Kategorie

Bicardiol (Bisoprololi fumaras)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Bicardiol?

Bicardiol to lek, który zawiera fumaran bisoprololu. Należy on do beta - adrenolityków, które chronią serce przed zbyt intensywną czynnością.

Podstawowe informacje

NazwaBicardiol
Nazwa międzynarodowaBisoprololi fumaras
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 2,5 mg
 • 5 mg
 • 10 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Fumaran bisoprololu

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • karboksymetyloskrobia sodowa
 • powidon K-30
 • krzemionka bezwodna
 • stearynian magnezu

Otoczka:

 • hypromeloza E-15
 • makrogol 400
 • dwutlenek tytanu
 • talk
Dostępne opakowania
 • 20 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
 • 56 tabletek
 • 60 tabletek
 • 90 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości
 • beta - adrenolityk
 • zwalnia czynność serca
 • zwiększa wydolność serca
Zastosowanie
 • wysokie ciśnienie tętnicze
 • niewydolność serca
 • dławica piersiowa
Przeciwwskazania
 • uczulenie na fumaran bisoprololu lub którykolwiek składnik leku
 • ciężka astma oskrzelowa lub ciężka przewlekła choroba płuc
 • późne stadium choroby zarostowej tętnic obwodowych lub zespół Raynauda
 • nieleczony guz chromochłonny rdzenia nadnerczy
 • kwasica metaboliczna
 • niewydolność serca lub zaostrzenie niewydolności serca
 • znaczące spowolnienie akcji serca
 • niskie ciśnienie tętnicze
 • niektóre zaburzenia serca
 • wstrząs kardiogenny
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • cukrzyca
 • nieprzyjmowanie pokarmów stałych (ścisła dieta)
 • niektóre choroby serca np. dławica Prinzmetala
 • choroby nerek, wątroby
 • niektóre choroby serca lub układu krążenia
 • łuszczyca lub wysypka skórna
 • guz nadnerczy
 • zaburzenia tarczycy
 • mniej nasilona astma lub przewlekła choroba płuc
 • planowane podanie znieczulenia
 • planowane leczenie odczulające
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste:

 • zmęczenie
 • stan wyczerpania
 • zawroty głowy
 • bóle głowy
 • uczucie zimna
 • drętwienia kończyn
 • zaburzenia żołądkowo - jelitowe: nudności, biegunka, wymioty
Nie łączyć z
 • lekami stosowanymi w kontroli ciśnienia tętniczego lub zaburzeń rytmu serca (amiodaron, amlodypina, klonidyna, glikozydy naparstnicy, diltiazem, dyzopiramid, felodypina, flekainid, lidokaina, metyldopa, moksonidyna, fenytonina, propafenon, chinidyna, rylmenidyna, werapamil)
 • lekami przeciwdepresyjnymi (imipramina, amitriptylina, moklobenid)
 • lekami w leczeniu zaburzeń psychicznych (fenotiazyny)
 • lekami znieczulającymi (podczas zabiegów chirurgicznych)
 • lekami w leczeniu padaczki (barbiturany)
 • niektórymi lekami przeciwbólowymi (kwas acetylosalicylowy, diklofenak, indometacyna, ibuprofen, naproksen)
 • lekami w astmie oskrzelowej i niedrożności nosa
 • lekami w niektórych chorobach oczu takich jak jaskra
 • lekami stosowanymi w leczeniu wstrząsu (adrenalina, dobutamina, noradrenalina)
 • meflochiną
 • rifampicyną
 • lekami od bólu głowy lub migren
 • innymi lekami, które mogą wpływać na czynność serca lub ciśnienie krwi
Ciąża

Lek może być stosowany w czasie ciąży wyłącznie, gdy jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie zaleca się karmić piersią podczas stosowania bisoprololu.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania bisoprololu u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Bisoprolol może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn. Należy zachować ostrożność na początku leczenia podczas zwiększania dawki i zmiany leku.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Bicardiol?

Bisoprolol działa na reakcje organizmu, na pewne impulsy nerwowe, zwłaszcza w sercu. W konsekwencji dochodzi do zwolnienia czynności serca i bardziej wydajnego pompowania krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Bicardiol? 

Wskazaniem do stosowania leku Bicardiol jest:

 • niewydolność serca
 • nadciśnienie tętnicze
 • dławica piersiowa

Dawkowanie

Jak stosować lek Bicardiol? 

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki zażywać rano przed, podczas lub po posiłku, połykając w całości i popijając niewielką ilością wody. Tabletki można podzielić na równe części, nie należy ich natomiast rozgryzać ani żuć.

Ból w klatce piersiowej i nadciśnienie tętnicze

Dawka początkowa to 5 mg, która może być zwiększana do uzyskania dawki optymalnej. Maksymalna dawka to 20 mg jeden raz na dobę.

Niewydolność serca

Lekarz zleci stopniowe zwiększanie dawki według schematu:

 • 1,25 mg raz na dobę przez tydzień
 • 2,5 mg raz na dobę przez tydzień
 • 3,75 mg raz na dobę przez tydzień
 • 5 mg raz na dobę przez 4 tygodnie
 • 7,5 mg raz na dobę przez 4 tygodnie
 • 10 mg raz na dobę w leczeniu podtrzymującym

Maksymalna dawka dobowa to 10 mg.

Lekarz może wydłużyć czas stosowania poszczególnych dawek lub zmniejszyć przyjmowaną dawkę, w zależności od tolerancji pacjenta i jego stanu.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Nie należy przekraczać dawki 10 mg raz na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku

Zazwyczaj nie ma konieczności dostosowania dawkowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bicardiol

Należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub udać się do szpitala, także w przypadku połknięcia leku przez dziecko.

U pacjenta może wystąpić:

 • wolna czynność serca
 • trudność w oddychaniu
 • zawroty głowy
 • drżenie

Pominięcie zastosowania leku Bicardiol

Pominiętą dawkę należy przyjąć możliwie najszybciej. Nie dotyczy to sytuacji, gdy zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. Nie jest wskazane stosowanie podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej.

Przerwanie stosowania leku Bicardiol

Kuracji nie należy przerywać nagle bez konsultacji lekarskiej, ponieważ mogą wystąpić działania niepożądane. 

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Bicardiol?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest:

 • uczulenie na fumaran bisoprololu lub którykolwiek ze składników tego leku
 • ciężka astma oskrzelowa lub ciężka przewlekła choroba płuc
 • późne stadium choroby zarostowej tętnic obwodowych lub zespół Raynauda
 • nieleczony guz chromochłonny rdzenia nadnerczy
 • kwasica metaboliczna
 • niewydolność serca lub zaostrzenie niewydolności serca
 • znaczące spowolnienie akcji serca
 • niskie ciśnienie tętnicze
 • niektóre zaburzenia serca
 • wstrząs kardiogenny na skutek ostrych ciężkich zaburzeń czynności serca

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Bicardiol może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią ciężkie działania niepożądane:

 • zwolnienie rytmu serca
 • nasilenie niewydolności serca
 • zaostrzenie objawów zwężenia głównych naczyń krwionośnych w nogach, zwłaszcza na początku leczenia
 • zawroty głowy
 • osłabienie
 • trudności w oddychaniu

lub jeżeli działania pojawiły się nagle bądź szybko się nasilają.

Działania niepożądane występujące często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób):

 • zmęczenie
 • stan wyczerpania
 • zawroty głowy
 • bóle głowy
 • uczucie zimna
 • drętwienia kończyn
 • zaburzenia żołądkowo - jelitowe takie jak nudności, biegunka, wymioty

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 do 10 na 1000 osób):

 • zaburzenia snu
 • depresja
 • zaburzenia oddychania u chorych z astmą oskrzelową lub chorobą płuc
 • osłabienie mięśni
 • kurcze mięśni
 • osłabienie u pacjentów z nadciśnieniem lub dławicą piersiową

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 osób):

 • zaburzenia słuchu
 • alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa
 • zmniejszone wydzielanie łez
 • zapalenie wątroby
 • nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby oraz stężenia tłuszczów we krwi
 • reakcje alergiczne: świąd, zaczerwienienie, wysypka
 • zaburzenia wzwodu
 • koszmary senne
 • omamy
 • omdlenie

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

 • zapalenie spojówek
 • wypadanie włosów
 • wystąpienie lub nasilenie objawów łuszczycy

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lekarz może zalecić specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania leku w przypadku:

 • cukrzycy
 • niespożywania stałych pokarmów
 • leczenia odczulającego, gdyż mogą się nasilać reakcje anafilaktyczne
 • niektórych chorób serca np. dławicy Prinzmentela
 • choroby nerek lub wątroby
 • mniej nasilonych zaburzeń krążenia krwi w kończynach
 • mniej nasilonej astmy lub przewlekłej choroby płuc
 • łuszczycy
 • guza nadnerczy
 • zaburzeń tarczycy
 • planowanego zabiegu chirurgicznego, mogą wystąpić poważne interakcje z lekami znieczulającym

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Bicardiol a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Podanie bisoprololu może być szkodliwe dla płodu, dlatego lek może być stosowany w czasie ciąży wyłącznie, gdy jest to bezwzględnie konieczne.

Bicardiol a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Ponieważ nie zostało określone, czy bisoprolol przenika do mleka, nie zaleca się stosowania leku u kobiet karmiących piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane. Dotyczy to w szczególności:

 • leków stosowanych w kontroli ciśnienia tętniczego lub zaburzeń rytmu serca (amiodaron, amlodypina, klonidyna, glikozydy naparstnicy, diltiazem, dyzopiramid, felodypina, flekainid, lidokaina, metyldopa, moksonidyna, fenytonina, propafenon, chinidyna, rylmenidyna, werapamil)
 • leków przeciwdepresyjnych (imipramina, amitriptylina, moklobemid)
 • leków stosowanych w leczeniu zaburzeń psychicznych (fenotiazyny)
 • leków znieczulających stosowanych podczas zabiegów chirurgicznych
 • leków stosowanych w leczeniu padaczki (barbiturany)
 • niektórych leków przeciwbólowych (kwas acetylosalicylowy, diklofenak, indometacyna, ibuprofen, naproksen)
 • leków stosowanych w astmie oskrzelowej i niedrożności nosa
 • leków stosowanych w niektórych chorobach oczu np. jaskrze
 • leków stosowanych w leczeniu wstrząsu (adrenalina, dobutamina, noradrenalina)
 • meflochiny
 • rifampicyny
 • leków stosowanych w leczeniu silnych bólów głowy lub migren
 • innych leków, które mogą wpływać na czynność serca lub ciśnienie krwi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Bicardiol a alkohol

Brak danych dotyczących możliwej interakcji między lekiem a alkoholem.

Bicardiol a prowadzenie pojazdów

Bisoprolol może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn zwłaszcza na początku leczenia, podczas zwiększania dawki lub przy zmianie leku.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Bicardiol?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 30°C.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego