Kategorie

Betaserc (Betahistini dihydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Betaserc?

Lek Betaserc jest lekiem zawierającym betahistynę, która jest analogiem histaminy stosowanym w leczeniu zawrotów głowy oraz objawów zespołu Ménière’a.

Podstawowe informacje

NazwaBetaserc
Nazwa międzynarodowaBetahistini dihydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 •  8 mg
 • 24 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Dichlorowodorek betahistyny

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • mannitol
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • kwas cytrynowy jednowodny
 • talk
Dostępne opakowania

Tabletki 8 mg

 • 30 tabletek
 • 100 tabletek

Tabletki 24 mg

 • 20 tabletek
 • 50 tabletek
 • 60 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości
 • poprawia ukrwienie błędnika
 • leczenie zawrotów głowy pochodzenia przedsionkowego
Zastosowanie
 • choroba Menere'a
 • objawowe leczenie zawrotów głowy leczenia przedsionkowego
 • postępująca utrata słuchu
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • guz chromochłonny nadnerczy
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • astma oskrzelowa
 • choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • nudności
 • zaburzenia trawienia
 • bóle głowy
 • reakcje alergiczne
Nie łączyć z
 • lekami przeciwhistaminowymi
 • inhibitorami monoaminooksydazy
Ciąża

Nie należy stosować leku u kobiet w ciąży, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie należy karmić piersią w przypadku przyjmowania leku Betaserc, chyba że zezwoli na to lekarz.

Dzieci

Lek nie jest wskazany u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jest mało prawdopodobne by sam lek mógł wpłynąć na prowadzenie pojazdów oraz obsługiwanie urządzeń i maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Betaserc?

Lek Betaserc nasila wydzielanie histaminy w zakończeniach nerwowych, ponadto lek poprawia przepływ krwi w mózgu i ukrwienie błędnika oraz korzystnie oddziałuje na układ przedsionka.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Betaserc?

Lek Betaserc stosuje się w leczeniu objawów choroby Meniere'a takich jak:

 • zawroty głowy (nudności, wymioty)
 • postępująca utrata słuchu
 • szumy uszne

Dawkowanie

Jak stosować lek Betaserc?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli

 • dawka dobowa wynosi od 24 mg do 48 mg w dawkach podzielonych

Dawkę należy ustalać indywidualnie w zależności od reakcji pacjenta na lek. Poprawa może nastąpić dopiero po kilku tygodniach leczenia, a najlepsze wyniki terapeutyczne uzyskuje się niekiedy dopiero po kilku miesiącach leczenia.

Dzieci i młodzież

Betaserc nie jest wskazany u dzieci poniżej 18 lat z powodu niewystarczających danych dotyczących stosowania jak i skuteczności w tej grupie wiekowej.

Pacjenci w podeszłym wieku

Chociaż badanie w tej grupie wieku są ograniczone, na podstawie doświadczenia po wprowadzeniu produktu do obrotu wydaje się, że nie ma konieczności zmiany dawkowania leku u pacjentów w podeszłym wieku.

Zaburzenia czynności nerek

Brak dostępnych specyficznych badań klinicznych w tej grupie pacjentów, jednak na podstawie doświadczenia po wprowadzeniu produktu do obrotu wydaje się, że nie ma konieczności zmiany dawkowania leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Zaburzenia czynności wątroby

Brak dostępnych specyficznych badań klinicznych w tej grupie pacjentów, jednak na podstawie doświadczenia po wprowadzeniu produktu do obrotu wydaje się, że nie ma konieczności zmiany dawkowania u osób chorych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Odnotowano kilka przypadków przedawkowania leku. U niektórych pacjentów zaobserwowano łagodne lub umiarkowane objawy przedawkowania np. nudności, senność, bóle brzucha. Poważniejsze objawy takie jak drgawki, powikłania płucne lub sercowe zaobserwowano w przypadku zamierzonego przedawkowania leku, zwłaszcza w połączeniu z przedawkowaniem innych leków. 

W przypadku przedawkowania zaleca się rutynowe postępowanie podtrzymujące.

Pominięcie zastosowania leku

W przypadku pominięcia zastosowania leku należy przyjąć kolejną dawkę o ustalonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełniania pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać zażywania leku bez porozumienia z lekarzem, mimo że nastąpiła poprawa.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Betaserc?

Nie należy stosować leku Betaserc

 • jeżeli pacjent ma nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • gdy u pacjenta występuje guz chromochłonny nadnerczy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Betaserc może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.


Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 osób)

 • nudności
 • zaburzenia trawienia
 • bóle głowy

Częstość nieznana (nie można ustalić częstości występowania na podstawie dostępnych danych):

 • łagodne dolegliwości żołądkowo-jelitowe takie jak wymioty, bóle żołądka i jelit, wzdęcia czy gazy- podanie leku podczas posiłku lub zmniejszenie dawki zazwyczaj zmniejsza te dolegliwości
 • skórne i podskórne rekcje nadwrażliwości, zwłaszcza obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka i świąd
 • reakcje nadwrażliwości np.anafilaksja (rodzaj reakcji alergicznej)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Betaserc należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą gdy:

 • u pacjenta występuje astma oskrzelowa
 • u pacjenta stwierdzono chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Betaserc a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Betahistyny nie należy stosować u kobiety w ciąży, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Betaserc a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo czy betahistyna przenika do mleka matki, dlatego należy ocenić potencjalne korzyści dla kobiety karmiącej i ryzyko dla dziecka.

Interakcje

Zawsze należy poinformować lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem przyjmowania leku:

 • inhibitory monoaminooksydazy, takie jak selegilina (mogą nasilać działanie betahistyny)
 • leki przeciwhistaminowe (mogą zmniejszać działanie betahistyny, jak również betahistyna może zmniejszać działanie leków przeciwhistaminowych)

Betaserc z jedzeniem i piciem

Przyjmowanie leku z posiłkiem może zapobiec wystąpieniu dolegliwości żołądkowych.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Betaserc a alkohol

Brak informacji.

Betaserc a prowadzenie pojazdów

Stosowanie leku Betaserc prawdopodobnie nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Betaserc?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25oC.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego