazonem, pioglitazonem
 • amiodaronem
 • paklitakselem
Ciąża

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku  u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Dla dzieci powyżej 6 miesiąca życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak informacji.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Bactrim? 

Lek Bactrim zawiera dwie substancje czynne, sulfametoksazol i trimetoprim. Wykazuje właściwości bakteriobójcze na bakterie wrażliwe na działanie substancji leczniczych.

Zastosowanie / wskazania

W jakim celu stosuje się lek Bactrim? 

Lek Bactrim stosowany jest w leczeniu: 

 • zakażeń dróg oddechowych, przewlekłego zapalenia oskrzeli
 • zapalenia ucha środkowego
 • zakażeń przewodu pokarmowego, np. dur brzuszny, biegunka podróżnych
 • leczeniu i profilaktyce zapalenia płuc wywołanego przez Pneumocistis jirovecii
 • zakażeń układu moczowego i wrzodu miękkiego 

Dawkowanie

Jak stosować lek Bactrim?

Lek należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.   

Tabletki 

Lek należy stosować doustnie. Tabletki należy przyjmować po posiłku popijając odpowiednią ilością płynu.  

 

Zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis jirovecii 

Stosowana dawka to maksymalnie 100 mg/kg masy ciała sulfametoksazolu i 20 mg/kg masy ciała trimetoprimu na dobę w równych dawkach podzielonych, podawanych co 6 godzin przez 14 dni. 

W profilaktyce zapalenia płuc wywołanego przez Pneumocystis jirovecii zalecana dawka dobowa dla dorosłych i młodzieży to 2 tabletki Bactrim raz na dobę. 

Leczenie dawką pojedynczą w niepowikłanym, ostrym zakażeniu dróg moczowych 

4-6 tabletek Bactrim stosowanych jednorazowo, najlepiej przyjmować lek wieczorem, przed snem. 

Leczenie wrzodu miękkiego 

2 tabletki Bactrim dwa razy na dobę. Jeśli po upływie 7 dni pacjent nie zauważy poprawy należy zgłosić się do lekarza.  

 

Syrop 

Lek należy stosować doustnie, po posiłku. Przed podaniem należy zamieszać butelką. 

Dzieci w wieku do 12 lat 

Dawka dla dzieci to średnio 30 mg/kg masy ciała sulfametoksazolu i 6 mg/kg masy ciała trimetoprimu na dobę.  

Wiek 

Dawka w ml 

Od 7 tygodnia życia do 6 miesiąca życia  

2,5 

Od 7 miesiąca życia do 6 roku życia 

Od 7 roku życia do 13 roku życia 

10 

 

Dzieci i młodzież w wieku powyżej 12 lat z prawidłową czynnością nerek 

Dawka- przyjmowana co 12 godzin 

Ilość ml 

Zwykle stosowana 

20 

Wysoka, w ciężkich zakażeniach 

30 

Minimalna w długotrwałym leczeniu 

10 

 

Zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis jirovencii 

Stosowana dawka to maksymalnie 100 mg/kg masy ciała sulfametoksazolu i 20 mg/kg masy ciała trimetoprimu na dobę w równych dawkach podzielonych, podawanych co 6 godzin przez 14 dni. 

Leczenie dawką pojedynczą w niepowikłanym, ostrym zakażeniu dróg moczowych 

8-12 łyżek miarowych syropu Bactrim podawane jednorazowo, najlepiej wieczorem przed snem. 

Leczenie wrzodu miękkiego 

4 łyżeczki miarowe syropu Bactrim dwa razy na dobę. Jeśli po upływie 7 dni pacjent nie zauważy poprawy należy zgłosić się do lekarza.  

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek 

Zalecane dawkowanie: 

 • Klirens kreatyniny >30 ml/min; standardowe dawkowanie
 • Klirens kreatyniny 15-30 ml/min; połowa standardowej dawki
 • Klirens kreatyniny <15 ml/min; nie należy stosować leku Bactrim

Dawkowanie u osób poddawanych dializom 

Pacjenci poddawani hemodializom powinni początkowo otrzymywać normalną dawkę nasycającą leku a następnie dodatkowo połowę dawki po każdej hemodializie. Nie zaleca się stosowania leku u pacjentów poddawanych dializom otrzewnowym. 

Dawkowanie u osób w podeszłym wieku 

U pacjentów w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek należy stosowac takie dawki jak zalecane u osób dorosłych.  

Czas trwania leczenia zależy od przebiegu, czasu trwania objawów i określany jest przez lekarza.   

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Bactrim?

Nie należy stosować leku Bactrim gdy pacjent: 

 • ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek ze składników preparatu
 • ma istotne uszkodzenie miąższu wątroby
 • choruje na ciężką niewydolność nerek
 • stosuje lek dofetylid
 • jest dzieckiem w pierwszych 6 tygodniach życia 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.  

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek Bactrim może wywołać działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Często występują:

 • reakcje skórne, w tym wykwity polekowe, złuszczające zapalenie skóry
 • wysypka, wysypka grudkowo-plamista, wysypka odropodobna, rumień, świąd
 • nudności, wymioty
 • podwyższenie aktywności enzymów
 • zwiększone stężenie azotu mocznikowego we krwi i zwiększone stężenie kreatyniny w surowicy

Niezbyt często występują: 

 • biegunka, rzekomobłoniaste zapalenie jelit
 • podwyższone stężenie bilirubiny, zapalenie wątroby
 • zakażenia grzybicze, np. kandydoza
 • drgawki
 • zaburzenia czynności nerek
 • pokrzywka

Rzadko występują: 

 • zaburzenia krwi i układu chłonnego, np. leukopenia, granulocytopenia, zmniejszenie liczy płytek krwi, niedokrwistość
 • zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie języka
 • ból i zapalenie żył
 • zastój żółci
 • hipoglikemia
 • zaburzenia układu nerwowego, np. neuropatia, neuropatia obwodowa, nieprzyjemne wrażenia zmysłowe, drętwienie, mrowienie, uczucie wibrowania, przebiegania prądu 
 • omamy 
 • krystaluria  

Bardzo rzadko występują: 

 • zaburzenia krwi i układu chłonnego, np. zmniejszenie ilości lub całkowity zanik białych krwinek, pancytopenia, methemoglobinemia
 • alergiczne zapalenie mięśnia sercowego
 • szumy uszne, zawroty głowy
 • zapalenie błony naczyniowej oka
 • martwica wątroby
 • reakcje nadwrażliwości, np. gorączka, obrzęk naczynioruchowy, reakcje anafilaktoidalne, choroba posurowicza
 • przypadki rozkładu tkanki mięśniowej
 • ataksja, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych jałowe
 • śródmiąższowe zapalenie nerek, zwiększone wydzielanie moczu
 • nacieki płucne obserwowane w związku z eozynofilowym lub alergicznym zapaleniem pęcherzyków płucnych
 • rumień wielopostaciowy 

Nieznana częstotliwość: 

 • zapalenie naczyń siatkówki
 • ostre zapalenie trzustki
 • zespół zanikania przewodów żółciowych
 • podwyższone stężenie potasu we krwi
 • zmniejszenie stężenia sodu we krwi
 • bóle stawów, bóle mięśni
 • zapalenie naczyń mózgowych
 • zapalenie naczyń płucnych
 • zapalenie naczyń, martwicze zapalenie naczyń, ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń, guzkowate zapalenie tętnic
 • bolesne, wypukłe zmiany na skórze w kolorze fioletowym, na kończynach, czasem na twarzy, szyi, z towarzyszącą gorączką
 • poronienie samoistne 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza lub farmaceutę o: 

 • ciężkich reakcje alergiczne po zastosowaniu leku
 • ciężkiej alergii lub astmie oskrzelowej
 • porfirii
 • zaburzeniach czynności tarczycy
 • podeszłym wiek
 • zaburzeniach czynności nerek

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta .

Bactrim, Bactrim Forte a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u kobiet w ciąży. Badania nie wykazują jednoznacznych wad rozwojowych płodu, które mogło wywołać przyjmowanie leku, jednak zaobserwowano zwiększone ryzyko samoistnego poronienia ciąży w pierwszym trymestrze.  

Bactrim, Bactrim Forte a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u kobiet karmiących piersią. Substancje czynne leku przenikają do mleka matki.

Interakcje

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych lekach oraz o lekach, które pacjent planuje przyjmować.  

Nie łączyć leku Bactrim z: 

 • amantadyną
 • cyklosporyną
 • dapsonem
 • digoksyną
 • dofetylidem
 • doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi
 • fenytoiną
 • klozapiną
 • kumarynami i innymi lekami przeciwzakrzepowymi
 • lamiwudyną
 • lekami moczopędnym
 • lekami oszczędzającymi potas
 • memantyną
 • metotreksatem
 • pirymetaminą
 • pochodnymi sulfynylomocznika
 • repaglinidem, rozyglitazonem, pioglitazonem
 • amiodaronem
 • paklitakselem

Przyjmowanie leku Bactrim łącznie z niektórymi lekami może zwiększyć częstotliwość występowania działań niepożądanych takich jak uszkodzenie komórek szpiku, polekowe uszkodzenie nerek. 

 • analogi nukleozydów
 • takrolimus
 • azatiopryna
 • merkaptopuryna  

Bactrim, Bactrim Forte a alkohol

Brak informacji.

Bactrim, Bactrim Forte a prowadzenie pojazdów

Brak informacji czy lek wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Bactrim?

 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 30oC w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • po otwarciu butelki z syropem lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC i zużyć w przeciągu 20 dni

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego