Kategorie

Biotylek 5 mg, 30 tabletek

Cena jednostkowa: 5,63 zł za 10 tabletek

Cena
16,89 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w 1-2 dni robocze

Opis produktu

Biotylek to lek należący do grupy preparatów witaminowych. Substancją czynną Biotyleku jest należąca do grupy witamin B biotyna. Stosowanie leku zalecane jest osobom o niedoborach biotyny, które wykazują się takimi objawami, jak np. wypadanie włosów, zaburzenia wzrostu paznokci i włosów oraz ich nadmierna łamliwość, stany zapalne skóry zlokalizowane wokół oczu, nosa, ust, krocza, w celu ich wyleczenia oraz zapobiegania następstwom niedoborów, po tym, jak lekarz wykluczy innej przyczyny wymienionych objawów.

Wskazania

Stwierdzenie przez lekarza niedoborów biotyny, objawiających się:

 • wypadaniem włosów,
 • zaburzeniami wzrostu paznokci i włosów oraz ich nadmierną łamliwością,
 • stanami zapalnymi skóry zlokalizowanymi wokół oczu, nosa, ust, krocza.

Skład

1 tabletka zawiera:

 • substancję czynną: biotyna 5mg,
 • pozostałe składniki (substancje pomocnicze): laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Działanie

Lek łagodzi objawy niedoboru biotyny oraz pomaga zapobiegać ich następstwom.

Dawkowanie

Zalecana dzienna dawka:

 • od 5mg do 10mg biotyny na dobę. W sytuacji gdy o rozpoczęciu leczenia zadecyduje lekarz, może on zalecić inny schemat przyjmowania leku.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Dzieci i młodzież mogą stosować lek wyłącznie po zaleceniu przez lekarza, który ustali optymalny sposób dawkowania leku. Czas trwania leczenia zależy od charakteru i przebiegu choroby. Obserwuje się ustępowanie objawów po około 4 tygodniach stosowania. W przypadku osób z trudnościami w przełykaniu tabletkę można rozkruszyć i rozpuścić w niewielkiej ilości wody. Uwaga: lek należy stosować regularnie.

Przeciwwskazania

Uczulenie na biotynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Przechowywanie

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe,
 • pokrzywka.

Interakcje

 • Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
 • W szczególności należy poinformować lekarza o:
  • lekach przeciwdrgawkowych (fenytoina, karbamazepina, fenobarbital, prymidon), które powodują zmniejszenie stężenia biotyny we krwi,
  • hormonach steroidowych, które mogą przyspieszać rozkład biotyny w tkankach,
  • awidynie, zasadowej glikoproteinie występującej w białku jaja kurzego, która ma zdolność łączenia się z biotyną, inaktywując ją i uniemożliwiając jej wchłanianie. W przypadku niedoboru biotyny lub przyjmowania jej preparatów nie należy spożywać surowego białka jaja kurzego.
  • kwasem walproinowym, który obniża aktywność enzymów metabolizujących biotynę,
  • antybiotykami, które mogą zmniejszać stężenie lub siłę działania biotyny poprzez zaburzanie mikroflory jelitowej.

Stosowanie leku Biotylek z jedzeniem, piciem i alkoholem

 • W okresie stosowania leku nie należy spożywać surowego białka jaja kurzego, gdyż może to spowodować zahamowanie wchłaniania biotyny.
 • Alkohol powoduje zmniejszenie stężenia biotyny we krwi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie ma doniesień o przypadkach przedawkowania biotyny u ludzi, jednak w przypadku pominięcia dawki nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu jej uzupełnienia.

Wpływ na badania laboratoryjne

 • Biotylek zawiera 5mg biotyny w jednej tabletce.
 • Jeśli pacjent ma być poddany badaniom laboratoryjnym, musi poinformować lekarza lub personel laboratoryjny o tym, że niedawno przyjmował Biotylek, ponieważ biotyna może zaburzać wyniki takich badań.
 • W zależności od badania, wyniki mogą być fałszywie podwyższone lub fałszywie niskie ze względu na biotynę.
 • Lekarz może zalecić zaprzestania przyjmowania leku Biotylek przed przeprowadzeniem badań laboratoryjnych.
 • Należy również pamiętać, że inne ewentualnie przyjmowane produkty, takie 2 jak preparaty wielowitaminowe lub suplementy diety stosowane na poprawę włosów, skóry i paznokci mogą również zawierać biotynę i wpływać na wyniki badań laboratoryjnych.
 • Jeśli pacjent przyjmuje takie produkty, powinien o tym powiedzieć lekarzowi lub personelowi laboratoryjnemu.

Ciąża i karmienie piersią

 • Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
 • Ilość biotyny zawarta w leku Biotylek znacznie przekracza zalecane dzienne spożycie dla kobiet w ciąży, dlatego leku nie należy stosować u kobiet w tym okresie.
 • Ilość biotyny zawarta w leku Biotylek znacznie przekracza zalecane dzienne spożycie dla kobiet karmiących piersią. Biotyna przenika do mleka ludzkiego, jednak nie stwierdzono, aby wpływało to na niemowlę karmione piersią. Leku nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

 • Biotylek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

BIOTYLEK zawiera laktozę

 • Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w tabletce, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Podmiot odpowiedzialny

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
51-131 Wrocław
ul. Żmigrodzka 242 E

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Cechy produktu

Postać
Działanie
Rejestracja
Lek