Kategorie

Betaloc ZOK (Metoprololi succinas)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Betaloc ZOK?

Betaloc ZOK to lek w postaci tabletek, którego substancją czynną jest bursztynian metoprololu należący do grupy leków nazywanych wybiórczymi antagonistami receptorów beta-adrenergicznych. Lek ten zmniejsza wpływ hormonów stresu na serce podczas wysiłku fizycznego i psychicznego.

Podstawowe informacje

NazwaBetaloc ZOK
Nazwa międzynarodowaMetoprololi succinas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 23,75 mg
 • 47,5 mg
 • 95 mg
PostaćTabletki o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Metoprololu bursztynian

Skład - substancje pomocnicze
 • etyloceluloza
 • hydroksypropyloceluloza
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • krzemionka koloidalna
 • stearylofuran sodu
 • hypromeloza
 • parafina
 • makrogol (6000)
 • dwutlenek tytanu
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
Działanie / właściwości

Zwolnienie czynności serca.

Zastosowanie
 • nadciśnienie tętnicze (również u dzieci powyżej 6 roku życia)
 • dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej)
 • nieregularny rytm serca
 • kołatanie serca
 • przewlekła niewydolność serca
 • zapobieganie wystąpienia kolejnego zawału mięśnia sercowego lub nagłego zgonu po ostrej fazie zawału mięśnia sercowego
 • zapobieganie napadom migreny
Przeciwwskazania
 • uczulenie na bursztynian metoprololu lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • uczulenie na inne leki beta-adrenolityczne
 • wstrząs kardiogenny
 • zespół chorego węzła zatokowego (chyba że wszczepiony jest rozrusznik serca)
 • blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia
 • niewyrównana niewydolność serca
 • bradykardia
 • bardzo niskie ciśnienie krwi, które może powodować omdlenie
 • ciężkie zaburzenia krążenia w tętnicach obwodowych
 • kwasica metaboliczna
 • nieleczony guz chromochłonny nadnerczy
 • podejrzenie świeżego zawału mięśnia sercowego
 • jeśli pacjentowi podawane są (krótko-lub długotrwale) leki o działaniu inotropowym dodatnim pobudzające receptory ß-adrenergiczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • astma oskrzelowa, świszczący oddech
 • ból w klatce piersiowej, spowodowany dławicą Prinzmetala
 • zaburzenia czynności płuc
 • zaburzenia czynności serca (np. wolna czynność serca) lub krążenia
 • blok serca I stopnia
 • chromanie przestankowe
 • cukrzyca
 • zaburzenia czynności tarczycy
 • choroba wątroby
 • nadczynność tarczycy
 • guz chromochłonny nadnerczy
 • konieczność poddania się operacji w znieczuleniu ogólnym
 • przed planowanym znieczuleniem należy poinformować dentystę lub anestezjologa o przyjmowaniu leku Betaloc ZOK
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • uczucie zmęczenia

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • bóle głowy
 • zwolnienie czynności serca
 • zmiany ciśnienia tętniczego związane ze zmianą pozycji ciała (bardzo rzadko z omdleniem)
 • kołatanie serca
 • ziębnięcie dłoni i stóp
 • trudności w oddychaniu podczas wysiłku
 • nudności
 • wymioty
 • bóle brzucha
 • biegunka
 • zaparcia
Nie łączyć z
 • lekami stosowanymi w leczeniu nadciśnienia tętniczego (np. prazosyna, klonidyna, antagoniści wapnia)
 • innymi lekami beta-adrenolitycznymi (również tymi, które zawarte są w kroplach do oczu)
 • glikozydami naparstnicy (np. digoksyną stosowaną w leczeniu zaburzeń czynności serca)
 • lekami przeciwarytmicznymi
 • ryfampicyną (stosowaną w leczeniu gruźlicy)
 • lekami stosowanymi w chorobie wrzodowej (cymetydyna)
 • lekami przeciwzapalnymi (np. indometacyna, celekoksyb)
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń psychicznych, w tym lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami przeciwhistaminowymi
Ciąża

Leku Betaloc ZOK nie należy stosować u kobiet w ciąży, chyba że korzyści wynikające z jego zastosowania są większe niż ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

Leku Betaloc ZOK nie należy stosować w okresie karmienia piersią, chyba że korzyści wynikające z jego zastosowania są większe niż ryzyko dla dziecka karmionego piersią.

Dzieci

Nie należy stosować leku Betaloc ZOK u dzieci powyżej 6 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Betaloc ZOK może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Betaloc ZOK?

Lek Betaloc ZOK blokuje receptory beta-1-adrenergiczne zlokalizowane w sercu, w konsekwecji obserwuje się regulację rytmu i zmniejszenie aktywności serca oraz rozluźnienie naczyń krwionośnych. Działania te wpływają korzystnie na funkcjnowanie organizmu pacjenta cierpiącego na choroby układu krążenia.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Betaloc ZOK?

Lek Betaloc ZOK stosowany jest w przypadku:

 • leczenia nadciśnienia tętniczego (również u dzieci powyżej 6 roku życia)
 • leczenia niewydolności serca
 • leczenia bólu w klatce piersiowej (dławicy piersiowej)
 • leczenia zaburzenia rytmu serca, w tym przyspieszonej czynności serca
 • leczenia kołatania serca spowodowanego zaburzeniami czynnościowymi serca
 • zapobiegania zgonowi z przyczyn sercowych oraz ponownemu zawałowi serca po przebytej ostrej fazie zawału mięśnia sercowego
 • zapobiegania migreny

Dawkowanie

Jak stosować lek Betaloc ZOK?

Ten lek należy zawsze stosować z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nadciśnienie tętnicze

Dorośli:

 • pacjenci z łagodnym do umiarkowanego nadciśnieniem tętniczym powinni przyjmować dawkę 50 mg raz na dobę
 • w razie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę do 100-200 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę lub zastosować dodatkowo inny lek zmniejszający ciśnienie tętnicze

Dzieci i młodzież:

 • u dzieci i młodzieży w wieku powyżej 6 lat dawka zależy od masy ciała dziecka, lekarz określa odpowiedną dawkę
 • zazwyczaj stosowana początkowa dawka wynosi 0.5 mg/kg mc., nie więcej niż 50 mg, podawana raz na dobę w postaci tabletek o mocy zbliżonej do oszacowanej dawki
 • lekarz może zwiększyć dawkę do 2 mg/kg mc. w zależności od uzyskania wartości ciśnienia tętniczego

Dławica piersiowa

 • dawka wynosi 100-200 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę
 • w razie konieczności lekarz może zastosować dodatkowo inny lek stosowany w leczeniu choroby niedokrwiennej serca

Objawowa, przewlekła niewydolność serca

 • zalecana dawka to 1 tabletka 25 mg raz na dobę przez pierwsze 2 tygodnie leczenia
 • pacjentom z bardziej nasiloną niewydolnością serca lekarz zaleci stosowanie połowy tabletki 25 mg raz na dobę przez pierwszy tydzień leczenia
 • następnie lekarz będzie podwajał dawkę co dwa tygodnie, aż do uzyskania dawki maksymalnej 200 mg raz na dobę lub maksymalnej dawki tolerowanej przez pacjenta

Zaburzenia rytmu serca

 • dawka wynosi 100-200 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę

Czynnościowe zaburzenia serca z kołataniem serca

 • dawka wynosi 100 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę
 • w razie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę do 200 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę

Leczenie po zawale mięśnia sercowego, zapobieganie ponownemu zawałowi serca

 • zalecana dawka wynosi 200 mg raz na dobę

Profilaktyka migreny

 • zalecana dawka wynosi od 100 mg do 200 mg raz na dobę

Stosowanie leku:

 • tabletek Betaloc ZOK (lub ich połówek) nie wolno żuć lub kruszyć, tabletki należy połykać pomijając płynem
 • zazwyczaj zaleca się stosowanie leku Betaloc ZOK raz na dobę, z posiłkiem lub bez

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Betaloc ZOK:

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Na podstawie nasilenia objawów zatrucia lekarz zadecyduje, jakie postępowanie jest odpowiednie.

Objawy przedawkowania:

 • powolna lub niemiarowa czynność serca
 • duszność
 • obrzęk w okolicy kostek
 • odczucie mocnego bicia serca
 • zawroty głowy
 • omdlenie
 • ból lub ucisk w klatce piersiowej
 • chłodna skóra
 • słabo wyczuwalne tętno
 • splątanie
 • stany lękowe
 • zatrzymanie czynności serca
 • utrata przytomności
 • śpiączka
 • nudności, wymioty
 • sinica

Pominięcie zastosowania leku Betaloc ZOK:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. W przypadku pominięcia dawki leku Betaloc ZOK, jeżeli od planowanego czasu przyjęcia tej dawki minęło mniej niż 12 godzin, należy natychmiast przyjąć opuszczoną dawkę leku. Jeżeli pacjent przypomni sobie o opuszczonej dawce leku po 12 godzinach, należy pominąć zapomnianą dawkę. Następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Betaloc ZOK należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Betaloc ZOK?

Leku Betaloc ZOK nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na bursztynian metoprololu lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • uczulenia na inne leki beta-adrenolityczne np. atenolol lub propranolol
 • wstrząsu kardiogennego
 • zespołu chorego węzła zatokowego (chyba że wszczepiony jest rozrusznik serca)
 • bloku przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia
 • niewyrównanej niewydolności serca (duszność, obrzęk okolicy kostek)
 • bradykardii (zwolnienia rytmu serca poniżej 45 skurczów na minutę)
 • bardzo niskiego ciśnienia krwi, które może powodować omdlenie
 • ciężkiego zaburzenia krążenia w tętnicach obwodowych
 • kwasicy metabolicznej
 • nieleczonego guza chromochłonnego nadnerczy
 • podejrzenia świeżego zawału mięśnia sercowego
 • jeśli pacjentowi podawane są (krótko-lub długotrwale) leki o działaniu inotropowym dodatnim pobudzające receptory ß-adrenergiczne

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Betaloc ZOK może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • uczucie zmęczenia

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • bóle głowy
 • zwolnienie czynności serca
 • zmiany ciśnienia tętniczego związane ze zmianą pozycji ciała (bardzo rzadko z omdleniem)
 • kołatanie serca
 • ziębnięcie dłoni i stóp
 • trudności w oddychaniu podczas wysiłku
 • nudności
 • wymioty
 • bóle brzucha
 • biegunka
 • zaparcia

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • zwiększenie masy ciała
 • depresja
 • senność
 • bezsenność
 • zaburzenia snu
 • nieprawidłowe uczucie mrowienia, kłucia lub drętwienia skóry (parestezje)
 • osłabienie mięśnia sercowego
 • zaburzenia I stopnia przewodzenia bodźców z przedsionków do komór serca (blok przedsionkowo-komorowy I stopnia)
 • ból w okolicy serca (ból w klatce piersiowej)
 • skurcz dróg oddechowych (skurcz oskrzeli)
 • wysypka skórna
 • nasilone pocenie
 • kurcze mięśni
 • gromadzenie się płynu w tkankach

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • zaburzenia czynności wątroby
 • nerwowość
 • stany lękowe
 • osłabienie uwagi
 • osłabienie widzenia, suchość lub podrażnienie oczu, zapalenie spojówek
 • czynnościowe zaburzenia serca, zaburzenia rytmu serca (arytmia), zaburzenia przewodzenia bodźców
 • nasilenie objawów u pacjentów z chromaniem przestankowym lub ze skurczami naczyń krwionośnych palców nóg i rąk (objaw Raynauda)
 • niedrożność nosa
 • suchość w jamie ustnej
 • nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby
 • wypadanie włosów
 • impotencja i zaburzenia libido, choroba Peyroniego (stwardnienie plastyczne prącia)

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • zmniejszona liczba płytek krwi (małopłytkowość), zmniejszona liczba krwinek białych (leukopenia)
 • zapominanie lub zaburzenia pamięci, splątanie, omamy, zmiany osobowości (np. wahania nastroju)
 • dzwonienie w uszach
 • obumarcie tkanek (martwica) u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia obwodowego przed leczeniem
 • zaburzenia smaku
 • omamy
 • zapalenie wątroby
 • nadwrażliwość na światło
 • ból stawów

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Poniższe sytuacje wymagają omówienia z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Betaloc ZOK:

 • astma oskrzelowa, świszący oddech lub inne, podobne zaburzenia oddychania albo reakcje alergiczne, np. na jad owadów, pokarm lub inne substancje. Jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpił napad astmatyczny lub świszczący oddech-nie należy stosować tego leku bez konsultacji z lekarzem
 • ból w klatce piersiowej, spowodowany dławicą Prinzmetala
 • zaburzenia czynności płuc
 • zaburzenia czynności serca (np. wolna czynność serca) lub krążenia
 • blok serca I stopnia (zaburzenia przewodnictwa w sercu)
 • chromanie przestankowe (męczenie się i słabnięcie jednej lub obu nóg podczas chodzenia)
 • cukrzyca (lekarz może zalecić zmianę dawek leków przeciwcukrzycowych)
 • zaburzenia czynności tarczycy
 • choroba wątroby
 • nadczynność tarczycy - lek Betaloc ZOK może maskować jej objawy
 • guz chromochłonny nadnerczy
 • konieczność poddania się operacji w znieczuleniu ogólnym
 • przed planowanym znieczuleniem należy poinformować dentystę lub anestezjologa o przyjmowaniu leku Betaloc ZOK

Betaloc ZOK a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Betaloc ZOK nie należy stosować u kobiet w ciąży, chyba że korzyści wynikające z jego zastosowania są większe niż ryzyko dla płodu.

Betaloc ZOK a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Betaloc ZOK nie należy stosować w okresie karmienia piersią, chyba że korzyści wynikające z jego zastosowania są większe niż ryzyko dla płodu. Ogólnie, leki ß-adrenolityczne, w tym metoprolol, mogą powodować uszkodzenie płodu i przedwczesny poród.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

 • lekami stosowanymi w leczeniu nadciśnienia tętniczego (np. prazosyna, klonidyna, antagoniści wapnia)
 • innymi lekami beta-adrenolitycznymi (również tymi, które zawarte są w kroplach do oczu)
 • glikozydami naparstnicy (np. digoksyną stosowaną w leczeniu zaburzeń czynności serca)
 • lekami przeciwarytmicznymi
 • ryfampicyną (stosowaną w leczeniu gruźlicy)
 • lekami stosowanymi w chorobie wrzodowej (cymetydyna)
 • lekami przeciwzapalnymi (np. indometacyna, celekoksyb)
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń psychicznych, w tym lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami przeciwhistaminowymi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Betaloc ZOK a alkohol

W trakcie leczenia metoprololem należy unikać spożywania alkoholu, ponieważ może nasilać się działanie leku Betaloc ZOK.

Betaloc ZOK a prowadzenie pojazdów

Lek może zaburzać zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Należy sprawdzić, jaka jest indywidualna reakcja pacjenta po zażyciu leku Betaloc ZOK, ponieważ u niektórych pacjentów mogą wystąpić zawroty głowy lub zmęczenie zaburzające sprawność psychofizyczną.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Betaloc ZOK?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego