Kategorie

Bisocard (Bisoprololi fumaras)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Bisocard?

Lek Bisocard zawiera fumaran bisoprololu, który wybiórczo blokuje receptory beta - adrenergiczne, które znajdują się między innymi w sercu oraz w naczyniach krwionośnych. Stosowany jest w leczeniu stabilnej, umiarkowanej do ciężkiej, przewlekłej niewydolności serca z występującymi zaburzeniami czynności skurczowej lewej komory.

Podstawowe informacje

NazwaBisocard
Nazwa międzynarodowaBisoprololi fumaras
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 2,5 mg
 • 5 mg
 • 10 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Fumaran bisoprololu

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • laurylosiarczan sodu
 • talk 
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza 
 • makrogol 400
 • dwutlenek tytanu
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
 • 60 tabletek
 • 120 tabletek
Działanie / właściwości
 • wybiórczo blokuje receptory beta-adrenergiczne znajdujące się w sercu i naczyniach krwionośnych
 • chroni serce przed nadmierną czynnością, między innymi u pacjentów z niewydolnością serca oraz objawową stabilną niewydolnością skurczową
Zastosowanie

Leczenie stabilnej, umiarkowanej do ciężkiej, przewlekłej niewydolności serca z zaburzeniami czynności skurczowej lewej komory.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na fumaran bisoprololu lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • wstrząs kardiogenny - ciężkie zaburzenie serca ze słabo wyczuwalnym, przyspieszonym tętnem, niskim ciśnieniem tętniczym, wilgotną, zimną skórą, osłabieniem oraz omdleniem
 • ciężka astma oskrzelowa lub ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • wolna czynność serca (poniżej 60 skurczów na minutę)
 • bardzo niskie ciśnienie tętnicze 
 • ciężkie zaburzenia krążenia w kończynach, powodujące mrowienie palców dłoni i stóp, ich blednięcie, bądź sinienie
 • zaburzenia rytmu serca (wolna lub nieregularna czynność serca)
 • wystąpienie nagłej niewydolności serca lub nasilenie istniejącej już niewydolności serca, powodujące konieczność dożylnego podawania leków zwiększających siłę skurczów serca 
 • jednoczesne stosowanie floktafeniny (niesteroidowy lek przeciwzapalny) lub sultoprydu (lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych)
 • kwasica metaboliczna - stan, w którym odczyn krwi (pH) jest zbyt niski
 • nieleczony guz rdzenia nadnerczy (guz chromochłonny)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • mniej nasilona astma oskrzelowa lub przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • cukrzyca
 • stosowanie ścisłej diety
 • blok przedsionkowo - komorowy I stopnia (zaburzenia przewodzenia w sercu)
 • dławica Prinzmetala (skurcz tętnic wieńcowych, dostarczających krew do mięśnia sercowego, wywołujący ból w klatce piersiowej)
 • mniej nasilone zaburzenia krążenia w kończynach
 • zaburzenia czynności tarczycy
 • guz rdzenia nadnerczy (guz chromochłonny) - lekarz musi zastosować odpowiednie leczenie przed zaleceniem leku Bisocard
 • łuszczyca (choroba z występującymi charakterystycznymi czerwonobrunatnymi plamami i złuszczaniem skóry)
 • występowanie reakcji alergicznych - lek może nasilać reakcje alergiczne lub zwiększać wrażliwość na alergeny
 • planowane leczenie odczulające
 • planowany zabieg operacyjny
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (występujące u co najmniej 1 na 10 osób):

 • wolna czynność serca (u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca)

Często (występujące u mniej niż 1 na 10 osób):

 • ból i zawroty głowy
 • nasilenie istniejącej przewlekłej niewydolności serca
 • uczucie drętwienia lub ziębnięcia palców dłoni i stóp
 • bardzo niskie ciśnienie krwi
 • nudności i wymioty
 • biegunka lub zaparcie
 • wyczerpanie, uczucie zmęczenia u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca
Nie łączyć z
 • floktafeniną
 • sultoprydem
Ciąża

Stosowanie leku nie jest zalecane w okresie ciąży, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne. Decyzja o stosowaniu leku w czasie ciąży należy do lekarza.

Karmienie piersią

Nie zaleca się karmienia piersią w czasie stosowania leku Bisocard.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Bisocard w tej grupie wiekowej.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Należy obserwować indywidualną reakcję pacjenta na leczenie, gdyż u niektórych pacjentów zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona, szczególnie na początku leczenia, po zwiększeniu dawki, bądź zmianie leku.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Bisocard?

Lek Bisocard zawiera fumaran bisoprololu, który wybiórczo blokuje receptory beta - adrenergiczne, które znajdują się między innymi w sercu oraz w naczyniach krwionośnych. Stosowany jest w leczeniu stabilnej, umiarkowanej do ciężkiej, przewlekłej niewydolności serca z występującymi zaburzeniami czynności skurczowej lewej komory. Wywiera korzystne działanie na mięsień sercowy, chroniąc go przed nadmierną czynnością.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Bisocard?

Lek Bisocard stosuje się w przypadku stabilnej, umiarkowanej do ciężkiej przewlekłej niewydolności serca z występującymi zaburzeniami czynności skurczowej lewej komory.

Dawkowanie

Jak stosować lek Bisocard?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek należy zażywać rano, codziennie o tej samej porze, przed jedzeniem lub w czasie posiłku. Tabletki należy połykać, popijając płynem. Nie należy ich kruszyć ani rozgryzać. 

Leczenie rozpoczyna się od niskiej dawki, która będzie stopniowo zwiększana - lekarz zadecyduje, w jaki sposób dostosować dawkę. Zwykle schemat leczenia wygląda następująco:

 • 1,25 mg bisoprololu raz na dobę przez 1 tydzień
 • 2,5 mg bisoprololu raz na dobę przez 1 tydzień
 • 3,75 mg bisoprololu raz na dobę przez 1 tydzień
 • 5 mg bisoprololu raz na dobę przez 4 tygodnie 
 • 7,5 mg bisoprololu raz na dobę przez 4 tygodnie 
 • 10 mg raz na dobę w leczeniu podtrzymującym 

Zalecana maksymalna dawka dobowa to 10 mg bisoprololu.

Lekarz może modyfikować odstępy czasu do kolejnego zwiększenia dawki, w zależności od tego, jak lek jest tolerowany przez pacjenta. W przypadku nasilenia choroby lub nietolerancji leku, może wystąpić konieczność ponownego zmniejszenia dawki, bądź przerwanie leczenia. U niektórych pacjentów wystarczająca dawka podtrzymująca może być niższa niż 10 mg bisoprololu. Lekarz ustali odpowiednie postępowanie.

Jeżeli nastąpi konieczność przerwania leczenia, lekarz zaleci stopniowe zmniejszanie dawki leku.

Zaburzenia czynności wątroby lub nerek

Lekarz będzie zwiększał dawkę leku ze szczególną ostrożnością.

Osoby w podeszłym wieku

Zwykle nie ma konieczności dostosowania dawki leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku zastosowania większej dawki niż zalecana należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego oddziału ratunkowego. Należy poinformować personel medyczny, jaki lek został użyty.

Objawy przedawkowania to: 

 • zawroty głowy
 • uczucie zmęczenia i oszołomienia 
 • duszność i świszczący oddech 
 • zwolniona czynność serca
 • niedociśnienie tętnicze
 • skurcz oskrzeli
 • ostra niewydolność serca
 • drgawki

Pominięcie zastosowania leku

Nie stosuje się podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeżeli pacjent nie zastosuje kolejnej dawki w wyznaczonym czasie, należy przyjąć ją jak najszybciej. Jeżeli zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać stosowania leku, jeżeli nie zaleci tego lekarz prowadzący. Nagłe przerwanie stosowania leku może doprowadzić do nasilenia objawów choroby. Odstawianie leku, bądź zmniejszanie dawki powinno odbywać się stopniowo, zwłaszcza u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.  

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Bisocard?

Leku Bisocard nie powinno się stosować w przypadku: 

 • uczulenia na fumaran bisoprololu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • wstrząsu kardiogennego (ciężkie zaburzenie serca ze słabo wyczuwalnym, przyspieszonym tętnem, niskim ciśnieniem tętniczym, wilgotną, zimną skórą, osłabieniem oraz omdleniem)
 • ciężkiej astmy oskrzelowej lub ciężkiej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
 • wolnej czynności serca (poniżej 60 skurczów na minutę)
 • bardzo niskiego ciśnienia tętniczego 
 • ciężkich zaburzeń krążenia w kończynach, powodujących mrowienie palców dłoni i stóp, ich blednięcie, bądź sinienie
 • zaburzeń rytmu serca (wolna lub nieregularna czynność serca)
 • wystąpienia nagłej niewydolności serca lub nasilenia istniejącej już niewydolności serca, powodującego konieczność dożylnego podawania leków zwiększających siłę skurczów serca 
 • jednoczesnego stosowania floktafeniny (niesteroidowy lek przeciwzapalny) lub sultoprydu (lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych)
 • kwasicy metabolicznej (stan, w którym odczyn krwi jest zbyt niski)
 • nieleczonego guza rdzenia nadnerczy (guza chromochłonnego)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Bisocard może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo często (występujące u co najmniej 1 na 10 osób):

 • wolna czynność serca (u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca)

Często (występujące u mniej niż 1 na 10 osób):

 • ból i zawroty głowy
 • nasilenie istniejącej przewlekłej niewydolności serca
 • uczucie drętwienia lub ziębnięcia palców dłoni i stóp
 • bardzo niskie ciśnienie krwi
 • nudności i wymioty
 • biegunka lub zaparcie
 • wyczerpanie, uczucie zmęczenia u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca

Niezbyt często (występujące u mniej niż 1 na 100 osób):

 • nieregularna czynność serca
 • zaburzenia snu, depresja
 • niskie ciśnienie krwi występujące po zmianie pozycji ciała z leżącej lub siedzącej na stojącą
 • osłabienie i skurcze mięśni
 • skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową lub obturacyjną chorobą dróg oddechowych

Rzadko (występujące u mniej niż 1 na 1000 osób):

 • omamy, koszmary senne
 • omdlenie
 • suchość spojówek
 • zaburzenia słuchu
 • alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa 
 • zapalenie wątroby
 • reakcje nadwrażliwości, np. świąd, wysypka, nagłe zaczerwienienie skóry
 • zaburzenia potencji
 • zwiększone stężenie tłuszczów we krwi (triglicerydów)
 • zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (AlAT, AspAT)

Bardzo rzadko (występujące u mniej niż 1 na 10 000 osób):

 • zapalenie spojówek 
 • nasilenie objawów łuszczycy lub wystąpienie suchej, łuszczącej się wysypki
 • wypadanie włosów

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Bisocard należy omówić to z lekarzem, gdy u pacjenta występują:

 • mniej nasilona astma oskrzelowa lub przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • cukrzyca
 • stosowanie ścisłej diety
 • blok przedsionkowo - komorowy I stopnia (zaburzenia przewodzenia w sercu)
 • dławica Prinzmetala (skurcz tętnic wieńcowych, dostarczających krew do mięśnia sercowego, wywołujący ból w klatce piersiowej)
 • mniej nasilone zaburzenia krążenia w kończynach
 • zaburzenia czynności tarczycy
 • guz rdzenia nadnerczy (guz chromochłonny) - lekarz musi zastosować odpowiednie leczenie przed zaleceniem leku Bisocard
 • łuszczyca (choroba z występującymi charakterystycznymi czerwonobrunatnymi plamami i złuszczaniem skóry)
 • reakcje alergiczne (obecnie lub w przeszłości) - lek może nasilać reakcje alergiczne lub zwiększać wrażliwość na alergeny
 • planowane leczenie odczulające
 • planowany zabieg operacyjny

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Bisocard a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Stosowanie leku nie jest zalecane w okresie ciąży, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne. Istnieje ryzyko, że stosowanie leku w ciąży może zaszkodzić dziecku. Decyzja o stosowaniu leku w czasie ciąży należy do lekarza.

Bisocard a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się karmienia piersią w czasie stosowania leku Bisocard.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie przed rozpoczęciem przyjmowania leku:

 • floktafenina (niesteroidowy lek przeciwzapalny)
 • sultopryd (lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych)
 • niektóre leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (leki przeciwarytmiczne klasy I, takie jak: chinidyna, dyzopiramid, lidokaina, fenytoina, flekainid, propafenon)
 • niektóre leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, zaburzeń rytmu serca lub dławicy piersiowej (werapamil, diltiazem)
 • niektóre leki stosowane  w leczeniu nadciśnienia tętniczego (klonidyna, metyldopa, moksonidyna, rylmenidyna)
 • niektóre leki stosowane  w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub dławicy piersiowej (antagoniści wapnia, jak felodypina i amlodypina)
 • niektóre leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (leki przeciwarytmiczne klasy III, takie jak amiodaron)
 • miejscowo stosowane beta - adrenolityki (krople do oczu zawierające tymolol, stosowane w leczeniu jaskry)
 • niektóre leki stosowane w leczeniu np. choroby Alzheimera lub jaskry (parasympatykomimetyki, takie jak donepezil i pilokarpina)
 • leki stosowane w leczeniu ostrych zaburzeń serca (sympatykomimetyki, takie jak izoprenalina i dobutamina)
 • leki przeciwcukrzycowe, w tym insulina
 • środki znieczulające
 • glikozydy naparstnicy - stosowane w leczeniu niewydolności serca
 • ibuprofen i diklofenak - niesteroidowe leki przeciwzapalne (stosowane w łagodzeniu bólu i leczeniu stanów zapalnych)
 • wszystkie leki, które mogą obniżać ciśnienie tętnicze: leki przeciwnadciśnieniowe, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (takie jak imipramina, amitryptylina), niektóre leki przeciwpadaczkowe lub stosowane podczas znieczulenia ogólnego (takie jak fenobarbital), niektóre leki przeciwpsychotyczne (takie jak lewomepromazyna)
 • meflochina - stosowana w zapobieganiu i leczeniu malarii
 • inhibitory monoaminooksydazy, takie jak moklobemid - stosowane  w leczeniu depresji
 • ryfampicyna (antybiotyk)
 • pochodne ergotaminy (stosowane w leczeniu migreny)  

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Bisocard a alkohol

W czasie stosowania leku Bisocard należy unikać picia alkoholu. Alkohol może nasilać działania niepożądane leku, takie jak zawroty głowy i uczucie oszołomienia.

Bisocard a prowadzenie pojazdów

Należy obserwować indywidualną reakcję pacjenta na leczenie, gdyż u niektórych pacjentów zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona, szczególnie na początku leczenia, po zwiększeniu dawki, bądź zmianie leku.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Bisocard?

 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC, w oryginalnym opakowaniu
 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego