Kategorie

Bimakolan (Bimatoprostum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Bimakolan?

Bimakolan należy do grupy leku zwanych prostamidami. Substancja czynna leku - bimatoprost, obniża podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, co wykorzystywane jest w terapii jaskry.

Podstawowe informacje

NazwaBimakolan
Nazwa międzynarodowaBimatoprostum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

0,3 mg/ ml

PostaćKrople do oczu, roztwór
Skład - substancja czynna

Bimatoprost

Skład - substancje pomocnicze
 • chlorek benzalkoniowy
 • jednowodny kwas cytrynowy 
 • siedmiowodny wodorofosforan disodu
 • chlorek sodu
 • kwas solny
 • wodorotlenek sodu
 • woda oczyszczona
Dostępne opakowania
 • 1 butelka 2,5 ml
 • 1 butelka 3 ml
 • 3 butelki 2,5 ml
 • 3 butelki 3 ml
Działanie / właściwości

Działanie leku polega na zwiększaniu ilości odprowadzanego płynu z gałki ocznej, co powoduje obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Zastosowanie
 • jaskra otwartego kąta
 • nadciśnienie wewnątrzgałkowe
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych
 • przerwanie terapii w przeszłości z powodu działania niepożądanego substancji konserwującej leku - chlorku benzalkoniowego
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • trudności z oddychaniem
 • choroby nerek lub wątroby
 • operacja zaćmy
 • towarzyszący zespół suchego oka
 • problemy z rogówką oka
 • soczewki kontaktowe
 • wolne tętno lub niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • zakażenie wirusowe lub stan zapalny w obrębie oka
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często:

 • zaczerwienienie oczu
 • świąd oka
 • nadmierny wzrost rzęs

Często:

 • reakcje alergiczne oka
 • nadwrażliwość na promienie słoneczne
 • zmęczenie oka
 • ściemnienie rzęs
 • zabarwienie skóry wokół oczu
 • uczucie obecności ciała obcego w gałce ocznej
 • pojawienie się lepkiej wydzieliny z oczu
 • uczucie pieczenia
 • łzawienie
 • suchość oka
 • nieostre widzenie, pogorszenie wzroku
 • obrzęk rogówki
 • ciemniejsze zabarwienie tęczówki
 • zapalenie, zaczerwienienie i swędzenie powiek
 • podrażnienie oka
 • bóle głowy
 • wzrost wskaźników wątrobowych w badaniu krwi
 • wzrost ciśnienia tętniczego krwi
Nie łączyć z

Brak danych. 

Ciąża

Nie należy stosować bimatoprostu u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Bimakolan.

Dzieci

Nie należy stosować leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Bezpośrednio po użyciu leku występuje krótkotrwałe zaburzenie widzenia. Nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn do momentu poprawy stanu widzenia.

Działanie i właściwości

Jak działa Bimakolan ?

Działanie leku polega na zwiększeniu ilości odprowadzanego z oka płynu, co powoduje obniżenie ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Jeżeli podwyższone ciśnienie jest nieleczone, w gałce ocznej może dojść do rozwoju jaskry i uszkodzenia wzroku.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się Bimakolan?

Lek Bimakolan stosuje się w leczeniu jaskry, jako monoterapia lub w połączeniu z innymi kroplami do oczu z grupy beta - adrenolityków.

Dawkowanie

Jak stosować lek Bimakolan?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • zalecana dawka to jedna kropla leku Bimakolan wieczorem, raz na dobę, do każdego oka, które wymaga leczenia
 • lek należy stosować tylko do oczu
 • należy odczekać przynajmniej 5 minut pomiędzy zastosowaniem leku Bimakolan i zastosowaniem innych kropli, jeśli pacjent równolegle stosuje więcej preparatów
 • nie stosować tego leku częściej niż raz na dobę, gdyż może to zmniejszyć skuteczność leczenia

Sposób podawania leku:

 • po umyciu rąk należy odchylić głowę do tyłu i spojrzeć w sufit
 • delikatnie odciągnąć dolną powiekę, po powstaniu małej kieszonki należy odwrócić butelkę z lekiem do góry dnem i zapuścić jedną kroplę do oka, które wymaga leczenia
 • puścić dolną powiekę i zamknąć oko na 30 sekund

Nie należy dotykać końcówką butelki powierzchni oka lub czegokolwiek innego. Grozi to zakażeniem lub urazem gałki ocznej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Przypadkowe podanie zbyt wielu kropli leku Bimakolan wiąże się z małym prawdopodobieństwem wystąpienia poważnych działań niepożądanych. Następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze.

Pominięcie zastosowania leku

Należy zastosować pojedynczą kroplę po przypomnieniu sobie o pominiętej dawce. Następnie należy przejść do zwykłego sposobu stosowania leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

Przerwanie stosowania leku

Lek Bimakolan jest skuteczny, gdy stosowany jest codziennie. Przerwanie stosowania leku może wywołać wzrost ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Dlatego przez planowanym przerwaniem terapii należy porozmawiać z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Bimakolan?

 • w przypadku nadwrażliwości na bimatoprost lub którykolwiek ze składników pomocniczych leku
 • jeśli u pacjenta wystąpiły w przeszłości działania niepożądane, związane ze stosowaniem substancji konserwującej w kroplach do oczu - chlorkiem benzalkoniowym

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Bimakolan może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • nieznaczne zaczerwienienie oka
 • świąd oka
 • wydłużenie rzęs

Często (do 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • powierzchniowe punktowe zapalenie rogówki
 • uczucie pieczenia w oku
 • podrażnienie oczu
 • alergiczne zapalenie spojówek
 • zapalenie brzegów powiek
 • pogorszenie ostrości widzenia
 • osłabienie wzroku
 • obrzęk spojówki
 • uczucie obecności ciała obcego
 • uczucie suchości oka
 • ból oka
 • światłowstręt
 • łzawienie
 • wydzielina z oka
 • zaburzenia wzroku
 • nieostre widzenie
 • wzmożona hiperpigmentacja tęczówki
 • ściemnienie rzęs
 • zaczerwienienie powiek
 • świąd powiek
 • nadciśnienie
 • pigmentacja skóry wokół oczu
 • nieprawidłowe wartości wskaźników wątrobowych

Niezbyt częste (mogą występować do 1 na 100 pacjentów):

 • nudności
 • zawroty głowy
 • osłabienie
 • krwawienie do siatkówki
 • zapalenie naczyniówki
 • torbielowaty obrzęk plamki
 • zapalenie tęczówki
 • skurcz powiek
 • obrzęk powiek
 • wzrost włosów wokół oka
 • astenia

Częstość nieznana:

 • nadwrażliwość i reakcje alergiczne
 • zapadnięcie oczu
 • uczucie dyskomfortu w gałce ocznej
 • astma, zaostrzenie astmy
 • zaostrzenie przewlekłej, obturacyjnej choroby płuc
 • odbarwienie skóry wokół oka

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza jeśli:

 • pacjent ma trudności z oddychaniem
 • pacjent ma dolegliwości ze strony nerek lub wątroby
 • pacjent przebył operację zaćmy
 • pacjent ma zespół suchego oka
 • pacjent ma lub miał problemy z rogówką (przezroczysta warstwa pokrywająca powierzchnię oka)
 • pacjent nosi soczewki kontaktowe
 • u pacjenta występuje lub występowało wolne tętno, lub niskie ciśnienie tętnicze,
 • pacjent miał zakażenie wirusowe lub zapalenie w obrębie oka

Bimakolan może powodować nadmierny wzrost rzęs, ciemniejsze zabarwienie skóry wokół powiek, a także ciemniejsze zabarwienie tęczówki. Zmiany te mogą być trwałe i zazwyczaj są bardziej dostrzegalne, jeśli terapii lekiem poddawane jest tylko jedno oko.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Bimakolan a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak wystarczających danych na temat stosowania bimatoprostu u kobiet w ciąży. Nie należy stosować leku w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Bimakolan a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Należy uwzględnić bilans korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia u kobiet. Bimakolan może przenikać do mleka matki, dlatego nie należy karmić piersią podczas stosowania leku.

Interakcje

Brak informacji odnośnie interakcji leku Bimakolan z innymi lekami.

Bimakolan a alkohol

Brak danych.

Bimakolan a prowadzenie pojazdów

Po wkropleniu leku może wystąpić przemijające, nieostre widzenie. Przed prowadzeniem pojazdu lub obsługą maszyn, pacjent powinien poczekać do momentu powrotu prawidłowego widzenia.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Bimakolan?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • butelkę należy wyrzucić po 4 tygodniach od pierwszego otwarcia, pomimo pozostałości w butelce roztworu

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego