Kategorie

Biodroxil (Cefadroxilum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Biodroxil?

Biodroxil jest to lek zawierający substancję czynną cefadroksyl z grupy antybiotyków cefalosporyn I generacji. wykazuje działanie przeciwbakteryjne. 

Podstawowe informacje

NazwaBiodroxil
Nazwa międzynarodowaCefadroxilum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

Tabletki powlekane

 • 1000 mg 

Kapsułki

 • 500 mg 

Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

 • 250 mg/ 5 ml 
 • 500 mg/ 5 ml 
PostaćTabletki powlekane, Kapsułki, Proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej
Skład - substancja czynna

Cefadroksyl

Skład - substancje pomocnicze

Tabletki powlekane 

 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • sodu laurylosiarczan
 • magnezu stearynian
 • makrogol 6000
 • krospowidon
 • powidon
 • talk
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • tytanu dwutlenek
 • hypromeloza
 • woda oczyszczona 

Kapsułki 

 • magnezu stearynian
 • sodu laurylosiarczan
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • tytanu dwutlenek
 • żelatyna 

Proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 

 • krzemionka koloidalna
 • sacharyna
 • magnezu stearynian
 • guma guar
 • tytanu dwutlenek
 • substancja poprawiająca smak i zapach brzoskwiniowo-morelowa
 • talk
 • sacharoza 
Dostępne opakowania

Tabletki powlekane

 • 12 tabletek
 • 20 tabletek

Kapsułki

 • 12 kapsułek
 • 20 kapsułek

Proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 

 • 45 g proszku do sporządzenia 60 ml zawiesiny 
 • 75 g proszku do sporządzenia 100 ml zawiesiny 
Działanie / właściwości

Bakteriobójcze

Zastosowanie
 • leczenie zakażeń górnych dróg oddechowych, zapalenia gardła i migdałków podniebiennych wywołane przez paciorkowce beta-hemolizujące z grupy A
 • leczenie niepowikłanych zakażeń dróg moczowych wywołane przez Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae 
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych leku
 • uczulenie na inny antybiotyk z grupy cefalosporyn
 • ciężka reakcja alergiczna występująca w przeszłości na antybiotyki beta-laktamowe lub penicyliny

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • reakcja alergiczna na antybiotyk z grupy penicylin o łagodnym nasileniu
 • ciężka alergia
 • astma
 • stwierdzone zaburzenia czynności nerek
 • reakcje nadwrażliwości na lek
 • objawy nowego zakażenia bakteryjnego
 • ciężka biegunka występująca w trakcie lub po leczeniu
 • podczas leczenia wystąpią objawy niedoborów witaminy K oraz witamin z grupy B
 • objawy ze strony układu pokarmowego, np. wymioty występujące podczas leczenia

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / Skutki uboczne

Ciężkie reakcje alergiczne: 

 • świąd
 • wysypka
 • pokrzywka
 • gorączka polekowa
 • wstrząs anafilaktyczny
 • obrzęk powiek, twarzy, warg
 • ciężkie wysypki skórne w postaci pęcherzy
 • utrata przytomności  
Nie łączyć z
 • niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń, np. tetracykliny, erytromycyna, chloramfenikol, sulfonamidy
 • lekami przeciwzakrzepowymi
 • niektórymi lekami moczopędnymi
 • probenecydem
 • kolestyraminą
 • lekami mogącymi uszkodzić nerki, np. aminoglikozydy, polimyksyna B, kolistyna
Ciąża

Nie należy stosować leku w trakcie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku w trakcie karmienia piersią.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może wywołać działania niepożądane, które mogą wpłynąć na zdolność do prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Biodroxil?

Lek Biodroxil zawiera substancję czynną cefadroksyl z grupy cefalosporyn I generacji. Lek wykazuje właściwości bakteriobójcze na bakterie wrażliwe na lek.

Zastosowanie / wskazania

W jakim celu stosuje się lek Biodroxil? 

Lek Biodroxil stosowany jest w celu: 

 • leczenia zakażeń górnych dróg oddechowych, zapalenia gardła i migdałków podniebiennych wywołane przez paciorkowce beta-hemolizujące z grupy A
 • leczenia niepowikłanych zakażeń dróg moczowych wywołane przez Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae 

Dawkowanie

Jak stosowac lek Biodroxil?

Lek należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.   

Dawkowanie u dorosłych, młodzieży, dzieci powyżej 40 kg 

 • 500-1000 mg dwa razy na dobę, co 12 godzin 

 • 1000 mg raz na dobę w zakażeniach skóry i tkanek miękkich oraz w niepowikłanych zakażeniach układu moczowego, 

Dawkowanie u dzieci powyżej 6 lat i masie ciała większej niż 40 kg 

 • 500 mg dwa razy na dobę 

Dla dzieci polecana jest postać proszku do sporządzania zawiesiny doustnej.  

Zastosowanie większej dawki niż zalecana

W przypadku przyjęcia większej dawki leku niż zalecana należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub udać się do szpitala.  

Pominięcie zastosowania dawki leku

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć pominiętą dawkę jak najszybciej jednak nie należy przyjmować dawki podwójnej.  

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Biodroxil w przypadku gdy pacjent ma: 

 • uczulenie na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych leku
 • uczulenie na inny antybiotyk z grupy cefalosporyn
 • ciężką reakcję alergiczą występującą w przeszłości na antybiotyki beta-laktamowe lub penicyliny

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.  

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek Biodroxil może wywołać działania niepożądane jednak nie wystąpią one u każdej osoby. 

Ciężkie reakcje alergiczne, w przypadku wystąpienia poniższych działań niepożądanych należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. 

 • świąd
 • wysypka
 • pokrzywka
 • gorączka polekowa
 • wstrząs anafilaktyczny
 • obrzęk powiek, twarzy, warg
 • ciężkie wysypki skórne w postaci pęcherzy
 • utrata przytomności

Często występują: 

 • reakcje nadwrażliwości
 • świąd
 • wysypka
 • wyprysk alergiczny
 • pokrzywka
 • nudności
 • biegunka
 • wymioty
 • bóle brzucha
 • niestrawność
 • zapalenie błony śluzowej języka

Niezbyt często występują: 

 • grzybica pochwy
 • pleśniawki

Rzadko występują: 

 • leukopenia, neutropenia, agranulocytoza
 • eozynofilia
 • małopłytkowość
 • skłonność do krwawień i powstawania siniaków
 • obrzęk naczynioruchowy
 • reakcje alergiczne z gorączką
 • zapalenie okrężnicy
 • zastój żółci
 • niewydolność wątroby
 • zwiększenie wartości parametrów określających czynność wątroby
 • bóle stawów
 • śródmiąższowe zapalenie nerek
 • gorączka polekowa 

Bardzo rzadko występują: 

 • wstrząs anafilaktyczny
 • niedokrwistość hemolityczna
 • rumień wielopostaciowy
 • pęcherzowy rumień wielopostaciowy
 • rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego
 • nerwowość
 • zawroty głowy
 • bóle głowy
 • bezsenność
 • uczucie zmęczenia
 • kandydoza narządów płciowych

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku pacjent powinien poinformować lekarza o występowaniu: 

 • reakcji alergicznej na antybiotyk z grupy penicylin o łagodnym nasileniu
 • ciężkiej alergii
 • astmy
 • stwierdzonych zaburzeń czynności nerek
 • reakcji nadwrażliwości na lek
 • objawów nowego zakażenia bakteryjnego
 • ciężkiej biegunce występującej w trakcie lub po leczeniu
 • objawów niedoborów witaminy K oraz witamin z grupy B podczas leczenia
 • objawów ze strony układu pokarmowego, np. wymioty występujące podczas leczenia

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Biodroxil a ciąża

Nie należy stosować leku w trakcie ciąży.

Biodroxil a karmienie piersią

Nie należy stosować leku w trakcie karmienia piersią.

Interakcje

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich stosowanych lekach oraz o lekach które pacjent planuje przyjmować w najbliższym czasie.  

Nie należy łączyć leku Biodroxil z: 

 • niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń, np. tetracykliny, erytromycyna, chloramfenikol, sulfonamidy
 • lekami przeciwzakrzepowymi
 • niektórymi lekami moczopędnymi
 • probenecydem
 • kolestyraminą
 • lekami mogącymi uszkodzić nerki, np. aminoglikozydy, polimyksyna B, kolistyna

Biodroxil a alkohol

Brak informacji.

Biodroxil a prowadzenie pojazdów

Lek może wywołać działania niepożądane, np. bóle, zawroty głowy, nerwowość, zmęczenie bezsenność, które mogą wpłynąć na zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn.

Przechowywanie

Lek należy przechowywać z dala od dzieci, w temperaturze poniżej 25oC. 

Przygotowaną zawiesinę należy przechowywać w temperaturze 2-8 stopni, maksymalnie przez 14 dni.  

Leku nie należy zażywać po upływie daty ważności oznaczonej na opakowaniu.  

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.