Kategorie

Baladex (Theophyllinum + Guaifenesinum )

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Baladex?

Baladex to preparat złożony, który zawiera w składzie teofilinę i gwajafenezynę. Lek działa rozkurczająco na mięśnie gładkie oskrzeli oraz wykrztuśnie.

Podstawowe informacje

NazwaBaladex
Nazwa międzynarodowaTheophyllinum + Guaifenesinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

50 mg + 30 mg/ 5 ml 

PostaćSyrop
Skład - substancja czynna
 • teofiloina
 • gwajafenezyna
Skład - substancje pomocnicze
 • kwas cytrynowy
 • etanol 96%
 • glukoza
 • glicerol
 • sacharyna sodowa
 • sorbitol ciekły niekrystalizujący
 • cytrynian sodu
 • benzoesan sodu
 • sacharoza
 • lewomentol
 • woda oczyszczona
Dostępne opakowania

Butelka 150 ml

Działanie / właściwości
 • rozkurczająco na mięśnie gładkie oskrzeli
 • wykrztuśnie
Zastosowanie

Leczenie i zapobieganie dusznościom w:

 • astmie oskrzelowej
 • zapaleniu oskrzeli
 • przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancje czynne i substancje pomocnicze
 • choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy
 • zaburzenia rytmu serca, przebyty zawał serca
 • padaczka
 • nadczynność tarczycy
 • zaburzenia czynności nerek
 • wiek poniżej 6 lat

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze
 • choroby układu oddechowego
 • choroby wątroby
 • choroba alkoholowa
 • gorączka trwająca minimum 3 dni
 • otyłość
 • wiek powyżej 55 lat
 • nietolerancja niektórych cukrów
 • lek zawiera etanol

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • nudności, wymioty, biegunka
 • ból głowy
 • niepokój, pobudzenie
 • drgawki kloniczno-toniczne, zwłaszcza przy przedawkowaniu
 • hipotonia, niewydolność krążenia
 • zaburzenia rytmu serca, tachykardia
 • wysypka
 • hipokaliemia
 • hiperglikemia
Nie łączyć z
 • cymetydyną
 • antybiotykami makrolidowymi
 • klindamycyną, linkomycyną
 • izoniazydem
 • pochodnymi chinolonu
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
 • meksyletyną
 • allopurinolem
 • furosemidem
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi
 • halotanem
 • sympatykomimetykami np. efedryną
 • glikozydami naparstnicy
 • rezerpiną
 • ketaminą
 • nikotyną
 • barbituranami
 • rifampicyną
 • fenytoiną
Ciąża

Wyłącznie w sytuacji wyższej konieczności.

Karmienie piersią

Wyłącznie, gdy lekarz uzna, że korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla niemowlęcia.

Dzieci

Powyżej 6 roku życia

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Baladex?

Baladex to syrop dwuskładnikowy. Teofilina rozkurcza mięśnie gładkie oskrzeli, natomiast gwajafenezyna ułatwia odkrztuszanie zalegającej wydzieliny.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Baladex?

Wskazaniem do stosowania leku Baladex jest leczenie i zapobieganie napadom duszności w przebiegu:

 • astmy oskrzelowej
 • zapalenia oskrzeli
 • przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (przewlekłe zapalenie oskrzeli, rozedma płuc)

Dawkowanie

Jak stosować lek Baladex?

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty, który ustala dawkowanie indywidualnie dla każdego pacjenta w oparciu o jego reakcje na leczenie.

Dorośli i dzieci powyżej 6 lat o masie ciała powyżej 40 kg:

5 - 10 ml (50 - 100 mg teofiliny) 2 lub 3 razy na dobę

Dzieci w wieku powyżej 6 lat i masie ciała poniżej 40 kg:

11 - 16,5 mg teofiliny/ kg masy ciała na dobę w 2 - 3 dawkach podzielonych

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Baladex:

Należy skontaktować się z lekarzem. Objawami przedawkowania są drgawki, ciężkie zaburzenia rytmu serca wraz z zatrzymaniem jego czynności.

Pominięcie zastosowania leku Baladex:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia tej pominiętej. Nie zaleca się także zwiększania kolejnej dawki, a wyłącznie kontynuację przyjmowania leku.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Baladex?

Lek jest przeciwwskazany u pacjentów:

 • uczulonych na substancje czynne lub substancje pomocnicze
 • z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy
 • z zaburzeniami rytmu serca, po przebytym zawale
 • chorujących na padaczkę
 • z nadczynnością tarczycy
 • z zaburzeniami czynności nerek
 • w wieku poniżej 6 lat

Działania niepożądane / skutki uboczne

Baladex jak każdy lek może, ale nie musi wywoływać działań niepożądanych.

Dotychczas zgłaszane były:

 • nudności, wymioty, biegunka
 • ból głowy
 • niepokój, pobudzenie
 • drgawki kloniczno-toniczne, zwłaszcza przy przedawkowaniu
 • hipotonia, niewydolność krążenia
 • zaburzenia rytmu serca, tachykardia
 • wysypka
 • hipokaliemia
 • hiperglikemia

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • nadciśnienie tętnicze i choroby układu krążenia
 • choroby układu oddechowego
 • choroby wątroby
 • choroba alkoholowa
 • gorączka trwająca min. 3 dni
 • otyłość
 • wiek powyżej 55 lat

Baladex a ciąża

Lek może być stosowany w ciąży wyłącznie w sytuacji, gdy lekarz uzna przewagę korzyści dla matki nad potencjalnym ryzykiem dla dziecka.

Baladex a karmienie piersią

Teofilina przenika do mleka, dlatego lek może być stosowany w czasie karmienia piersią w uzasadnionych przypadkach, gdy korzyści dla matki przewyższają potencjalne zagrożenie dla niemowlęcia.

Interakcje

Należy poinformować lekarza o wszystkich ostatnio i obecnie przyjmowanych lekach oraz o tych, które pacjent zamierza stosować. Dotyczy to w szczególności:

 • cymetydyny
 • antybiotyków makrolidowych
 • klindamycyny, linkomycyny
 • izoniazydu
 • pochodnych chinolonu
 • doustnych środków antykoncepcyjnych
 • meksyletyny
 • allopurinolu
 • furosemidu
 • doustnych leków przeciwzakrzepowych
 • halotanu
 • sympatykomimetyków np. efedryny
 • glikozydów naparstnicy
 • rezerpiny
 • ketaminy
 • nikotyny
 • barbituranów
 • rifampicyny
 • fenytoiny
 • glikokortykosteroidów, β2-adrenomimetyków (salbutamol, fenoterol) i leków moczopędnych-teofilina może nasilać ich działanie hipoglikemizujące
 • soli litu, propranololu, niedepolaryzujących środków zwiotczających, ponieważ teofilina osłabia ich działanie
 • leków osłaniających błonę śluzową żołądka, osłabiają one działanie gwajafenezyny

Baladex a alkohol

Brak danych dotyczących interakcji między lekiem a alkoholem.

Baladex a prowadzenie pojazdów

Nie zaleca się prowadzenia pojazdów oraz obsługi maszyn w trakcie przyjmowania leku Baladex.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Baladex?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze nieprzekraczającej 25°C.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego