Kategorie

Betmiga (Mirabegronum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Betmiga?

Betmiga to lek doustny stosowany u pacjentów dorosłych w leczeniu objawów pęcherza nadreaktywnego. Substancja czynna leku - mirabegron poprawia zdolność trzymania moczu w pęcherzu moczowym pacjenta.

Podstawowe informacje

NazwaBetmiga
Nazwa międzynarodowaMirabegronum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 25 mg
 • 50 mg
PostaćTabletki o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Mirabegron

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki

 • makrogole
 • hydroksypropyloceluloza
 • butylohydroksytoluen
 • stearynian magnezu

Otoczka tabletki

 • hypromeloza
 • makrogol
 • tlenek żelaza żółty (E172)
 • tlenek żelaza czerwony (E172) - dawka 25 mg
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek
 • 20 tabletek
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
 • 60 tabletek
 • 90 tabletek
 • 100 tabletek
 • 200 tabletek
Działanie / właściwości

Rozkurczające mięśnie pęcherza moczowego

Zastosowanie

Leczenie objawów pęcherza nadreaktywnego:

 • nagłej potrzeby oddania moczu 
 • konieczności oddawania moczu częściej niż zwykle 
 • utraty kontroli nad oddawaniem moczu 
Przeciwwskazania
 • uczulenie na mirabegron lub którąkolwiek z substancji pomocniczych tego leku
 • bardzo wysokie, niekontrolowane ciśnienie tętnicze krwi
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • problem z opróżnianiem pęcherza
 • cienki strumień oddawanego moczu 
 • przyjmowanie innych leków przeznaczonych do leczenia objawów pęcherza nadreaktywnego (leki antycholinergiczne)
 • choroby nerek
 • choroby wątroby
 • nieprawidłowości w badaniu EKG: wydłużenie odstępu QT
 • nadciśnienie tętnicze
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10 pacjentów)

 • przyspieszony rytm serca (tachykardia)
 • zakażenie dróg moczowych
 • nudności
 • zaparcia
 • ból głowy
 • zawroty głowy
 • biegunka
Nie łączyć z
 • lekami przeciwpsychotycznymi (np. tiorydazyna, mezorydazyna, haloperydol, chlorpromazyna)
 • lekami przeciwdepresyjnymi (np. dezypramina, imipramina)
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń rytmu serca (np. chinidyna, sotalol, prokainamid, ibutylid, flekainid, dofetylid, amiodaron)
 • lekami przeciwgrzybiczymi (np. itrakonazol, ketokonazol)
 • lekami przeciwbakteryjnymi (np. klarytromycyna, erytromycyna, moksyfloksacyna)
 • lekami stosowanymi w leczeniu alergicznego nieżytu nosa
 • digoksyną (stosowaną w leczeniu zaburzeń rytmu serca oraz niewydolności serca)
 • eteksylanem dabigatranu (lekiem przeciwzakrzepowym)
 • rytonawirem (stosowanym u pacjentów chorujących na AIDS)
 • pentamidyną (lekiem przeciwpierwotniakowym)
Ciąża

Nie należy przyjmować leku Betmiga przez pacjentki ciężarne, przypuszczające że mogą być w ciąży lub planujące mieć dziecko.

Karmienie piersią

Nie należy przyjmować leku Betmiga w okresie karmienia piersią, ponieważ lek prawdopodobnie przenika do mleka kobiecego. 

Dzieci

Lek Betmiga przeznaczony jest do stosowania u pacjentów powyżej 18 roku życia. 

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie istnieją badania wskazujące na wpływ leku Betmiga na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Betmiga?

Lek Betmiga należy do grupy leków nazywanych agonistami receptora beta 3-adrenergicznego, którego wskazaniem do stosowanie jest leczenie objawów pojawiających się u pacjentów z pęcherzem nadreaktywnym. Mirabegron działając na receptory, powoduje rozluźnienie i zmniejszenie napięcia ścian pęcherza moczowego, w konsekwencji poprawia się czynność trzymania moczu u chorego.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Betmiga?

Lek Betmiga stosuje się u dorosłych w leczeniu objawów pęcherza nadreaktywnego takich jak:

 • nagła potrzeba oddania moczu (nazywana parciem naglącym)
 • konieczność oddawania moczu częściej niż zwykle (nazywana częstomoczem)
 • utrata kontroli nad oddawaniem moczu (nazywana naglącym nietrzymaniem moczu)

Dawkowanie

Jak stosować lek Betmiga?

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Betmiga należy przyjmować w całości (nie należy żuć ani rozgryzać tabletek), popijając płynem. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

Zalecana dawka, to jedna tabletka 50 mg przyjmowana doustnie raz na dobę.

Zaburzenia czynności nerek/wątroby

Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby, lekarz prowadzący może zmniejszyć dawkę do jednej tabletki 25 mg przyjmowanej doustnie raz na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku lub gdy przypadkowo inna osoba przyjmie tabletki, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub wezwać pogotowie.

Objawy przedawkowania mogą obejmować uczucie mocnego bicia serca, przyspieszenie tętna lub wzrost ciśnienia tętniczego krwi.

Pominięcie zastosowania leku

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć ją jak najszybciej, chyba że do przyjęcia kolejnej dawki pozostało mniej niż 6 godzin, wtedy nie należy przyjmować pominiętej tabletki tylko kontynuować przyjmowanie leku o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku pominięcia kilku dawek leku należy skonsutować się z lekarzem.

 Przerwanie stosowania leku

W początkowym okresie stosowania leku Betmiga pacjent nie powinien przerywać kuracji (nawet jeśli nie widzi natychmiastowego działania), ponieważ przystosowanie pęcherza do mirabegronu może wymagać czasu. Również po uzyskaniu poprawy objawów ze strony pęcherza moczowego, nie należy przerywać przyjmowania leku. Przerwanie leczenia może skutkować nawrotem objawów nadreaktywności pęcherza. Zaprzestanie stosowania leku powinno odbywać się po wcześniejszej konsultacji z lekarzem. 

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Betmiga?

Leku Betmiga nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na mirabegron lub którąkolwiek z substancji pomocniczych tego leku
 • bardzo wysokiego, niekontrolowanego ciśnienie tętniczego krwi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi nieregularne bicie serca (migotanie przedsionków), należy natychmiast przerwać leczenie i zgłosić się do lekarza.

W przypadku wystąpienia bólu głowy, zwłaszcza nagłego, pulsującego bólu typu migreny, należy powiedzieć o tym lekarzowi - może to być oznaką znacznego podwyższenia ciśnienia tętniczego. 

Częste (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10 pacjentów)

 • przyspieszony rytm serca (tachykardia)
 • zakażenie dróg moczowych
 • nudności
 • zaparcia
 • ból głowy
 • zawroty głowy
 • biegunka

Niezbyt częste (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 100 pacjentów)

 • zakażenie pęcherza moczowego (zapalenie pęcherza moczowego)
 • odczuwalne bicie serca (kołatanie serca)
 • zakażenie pochwy
 • niestrawność
 • zakażenie żołądka (zapalenie żołądka)
 • obrzęk stawów
 • swędzenie pochwy lub sromu (świąd pochwy i sromu)
 • podwyższenie ciśnienia tętniczego
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (GGT, AspAT i AlAT)
 • świąd, wysypka lub pokrzywka (pokrzywka, wysypka, wysypka plamkowa, wysypka grudkowa, swędzenie)

Rzadkie (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 1000 pacjentów)

 • opuchnięcie powiek (obrzęk powiek)
 • opuchnięcie warg (obrzęk warg)
 • opuchnięcie głębszych warstw skóry, które może wystąpić w różnych częściach ciała, m. in. na twarzy, języku, w gardle, spowodowane gromadzeniem się płynów i mogące powodować trudności w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy)
 • małe purpurowe plamki na skórze (plamica)
 • zapalenie małych naczyń krwionośnych, głównie skóry (alergiczne zapalenie naczyń)
 • niemożność całkowitego opróżnienia pęcherza (zatrzymanie moczu)

Bardzo rzadkie (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

 • przełom nadciśnieniowy

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

 • bezsenność
 • splątanie

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Betmiga należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent:

 • ma problem z opróżnianiem pęcherza
 • oddaje mocz o cienkim strumieniu 
 • pacjent przyjmuje inne leki przeznaczone do leczenia objawów pęcherza nadreaktywnego - leki antycholinergiczne
 • cierpi na zaburzenia czynności nerek (lekarz może zmniejszyć dawkę leku lub zrezygnować z terapii tym preparatem)
 • cierpi na zaburzenia czynności wątroby (lekarz może zmniejszyć dawkę leku lub zrezygnować z terapii tym preparatem)
 • ma stwierdzone nieprawidłowości w badaniu EKG (elektrokardiogram serca) znane jako wydłużenie odstępu QT 
 • choruje na nadciśnienie tętnicze - mirabegron może powodować zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi lub nasilać nadciśnienie stwierdzone w wywiadzie (zaleca się, aby lekarz mierzył ciśnienie krwi w trakcie stosowania leku)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Betmiga a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego produktu leczniczego.

Lek Betmiga nie jest zalecany do stosowania w okresie ciąży. 

Betmiga a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować produktu leczniczego Betmiga w okresie karmienia piersią, ponieważ mirabegron prawdopodobnie przenika do mleka kobiecego. Pacjentka wraz z lekarzem powinni zadecydować czy przyjmować lek Betmiga, czy karmić piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lek Betmiga może wpływać na sposób działania innych leków, jak również inne leki mogą wpływać na sposób działania leku Betmiga.

Niezwykle ważne jest poinformowanie lekarza jeśli pacjent przyjmuje:

 • leki przeciwpsychotyczne (np. tiorydazyna, mezorydazyna, haloperydol, chlorpromazyna), ponieważ wpływają na czynność serca, wydłużając odstęp QT 
 • leki przeciwdepresyjne (np. dezypramina, imipramina)
 • leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (np. chinidyna, sotalol, prokainamid, ibutylid, flekainid, dofetylid, amiodaron), ponieważ wpływają na czynność serca, wydłużając odcinek QT
 • leki przeciwgrzybicze (np. itrakonazol, ketokonazol)
 • leki przeciwbakteryjne (np. klarytromycyna, erytromycyna, moksyfloksacyna), ponieważ wpływają na czynność serca, wydłużając odstęp QT 
 • leki stosowane w leczeniu alergicznego nieżytu nosa, ponieważ wpływają na czynność serca, wydłużając odstęp QT 
 • digoksynę (stosowaną w leczeniu zaburzeń rytmu serca oraz niewydolności serca)
 • eteksylan dabigatranu (lek przeciwzakrzepowy)
 • rytonawir (stosowany u pacjentów chorujących na AIDS)
 • pentamidynę (lek przeciwpierwotniakowy),  ponieważ wpływa na czynność serca, wydłużając odstęp QT 

Podczas stosowania leku Betmiga z wyżej przedstawionymi grupami leków może być konieczne dostosowanie dawek leków przez lekarza.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Betmiga a alkohol

Brak danych.

Betmiga a prowadzenie pojazdów

Lek Betmiga nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Betmiga?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • po pierwszym otwarciu butelki, tabletki można przechowywać przez 6 miesięcy

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego