Kategorie

Biotaksym (Cefotaximum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Biotaksym?

Lek Biotaksym zawiera cefotaksym, który należy do cefalosporyn III generacji o działaniu przeciwbakteryjnym.

Podstawowe informacje

NazwaBiotaksym
Nazwa międzynarodowaCefotaximum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 250 mg
 • 500 mg
 • 1 g
 • 2 g
PostaćProszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
Skład - substancja czynna

Cefotaksym

Skład - substancje pomocnicze

Brak

Dostępne opakowania

1 fiolka

Działanie / właściwości

Bakteriobójcze.

Zastosowanie
 • ciężkie zakażenia bakteryjne dolnych dróg oddechowych
 • ciężkie zakażenia bakteryjne układu moczowego
 • ciężkie zakażenia bakteryjne w obrębie miednicy mniejszej
 • ciężkie zakażenia bakteryjne skóry i tkanek miękkich
 • ciężkie zakażenia bakteryjne kości i stawów
 • ciężkie zakażenia bakteryjne wewnątrz jamy brzusznej
 • ciężkie zakażenia bakteryjne ośrodkowego układu nerwowego
 • zapobieganie zakażeniom okołooperacyjnym
Przeciwwskazania
 • uczulenie na cefotaksym lub inne cefalosporyny
 • jednoczesne stosowane penicylin

Cefotaksym z dodatkiem lidokainy:

 • uczulenie na lidokainę lub inne amidowe leki znieczulające
 • podanie dożylne
 • niemowlęta w wieku poniżej 30 miesięcy
 • ciężka niewydolność serca lub blok serca (bez rozrusznika)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • uczulenie na cefalosporyny, penicyliny lub inne antybiotyki beta-laktamowe
 • ciężkie pęcherzykowe reakcje skórne 
 • zaburzenia czynności nerek
 • zaburzenia świadomości, nieprawidłowe ruchy, drgawki
 • biegunka
 • wzrost bakterii z rodziny Enterococcus spp.
 • zapalenie jelit w przeszłości
 • lek jest przyjmowany dłużej niż 7 dni
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból w miejscu podania (po podaniu domięśniowym)
Nie łączyć z
 • penicylinami
Ciąża

Nie należy stosować leku w czasie ciąży, chyba że korzyści przewyższają ryzyko.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Dzieci

U dzieci do 2 miesiąca życia lek Biotaksym podaje się tylko dożylnie.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

U niektórych pacjentów zwłaszcza z niewydolnością nerek, lek może wywołać zaburzenia świadomości, zaburzenia ruchu oraz drgawki. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeśli wystąpią takie działanie uboczne. 

Działanie i właściwości

Jak działa lek Biotaksym?

Substancją czynną leku Biotaksym jest cefotaksym, który jest półsyntetycznym antybiotykiem należącym do cefalosporyn III generacji o szerokim zakresie działania bakteriobójczego. Mechanizm działania polega na hamowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii. 

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Biotaksym?

Lek Biotaksym stosuje się w leczeniu:

 • ciężkich zakażeń bakteryjnych dolnych dróg oddechowych
 • ciężkich zakażeń bakteryjnych układu moczowego
 • ciężkich zakażeń bakteryjnych w obrębie miednicy mniejszej
 • ciężkich zakażeń bakteryjnych skóry i tkanek miękkich
 • ciężkich zakażeń bakteryjnych kości i stawów
 • ciężkich zakażeń bakteryjnych wewnątrz jamy brzusznej
 • ciężkich zakażeń bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego
 • zapobieganiu zakażeniom okołooperacyjnym

Dawkowanie

Jak stosować lek Biotaksym?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Lek Biotaksym podaje się pozajelitowo - domięśniowo lub dożylnie.

Dawkowanie oraz sposób podawania ustala lekarz zależnie od rodzaju i nasilenia zakażenia, wieku, masy ciała oraz wydolności nerek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Biotaksym

W przypadku podania zbyt dużej dawki należy skontaktować się z lekarzem. Objawami przedawkowania mogą być drżenia, drgawki i śpiączka. Lek usuwa się z organizmu stosując hemodializę.

Pominięcie zastosowania leku Biotaksym

W przypadku pominięcia dawki leku Biodacyna należy skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Biotaksym?

Nie należy stosować leku Biotaksym:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na cefotaksym lub inne cefalosporyny
 • jeśli pacjent przyjmuje penicyliny - możliwość wystąpienia reakcji krzyżowej

Cefotaksym z dodatkiem lidokainy nie należy stosować:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na lidokainę lub inne amidowe leki znieczulające
 • w podaniu dożylnym
 • u niemowlęt w wieku poniżej 30 miesięcy
 • u pacjentów z ciężką niewydolnością serca lub blokiem serca (bez rozrusznika)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Biotaksym może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból w miejscu podania (po podaniu domięśniowym)

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • zwiększenie liczby eozynofilów, zmniejszenie liczby białych krwinek
 • zmniejszenie liczby płytek krwi
 • reakcja Herxheimera (wysypka, świąd, gorączka, leukopenia, trudności w oddychaniu, dolegliwości stawowe, które pojawiają się w ciągu kilku tygodni po rozpoczęciu leczenia boreliozy)
 • drgawki
 • biegunka
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • zwiększenie stężenia bilirubiny
 • świąd skóry, wysypka, pokrzywka
 • zaburzenia czynności nerek
 • zwiększenie stężenia kreatyniny
 • gorączka
 • reakcje zapalne w miejscu podania w tym również zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył

Częstość nieznana:

 • nadkażenia
 • zmniejszenie liczby neutrofilów
 • neutropenia
 • niedokrwistość hemolityczna
 • reakcje anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli
 • wstrząs anafilaktyczny
 • bóle i zawroty głowy
 • ensefalopatia
 • arytmia
 • bóle brzucha
 • nudności, wymioty
 • rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego
 • zapalenie wątroby 
 • żółtaczka
 • ciężkie reakcje skórne (wysypka, łuszczenie się skóry, pęcherze)
 • nadżerki na błonach śluzowych (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa - Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka)
 • śródmiąższowe zapalenie nerek
 • reakcje ogólnoustrojowe na lidokainę po podaniu domięśniowym

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Biotaksym, należy skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką jeśli:

 • pacjent ma uczulenie na cefalosporyny, penicyliny lub inne antybiotyki beta-laktamowe - istnieje ryzyko wystąpienia ciężkiej reakcji alergicznej
 • u pacjenta wystąpią ciężkie pęcherzykowe reakcje skórne 
 • u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek - lekarz może zlecić badania kontrolne i w razie konieczności zmniejszyć dawki leku
 • pacjent ma zaburzenia świadomości, nieprawidłowe ruchy, drgawki
 • u pacjenta wystąpi biegunka - może być objawem rzekomobłoniatego zapalenia jelit
 • nastąpi wzrost bakterii z rodziny Enterococcus spp.
 • u pacjenta zdiagnozowano zapalenie jelit w przeszłości
 • lek jest przyjmowany dłużej niż 7 dni - lekarz może zlecić badania kontrolne

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Biotaksym a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Bezpieczeństwo stosowania leku Biotaksym w ciąży nie zostało ustalone. Nie należy stosować leku w czasie ciąży, chyba że korzyści przewyższają ryzyko.

Biotaksym a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Cefotaksym przenika do mleka matki i może wpływać na florę jelitową u noworodków, co może powodować wystąpienie biegunki oraz kolonizacji grzybów drożdżakopodobnych. Może również wystąpić uczulenie u noworodków.

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią. 

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu następujących leków:

 • leki o działaniu bakteriostatycznym (między innymi tetracyklina, erytromycyna, chloramfenikol, sulfonamidy) - mogą osłabiać działanie cefotaksymu
 • antybiotyki aminoglikozydowe - większe ryzyko uszkodzenia czynności nerek
 • leki działające silnie moczopędnie (na przykład furosemid) -  większe ryzyko uszkodzenia czynności nerek
 • probenecyd - zwiększenie stężenia i wydłużenie czasu działania cefotaksymu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Biotaksym a alkohol

Brak danych.

Biotaksym a prowadzenie pojazdów

U niektórych pacjentów zwłaszcza z niewydolnością nerek, lek może wywołać zaburzenia świadomości, zaburzenia ruchu oraz drgawki. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeśli wystąpią takie działanie uboczne. 

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Biotaksym?

Lek Biotaksym należy:

 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze do 25°C
 • chronić od światła
 • przygotowany roztwór przechowywać do 24 godzin w temperaturze od 2°C do 8°C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego